Jacob Klaassen "van der Maaten"

Doorharm56op23/09/2018 - 14:47

Forum gebruikers

Vanaf het begin, dat ik met genealogie bezig ben, heb ik Jacob Klaassen in mijn kwartierstaat staan. Zijn kinderen noemen zich "van der Maaten"

Jacob Klaassen leeft in Oosterwolde, en heeft een broer, die waarschijnlijk ouder is. Jochem Klaasen was gehuwd met Roeltje Heimens. Jochem Klaassen is overleden voor 1740. Op 30 april 1740 is er een erfdeling tussen Roeltje Heimens en Jacob Klaassen. Er is behoorlijk wat te delen. Een aantal zaken blijven gemeenschappelijk, o.a. 3 morgen weiland onder Overijssel.

Op 24 augustus 1765 is er opnieuw een erfdeling, dan tussen de 3 kinderen van Jacob Klaassen en Aaltjen Jochems. Ook dan blijft in gemeenschap "het erfje in Mastenbroek, met 3 morgen buitendijks op de Oostermate".

In de 10 jaar, die ik met genealogie bezig ben, ben ik in Oosterwolde of Doornspijk geen sporen van voorouders van Jochem en Jacob Klaassen kunnen vinden. Misschien zit de oplossing in het land op de Oostermate, en is dit de redenen dat ze zich "van der Maaten" hebben genoemd.

Dat ik de vraag niet eerder heb gestelt, heeft als achtergrond, dat ik geen informatie heb over dit gebied. Ik wil het nu toch eens proberen, nu de Forum gebruikers het hebben over Gerrit Herms van de Mate en ook Oostermaete spreken.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

bekent makende hou dat wijlen Jacob Claessen van de gen: Oostermaet op sijn sterfbedde heeft versocht en begeert, dat ingevalle hem Godt de Heer gelijck sijn huisvrouwe oock beliefde uit dit leven te halen, dat hij te weten Jan Lubberts als sijnde sijn swager, en Egbert Henricxs sijn neve de momberschap over sijn natelaten kinderen ende desselfs goederen [Gedeelte uit de acte van 8 januari 1681 Scholtambt Genemuiden]

 

Egbert Henricks is een neef van Jacob Claesen, net zoals Jan Lubberts een swager is van Jacob Claesen. Egbert Hendriks Bosch of Joncker is waarschijnlijk een zoon van Hendrick Egberts Joncker en mogelijk Trijnthijn Janssen, genoemd in een akte op 19 april 1671, opdracht van een jaarlijkse losrente van  25 cargl: over 2 morgen land op de Oostermate, en wordt ook genoemd in contentieuse zaken deel 9 november 1655 – oktober 1662 van Stadsgericht Genemuiden.

 

Uit  de gevoerde discussie mogen we misschien wel aannemen dat Jacob Claesen twee broers heeft namelijk Egbert Claesen en Dirck Claesen. Voor mijn gevoel horen Hillechien Claesen en Gerrit Claesen meer bij Arentien Claesen.

 

Jacob Claesen en Arentien Claesen beleven in de periode van 1660 -1680 een periode van geluk en voorspoed. Ze hadden een gezin met zes kinderen, na de aankoop van het erf op de Oostermate werd hun bezit nog meerdere malen uitgebreid. Tot waarschijnlijk ca.1679 wanneer ze mogelijk vrij snel na elkaar komen te overlijden.

Jacob Claesen en Arentien Claesen hadden de volgende kinderen, Claes, Hillechien, Marrechien, Lubbert, Egbert en Hendrikien.

De grootste kans is dat de ouders van Jacob Claesen zijn, Claes Egberts en Marrechien Jacobs, in dit geval zijn Claes Egberts en Hendrick Egberts Joncker broers, en Jacob Claesen en Egbert Hendriks Bosch neven van elkaar

Een iets kleinere kans, Claes Jacobs en Marrechien Egberts, dan is Egbert Hendricks Bosch een neef van Arentien Claesen.

We zijn na tien jaar nu twee generaties verder gekomen en aan de moederzijde (Doorn) nog verder, Ria heeft heel Zwollerkerspel uitgeplozen, maar ziet daar geen mogelijke ouders. Ik heb nog niet alles van het Scholtambt doorgelezen. Wil de periode 1630 - 1648 van het Stadsgericht ook nog doorlezen. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd.

Een samenvatting van wat we tot nu toe hebben gevonden, Jochem en Jacob Klaasen hebben nu ouders, met namen Claes Jacobs en Annechien Jochems van den Doorn.

Jochem Klaassen was getrouwd ca. 1716 met de weduwe Reultje Heimens, Jochem en Reultje hebben geen kinderen, Reultje Heimens trouwt in 1742 derde huwelijk met Geurt Jans, Reultje heeft een zoon Willem Hendriks, schoolmeester en custos op Kamperveen. Volgens deel V Herengoederen op de Veluwe blz. 27 heeft Reultje een halve zuster, Marritje Lubberts.

Jacob Klaassen is eerder geboren, dan we op basis van zijn huwelijk in 1743 hadden ingeschat, hij is voor augustus 1696 geboren. Jacob Klaassen is getrouwd in 1743 met Aaltjen Jochems, [Egbert merkt terecht op, dat er niets wordt vermeld of Jacob en Aaltje voor het eerst in het huwelijk treden of als weduwe en weduwnaar. Hij zet ook vraagtekens bij de afkomst van Aaltje Jochems, wij zijn hier niet op in gegaan].

Claes Jacobs is ongeveer 1686 volwassen, dan krijgt hij zijn erfdeel, hij zal dan ook rond die tijd zijn getrouwd met Annechien Jochems. Hij is de oudste zoon van Jacob Claesen en Arentien Claesen en zal kort voor of na 1661 zijn geboren, wanneer zijn ouders de boerderij op de Oostermaet kopen. Claes Jacobs is overleden  voor augustus 1696, zijn weduwe hertrouwd Hendrik Gerrits en woont vrijwel zeker dan in Oosterwolde. Waar Claes Jacobs heeft geleeft is onduidelijk, in ieder geval niet op de Oostermaet, zijn jongere broer Egbert Jacobs erft en beheert de boerderij op de Oostermaet.

Volgens het Scholtambt Genemuiden waren Henrick Alerts en Jan  Peters momberen over de minderjarige kinderen Jochem en Jacob Klaassen. Henrick Alerts was getrouwd met Marrechien Jacobs, een zuster van Claes Jacobs, Jan Peters woonde in Oosterwolde.

Jacob Claesen en Arentien Claesen hebben volgens de momberstelling in 1680 zes kinderen. In 1661 kopen ze het erf op de Oostermaet. Door dat ze beide het patroniem Claesen dragen is het een beetje verwarend, welke oom of tante hoort er bij Jacob of bij Arentien. Op 14 mei 1679 kopen Jacob en Arentien nog land, voor 8 januari  1680 zijn beiden overleden.

Jannichien Jochems van den Doorn is een dochter van Jochem Jans Doorn en Geesjen Gerrits. Jochem Jans is overleden voor oktober 1677. Of Geesjen Gerrits weer hertrouwd is, is niet duidelijk, de minderjarige kinderen hebben in 1691 noch een obligatie van Gesijn van Doorn tot Oosterwolde. Geesjen Gerrits en Cornelisjen Gerrits zijn zusters en hebben beiden bezittingen in Oosterwolde en komen misschien  ook wel uit Oosterwolde. Cornelisjen is ca. januari 1660 weduwe van Benier Herms en hertrouwd Albert Lubberts Blanckhart.

Jochem Jans Doorn is een zoon van Jan (Jansen) voor de Doorn en Aechien Andries. Zij trouwen 15 november 1611 in Zwolle, als Jansen sal: Jan Jansoons n.s. wonende tot Haerst en Aechien Andries, Andries Lubbertsens d. in Mastenbroeck. Over deze laatste is veel te vinden in het R. A. van IJsselmuiden.

Ik hoop dat ik deze zoektocht een beetje netjes heb samengevat, wie meer wil weten moet het hele verhaal maar doorlezen. Ik wil Ria en Egbert bedanken voor hun inbreng en weer woord.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Ik heb mijn reacties weggehaald. Er is echt niets te vinden in Zwollerkerspel betr. Jacob Clasen of zijn vrouw.

afbeelding van Egbert_

Claes Claesen z.v. Claes Arents (1646), mogelijk hoort hierbij:

 • 25-02-1644 Engbert Claesen Claes Arentsen sone tot Genne, ende
  Geesijn Jans Jan Jansen tot Haerst
 • 21-12-1634 Arent Clasen Claes Arents sone tot Genne en
  Marrichen Jans, Jan Berents dochter tot Ittersum
 • 23-04-1608 Clas Arendts Arendt Jochums s. woenende tot Genne ende
  Gretken Engelberts s. Engelbert Albers n.d. woenende tot Harst voer den Doeren

En die Arendt Jochums zou dezelfde kunnen zijn als de vader van Petertien Arendt

 • 08-01-1604 Herman Albers woenende an Gasselerdick ende
  Petergen Arents Arent Jochums d. tot Genne

En Hermen Albers en Petertje Arents zijn al eerder in de zoektocht in beeld geweest.

Je zou het trouwen van Aechte Claassen x Claas Cornelis in Zwolle verwachten, op z'n minst de ondertrouw. Daar is alleen: 02-01-1677 Barteld Harmens j.m. in t' Tolhuis en
Aagte Klasen j.d. te Haarst

En in Hasselt is een trouwen van Klaes Cornelissen wedr van de Hasselerdijck en Niesien Dircks J.D. van Roveen ingesch. den 21 decemb 1683

Dat hoort niet bij de voogdijkakte van 1680, lijkt mij. Is dit het derde trouwen van Claas Cornelis?

Jammer dat er niet meer over Claas Cornelis is te vinden in relatie tot Gerrit Klaassen, als deze Gerrit tenminste de assisterende oom was bij de kinderen van Jacob Claesen op de Oostermate

 

 

afbeelding van ria van bessen

Aechte Claessen is de dochter van Claes Claessen en Anneken Jans van den Doorne. Huwelijk ouders - Claes Claesen z.v. Claes Arents en w. te Genne en Anneken Jansen  d.v. Jan Jansen van den Doorne wonende te Haerst, Zwolle 04-1646/25 mei 1646.

Als Anneke Jans overlijdt [1651] dan worden als voogden aangesteld Arent Claessen oom VZ en Lubbert Jansen oom van MZ. Uit dit huwelijk twee dochters; Aechte en Annegien.

Als Aechte x met Cornelis Clasen overlijdt, dan worden aangesteld als mombers; Gerrit Claessen volle neef van VZ én Gerrit Gosens te Herfte oom van MZ. Ze heeft 2 kinderen nagelaten: Cornelis en Annechien.

De zus van Aechte - Annegjen Claesen, zij is de 1e x gehuwd met Derk Derks [Zwolle 7-12-1672/2-1-1673] en 2e x met Gerrit Gosens - Zwolle 18 jan 1679. Voogden over haar kinderen zijn Derk Jans wonende in de Nieuwstad voogd van VZ en Klaas Cornelis aan de Hasseler dijk aangehuwde oom van moederszijde.

afbeelding van Egbert_

Klaas Klasen en Claas Cornelis kan ik terugvinden in vuursteden 1682 en zoutgeld 1694 onder Hasselerdijk, Zwollerkerspel. Als buren. Het gedeelte waar zij woonden heet bij de volkstelling van 1748 Roubolligenhoek, een gebied langs de Hasselerdijk tussen Hasselt en Genemuiden. Een gebied dat onder het schoutambt Zwolle viel.

Van geen van beide heb ik een hertrouwen kunnen vinden. Dat hertrouwen zal waarschijnlijk in Mastenbroek hebben plaats gevonden.

Klaas Klasen en Gerrijt Claessen zijn broers, of zwagers. Als Gerrijt Claessen volle neef is van de kinderen van Claas Cornelis, dan zou zijn vader Claes Cornelissen heten, of zijn moeder nn Cornelissen. Het lijkt me het meest aannemelijk dat zijn ouders Claes nn x nn Cornelissen zijn.

En dan nog de leeftijd van Gerrijt Claessen. Hij is in 1680 volle neef van de onmondigen. Dan zou ik inschatten dat hij rond 1650 geboren is. Daarmee zou hij eerder een generatiegenoot zijn van de kinderen van Jacob Claesen op de Oostermate dan een leeftijdsgenoot van Jacob Claesen op de Oostermate en Arentien Claes zelf.

En moeder Aechte Claassen is moeder van de onmondigen? En haar vader heet Jan voor den Doorn? Dan zal dat haar stiefvader zijn? Aechte Claassen kan niet de kleindochter zijn van Jan Jansen voor den Doorn x Aechien Andries, want hun kleindochter Aachte Schutte, dv Claes Hendriks Schutte x Grietjen Jansen voor den Doorn is gedoopt op 09-02-1671 te Zwolle.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

f6 - 15 apr 1693 - Klaas Klasen, woonachtig aan de Hasseler Dijck. heeft over zijn 3 onmondige kinderen (Hendrikjen, Grietjen en Arentjen), nagehouden van zijn zaliger huisvrouw Jentijn Jacobs tot mombers verzocht Gerrijt Claessen, oom van vaders zijde.

f75 - 28 apr 1680 - Claas Cornelis, woonachtig aan de Hasseler Dijck. Hij heeft over zijn twee onmondige kinderen (Cornelis en Annichien Claessen) tot mombers verzocht Gerrijt Claessen, zijnde volle neef van vaders zijde. Moeder heet Aechte Claassen. Opa is Jan voor den Doorn

Gerrit Claas x Jacobje Egberts nog niet terug gevonden.

afbeelding van ria van bessen

Gerrit Clasen die met Claasje Cl: trouwt is in ieder geval niet dezelfde als die hertr. in 1691, want dit stel wordt nog genoemd in 1696. Geen link naar Jacob gevonden.

 

afbeelding van Egbert_

Over die oom Gerrit Klaes, hiervoor had je aangegeven dat er in Hasselt trouwen: Gerrit Klaassen W. tot Genemuiden en Klaasjen Klaasen W. tot Hasselt (1685)

Als die in dit verhaal horen, kan Gerrit Klaassen natuurlijk ook de zwager of aangetrouwde oom zijn.

Betreffende Gerrit Klaeszen wedr. aen de Hasselerdijk ende  x Jacobjen Egberts jd tot Mastebroek (1691 Hasselt): Er is geen Gerryt Clasen, in wat voor spellingvariant dan ook, te vinden in het zoutgeld schoutambt Zwolle 1694 te vinden. Wel een Gerryt Claessen aan de Hasselerdijk van het Hasseler Kerspel 1694.

afbeelding van Egbert_

De benaming is niet altijd eenduidig. Maar je kunt ervan uitgaan dat men de dijk langs het Zwartewater bedoelde vanaf Frankhuis bij Zwolle tot aan Genemuiden. En dus ook verdeeld over verschillende gemeenten, schoutambten. Misschien helpt het om te bedenken dat de dijken deel uit maakten van natuurlijke verhogingen in het landschap, die al voor de drooglegging bewoonbaar waren, en daarom oud land zijn. Het ingepolderde gebied was het nieuwe land. Bij alle tellingen van voor 1800 zijn dan ook gebieden als Zeedijk in Mastenbroek en Hasselerdijk in Mastenbroek gebieden die niet de dijk bevatten, maar tegen de dijk aanliggen. Je ziet dat heel goed bij de telling van Hasselerdijk in Mastenbroek. De boerderij "de Werf" ligt een eindje landinwaarts, niet ver van waar de Vegt in het Zwartewater stroomt. De volgende bewoning is dan Wolfshagen, dat ook landinwaarts lag, maar dan recht tegenover Hasselt. De bewoners daar tussenin woonden in Genne-Overwaters (en een deel in het Hasselerkerspel). De naam geeft al aan dat het bij het oude land hoort. Die perceptie van oud en nieuw land is natuurlijk in de loop der tijd zwakker geworden, maar was in de 17e eeuw nog wel duidelijk aanwezig. Is mijn inschatting.

afbeelding van ria van bessen

Er is nog een oom Gerrit Claesz.

Dat is een bewezen feit, en er zou ook vanuit dat gegeven gezocht moeten worden.

Vraag - de Mastenbroekerdijk - hoe liep die precies in die tijd?

 

Pagina's