Jacob Rattink en familie

DoorMarc Alferinkop28/12/2017 - 14:41

In 1711 (04.07/28.07) trouwt te Zwolle ene Jacob Rattink met Aaltjen van Lente. Dit echtpaar laat tussen 1712 en 1724 (eveneens te Zwolle) meerdere kinderen dopen. Eén van die kinderen is Hermannus (doop 20.01.1715).

In 1735 komen Jacob en Aaltjen als lidmaat binnen in Haaksbergen. Datzelfde jaar wordt Hermannus Rattink aangenomen als lidmaat in Haaksbergen. Ik ga ervan uit dat dit de zoon is. Bij Jacob en Aaltjen wordt vermeld dat ze uit Hasselt komen. In Hasselt heb ik ze echter niet kunnen traceren. Ook in Haaksbergen heb ik verder geen sporen van Jacob en Aaltjen kunnen vinden.

Ik heb summiere aanwijzingen dat Jacob Rattink op 07.02.1681 in Bathmen gedoopt wordt als zoon van Goossen Hendriks Rattink en Hermken Berends. Ik twijfel echter omdat de Jacob Rattink en Aaltjen van Lente geen zoon Goossen hebben laten dopen. Wie weet meer?

 

Marc

Reacties

afbeelding van Marc Alferink

Ria, je schrijft dat je Jacob Rattink een paar keer als voogd hebt gevonden (neem aan dat dat in het ORA van Zwolle is). Is dat ook in relatie met Van Lente? Die familie heb ik namelijk ook nog niet in beeld.

En: Gerrit Hendrik Rattink en Jacoba Aleida Rattink (kinderen van Jacob) zijn in 1748 nog in leven. In de dtb van Zwolle kan ik ze niet terugvinden. Heb jij nog sporen van hen?

Marc

afbeelding van Marc Alferink

Super. Het patroniem Goossens is boven water gekomen in het lidmatenboek. Dan ga ik er vanuit dat mijn theorie klopt en dat Jacob Rattink dus een zoon is van Goossen Hendriks Rattink uit Bathmen!

afbeelding van Marc Alferink

Dank voor de reacties. Ik zal ze proberen te plaatsen.

 

Om te beginnen met Hermannus Rattink (Rattinck/Ratting) uit Haaksbergen. In de ORA van Haaksbergen (indexen staan op de website van de Historische Kring Haaksbergen) wordt Hermannus ook wel Mr. of Procureur genoemd. Hij werd in die functie benoemd op 07.06.1741 (Staten van Overijssel). Voor die tijd moet hij dus een rechtenstudie hebben afgerond. Ik heb nog niet kunnen achterhalen waar hij dat gedaan heeft, maar tussen 1728 en 1731 zat hij in ieder geval nog op de Latijnse School in Zwolle. Een functie van commissaris in (na vier jaar rechten?) 1735 lijkt mij dus niet onmogelijk. Hermannus Rattinck trouwde in 1737 in Haaksbergen met Eva Margaretha ter Horst. En in 1747 hertrouwde hij met Harmijna Scholten. In Haaksbergen heeft Hermannus twaalf kinderen laten dopen: Jacob (31.08.1738), Henrik (22.10.1741) en Wilhelm (01.09.1748) gingen aan boord van een VOC-schip en overleefden hun reis niet.

 

Dan Gerrit Hk Rattink. Ik denk dat dit de oudste zoon is van Jacob Rattink en Aaltjen van Lente: Gerrit Hendrik, doop 13.11.1712 in Zwolle. Zijn zus Jacoba Aleida (doop 02.09.1722) Zwolle woont bij hem in, net als zijn tantes Geertuit en Wilmina.

 

Ik heb overigens niet het idee dat Jacob oorspronkelijk van Haaksbergen komt, maar van Bathmen (als zoon van Goossen Hendriks Rattink en Hermken Berends). Daar heb ik kleine aanwijzingen voor, maar ik zou het graag willen bewijzen.

 

De aanwijzingen die ik heb zijn als volgt: in 1722 trouwt Jan Rattink in Amsterdam met Anna Margaretha Nagels. Volgens het ondertrouwboek is Jan Rattink een zoon van Hermke Berends (x Goossen Hendriks Rattink) uit Bathmen. In 1777 stelt (dan inmiddels weduwe) Anna Margaretha Nagels haar testament op. Er is o.a. een legaat voor de nakomelingen van Jacob Rattink, een broer van haar overleden man. Tot executeur testamentair wordt Wilhelm Rattink benoemd. In 1775 trouwt er in Amsterdam een Wilhelm Rattink. Ik weet alleen niet of dit dezelfde Wilhelm is. De bruidegom Wilhelm is een zoon van Hermannus Rattink in Haaksbergen.

 

Marc

 

afbeelding van klunder

NH Lidmaten Zwolle, december 1702:

Jacob Goosens Ratting komt met attestatie uit Deventer

afbeelding van helen

Een Jacob Ratting uit Haasbergen vertrekt in 1763 naar Indië, VOC. Kleinzoon?

Haasbergen zal wel Haaksbergen moeten zijn, denk ik.

 

 

afbeelding van ria van bessen

In de VOT 1748 Zwolle worden vermeld Gerrit Hk. Rattink als hoofdbewoner nr 85 wijk Voorstraat

inwoners Geertruid en Wilmina van Lente, Jacoba Alida Rattink.

En een testament dd 21-08-1723 van Geertruit en Wilmina, waarin alleen vermeld wordt dat hun zuster gehuwd is met Jacob Rattink. Ze hebben nog een zus Gerhardina van Lente en een broer Jan van Lenthe.

En Jacob is een paar keer voogd, maar als hij van Haaksbergen  komt dan lijkt me daar geen familieband te zijn. Maar als je de gegevens toch wilt hebben dan hoor ik het wel.

afbeelding van helen

Lidmaten Haaksbergen nagezien bij zoekakten (helaas alleen getypte indexen).

Daar staat achter Hermannus: Commissaris. 

Twintig jaar lijkt mij erg jong voor zo'n functie???

Pagina's