Hendrik Jansen (Letink/Lijtink)/Maria Klein Letink) rond 1700 Rijssen (Elsen)

Dooranna67op02/01/2018 - 10:34

Hendrik Letink en Maria krijgen 5 kinderen, allen gedoopt in Rijssen. De huwelijken in de periode 1675-1740 zijn verloren gegaan en in Rijssen staat er in de doopregisters bij de moeder meestal alleen een voornaam. De achternaam is meestal de boerderijnaam en verder wordt er nog vermeld uit welke buurtschap ze komen.

Kinderen:

Hendrik 14-1-1703

Wijsse 16-10-1707

Henrina 1710

Jenneken 1713

Hendrik 1719

Mogelijk hoort Gerrit (1704) er ook bij, hij is de zoon van een Hendrik en een Maria. Geen achternaam, patroniem of boerderijnaam vermeld.

Alleen bij de doop van Jenneken heeft Hendrik een patrioniem (Jansen). Verder staat er vermeld bij de doop van Jenneken 1713 en Hendrik 1719 dat Hendrik van het Klein Letink komt.

Op de website erve Klein Letink (dehofmarken.nl) vind ik het volgende:

► Henrik Letink trouwde in 1673 met Elsien Letink of Wolters (*1653), waarschijnlijk afkomstig van Wolters (5.2.470). Na het overlijden van Henrik hertrouwde Elsien in 1691 met Gerrit Arentsen uit Hengevelde. Uit beide huwelijken werden 8 kinderen Letink geboren: Trintien (*1674), Marijken (*1676), Maria (*1681) de opvolgster, Jan (*1683), Arendt (*1685), Berend (*1689) die in 1722 trouwde met de weduwe Christina Ambrosig en in 1723 het burgerschap van de stad Deventer verkreeg, Hendrijne (*1693) die ca. 1717 trouwde met Gerrit op ’t Keysersweert onder Rijssen en Jan Klein Letink (*1696).

► Opvolger Maria (*1681) trouwde circa 1702 met Hendrick Jansen. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: oudste zoon Henrick (*1703) werd natuurlijk de opvolger, Wijsse (*1707) trouwde in 1726 met Jan Jansen Luynck (5.2.260), Henrina (*1710) trouwde met Harmen Bruggeman, Jenneken (*1713) trouwde in 1743 met Garrit Spenckelink in Rijssen en Hendrick werd geboren in 1719.

Nu heb ik drie vragen:

Vraag 1: Hendrik Jansen is dus ingetrouwd op het Letink, waar komt hij vandaan? De huwelijken zijn er niet, dus het zal op een andere manier afgeleid moeten worden. Wie weet online bv. voogdijstellingen of andere akten te vinden?

Vraag 2: ten tijde van de dopen van Hendrik Jansen en Maria laten andere Letinks kinderen dopen:  een andere Hendrik van het Leetink met een Gerritien kinderen dopen en een Frerik van het Letink met een Gerritien.

25-04-1698 Aeltien Henr.  Leetinck Gerritien   Elsen 
25-12-1700 Aeltien Henr.  Leetinck Gerritien   Elsen 
09-04-1702 Geertien Henr.  Leetinck Gerritien   Elsen

Wie is deze Hendrik? Dit is geen broer van Maria volgens de beschrijving van de bewoners van het Klein Letink op de hofmarken.nl.

Dan laat ook nog een Frerik van het Leetinck kinderen dopen. Ook hij wordt niet genoemd als broer van Hendrik:

09-11-1704 Hendrina Frerik  Letink Gerrittien  Geerts Elsen  02-01-1707 Johanna Frerick  Letinck Gerritien   Elsen   Wie zijn zij?   Nog meer achtergrondinfo om het ingewikkelder te maken: Dit wordt gezegd over het Leetink: In het midden van de 17e eeuw veranderde de naam van Klein-Letink in Wolters. Begin 17e eeuw waren alle boerderijen op en rond de Letink Es door oorlogshandelingen verwoest en stonden leeg (1601: Lutke Letinck, iss woeste). Daarna zijn bij de herbouw drie boerderijen ontstaan: op de plek van Klein Letink kwam Wolters, verderop aan de Plasdijk op Groot Letink weer een Groot Letink en daarnaast een nieuw Klein Letink afgesplitst van Groot Letink; de twee laatstgenoemde boerderijen hadden altijd dezelfde eigenaren. Erve Groot Letink: In 1657 trouwde deze Gertien Letink met Gerijt Everdink, zoon van Arend Everdink op Eeftink (5.2.500). Uit het huwelijk werden 4 kinderen geboren: Arent (*1658) die in 1689 trouwde met Marie Kerkemeyer, Jan (*1661), Elske (*1663) die trouwde met Gerrit Kolhoop op Groot Kolhoop (Elsenerbroek 5.4.140) en Gerijtien (*1667) die de opvolgster werd. Kort na de geboorte van Gerijtien overleed moeder Gertien. Weduwnaar Gerijt hertrouwde toen in 1668 met Altien Hegeman (*1644) van Hegeman (5.2.220). Met haar kreeg Gerijt 4 zonen: Gerijt (*1669), Jan (*1671), Henrik (*1673) en Arent (*1676). Na het overlijden van Gerijt Everdink (ook genoemd Gerdt Lietinck) trouwde Altien Hegeman in 1681 met de weduwnaar Hendrick Lentelink uit Bentelo. Uit dit tweede huwelijk van Altien werden nog weer 3 kinderen geboren: Geertien (*1682) Enneken (*1685) die in 1709 trouwde met Willem Wanink op de Deldener Esch en Jenneken (*1688). Na het overlijden van Altien Hegeman trouwde Hendrick Lentelink omstreeks 1697 met Gerijtien Letink, dochter uit het eerste huwelijk van Gerijt Everdink. Erve Wolters: ► Vermoedelijk woonde hier ook het in 1652 getrouwde paar Maria Jansen Letink - Henrik Everdinck. Henrik was afkomstig van Everdink (Eeftink 5.2.500). Van dit paar zijn 8 kinderen bekend, allen met de naam Wolters. De tweeling Jenken (jong gestorven) en Elsien werd geboren in 1653; Elsien trouwde in 1673 met Henrik Letink op Klein Letink. Vervolgens werden geboren: Jenneken (*1655), Gerijt (*1657), Geschen (*1660), Arent (*1662), Jenken (*1665) die in 1686 in Laren trouwde met Gerrit Dercksen ter Beeke in het Verwoolde en tenslotte Geseken (*1668). ► Omstreeks 1690 woonde er het echtpaar Jan (†voor 1718) en Jenneken Wolters (mogelijk was zij de hiervoor genoemde Jenken van 1655). Het paar trouwde omstreeks 1688. Van hen zijn 3 kinderen bekend. Vreemd is dat er 2 zonen met de naam Henrick bleken te zijn. Dochter Marie (*1689) trouwde in 1719 met Harmen Kolhoop uit Elsenerbroek (5.4.140). De oudste Henrick (*1693) trouwde in 1718 met Fenneken Semmenckrott in Deldenerbroek. De jongste Henrick (*1695) werd de opvolger.

 

De genoemde Hendrik en Frerick kan ik dus niet plaatsen op welke van deze boerderijen op het Letink Es dan ook. Hendrik kan van het Groot Leetink komen, maar hij staat niet met een vrouw genoemd en hij staat niet als mogelijke zoon van deze bewoners.

Vraag 3

Hendrik Jansen en Maria dopen in 1707 een Wijsse. Waar komt die voornaam vandaan? De naam Wijsse komt niet zo vaak voor in Rijssen. Als ik weet of die naam er via vader- of moederskand inkomt, weet ik mogelijk meer over afkomst Hendrik Jansen. Is er een link tussen Hendrik en Maria en de onderstaande mensen?

1-5-1681 Wijsse, dochter, Theunis Wilgerinck Gesken

15-09-1672  Wijsse Winold  Oink    Elsen

01-02-1663 Winold Wilmsen op Oink Maria Driesen op Wilgerink   cop. den 22. Martij