Jacob Klaassen "van der Maaten"

Doorharm56op23/09/2018 - 14:47

Forum gebruikers

Vanaf het begin, dat ik met genealogie bezig ben, heb ik Jacob Klaassen in mijn kwartierstaat staan. Zijn kinderen noemen zich "van der Maaten"

Jacob Klaassen leeft in Oosterwolde, en heeft een broer, die waarschijnlijk ouder is. Jochem Klaasen was gehuwd met Roeltje Heimens. Jochem Klaassen is overleden voor 1740. Op 30 april 1740 is er een erfdeling tussen Roeltje Heimens en Jacob Klaassen. Er is behoorlijk wat te delen. Een aantal zaken blijven gemeenschappelijk, o.a. 3 morgen weiland onder Overijssel.

Op 24 augustus 1765 is er opnieuw een erfdeling, dan tussen de 3 kinderen van Jacob Klaassen en Aaltjen Jochems. Ook dan blijft in gemeenschap "het erfje in Mastenbroek, met 3 morgen buitendijks op de Oostermate".

In de 10 jaar, die ik met genealogie bezig ben, ben ik in Oosterwolde of Doornspijk geen sporen van voorouders van Jochem en Jacob Klaassen kunnen vinden. Misschien zit de oplossing in het land op de Oostermate, en is dit de redenen dat ze zich "van der Maaten" hebben genoemd.

Dat ik de vraag niet eerder heb gestelt, heeft als achtergrond, dat ik geen informatie heb over dit gebied. Ik wil het nu toch eens proberen, nu de Forum gebruikers het hebben over Gerrit Herms van de Mate en ook Oostermaete spreken.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

Na succesvolle zoektocht in de herfst van 2018 vonden we in maart 2019 in het R. A. van IJsselmuiden contentieuze zaken deel 33 sporen van Jacob Claesen en zijn broers die een proces beginnen tegen Dirrick Gerrits van wege hun erfdeel van hun overleden broer Lubbert Claesen, wat de reden was om deze zoektocht te heropenen.

 

In deze heropende zoektocht zijn we wel meer te weten gekomen over Dirrick Gerrits en zijn naaste verwanten, maar nog niet een doorbraak naar de oplossing van de ouders van Jacob Claesen. (aan het eind een samenvatting van de zoektocht in maart).

Samenvatting van 01/11/2018 – 14:22

bekent makende hou dat wijlen Jacob Claessen van de gen: Oostermaet op sijn sterfbedde heeft versocht en begeert, dat ingevalle hem Godt de Heer gelijck sijn huisvrouwe oock beliefde uit dit leven te halen, dat hij te weten Jan Lubberts als sijnde sijn swager woonachtig an de Vecht in Scholtambt van Swolle, en Egbert Henricxs sijn neve, wonende an de Zeedijk mede in 't Scholtambt Swolle, de momberschap over sijn natelaten kinderen ende desselfs goederen [Gedeelte uit de acte van 8 januari 1681 Scholtambt Genemuiden]

 

Egbert Henricks is een neef van Jacob Claesen, net zoals Jan Lubberts een swager is van Jacob Claesen. Egbert Hendriks Bosch of Joncker is waarschijnlijk een zoon van Hendrick Egberts Joncker en mogelijk Trijnthijn Janssen, genoemd in een akte op 19 april 1671, opdracht van een jaarlijkse losrente van  25 cargl: over 2 morgen land op de Oostermate, en wordt ook genoemd in contentieuse zaken deel 9 november 1655 – oktober 1662 van Stadsgericht Genemuiden.

 

Uit  de gevoerde discussie mogen we misschien wel aannemen dat Jacob Claesen twee broers heeft namelijk Egbert Claesen en Dirck Claesen. Voor mijn gevoel horen Hillechien Claesen en Gerrit Claesen meer bij Arentien Claesen.

 

Jacob Claesen en Arentien Claesen beleven in de periode van 1660 -1680 een periode van geluk en voorspoed. Ze hadden een gezin met zes kinderen, na de aankoop van het erf op de Oostermate werd hun bezit nog meerdere malen uitgebreid. Tot waarschijnlijk ca.1679 wanneer ze mogelijk vrij snel na elkaar komen te overlijden.

Jacob Claesen en Arentien Claesen hadden de volgende kinderen, Claes, Hillechien, Marrechien, Lubbert, Egbert en Hendrikien.

De grootste kans is dat de ouders van Jacob Claesen zijn, Claes Egberts en Marrechien Jacobs, in dit geval zijn Claes Egberts en Hendrick Egberts Joncker broers, en Jacob Claesen en Egbert Hendriks Bosch neven van elkaar

Een iets kleinere kans, Claes Jacobs en Marrechien Egberts, dan is Egbert Hendricks Bosch een neef van Arentien Claesen.

We zijn na tien jaar nu twee generaties verder gekomen en aan de moederzijde (Doorn) nog verder, Ria heeft heel Zwollerkerspel uitgeplozen, maar ziet daar geen mogelijke ouders. Ik heb nog niet alles van het Scholtambt doorgelezen. Wil de periode 1630 - 1648 van het Stadsgericht ook nog doorlezen. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.

Een samenvatting van wat we tot nu toe hebben gevonden, Jochem en Jacob Klaasen hebben nu ouders, met namen Claes Jacobs en Annechien Jochems van den Doorn.

Jochem Klaassen was getrouwd ca. 1716 met de weduwe Reultje Heimens, Jochem en Reultje hebben geen kinderen, Reultje Heimens trouwt in 1742 derde huwelijk met Geurt Jans, Reultje heeft een zoon Willem Hendriks, schoolmeester en custos op Kamperveen. Volgens deel V Herengoederen op de Veluwe blz. 27 heeft Reultje een halve zuster, Marritje Lubberts.

Jacob Klaassen is eerder geboren, dan we op basis van zijn huwelijk in 1743 hadden ingeschat, hij is voor augustus 1696 geboren. Jacob Klaassen is getrouwd in 1743 met Aaltjen Jochems, [Egbert merkt terecht op, dat er niets wordt vermeld of Jacob en Aaltje voor het eerst in het huwelijk treden of als weduwe en weduwnaar. Hij zet ook vraagtekens bij de afkomst van Aaltje Jochems, wij zijn hier niet op in gegaan].

Claes Jacobs is ongeveer 1686 volwassen, dan krijgt hij zijn erfdeel, hij zal dan ook rond die tijd zijn getrouwd met Annechien Jochems. Hij is de oudste zoon van Jacob Claesen en Arentien Claesen en zal kort voor of na 1661 zijn geboren, wanneer zijn ouders de boerderij op de Oostermaet kopen. Claes Jacobs is overleden  voor augustus 1696, zijn weduwe hertrouwd Hendrik Gerrits en woont vrijwel zeker dan in Oosterwolde. Waar Claes Jacobs heeft geleeft is onduidelijk, in ieder geval niet op de Oostermaet, zijn jongere broer Egbert Jacobs erft en beheert de boerderij op de Oostermaet.

Volgens het Scholtambt Genemuiden waren Henrick Alerts en Jan  Peters momberen over de minderjarige kinderen Jochem en Jacob Klaassen. Henrick Alerts was getrouwd met Marrechien Jacobs, een zuster van Claes Jacobs, Jan Peters woonde in Oosterwolde.

Jacob Claesen en Arentien Claesen hebben volgens de momberstelling in 1680 zes kinderen. In 1661 kopen ze het erf op de Oostermaet. Door dat ze beide het patroniem Claesen dragen is het een beetje verwarend, welke oom of tante hoort er bij Jacob of bij Arentien. Op 14 mei 1679 kopen Jacob en Arentien nog land, voor 8 januari  1680 zijn beiden overleden.

Jannichien Jochems van den Doorn is een dochter van Jochem Jans Doorn en Geesjen Gerrits. Jochem Jans is overleden voor oktober 1677. Of Geesjen Gerrits weer hertrouwd is, is niet duidelijk, de minderjarige kinderen hebben in 1691 noch een obligatie van Gesijn van Doorn tot Oosterwolde. Geesjen Gerrits en Cornelisjen Gerrits zijn zusters en hebben beiden bezittingen in Oosterwolde en komen misschien  ook wel uit Oosterwolde. Cornelisjen is ca. januari 1660 weduwe van Benier Herms en hertrouwd Albert Lubberts Blanckhart.

Jochem Jans Doorn is een zoon van Jan (Jansen) voor de Doorn en Aechien Andries. Zij trouwen 15 november 1611 in Zwolle, als Jansen sal: Jan Jansoons n.s. wonende tot Haerst en Aechien Andries, Andries Lubbertsens d. in Mastenbroeck. Over deze laatste is veel te vinden in het R. A. van IJsselmuiden.

Samenvatting van de zoektocht maart 2019

In deze zoektocht is bevestigd dat Jacob Claesen en Dirck, Egbert Claesen broers zijn, die erfgenaam zijn van hun broer Lubbert Claesen. Onduidelijk is of deze Lubbert Claesen een volle of een half broer is. Waarschijnlijk een half broer omdat de drie broer via Lubbert Claesen een connectie hebben met Dirrick Gerrits.

Bij Arentje Claesen horen waarschijnlijk Gerrit Claesen en Hillechien Claesen.

Hoe het proces is afgelopen kunnen we uit R. A. IJsselmuiden niet achterhalen, de laatste vermelding is van 20 november 1673 op blz. 142, waar Dirrick Gerrits tevergeefs wacht de comparte van Dirck Claesen cum suis, maar gemerckt Burgemr: Waterham bij missive heeft versocht termijn van 3 weken.

In de samenvatting van herfst 2018 schreef ik:

De grootste kans is dat de ouders van Jacob Claesen zijn, Claes Egberts en Marrechien Jacobs, in dit geval zijn Claes Egberts en Hendrick Egberts Joncker broers, en Jacob Claesen en Egbert Hendriks Bosch neven van elkaar.

Nu is bewezen dat de moeder van Dirrick Gerrits is Marrechien Jacobs, die al in 1630 weduwe was van Gerrit Jansen.

Voor een goed begrip lees de verschillende reacties door en ik blijf hopen dat we op termijn deze zoektocht kunnen heropenen.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Harm, terug komend op jouw bericht van di, 26/03/2019 - 00:25

Volgens het stift Essen is Jacobien Gerrits [wed Louwe Hendriks] de tante van Lambert Hansen. Zou Petertjen Gerrits dus de dochter zijn van haar broer Gerrit Gerrits?

afbeelding van ria van bessen

Harm,

Jan Lubberts is de zwager van Jacob Clasen. Welke Jan Lubberts is dit dan? Die aan Kijk in de Vegte of de alias van Haarst.

Jan Lubberts kijk aan de Vegt is wel gehuwd met Marrigjen Jacobs maar zij is de dochter van Jacob Cornelis en Arentien Egberts.

Komt Jan Lubberts soms ook uit Oosterwolde, want hij is dus nu nog steeds een schimmig figuur, voor mij dan.

 

afbeelding van ria van bessen

Harm,

Er is altijd een begin van een proces en [meestal] staat daar uitvoerig beschreven waar het om gaat, een enkele keer iets later. Het punt is dat die processen inderdaad soms jaren en jaren doorgaan .. en waar zit dan het begin.

Ik loste dat op door terug te gaan in de tijd, al bladerend, zoeken naar het begin. Kost wel veel tijd, maar je kunt ook hier en daar een steekproef nemen en kijken of in die periode iets te vinden is,  zo ja, dan weer terug in de tijd opnieuw een steekproef nemen.

Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat dit tijd kost is zeker.

afbeelding van harm56

Onderstaande is uit R. A. IJsselmuiden nr. 24 register van testamenten en voogdij. [reactie van Ria]

In de samenvatting van 1 nov. 2018, zeg ik dat de grootste kans is dat de ouders van Jacob Claesen zijn, Claes Egberts en Marrechien Jacobs. De moeder van Dirck Gerrits is ook Marrechien Jacobs en deze is al in 1630 weduwe van Gerrit Jansen.

Ik was misschien wat voorbarig met Claes Claesen en Hendrikjen Gerrits. Bij nader inzien lijkt dit niet te kunnen, omdat de broer van Jacob Claesen, Dirck Claesen trouwt met de weduwe van Louwe Hendriks, dan zou Dirck Claesen trouwen met een zuster van zijn moeder.

Waarom was er op 5 mei 1678 de noodzaak om een copie van de deling van 17 april 1654 in het prothocol van het Recherlijk Archief op te schrijven??? Liep het proces toen nog steeds.?

In de deling van 17 april 1654 komen niet alle kinderen van Gerrit Jansen aan bod. Alleen Dirck Gerrits, Louwe Hendriks via zijn vrouw Jacobjen Gerrits en Claes Claesen via zijn vrouw Hendrikjen Gerrits. Geerlich Gerrits, Wijcher Gerrits en Petertien Gerrits vallen buiten deze deling volgens de copie.

Bij het maken van de inventaris was de datum van overlijden van Lubbert Claesen belangrijk. De erfgenamen, de drie broers wilden een goede inventaris van Dirck Gerrits op dat moment juli 1668. Op 18 maart 2019 gaf ik aan dat proces stukken vaak niet duidelijk zijn over de zaak, maar beschrijven de procedure.

briefje R. A. IJsselmuiden nr. 33 [klein los briefje]

Den 23 octobris 1674

Is inden Ed. Gericht erschenen Dirck Gerritsen, en heeft te kennen gegeven dat hij op aenkomende vrijdagh met sijn rekeninge niet en kan veerdich sijn, alsoo hij een tijt lanck is belet geweest onder anderen, door de druckheijt van de jaermerkten, soo oock sijn broeder verhindert is geweest, hij noch ettelijcke saecken op verscheidene plaatsen heeft uijt te vinden, dat mede sijn swager naar Hollande ...... om coophandel. Comparant sijn staet hoopt te maecken, en ......... doen met sijn kinderen, ende met sijn swager voorgemelt ten overstaen van sijn broeder, en van andere vrienden, waer over in desen als in een saeck van gewicht betreffende sijn gehelen boedel, uijt ........... redenen en tot bescherming van sijn eer, ........... ....... sijnde van den Ed. Gericht versocht dat den tot die opstaende vriedagh komt te eijndigen, noch veerthien daghen worden bijgewacht, ’t welcke hij Doct. Waterham sal bekent maecken, om kosten voor te koomen. Coram Rigter Arent Juncker, Coernoten Tomas Henrix en Egbert Wolfsen.

Ik vraag me af of deze bij het proces hoort, of hoort het bij de voogdij. Dirck Gerrits heeft het over een broer en swager, rekeinge doen. De datum is echter voor de datum van 16 maart 1675. Ik vond het berichtje wel leuk, geeft inzicht in het drukke bestaan toender tijd.

Ik hoop morgen in IJsselmuiden nr. 8, jan. 1631 - dec. 1664 iets meer te vinden en te zien in hoeverre die afwijkt van IJsselmuiden nr. 9 1541 - 1665 (N.B. deze stukken zijn ongeordend)

Harm

afbeelding van ria van bessen

BERICHT VERBETERD. 

Ik haak even in op Marrigjen Jacobs de dochter van Arentien Egberts en Jacob Cornelissen.

Als Marrigjen Jacobs de vrouw van Jan Lubberts aan de Vegt /of Kijk in de Vegt overlijdt, is voogd van haar kant de oom Cornelis Jacobs volgens Zwollerkerspel f25 dd 25-07-1673.

Volgens IJsselmuiden f10 dd 17-4-1657 heeft Arentien Egberts als kinderen naast Marrigjen nog een dochter Jutte en als zonen, Egbert, Cnelis, Jan en Berent. Tevens in IJsselmuiden volgens Fol. 1 1665 den 21 feb. Momberstelling en erfuiting

Vader Derrick Jacobs Moeder: Arentjen Egberts (overleden) Kind: Geertjen - Momberen: Albert Egberts en Willem Lubberts

Bewijs; 1/14 deel in vier morgen gen. het smalle land -1/13 deel vierde halve morgen in Camperweteringslag - 1/13 deel in drie morgen gen. Cnoppersland - 1/13 deel in twe morgen min een vierendeel achter dit nieuwe hoijs- 1/13 deel in twe morgen gnt. Vilsterensland- 1/13 deel in 2 ½ morgen gen. Regterensland-1/13 deel in de helfte van de nieuwe hoijs. 

Kantlijn 23 aug. 1675 Gecompareerd Willem Lubberts als momber over het onm. kind van zall Dirck Jacobsen verklaart dat de bewesen landerijen zwaar zijn belast -zodat deze niet tot het voordeel van de onmondige kunnen strekken en deshalve deze te transporteren en overlaten aan Jan Lubbers  en Jan Jacobs, waarbij het kind voor deze voornoemde afstand alsnoch sal genieten vierentachtentich cargl:

Jan Lubbberts die getrouwd was met Marrigje Jacobs had 1 zoon uit dat huwelijk - nl Jacob. Het is opvallend dat Jan Lubberts in één adem genoemd wordt met Willem Lubberts [zijn broer?] en ene Jan Jacobs. Broer van Marrichjen?

 Is deze Arentje Egberts dezelfde als de schoonmoeder van Jan Lubberts?

Ergens zit hier een verband lijkt me - mede vanwege hetzelfde land wat Jutte de zus van Marrichen als onderpand stelt

- controleer daarvoor de erfscheiding van Jutte de zus van Marrigje  die  in het topic van Frits staat, hier vlak onder

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 2 - zie ook bericht hieronder

Zit er ook een voogdijakte in Zwollerkerspel. Berent Wolters heeft 6 onmondige kinderen; Merregin [!] Berent, Derck, Aeltin, Jan en Gerregin. Voogden worden Egbert Lamberss en Wijcher Herms, overmomber de bestevader Jan Dirckss. De kinderen krijgen voor moeders goed tesamen een zesde part van het erve waar Berent op boert [niet genoemd waar gelegen] en elk kind 100 ggls. De zoons een veulen en de meisjes een bed als ze gaan trouwen. f206 dd 5-8-1630

afbeelding van ria van bessen

Uit de akte f205 dd 5-8-1630 Zwollerkerspel blijkt Trijne Jans al te zijn overleden. En is haar weduwnaar ene Wolter Berents. En de overleden Gerrit Jans was gehuwd met Merregin Jacobs - Merregien en Wolter verklaren ten overstaan van Gijesbert Derckss als hun momber voor henzelf en voor hun erfgenamen op 8 aug 1622 onder hen beiden alleen cessie en opdracht te hebben bekomen van zekere 12 en halve morgen land gelegen in Mastebroek in vier kampen met huis, hof en gewas, in welke opdracht Jan Dirckss en zijn nabeschreven huisvrouw niet is genomineerd - dat des niet tegenstaande haerer comparanten vader en moeder, als Jan Dirckss en Geertin Willems eheluiden, als voorschreven Wolter Berents thans bezit aan het voorschreven erve hun gerecht derde part eigendommelijk daaraan heeft en toebehoort. 

Een derde part hoort dus nog aan Jan Dirks en Geertin Willems, één derde part behoort toe aan Wolter en één derde part behoort toe aan Merregien als erfgenaam van hun overleden partner. 

AANGEPAST - blijkt dit land te zijn gekocht door Wolter Berents en Trijne Jans, Gerrit Jans en Merrigien Jacobs waarbij is vergeten te vermelden dat ook Jan Dirks en zijn vrouw hierin als kopers vermeld moesten worden. f398 dd 8-8-1622

Blijft nog over dochter Aeltjen die dus 3 kinderen heeft.  Vermoedelijk trouwde zij in bij haar ouders en zal zij naar hun overlijden hun erfgenaam zijn? Alleen overlijdt ze eerder en verandert het testament. Aaltje kan dus heel goed gehuwd zijn met een Claes. En dat ze 3 kinderen heeft zegt niets, want de Claas waarmee ze huwde kan een kind van zichzelf hebben - die uiteindelijk ook zou kunnen erven als halfbroer. 

Ik zeg niet dat het zo gegaan is, maar het lijkt er wel op.

 

afbeelding van harm56

Even van de broers Claesen naar hun oom Dirrick Gerrits. Ik mis net foto 31v van 16-03-1675

In IJsselmuiden - de voogdijakte Dirck Gerritsen als wedr. van Marrichjen Dries is van latere datum nl 16-03-1675. De kinderen Jan, Hendrik, Marrichjen en Geerlig krijgen samen o.a. 1000 gls. Voogden Lambert Hansen en Gosen Gerrits.

Ik zie dat ik er met de kinderen van Dirck Gerritsen een klein beetje een zootje van had gemaakt. Gerrit Dercks is de oudste, want deze wordt genoemd in de momberstelling van 1642 naast Anneken. Greetjen Derks (x Jacob Rijksen) moet dan wel een dochter zijn van Marrichjen Dries en vernoemd naar de overleden echtgenoot Grietjen Jansen, dan Jan Derks (x Egbertjen Goossens), Hendrik Dircks Vos (x Geertruida Lamberts en x Annegien Teunisse Opberg), Marrigjen Dercks (x Jan Lubberts van Haarst), Geerlich Dercks (x Grietje Lubberts), dan houd ik over, Dries Derck overleden voor 1703, met een zoon Benier Driesen.

Ik vind het een mooi resultaat dat we een compleet gezin van Gerrit Jansen zichtbaar is. Petertien Gerrits volgens de volgorde de jongste is getrouwd met Lambert Hansen, Wijcher Gerrits met Diewertje Herms, Hendrikjen Gerrits met Claes Claesen, Jacobjen Gerrits met Louwe Hendricks, Dirck Gerrits eerst met Grietjen Jansen, daarna met Marrichien Dries, en Geerlof Gerrits (x Gerregien Dubbelts)?

Nu ik Jan Dercks gekoppeld heb aan Marrichjen Dries, wordt het wel weer een borduurwerkje, want Gosen Gerrits zoon van Gerrit Hermens en Geertien Drees had ik ook al in de kwartierstaat.

Harm

afbeelding van harm56

Kunnen de Clasens afstammen van een overleden dochter - dus van Trijntje of Aaltjen?

Dat zou kunnen maar dan wordt de afstand tot Dirck Gerrits weer groter, in het eerste geval een zuster en in het andere geval nakommelingen van tantes. Ik vraag me af waarom komen de 3 broers in actie na het overlijden van hun broer Lubbert Claesen en niet eerder.

Claes Claesen heeft door het huwelijk met Hendrikjen Gerrits een verbinding met Dirck Gerritsen. Uit de inventarisatie van Dirck Gerritsen blijkt er nog geld van Claes Claesen in de boedel van Dirck Gerritsen te zitten.

Ik wil wel meegaan in de theorie dat Lubbert Claesen een zoon is van Claes Claesen en Hendrikjen Gerrits en dat de drie andere broers uit een eerder huwelijk van Claes Claesen komen.

Harm

Pagina's