Hendrik Heijerman x Aaltje lubberts (Neuteboom)

DoorSanneHop21/03/2017 - 21:48

Hallo,

ik vroeg mij af of iemand mij zou kunnen helpen met de zoektocht naar de ouders van Hendrik heijerman,
Getrouwd met Aleida Lubbers (in 1 akte aangegeven als Neuteboom) op 22 maart 1780 in Herxen onder Wijhe.
Hij is begraven op 7 april 1797 in Wijhe, verder is er niks achter zijn naam vermeld.

Ze hadden kinderen die staan o.a. op deze site https://www.genealogieonline.nl/parenteel-derksen/I14544.php

maar het lukt mij niet om de ouders van Hendrik Heijerman te vinden.
Zijn zoon Hendrikus Johannes Heijerman is nog wel gedoopt waarbij de vader zelf aangegeven stond als Hendrici.
Verder noemt hij zijn eerste kinderen Jannes (3x) en Catharina wat kan verwijzen naar zijn ouders.

Ik heb al in meerdere doopboeken gekeken, misschien kan iemand zijn ouders vinden?

bij voorbaat dank,
Sanne

Reacties

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Berent Berents alias Berent Heijerman

In RK Wijhe zit een huwelijk dd 21 juni 1719 van Derckie Berents met Berent Heijman - Testes Elis. Bugten, Albertie Boeleman en Gaije in de Bergh -

een zoon laten dopen op 6 jan 1721 RK te Wijhe, ik heb in de transcriptie Gerardus staan, zou dan Bernardus moeten zijn, wil je uitkomen bij Berent Berents - vader heeft daar als patroniem Gerrits.

Derkje Berents huwt daarna Jan Potasse en zij laten een zoon Derk dopen RK 23-04-1723, die op zijn beurt hertr. met de wed. Anna Maria Arents, en voor zover ik kan zien is zij protestants.

Anna Maria heeft een zoon uit haar eerder huwelijk, die erfgenaam wordt van Derk Potasse en zich [daarom?] Gerrit Potasse gaat noemen.

Gerrit Potasse is voogd bij Aaltje Lubberts wed. Hendrik Heijerman,

 

afbeelding van ria van bessen

Berent Heijerman en Hendrik Heijerman hebben dezelfde achternaam en worden beiden aangeduid als jm van Herxen.

In Kampen wordt over het algemeen in de huwelijksakten de afkomst aangegeven,

Berent is jm van Windesheim bij Herxen. Dat ligt inderdaad vlak bij elkaa zoals je op een kaart kunt zien.

Aangezien ze RK zijn, zouden ze behalve in Wijhe ook in Heino of Zwolle gedoopt kunnen zijn. Van Berent Heijerman heb ik inmiddels ontdekt dat hij het patroniem Berents heeft.

Maar zijn ze in Heino gedoopt dan zul je niets vinden via de doop- en trouwboeken.

 

 

 

 

afbeelding van SanneH

Dus is Wijhe is niks te vinden over zijn ouders. Er zijn wel mogelijke ouders. Maar hoe kan ik nu het beste verder gaan? Waar kan ik nu het beste zoeken?

afbeelding van ria van bessen

Zoals je had kunnen lezen is de voogdijakte opgemaakt in Wijhe.

Te vinden in het Oud Rechterlijk Archief wat aanwezig is in het HCO Zwolle.

 

afbeelding van ria van bessen

Hoi,

In Heino wordt het RK huwelijk vermeld op 13 maart 1780 - Henricus Heijerman et Aleidis Luberti van Kruipaan. Getuigen Elisabetha Hoenderlage [zij is vaker getuige] en Hermanno Somer. Wijhe.

Het NG huwelijk zit inderdaad in Wijhe - datum 22 maart 1780 - beide in Herxen onder Wijhe.

RK doop Wijhe

1-1- 1781 - Catharina - Matrina is Joanna Jansen

26-11-1782 Joannes - in de Graafs kamer. Matrina Maria vidua [weduwe] van de Graaf

18-2-1785 Catharina - Matrina [=Meter/peetmoeder] is Derkje Lubbers soror matris [zus van de moeder] voor wie doophefster is Joanna uxor [echtgenoot] Bouwhuijs in Wijhe

6-02-1789 Joanna [Janna]  - ze wonen in de kamer van het huis van  de weduwe Geertman. Die ook meter is voor wie doophefster is Hendrica Jansen uxor Joannis Kinds

11-1-1793 Henricus Joannes - Levante is Dedrica Lubberts [Derkje Lubberts zus van de moeder]

23-3-1795 Joannis zoon - Levante Arnoldo Bouwhuijs

Volgens de voogdijstelling te Wijhe opgemaakt dd 8-2-1799 heeft dit echtpaar een Catrina oud 13 jr, en een Hendrik Jan oud 6 jr. Voogden worden Jan van de Sligte en Gerrit Potasse. Moeder heet Aaltje Lubberts - ze is wed. van Hendrik Heierman.

Zijn weduwe hertrouwt met Mannes van der Woerdt wedr. van Fenneken Gerrits, huwelijk 8 febr 1799 te Wijhe

**

Maria Jansen wed. van Berent Heijerman in Herxen onder Wijhe huwt 22 febr 1767met Gerrit van Rek jm te Zwolle

Aangezien in de NG akte van Hendrik Heijerman staat dat hij ook van Herxen komt, KAN ...  hij familie van deze Berent zijn.

Nee, hij is NIET de vader. De enige overeenkomst is Herxen én de achternaam.

afbeelding van SanneH

Waar kan ik het bestand over deze voogdij vinden?

afbeelding van SanneH

Dus als ik het goed begrijp, is de Berent Heijerman/Derksen die getrouwd is met Maria Jansen niet Hendrik Heijerman zijn vader, maar de Berent Heijerman die getrouwd is met Maria Fikkes van Tubberen wel.

afbeelding van ria van bessen

bericht 4

Aaltje Lubberts is de dochter van Lubbert Jans op Kroepaan en haar moeder is of Janna Hendriks of Janna Jansen.

Derkje Lubberts is haar zus volgens de doop - zie mijn bericht hieronder

**

Lubbert Jansen ondertr 10 mei 1738 als wedr. onder Dalfsen met Dirkje Roelofs jd aan de Santbelt in Linde onder Colmschate

Lubbert heeft bij haar 2 kinderen, een Hendrina en een Hendrik, wanneer  hij hertr  met Janna Hendriks RK Dalfsen 14 jan 1748 beide in de Velthoek. In de voogdijstelling van 6-1-1748 wordt hij Lubbert Kroepaan genoemd.

Ik kan hem niet vinden in de VOT 1748 in Dalfsen en ook niet in Heino

Lubbert laat dopen [samen met  Janna Hendriks] op 19-01-1749 een Derck te Dalfsen RK.

dan een hiaat van 10 jaar

en in Raalte op 14 mei 1759 een Hendricus en op 14 aug 1765 een Derkje [Theodora] - ze wonen op de Kruijpaan of Kroepaan in de Velthoek onder Heino.

RK Dopen Heino zijn niet bewaard gebleven voor 1776

Dan zit er een voogdijakte van Janna Jansen wed. Lubbert Jansen in de boerschap Lente wonende. Zij heeft een onmondige dochter Derkje. Ze heeft niets om te bewijzen. Voogden worden Gerrit Hendriks en Willem Antoneij.

Janna Jansen hertr 18 juni/11 juli 1784 met Albert Willems wedr. beide in Lente wonende

En voor diegene die meelezen, Albert Willems heeft een dochter Aaltje Alberts uit zijn eerder huwelijk, Aaltje huwt 1798 Hendricus Hendriks - wordt ook Kroepaan.

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Gerrit van Rek is overleden voor 1 okt 1782 - broer is Hendrik van Rek, zus is Fenna van Rek wed. Wissink.

De weduwe Maria Jans wordt hier Maria Fikkers genoemd ORA Wijhe f90v dd 1-10-1782 en ze woont op de caterstede de Musschenhage gelegen in Herxen.

Ik heb dus even in de 50e penning van Wijhe gekeken en daar geeft Maria Fikkers als wed. van B. Heijerman aan door het overlijden van haar man 5 weken geleden zij de helft van de caterstede de Musschenhage heeft ge-erfd.

Er zijn dus geen kinderen uit dit huwelijk geboren.

Maar via de naam Fikkers vond ik dus het huwelijk. 7 mei 1756 Berent Heijerman jm van Arxen onder Winthsen [Herksen onder Windesheim] en Maria Fikkes jd van Tubberen [te Campen] met attest naar Wintsum

Ondertrouw Geref. Kerk te Kampen RBSO 337

Morgen zoek ik wel verder ...