Jan Engberts wonende in het Swarte Waters Klooster

Doorria van bessenop07/07/2017 - 14:59

Volgens Zwollerkerspel f282 dd 26 nov 1670 is bovengenoemde Jan Engberts voogd als aangehuwde oom van vaderszijde volgens de voogdijstelling van Geessien Klaassen wed. van Peter Jansen. Ze is geassisteerd met haar vader Klaas Roelofs. De andere voogd is Arent Klaassen wonende op de Grote Wede oom van moederszijde.

Peter Jans woont in Mastebroek en wedr als hij hertr met Geesjen Claas jd van Holte [Zwolle 17-05-1662]. Er is attestatie gegeven op Hasselt.

Peter Jans was eerder gehuwd met Geertien Peters volgens f 227 dd 17 mei 1662 - uit dit huwelijk een dochter Egbertien. Als voogden worden dan aangesteld Berent Hermsen te Streukel als aangehuwde oom MZ en Seine Wolters ten Veld als oud-oom van het kind van VZ.

Als Jan Engberts is overleden  wordt in zijn plaats op 28 febr 1685 als voogd aangesteld Albert Peters op Wolfshagen.

Maar .. als Jan Engberts nog leeft wordt hij ook als neef van VZ voogd over het kind van de overleden Egbert Klaassens en zijn vrouw Jannegien Jans.

Op 16 febr 1689 [dat zal dan 1685 moeten zijn - zie hierboven ... óf fout in de bovengenoemde akte en moet dat 1689 zijn???] wordt in plaats van de overleden Jan Engberts aangesteld Gerrijt Jansen, kleermaker te Haerst, dus als voogd van VZ.

Jan Engberts is vermoedelijk gehuwd tussen 1662 en 1670 met de zus van Peter Jans, ene Aaltjen Jans.

Vraag - Wie zijn de ouders van Gerrit Jansen, Aaltjen Jansen en Peter Jansen?

 

 

 

 

 

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Bedankt Mieke, ik had die link ook niet gelegd.

Enne ... de prullebak was bij wijze van spreken hoor!

afbeelding van Janny Lalkens

Hartelijk dank, Mieke en Egbert! Nu is dus die ook die hoge leeftijd van Geertien Egbers verklaard. Ik kon in Zwk. niets ter aanvulling voor dit onderwerp vinden, dus mooi, dat het nu logisch is, hoe dat zit met Geertien Egbers en Albert Everts Hersevoort en zijn beide huwelijken.

Ik had  nog wel even gekeken op VPND naar de doopdatums van de kinderen van Geertien Egbers en Gerrit Willems: Margien Gerrits in 1715 en Egbert later in 1719. De aantekeningen van die datums zie ik hier even niet meer. Maar ik had niet de link gelegd, dat die Margien uit 1715  die Margien/Marrie Gerrits was, waar Albert Everts mee trouwde.

En ik zag nog een opsomming, vermoedelijk Paardegeld, waarin onder Emmen een Egbert Harsevoort voorkwam met 3 peerden, 1 varken en 16 ijmen ( !)  Geen jaartal op de foto die ik hier heb. Mogelijk toch Paardegeld 1602 ? Dus dan ver verwijderd van ongeveer 1750, waar dit onderwerp Herssevoort te Emmen over ging.

afbeelding van Egbert_

Uit het trouwboek van Hasselt:

1783, d. 9 April
zijn alhier in ondertrouw opgeschreven
Jan van Haarst J.M. geboren en wonend
alhier en
Aaltje Dirks J.D. geboren en wonend in
de Velde onder Hasselt.
getrouwt den 4 Meij

1784, Den 9 Junij
Jan Alberts J.M. geboren te Dalfsen
en wonende in Berkum onder Zwolle
en
Aaltje Dirks Wed= van Jan van Haarst
geboren in de Velde en wonende
aan de Kievietszijle
en getrouwt den 27 Juli 

Aaltje Dirks is gedoopt te Hasselt 29 okt 1760, dochter van Derk Jans [van der Velde] en Grietje Willems [Zielman]. Derk Jans en zijn voorvaderen komen uit de Velde / Zwartewaterklooster. Grietje Willems is gedoopt op 26 feb 1730 te Zwolle, dochter van Willem Cornelis en Janna Lamberts. Willem Cornelis uit Genne is gedoopt op 17 jan 1688 te Zwolle. Zoon van Cornelis Willems en Grietje Egberts, broer van Egbert Cornelis die Gerregien Gerrits Seegveld huwde.

Jan Alberts [Harsevoort], gedoopt 17 december 1752 te Dalfsen, zoon van Albert Everts en Hendrine Janssen in de Marshoek, ovl. 21 aug 1827 (als Jan Albert Assevoorde).

 

afbeelding van Mieke Fokkert

@Ria en Janny

Dank zij de info die Ria plaatste op di, 25/07/2017 - 23:15 kan ik weer wat akten aan mijn kwartierstaat toevoegen.

Vermoedelijk kan ik een oplossing bieden, om te voorkomen dat jullie de zeer gewaardeerde informatie op dit forum in de prullenbak gooien of dat het blijft rammelen, dus ik reageer meteen na lezing van het onderstaande:

Volkstelling1748 Emme of het Mershoeker Rot.

1 Albert Evers is mijn voorvader, zijn eerste vrouw was Margien Gerrits, zij is ovl. tussen1737 en 1748. Op 5 juli 1750 gaat Albert opnieuw in ondertrouw met Hendrina Jansen, mijn voormoeder.

2.Geertien Egbers is niet de vrouw van Albert Everts maar zijn schoonmoeder en de grootmoeder van Evertien.  Geertien trouwde vóór 19-04-1715 met ene Gerrit Willems. Geertien is ovl. tussen 1748 en 1750. 

3.Evertien is gedoopt  27-01-1737 als dochter van Albert Evers en Marrie Gerrits.

Gezien bovenstaande info laat de volgende akte zich ook gemakkelijker lezen!

Dalfsen invnr. 10 f182/183 dd 18-05-1750

Verschenen Albert Evers Harsevoord wedr. en doet erfuiting aan zijn dochterje Evertjen Albers voor haar moederlijk goed en benevens van haar grootmoeder. Ze krijgt 250 cgls en een bed met toebehoren en een eiken kist, en de kleren van haar moeder en grootmoeder waarvan een inventaris gemaakt zal worden. Onderhoud en kleding tot 18 jr. Voogden worden Jan Evers en JAN JANSEN VAN HAARST etc.

Met vr. groet, Mieke

afbeelding van Janny Lalkens

Ik was nog even nieuwsgierig naar de Jan van Haarst, die in 1783 trouwde met Aaltje Dirks. Bij dit huwelijk in Hasselt staat, dat hij geboren en wonend te Hasselt is en zij geboren en wonend te De Velde. Deze Jan van Haarst is ook later in de tijd dan de Jan Jansen van Haarst, de kleermaker.

De kleermaker Jan Gerrits geeft in 1741 aan dat hij 2 kinderen heeft, zijn zoon Jan Jansen heeft er dan 5.

Van de kleermaker Jan Gerrits waren er uit het eerste huwelijk met Derkje Gerrits toch 3 gedoopt?  Jan Jansen, Egbert Jansen en Maria Jansen en bij de momberstelling in 1707 waren er nog 2 over, waarvan Jan Jansen er 1 was.

Jan Jansen X Maria Gerrit Neuteboom hadden zelf  als kinderen:

Derkien * 15-4-1729     Gerrit 8-4-1734, begraven in 1754

Frederik * 5-7-1733 en Frederik 31-10-1734, beiden jong overleden  

Berent * 25-4-1737. Die heeft als kinderen Jan en Gerredina/Berendina van Haarst.

Jan * 12-5-1740  is ook als kind overleden.

In VOT 1748 leven Derkje, Gerrit en Berent nog.  Wat er van Derkje is geworden, weet ik niet.

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Albert Everts Harsevoort huwt Hendrina Jansen van der Vegte. Zoon Jan en dochter Merrigjen. Genoemd in het testament van haar broer Jan van der Vegte x Maria Jansen en deze wonen in Genne zie Zwollerkerspel 13-04-1767

Zoon Jan Alberts huwt met Aaltjen Derks van de Velde weduwe van Jan van Haarst. Haar 1e huwelijk was 4 mei 1783, hertrouw met J.A. op 27-07-1784 Hasselt. Jan Alberts neemt de naam Kiste aan.

Dochter Merrigjen Alberts huwt Berent Lugies. Berent neemt samen met zijn zoon Hendrik Albert de achternaam Harsevoort in 1811 aan. Zij is gedoopt als d.v. Egbert Everts en Hendrina Jansen in 1751 te Dalfsen. Egbert moet Albert zijn.

Deze gegevens zijn van Egbert Lantinga.

NB Er is een erve Harssevoort in Langenholte, niet verwarren.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Wat Egbert Hendriks uit Haarst betreft, die was er wel maar hij is overleden voor 1680. Gehuwd met Marrigjen Luchies.  Dit stel heeft een rits kinderen waaronder een Hilligjen wiens doop ik in Zwolle vond [1660] daarboven 2 zonen Henrick en Albert genoemd in de erfuiting, maar geen Derkje én geen Hermen. Weduwe hertrouwt de wedr Hermen Jans.

Dit echtpaar valt af vanwege het feit dat Derkje dan al geboren moet zijn minimaal voor 1658 en idem dito Hermen. Derkje dan wel erg oud is om kinderen te krijgen als ze huwt in 1701.

Er is een Derkje Egberts als d.v. Egbert Hendriks uit Mastebroek na 1700. Maar die is met iemand anders gehuwd.

Jan Gerrits kan natuurlijk ook een erf gepacht hebben toen hij ging trouwen. Ikzelf zou daar niet zo'n punt van maken.

Verder zijn er toch geen nakomelingen bekend van Jan Gerrits de kleermaker?

Jan Jansen zijn zoon ..

en diens zoon Berent, meer zijn er niet? Toch?

afbeelding van ria van bessen

Ik kan me wel voorstellen dat Jan Jansen van Haarst voogd is.  Hij en zijn vrouw getuigen later ook ten gunste van de zus van zijn stiefmoeder Aaltje, en ook betreffende vrouwtje Velthuis. Ik heb de gegevens even niet bij de hand, maar je begrijpt vast wel wat ik bedoel?

Jan was duidelijk goed op de hoogte van zijn familiegeschiedenis. Uiteindelijk zou Geesje dus zijn tante zijn. Maar of Geesje wel gehuwd was met Albert Everts, dát vraag ik me af.

Zou ze met Albert Everts een soort van oude dagsvoorziening kunnen hebben getroffen op voorwaarde van? Hadden Jan en Geesje c.q. Albert een goed contact en zodoende is hij voogd?

Bij gebrek aan naaste familie van Marrie Gerrits haar kant?

Of is Marrie familie van Jan Jansen van Haarst zijn vrouw?

Ik suggereer maar wat hoor, bij gebrek aan betere informatie.

afbeelding van Janny Lalkens

Vooral die hoge leeftijd van Geertje Egbers bij overlijden rond 1749, zo'n 70 jaar, als zij die Geertje Egbers van belijdenis doen in 1699 zou zijn, met een stiefdochter van ongeveer 16 jaar in 1750, die nog 12 jaar een voogd moet... vond ik vreemd, maar er moet wel de één of andere verbintenis zijn met Jan Jansen van Haarst. Dat kind krijgt f 250,- en haar vader heet Hersevoort. Zo'n voogd krijgt dan toch best wat verantwoordelijkheid, ook voor die boerderij en daar stel je niet zo maar iemand voor aan. Dus op de één of andere manier heeft die Jan Jansen van Haarst iets met dat gezin te maken en hij is niet de buurman. Ik blijf dat leeftijdsverschil vreemd vinden. Dat Geertien Egberts uit de Marshoek al een huwelijk met Gerrit Willems had en 2 kinderen, daar had ik even niet goed opgelet..

Wat ook vreemd is, is dat Derkje al in 1707 of iets eerder sterft en dan die voogdijstelling in 1750, die een Van Haarst noteert in die voogdijstelling. Maar wat is dan wel de verbinding? En Emmen ligt vanuit Haerst gezien aan de andere kant van de Vecht. Als het nu Genne was geweest bijvoorbeeld... Iets gemakkelijker. Het scheelt wel, dat de vader nog leefde, die kon dan die Hersevoort verder bearbeiden. Het lag wat moeilijker als de moeder weduwe werd en zonder man met een boerderij verder moest.

 

Je had ergens geschreven, dat in 1741 Jan Gerrits beweert van hier te zijn en 40 jaar daar heeft gewoond, waarbij je dan 40 jaar bewoond ook kunt lezen als: hier, op deze boerderij. Terwijl ik 40 jaar gewoond gelezen had als "40 jaar te Haerst gewoond" .

En toen de suggestie, dat hij ingetrouwd was in 1701 bij huwelijk bij zijn schoonouders. Maar wel zelf geboren in Haerst.

Vandaar dat ik gisteren zocht in Haerst en nabije omgeving en niet verder kwam dan een begraven van een Egbert van Haarst, Bergklooster, 10-2-1708. Vader van Dirkje? Het kan elke Egbert geweest zijn die toen op dat moment in Haerst woonde, want " van Haarst" kan die toegevoegde naam van de kleermakersfamilie zijn, maar kan ook slaan op alles en iedereen die in Haerst woonde.

Zo werden er o.a. op Bergklooster begraven:  Willempjen van Haarst ( 30-6-1709)       Gerrit Jansz. van Haarst, welke?  (begr. 11-6-1708)

Hendrikjen van Haarst (26-2-1710)    Geurt Jansen van Haarst, eerst zijn dochter (26-3-1711), hijzelf  12-5-1711.

Evert van Haarst zijn vrouw 17-7-1711 en zijn kind een week later 23-7-1711

Gosen van Haarst zijn kind  12-11-1711   enz.   Allemaal daar genoteerd, zoals het hier staat.

Toch opmerkelijk zoals er veel gegevens uit je post van 23.15 uur van gisteren wel in te passen waren in het verhaal voor Derkje. Welke daarvan zijn dan misschien toch wel bruikbaar? Gaat het daar om 2 Derkje Egbertsens?

afbeelding van ria van bessen

Eerlijk gezegd vind ik het toch wel behoorlijk rammelen. Er zijn veel vragen en onzekerheden.

Er is geen erfuiting van Albert wanneer hij hertrouwt/ zou hertrouwen met Geertje Egberts. Anders hoefde Albert toch niet in 1750 alsnog een voogdijstelling op te laten maken.

Van Gerrit Willems x Geertje Egberts in de Marshoek is ook niets te vinden dan alleen die 2 dopen.

Ik vind Geertje ook behoorlijk oud voor een hertr. tussen 1737 en 1748. Ze zou gezien haar belijdenis toch geboren moeten zijn rond 1680 en dan hertrouwen wanneer je al tegen de 60 loopt?

Bovendien geeft ze 1/6 part aan in de 50e penning ... waar is dan de rest?

Dirkje doet belijdenis als meid van ... waarom niet als d.v. Egbert uit de Marshoek zoals die andere 2 ?

Het is dat Jan Jansen van Haarst voogd wordt én dat zijn moeder dus een broer had genaamd Hermen Egberts uit Emmen  ... anders zou je alles toch zo in de prullenbak gooien?

 

Pagina's