Hendrik Harms [van der Wal] en Hendrikje Derks van de Nieuwe Wetering, Mastenbroek, uit Dalfsen

DoorEgbert_op05/03/2018 - 14:34

Hendrik Harms [van der Wal] en Hendrikje Derks laten van 1751 tot 1764 kinderen dopen, waarbij vermeld wordt dat ze woonachtig zijn aan de Nieuw Wetering te Mastenbroek. Ze zijn getrouwd in Dalfsen in 1750, beijde wonende bij Evert Hoeveman in de Marshoek. En mogelijk woonden ze daar ook toen ze in 1746 respectievelijk 1747 belijdenis deden in Dalfsen, wonende in Emmen.
Wie heeft er meer gegevens over de komaf van dit echtpaar.

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Het zegt mij in ieder geval niets, de naam Juliana. Ik heb van Henri wel een gedeelte stamreeks uitgezocht, maar ik heb die gegevens kwartierstaat niet, denk ik tenminste. Het is wel lang geleden toch?

afbeelding van ria van bessen

Bericht verwijderd.

afbeelding van Janny Lalkens

Het zal meer dan 10 jaar zijn geleden, schat ik, dat ik die kwartierstaatgegevens kreeg en juist in die tijd begaf de 1e laptop het. Veel had ik wel in back up, maar niet alles. Maar vanwege die naam Juliana weet ik het dus nog.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Ik bedoelde ook die Lambert Reinders , die in 1754 trouwde met Juliana Cornelia Harms. Niet die van Albert de Leeuw. Ik denk, dat die Lambert die in 1754 trouwde weertmeester in Spoolde was. En jammer dat ik nu even niet die kwartierstaat van Henri kan vinden, want ik ben benieuwd of hij voor Juliana Cornelia Harms ouders heeft gevonden. Mogelijk is ze alleen maar met de naam Cornelia Harms gedoopt? Omdat ze ook met die naam genoteerd staat als ze in 1777 een kind laat dopen. Door die naam Juliana is ze me bij gebleven.

afbeelding van ria van bessen

Lambert Reinders de Leeuw was gehuwd met Trude Jans. Huwelijk 1770 - dit is te vinden op de site van Albert de Leeuw.

Onderstaande is een oudere Lambert - huwelijk 1754. Moeder heet ook Hendrikje Jans. wed Reinders, ze zit in de VOT 1748 onder Spoolde.

Juliana Cornelia is niet als gedoopt te vinden in Zwolle, ik kan haar tenminste niet vinden. Zus Berendina noemt broer Jan Hendrik Harms.

En als deze Jan Hendrik - zich in het leven gewoon Hendrik noemt, zus noemt zich ook Cornelia,  net als die Jan Gerrit Hendriks uit Dalfsen, die ook als Jan Gerrits in het ORA benoemd wordt?

Jan Hendrik Harms, heeft geen broers, wel 3 zussen. Dus de naam van der Wal - als die hierbij hoort - zal niet na 1811 te koppelen zijnvia een broer of neef. En als de zussen zijn gestorven voor 1811 dan is er helemaal niets te vinden wat kan linken.

Het is een mogelijkheid, zeker gezien het echtpaar in Genemuiden aan de Asschet. En dan zou de vernoeming van de kinderen van H. H. v.d. Wal ook verklaard worden, dochter Hendrikje is vernoemd naar zijn moeder.

Er is geen land volgens het testament van Berendina. Alleen wat spulletjes, zoals hemden, ringen e.d.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 3.

Die Juliana Cornelia Harms is, uit mijn hoofd, meen ik een voormoeder van Henri. Ria, heb jij zijn kwartierstaat digitaal? Ik zie dat bestand hier zo snel niet. Voorouders van Albert de Leeuw zijn wel met die Lambert Reinders verbonden als familie, maar niet de rechte lijn. Of Henri ouders heeft gevonden voor Juliana Cornelia weet ik nu even niet.

afbeelding van Janny Lalkens

Zonder de naam Juliana laat Cornelia Herms in 1777 nog een kind dopen: Lambert Reinders en zijn vrouw Cornelia Herms, wonende in Spoolde, staan in doopboek 707 blz. 218/219   26-5-1777. Dochter heet Jannigje.

afbeelding van Janny Lalkens

Heette het nageslacht van Lambert Reinders later De Leeuw?

afbeelding van Egbert_

Hoe meer ik erover nadenk, des jammerder het is, dat niet te bewijzen of zelfs te onderzoeken is of Hendrik Harms uit Genemuiden komt.

Harmen Jans en Henrickie woonden op nr. 10 in Asschet bij de VOT1748. Als de telling op volgorde is vanaf de Lutterszijl, woonden ze in de buurt van het Witte Schaap. Bij het Witte Schaap kun je de polder in richting de kerk van Mastenbroek. Op de eerste boerderij aan de linkerkant vanaf de dijk, woont bij de VOT1795 Arend Hendriks met 12 personen. Deze zal zich van der Werf gaan noemen, en afgaande op de doopgegevens woont hij er een paar jaar, waarschijnlijk vanaf zijn tweede trouwen. Hij had wel een paar kinderen, maar geen tien. Zijn zus woonde ook aan de Zeedijk, en liet wonende aan de Zeedijk kinderen dopen tussen 1784 en 1798. Maar haar man is niet terug te vinden in de VOT1795 van Zwollerkerspel of Genemuiden. Dus ik vermoed dat ze bij haar broer inwoonde. Dan klopt die 12 personen wel. Zus Hendrikje was getrouwd met Willem Hendriks van der Wal.

Dus, als Harmen Jans en Henrickie uit de Asschet, 1748, zijn grootouders zouden zijn, woonde hij niet ver van waar zijn grootouders woonden/gewoond hadden.

En verder, wie woonde op de plek van Harmen Jans en Henrickie uit de Asschet, 1748, was hoogst waarschijnlijk daghuurder. Zo was het in ieder geval bij kadaster 1832.

Dus als Hendrik Harms zoon is van een daghuurder, en zijn vrouw ook niet meer kon inbrengen dan een paar morgen land, is het voor de hand liggend dat ze pachters werden.

De vraag is dan weer, wat doet Hendrik Harms in 1746 in Emmen Dalfsen? Hoewel het eigenlijk meer Berkum was, waar hij diende, dan Dalfsen. De slag in Mastenbroek ten zuiden van de zeedijk tussen Lutterszijl en het Witte Schaap heet de Lammigies Slag, en hoorde bij de verdeling van Mastenbroek 1364 bij Berkum, Langenholte. Wat ook terug te zien is in de komaf van veel bewoners langs dat stuk zeedijk. Dus er zullen in die tijd genoeg familieverbanden tussen de Zeedijk en Berkum zijn geweest. Een zekere mate van ons kent ons tussen de Zeedijk en Berkum.

Mooi scenario natuurlijk, en naar mijns inziens ook nog wel enigszins geloofwaardig, maar helaas niet te bewijzen.

Tenzij op één of andere manier bewezen kan worden dat Aaltje van de Wal x (1779) Klaas Egberts Bos een dochter van zijn broer is. Maar mogelijk is dat stel al overleden voor 1810. En daar Klaas hojer, was van beroep verwacht ik ook niet dat er een testament zal zijn. En omdat hij in 1795 een tweepersoons huishouden had, hadden ze mogelijk ook geen kinderen.

En de personen die zich rond Olst van der Wal zijn gaan noemen, zijn terug te leiden tot een maar paar gezinnen rond de geboorte van Hendrik Harms [van der Wal]. En dan zijn het hooguit neven, als er al een familieverband gevonden kan worden.

Kortom, er is weinig (bewezen) zinnigs over de komaf van Hendrik Harms [van der Wal] te vinden.

 

 

afbeelding van ria van bessen

Ja, inderdaad je hebt gelijk. Jannes hoort bij dat gezin.

Pagina's