Jan Sluiter/Sluijter van Campen 1613 getrouwd met Willemken Willems te Zwolle (Dieserstraete)

DoorRosanne Sluiterop07/11/2017 - 16:57

Ik ben in mijn stamboom zoektocht naar de familie Sluiter te weten gekomen dat van begin 1600 tot eind 1800 mijn familie woonachtig was in Zwolle, in de Dieserstraete / bij de Dieserpoort. 

Nu ben ik geëindigd bij Jan Sluiter / Sluijter van Campen (Kampen) (Kapitein?) die op 28/11/1613 is getrouwd met Willemken Willems. Jan Sluijter is zoon van Jan Sluijter(s) en Willemken Willems is dochter van Willem Willems. Ze woonden in de Dieserstraete. HW 28/11/1613 Trouwboek RBSO721 – blz. 215

Ik ben op zoek naar mensen hier die dezelfde naam onderzoeken en het bovenstaande herkennen in hun stamboom / uit de stad Zwolle e.o.

Misschien kan diegene mij dan verder helpen.

Alvast bedankt.

Hartelijke groet,

Rosanne Sluiter

 

Reacties

afbeelding van Rosanne Sluiter

Dank je wel!

afbeelding van klunder

Nog een beetje informatie voor de familie ten Acker:

Zwolle RA001-147, wijk Dieserstraat, f438 dd.13-10-1584

Bekenden Henrick en Geert Goerssen, gebroederen, sampt Willem Willemsen en Else zijn huisvrouw, dat Goert Geerssen hun vader, hun comparanten voldaan en betaald heeft van alle zodane goederen, erfuiting en versterf, als hun van hun zalige moeder in enige maniere aangestorven is, bedankende dezelve voor goede betaling en erfuiting, en heeft gedachte Goert Geerssen verklaard dat hij zijn oudste zoon Pouwell Goertsen der rechten Doctor ook van zijn moederlijke goederen ten vollen betaald en vernoegd heeft.

Schepen Johan Waijer en Goddert van Bloemendall.

afbeelding van helen

Tipje, als je 't nog niet wist:

Bij speldenmaker, moet je denken aan sierspelden, dus gouden of zilveren broches.

afbeelding van Rosanne Sluiter

Hoi Peter,

Wat geweldig! Hartstikke bedankt. Heel gaaf om te lezen!

hartelijke groet,

Rosanne

afbeelding van klunder

Hallo Rosanne,

hierbij een testament uit Zwolle waarmee je in ieder geval verder komt met de ouders van de vrouw.

Vr.gr Peter

 

Zwolle RA001-147,vf485-f486-f487 dd.12-12-1594

Momberen over Willem Willemsens twee kinderen: Henrich Goertzen en Evert Willemsen.

Willem Willemsen Speldemaecker bewijst zijn twee moederloze kinderen, namelijk Evert Willemsen en Willemken Willems, bij zalige Elsken ten Acker geprocreerd, voor moederlijk goed als volgt: ten eerste alle zal. moeders kleren, linnenwaet en kleinoden tot haar lijf gehoord hebbende, daarvan hij de momberen specificatie onder zijn hand geleverd heeft, item zijn halve huis en wehre waar hij nu in woont met alles daarin met nije beddestede in de kamer die mede bij voors. huis blijven zal, bezwaard met 7 1/2 glgl. jaarlijks, item de helft van deze nabeschreven zegel en brieven, met ook de helft van deze onderschreven obligatien, te weten: een bezegelde brief met twee transfixen en nog een andere brief van 16 glgl. en 1 oort jaarlijks tezamen inhoudende uit onderpanden bij Hasselt en Mastebroecker sijdt, item een bezegelde brief van 3 glgl. jaarlijks uit Henrich van Keppels guet ten Holte, item een obligatie van 100 car.gl. houdende opt Convent vande Mate, item 2 obligatien tezamen inhoudende 9 glgl. jaarlijks op Broickhuisen upten Doren, item een obligatie van Geert Henricksen Ramaeker houdende jaarlijks 3 glgl., item een obligatie van 2 1/2 glgl. jaarlijks houdende op Joncker van Wullen, item een obligatie van 1 glgl. en 21 st. b. jaarlijks houdende op Lambert Jansen in den Ham, item een obligatie van 6 daeler jaarlijks houdende op Guert Guertzen, item een obligatie van 4 1/2 glgl. jaarlijks houdende op Jacob van Apeldoren, item 1 glgl. jaarlijks van Kinderhuis landt in Mastenbroeck, item nog bewijst hij zijn twee kinderen voor alle goederen in het huis 2400 car.gl. tot haar deel, en dan nog 100 daeler en elk een goed bedde met toebehoor voor de ingedoempte des huizes, alle welke penningen en bedden hij zal uitkeren als de kinderen mondig zijn en van de opkomsten van de brieven en obligaties zal hij de kinderen onderhouden in kost, kleren en leringe. Blijven nog tussen Willem Willemsen en zijn twee kinderen ongedeeld en ongescheiden alzodane erfenis en goederen als van zalige Guert Guertzen, de kinderen bestevader, op zalige Elsken, de kinderen moeder,in staande echtschap met Willem Willemsen vererfd zijn, en de kinderen zullen ook tot hun deel hebben alle schulden zo nog onbetaald zijn zoals in de schuldboeken van hun zalige bestevader Willem Willemsen vermeld staan.

Schepenen Sander van Voerst en Johan Jellis.

[kantlijn f485-f486:]

Upten 4 februarij 1nno 1615 compareerde voor de Borgermeister indertijd hieronder geschreven, Johan Sluijter, en bekende voor hem en Willemtien Willems zijn huisvrouw waarvoor hij de rato caveerde, deze hierin genoemde percelen van goederen ter genoegen en ten vollen ontrichtet en voldaan heeft, zodat zij vanwegen haar z. moeder, bestevader Goerdt then Acker, alsmede van haar oom Doctor Paulus then Acker goederen niet meer te vorderen heeft, uitgezonderd haar recht en gerechtigheid van een huis en wehre staande in Deserstraete daar Willem Willems tegenwoordig in woont, alsmede haar aandeel van een erve en goed gelegen in't kerspel van Dalfsen inde buurschap Garner.