Jacob Rattink en familie

DoorMarc Alferinkop28/12/2017 - 14:41

In 1711 (04.07/28.07) trouwt te Zwolle ene Jacob Rattink met Aaltjen van Lente. Dit echtpaar laat tussen 1712 en 1724 (eveneens te Zwolle) meerdere kinderen dopen. Eén van die kinderen is Hermannus (doop 20.01.1715).

In 1735 komen Jacob en Aaltjen als lidmaat binnen in Haaksbergen. Datzelfde jaar wordt Hermannus Rattink aangenomen als lidmaat in Haaksbergen. Ik ga ervan uit dat dit de zoon is. Bij Jacob en Aaltjen wordt vermeld dat ze uit Hasselt komen. In Hasselt heb ik ze echter niet kunnen traceren. Ook in Haaksbergen heb ik verder geen sporen van Jacob en Aaltjen kunnen vinden.

Ik heb summiere aanwijzingen dat Jacob Rattink op 07.02.1681 in Bathmen gedoopt wordt als zoon van Goossen Hendriks Rattink en Hermken Berends. Ik twijfel echter omdat de Jacob Rattink en Aaltjen van Lente geen zoon Goossen hebben laten dopen. Wie weet meer?

 

Marc

Reacties

afbeelding van g.goorman

Ik ben benieuwd in welke bron Hendrik Rattink en Eefken Jacobs (?) gevonden zijn. Vooralsnog zijn voor mij de ouders van Engbert, doop Deventer 9.2.1642: Henrick Jansen ten Hove en Gerbrich Harmsen Rattinck (huw. Deventer 19.12.1639). De Oxer Engbert Rattink/Ewoltstede en de Dortherhoekse Rattink waren dan wel geen broers, zoals al werd weersproken, ze waren wel verwant: hun vrouwen waren zusters. De ouders van Gerbrich zijn een Harmen Gerrits (Rattink) en ws een Essele ( 3 kleindochters heetten zo), maar zo'n paar heb ik nog niet gevonden

Ben tot slot nog nieuwsgierig naar de betekenis van de zin "op de kaart: 468"  

afbeelding van Marc Alferink

Beste André,

Ik ken deze gegevens uit het boerderijenarchief vanhet Stadsarchief Deventer. Maar... ze hebben allemaal betrekking op (bewoners van) het Erve Rattink in Oxe (onder Colmschate). Jacob Rattink (de hoofdpersoon uit dit topic) was afkomstig van Rattink in de Dortherhoek (onder Bathmen). Jouw gegevens hebben dus betrekking op een andere boerderij en dus een andere familie!

Marc

afbeelding van andrevinke

8512. Herman Rattinck                                8513. NN.

 

Herman Rattinck geboren ca 1570 / 1580  zoon van Henrick Ratting  Rattinck en NN.

 

Datum 1601

 

 

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving Verponding Erve 10 mud en 2 weiden. Bron Kopieen groen, nr. 72 (Belastingregister), blz. 11  Datum1601 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner Herman Rattinck . Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck 1601 nr. Op de Kaart:468  

 

Datum 1626

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving Tiendet aan het Capittel en geeft een weinig bijster tiende. . Bron Kopieen groen, nr. 84 (Belastingregister), blz. 53   Datum1626 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner NN . Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck 1601 nr. Op de Kaart:468  

 

Kind.01.  Hendrik. (Henderick Rattinck)  geboren cia 1610 /1620  woonde te  Oxe onder Diepenveen

afbeelding van andrevinke

4256. Henderick (Harmensen) Rattinck                       4257. NN. (Eefken Jacobs?)

Hendrik. (Henderick Rattinck)  geboren ca 1600 /1610,  woonde te  Oxe onder Diepenveen

  De familie Rattink woonde op erve Rattink

 

 

Datum 1660

 

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving Maandelijkse collecte f 2.14.0; Hoornbeesten f 12.18.0  Bron ID 1200 (Collectie Dumbar) inv. nr. 41, blz. 441, 467 Datum 1660 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner Henrick Rattinck . Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck 1601 nr. Op de Kaart:468  

 

Datum 1675

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving Betaalt voor 2 vuursteden Bron Kopieen groen, nr. 73 (Belastingregister), blz. 10 Datum1675 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner Henrick Rattinck . Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck

1601 nr. Op de Kaart:468  

 

 Datum 1675

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving Hoofdgeld 4 personen. Bron Kopieen groen, nr. 73 (Belastingregister), blz. 15 Datum1675 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner NN. (Waarschijnlijk kun je uitgaan van Henrick Rattinck)  . Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck

1601 nr. Op de Kaart:468  

 

 

 

Datum 1683

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving Betaalt voor 1 vuurstede. . Bron Kopieen groen, nr. 74 (Belastingregister), blz. 9  Datum1683 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner NN. (Waarschijnlijk kun je uitgaan van Henrick Rattinck). Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck

1601 nr. Op de Kaart:468  

 

Datum 1699

Zijn zoon Goossen Henrix (Rattinck)  komt voor in jaar1699

Officiële naam  Rattink / Rattinck.  Omschrijving I.v.m. een stuk land de Willigen acker onder Huis de Veste in Oxe. Bron ID 857 (Schoutambt Colmschate; rechterlijk archief) nr. 22, blz. 222 datum 09-07-1699 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Bewoner Goossen Henrix Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck

1601 nr. Op de Kaart:468  

 

Oxe is een Nederlandse buurtschap en een voormalige marke in het schoutambt Colmschate, later gemeente Diepenveen. Het maakt sinds 1999 deel uit van de gemeente Deventer.Het agrarische Oxe grenst aan de west- en zuidkant met de Dortherbeek aan het Gelderse Epse, aan de oostkant aan het Bathmense buurtschap Dortherhoek, en aan de noordkant aan A1 en de Schipbeek, waarboven verschillende Colmschater nieuwbouwwijken en de buurtschap De Bannink liggen. Landgoed Oxerhof aan de oostkant behoorde tot 1650 tot de Hertog van Gerle, waarna het bij de schoutambt Colmschate kwam.

 

 

 

 

 

Kinderen

 

Kind.01.  Egbert gedoopt ca. 1650 te ....... trouwt te Gorssel 06-11-1670 Den 6 novemb. - Dom. XXIII p. trinit. - Egbert Hendericks soon van Henderick Rattinck uijt Oxe onder Diepenveen met Maria Berents gedoopt 17 Sept 1648 te Gorssel . Berent Berensen naegel. dochter. Het echtpaar woont op 't Hekkert te Gorssel

 

Diepenveen 1670 Den 12. Novemb: Egbert Henderix j.g. s: van Henderick Rattinck in Oxe en Maria Berents j.d. tot Gorsel Attest: nae Gorsel gegeven den 3. decemb:

 

 

Kinderen van Egbert Hendrix en Maria Berents

 

Kind.01.01. Berent 26-01-1673 Den 26 januarij - Egbert Hendericks en Maria Berents ehel. haeren soon Berent laeten doopen. Geboren op “t Hekkert” overleden voor 1676

 

Kind. 01.02. Jenneken 26-06-1674 Den 26 junij - Egbert Hendericks op Ewoltstede met Maria Berents haere dochter Jenneken laeten dopen.

 

Kind. 01.03. Berent 15-10-1676 Den 15 octob. - Egbert Henderick bouman op Ewolstede en Maria Berents ehel. haeren soon Berent  laeten doopen.

 

Kind. 01.04. Jan 12-01-1679 Den 12 januarij - Egbert Hendericks bouman op Ewolstede en Maria Berents haren soon Jan laeten doopen. Compatres pater infantis, Hermken Hendericks.

 

Kind. 01.05. Geertjen14-11-1680 Den 14 novemb. - Egbert Hendericks op Ewolstede en Marie Berents ehel. haere dochter Geertjen  laeten doopen. Compatres pater infantis, Abigael Rumphij uxor pastoris.

 

Kind. 01.06. Harmen  01-01-1682 Den 1 januarij - Egbert Hendericks bouman op Ewolstede en Maria Berents  ehel. haeren soon Harmen laeten doopen. Compatres Goosen Rattinck, Essele Hendericks

 

Kind. 01.07. Garrit Egbert geboren 1684 1751

 

Kind. 01.08. Willem Egbert 1685  1759

 

Kind. 01.09. Jenneken 01-05-1687 Den 1 meij - Egbert Hendericks bouman op Ewoltstede ende Maria Berents ehel. haere dochter Jenneken laeten doopen.

 

Kind. 01.10. Henderiks Egberts 1692

 

Lidmaat  Gorssel 1713: Egbert Hendriks en Maria Berents, ehel. op Ewolstede met haar doghter Geertjen Eghberts

 

Kind.02. Gosen Hendericks geboren ..... te ....... trouwt te Gorssel 25-02-1672 Den 25 februarij - 10 martij accep. test. copul. tot Bathmen – Gosen Hendericks weden. op Rattinck onder Batmen en Harmken Berents dochter van zal. Berent Berents alhier woonende.

 

Kind.03. Essele gedoopt..... te .......trouwt te Diepenveen Anno 1673 Den 22. Feb:  16-03-1673 Jan Willems wed. op Sijmelinck in de Lege Weteringe en Essele Henderick op Rattinck in Oxe.

 

 

 

 

 

Kind.04. Jan Henriks op Rattink

Kind.01. Herman Jansz trouwt 29-10-1718 Herman Jansz s. van w. Jan Henriks op Rattink metJenneken Abrahams d. van Abraham Henriksz op den Eerdkamp beijde in Oxe

onder Colm: alhier getrouwt den 20 Nov

 

Datum 1724

Officiële naam  Rattink.  Omschrijving Hij werd nieuwe pachter in 1724. . Bron ID 728, Capitularen, inv.nr. 51, blz. 349. Datum1724 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Prioraat of Klein Capittel Bewoner Harmen Rattink  Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck 1601 nr. Op de Kaart:468  

 

Datum 1731

Officiële naam  Rattink.  Omschrijving Doop van zoon Gerrit in 1731; Doop te Deventer van 2 kinde- ren Derk 21-02-1734, en Essele 7-04-1737.. . Bron Kopieen groen, nr. 51 (Doopboek Hervormde Kerk) Datum1731 plaats Diepenveen buurtschap Oxe Eigenaar Prioraat of Klein Capittel Bewoner Harmen Jansen Rattink x Fenneken Abrams

Oudst bekende vermelding Boederij Rattink / Rattinck 1601 nr. Op de Kaart:468  

 

 

afbeelding van Wilma Groot Enzerink

 Hallo Bert,

In de hoop iets anders te vinden liet ik inventarisnr. 4836  van het Toegangsnr.0124 (Hof van Gelre en Zutphen) op de site van het Gelders Archief scannen.

Ik weet niet in hoeverre je op de hoogte bent van de rechtszaak tegen Anthonij Geers, waarbij hij uit de advocatuur werd gezet en voor 6 jaren verbannen werd uit de provincie en genoodzaakt was om in Haaksbergen te wonen terwijl zijn echtgenote Jacoba Geertruid Rattinck met hun 7 kinderen in Borculo bleef. Hij deed in 1807 een verzoek tot remissie van zijn straf.

Het dossier staat nu online. 

Groeten, Wilma

afbeelding van Bert Geers

Hallo Marc,

Bedankt voor je bericht, ik maak dankbaar gebruik van je gegevens. Ja, Aleida Femia heeft het wel voor haar kiezen gehad. Didericus overlijdt, terwijl zij zwanger is van Diderica HH . Wanneer Diderica een aantal maanden getrouwd is met Arend Jan Berkhout, overlijdt ze. Dus Aleida Femia is dan haar man en enigst kind kwijt. Ze woont bijna 32 jaar samen met haar broer Derk Rattinck predikant te Ammerstol.Ik snap nu ook de link tussen Diderica HH en Arend Jan Berkhout beter.  Mocht je nog interesse hebben, dit is de brief die Hermannus stuurt, gaat over Cornelia Rattinck die naar Ammer-stol is gegaan. Hermannus heeft nog niets gehoord door de inundatie en maakt zich zorgen zoals een goed vader betaamt. Heb ik op One-drive staan https://1drv.ms/i/s!AvhyrOWIQdT2iAtx-RaN4RD2SjwY  Groeten Bert

afbeelding van Marc Alferink

Beste Bert,

Leuk dat je Aleida Femia Rattinck noemt. Waarschijnlijk weet je dat zij, samen met Didericus Geers, een dochter Diderika Hermanna Hermina Geers had. Deze Diderika H.H. Geers is in 1803 (Ammerstol) getrouwd met Arend Jan Berkhout. Arend Jan (1777-1858) was weer een zoon van Volkardus Berkhout (1728-1783) en Lijsebet Elfrink (1732-1798). En Lijsebet was een dochter van Arend Elfrink en…. Johanna Rattink, een zus van Jacob Rattinck (de grootvader van Aleida Femia). En zo is het kringetje weer rond.

Ik kende de familie Rattink uit Bathmen. Daar lieten Goossen Hendricks Rattink en Hermken Berends zeven kinderen dopen. Van slechts twee kinderen wist ik dat ze getrouwd waren. De rest was ik “kwijt”. Per toeval stuitte ik in de Amsterdamse ondertrouwregisters op een Rattink. En toen ik daar verder ging zoeken, heb ik heel veel gevonden. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Enkhuizen, Haaksbergen en Zwolle.

- op 24.04.1722 (Amsterdam) ging Jan Rattink van Deventer in ondertrouw met Anna Margareta Nagels. Als moeder van Jan wordt "Hermke Berents te Bathem" genoemd. Dat betekent dat Jan (gedoopt 24.01.1692 in Bathmen) een zoon is van Goossen Hendriks Rattink.

- op 17.03.1741 (Amsterdam) ging Margaretha Rattink van Bathem in ondertrouw met Esaijas van de Velde. Als vader van Margaretha wordt "Hendrik Rattink tot Battum" genoemd. Dat betekent dat Margaretha/Grietje (gedoopt 13.10.1715 in Bathmen) een dochter is van Hendrik Goossens Rattink.

- op 05.03.1777 (Amsterdam) stelt Anna Margaretha Nagels een testament op. Hierin laat zij legaten na aan de wettige nakomelingen van de (overleden) zus en broers van haar overleden man: Johanna Rattink, Jacob Rattink en Hendrik Rattink. In hetzelfde testament benoemt zij twee executeurs. Dit zijn Esaijas van de Velde (zie boven) en Wilhelm Rattink.

- De naam Johanna Rattink kende in niet, maar mogelijk wordt hier Jenneken Rattink (gedoopt 27.10.1689 in Gorssel) mee bedoeld. Het zoeken naar Johanna Rattink was succesvol. Ik kwam haar tegen in Enkhuizen. Daar trouwde ze in 1723 met Arend Elfrink en laat er meerdere kinderen dopen. En.... ze is getuige bij de doop van een dochter van Gerrit Rattink. Deze Gerrit Rattink was in 1721 getrouwd met Antje Jans Brouwer (eveneens in Enkhuizen). Op internet vond ik over Gerrit het volgende bericht: hij testeert met Antje Brouwer 6-1-1722 voor notaris 1255: zijn moeder Hermina Barends weduwe van Gossen Rattink dan woonachtig "tot Bathmen in Overijssel". Deze Gerrit (doop 04.03.1694 in Bathmen) is dus eveneens een zoon van Goossen Hendriks Rattink!

- Nog even terug naar Wilhelm Rattink uit het testament van Anna Margaretha Nagels. In de Amsterdamse dtb kwam ik hem meerdere keren tegen. Hij blijkt een zoon te zijn van Hermannus Rattink uit Haaksbergen. Bovendien heeft hij familierelaties met Eva Margaretha Rattink, Aleida Femia Rattink en Gerrit Jan Rattink. Hen vond ik allemaal terug in Haaksbergen: het zijn zussen en een broer van Wilhelm Rattink.

- Hermannus Rattink wordt in 1735 aangenomen als lidmaat in Haaksbergen. Hetzelfde jaar komen binnen als lidmaten Jacob Rattink x Aaltjen van Lente. Zij zijn afkomstig van Hasselt. Het zijn de ouders van Hermannus. Jacob (gedoopt 07.02.1781 in Bathmen) is de oudste zoon zijn van Goossen Hendriks Rattink. Het huwelijk van Jacob en Aaltjen vond ik in Zwolle (1711). Daar werd ook zoon Hermannus gedoopt (1715).

Samenvattend zit het zo in elkaar:

1 Goossen Hendricks Rattink, zoon van Hendrik Rattinck. Goossen is overleden vóór 1722. Goossen:

(1) trouwde met 1e partner.

(2) trouwde op 10-03-1672 in Gorssel met Hermken Berends, 21 jaar oud, nadat zij op 25-02-1672 in Gorssel in ondertrouw zijn gegaan. Hermken is een dochter van Berent Berentsen aen ’t Hecke (Ewoltstede) en Jenneken Arentsen. Zij is gedoopt op 02-02-1651 in Gorssel. Hermken is overleden na 1722, minstens 71 jaar oud.

Kinderen van Goossen en Hermken:

1 Jacob Goossens Rattink. Hij is gedoopt op 07-02-1681 in Bathmen. Jacob is overleden vóór 1740, ten hoogste 59 jaar oud. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 28-07-1711 in Zwolle met Aaltjen van Lente, nadat zij op 04-07-1711 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Aaltjen is overleden op 03-04-1748 in Zwolle.

2 Berent Rattink. Hij is gedoopt op 18-02-1683 in Bathmen. Berent is overleden.

3 Hendrik Goossens Rattink. Hij is gedoopt op 05-10-1684 in Bathmen. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vóór 1710 met Gerritie Willemsz Bijlerman, ten hoogste 28 jaar oud. Gerritie is een dochter van Willem Garrits Bijlerman en Grietjen Willems Bijlert. Zij is gedoopt op 16-07-1682 in Bathmen. Gerritie is overleden.

4 Jan Rattink. Hij is gedoopt op 17-04-1687 in Bathmen. Jan is overleden.

5 Jenneken (Johanna) Rattink. Zij is gedoopt op 27-10-1689 in Gorssel. Jenneken is overleden na 1758, minstens 69 jaar oud. Jenneken trouwde, 33 jaar oud, op 23-05-1723 in Enkhuizen met Arend Elfrink, nadat zij op 08-05-1723 in Enkhuizen in ondertrouw zijn gegaan.

6 Jan Rattink. Hij is gedoopt op 24-01-1692 in Bathmen. Jan is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op 10-03-1773 in Amsterdam. Jan ging in ondertrouw, 30 jaar oud, op 24-04-1722 in Amsterdam met Anna Margaretha Nagels. Anna is geboren in Echten, dochter van Jan Nagels. Anna is overleden. Zij is begraven op 23-08-1775 in Amsterdam.

7 Gerret Rattink. Hij is gedoopt op 04-03-1694 in Bathmen. Gerret is overleden vóór 1734 in Enkhuizen, ten hoogste 40 jaar oud. Gerret trouwde, 27 jaar oud, op 24-08-1721 in Enkhuizen met Antje Jans Brouwer, 20 jaar oud, nadat zij op 09-08-1721 in Enkhuizen in ondertrouw zijn gegaan. Antje is een dochter van Jan Nanningsz Brouwer en Jacobjen Dircks. Zij is gedoopt op 14-09-1700 in Enkhuizen. Antje is overleden vóór 1745 in Enkhuizen, ten hoogste 45 jaar oud. Antje trouwde later op 26-12-1734 in Enkhuizen met Doede Herms Gorter.

In het tijdschrift van de Historische Kring Haaksbergen staat het artikel over de overval op de ouders van (Kommies) Hermannus Rattink (dat waren dus Jacob x Aaltjen): http://www.historischekringhaaksbergen.nl/images/AOLD-HOKSEBARGE/2008-12.pdf 

Uit dit artikel maak ik op dat er een relatie was tussen de kommiezen en de VOC. Tussen Hermannus Rattink en de VOC was zeker een relatie: drie van zijn zoons overleven de reis op een VOC-schip niet....

Groet,

Marc

afbeelding van Bert Geers

Hallo Marc,

Hermannus Rattinck is een voorvader van me. Ook ik ben zoekende naar verdere familie. Ik heb nog een paar puzzelstukjes, hij kwam van Braem daarmee wordt Buurse bedoeld en verder nog 

Folio 255 vo Schuldbekentenis met hypotheekstelling door Barend van Borne, burgemeester van Hardenberg, in kwaliteit als gevolmachtigde van Heer J.H. Baron van Coeverden, Heer van ‘t Wegdam, en zijn ehegemalinne Allegonda Isabella Baronnesse van Coeverden geboren van Raesfelt, luid procuratie voor de Heer J.H. Muiderman, Richter van Diepenheim en keurnoten op 2e van deze maand, aan Proc. Herm. Rattinck te Haaksbergen, voor een somma van 525 Car. guldens. Als onderpand dient zijn aandeel in het goed De Scheer, in het Gericht Hardenberg gelegen, met het aandeel in de vruchten, pachten en opkomsten van dien. De kantlijn vermeldt dat het bedrag op 29 mei 1802 is afgelost.

Actum Hardenberg, 6 december 1773. Misschien dat je hier nog iets mee kunt en verder moet ergens in  oald hoksenbarge het volgende verhaal staan van overval op commies Rattink in Buurse, maar dat kan ik zo 1,2,3 niet terugvinden.

Ik heb nog wel een scan van een brief van Hermannus Rattinck aan mijn over- over-overgrootvader Anthonij Geers die getrouwd was met Jacoba Geertruid Rattinck ten tijde van de inundatie van nederland bij de franse inval. Een broer van mijn 3 maal overgrootvader ( Didericus Geers )trouwt met Aleida Femia Rattinck een andere dochter van Hermannus. Verder een brief van JG Geers-Rattinck aan haar kleinzoon Anthonie. Verder familie advertenties van de Rattincks. Mocht je interesse hebben dan mail maar. Succes met je zoektocht, groeten Bert

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Gerridina van Lente is gehuwd met Henrik Bos. Jan van Lenthe is her- of getr. met Lubberta Vos. Ze zijn eigenaars van het huis de Witte Arent staande naast de Wage en van een huis in de Vegstraat in de Nijstad volgens Zwolle transportakte van 12 jan 1705

 

 

afbeelding van ria van bessen

Jan van Lenthe maakt een testament op 28 nov 1737 en institueert tot enige en universele erfgenaam zijn neef Gerrit Hendrik Rattink. Hij legateert aan zijn zuster Gerhardina van Lenthe 300 gls en aan zijn 4 nichten Judit en Jacoba Rattink, Leentje van Lenthe en Judit van Welen [respectieve dochters van Aaltjen en Gerridina van Lenthe] ieder een gerecht 4e deel van zijn huis staande in de Voorstraat, de Hr oud Camnr Queisen ter ener en de E Henricus Spaar aan de andere zijde en de armen van Zwolle 6 gls.

op 16-09-1740 maakt hij een nieuw testament, universele erfgenaam blijft zijn neef Gerrit Hendrik Rattink, legaten aan zus Aaltjen van Lenthe wed Rattink 300 gls en aan zijn zusters kinderen Judith, Jacoba Aleida Rattink  en Helena van Lenthe mede 300 gls.

Het voogdzijn van Jacob is niet bij een van Lenthe of zo, Hij is voogd over de dochters van Jan Sibels in 1721, over de dochter van Jan Menger en over de dochter Janna Wiarda van Cath. Switsers in 1715.

Pagina's