Hendrik Harms [van der Wal] en Hendrikje Derks van de Nieuwe Wetering, Mastenbroek, uit Dalfsen

DoorEgbert_op05/03/2018 - 14:34

Hendrik Harms [van der Wal] en Hendrikje Derks laten van 1751 tot 1764 kinderen dopen, waarbij vermeld wordt dat ze woonachtig zijn aan de Nieuw Wetering te Mastenbroek. Ze zijn getrouwd in Dalfsen in 1750, beijde wonende bij Evert Hoeveman in de Marshoek. En mogelijk woonden ze daar ook toen ze in 1746 respectievelijk 1747 belijdenis deden in Dalfsen, wonende in Emmen.
Wie heeft er meer gegevens over de komaf van dit echtpaar.

 

Reacties

afbeelding van Egbert_

Het is natuurlijk een enorme slag in de lucht, maar deze trouwen vond ik in Zwolle:

  • 04-05-1669 tr: Claas Peters j.m. te Berkum, ende Aagjen Lubbers j.d. te Haarst
  • april 1673 otr: Jan Lubberts jonghman te Haerst, en Geesjen Jansen jonge dochter in t S Heeren broeck proclamatien gaen meede in Mastenbroeck attestati op Mastebroeck gegeven.
  • 31-12-1675 otr: Dirck Hermansz, j.m., op S' Heerenbroeck, ende Trijntien Lubbertsz, j.d., te Haarst proclamatien gaan oock in Mastebroeck

 

 

afbeelding van Egbert_

Trouwboek Mastenbroek 1757: Dirk Hendriks Zwakenberg J.M. op s Heerenbroek, met Geertruijd Willems van Haarst J.D. te Zalk. Ze laten acht kinderen dopen. De eerste in Zalk, waarbij de vader Dirk Hendriks Zwakenberg heet. Deze dopeling overlijd in 1836 als Hendrikje Zwakenberg, partner: Evert Valkenberg. En Hendrik zv Derk Zwakenberg (1770) overlijd 1836 als Hendrik Zwakenberg

Volgens trouwboek Zwolle 1730: Albert Wilms Wellenberg j.m. met Elisabeth Hendricks j.m.[!] beide in't buiten Gasthuis. Bij dopen van kinderen in Zwolle heten ze meestal Albert Hendriks Wellenberg en Elisabet Hendriks. En eveneens in het trouwboek van Zwolle: Harmen Willemsen j.m. wonende in Schelle met Lijsebeth Hendriks weduwe van Albert Welbergen meede aldaer S:G: Hendrik Willems Dalfsen H:G: de Huijsvrouw van Jan Slijkenberg buijten de Camperpoort [hij] moet Consent van de moeder brengen. Is ingekomen. [zij] moet Erfuijtinge ande Kinderen doen & bewijsen. Is mede gebleken. Dit echtpaar zit in de VOT 1748 te Schelle met vijf kinderen.

Dit zal Albert Hendriks de voogd zijn.

aanvulling/correctie: de momberstelling is al gegeven in de zoektocht westerhof historischcentrumoverijssel.nl/forum/genealogie/westerhof-0

f203 - 21 sep 1745 : In het Gericht is verschenen Elisabeth Henriks, weduwe van Al­bert Wellen­berg te Schelle ... ot mombers verzocht en geob­tineerd Willem Heimerigs, oom van vaders zijde, en Engbert Henriks, oom van moeders zijde. Willem Heimerigs is de jongere halfbroer van Albert Wellenberg uit hun moeders tweede huwelijk.

 

afbeelding van ria van bessen

Nee dat is niet de juiste Albert.

Hendriena Hendriks x Harmen Derks. Albert Hendriks is voogd van MZ.

Albert en Hendriena Hendriks zijn broer en zus én kinderen van Hendrik Herms Wellenberg op 's Herenbroek én Berentje Willems

Zij hertr. met Heinmerig Jochems Westra, die weer hertr. met Jacopje Derks. Die weer hertr. met Hendrik Willems Bijvang.

Eén familiekluwen dus. Daarom is dat Zwakenberg ook zo vreemd.

 

afbeelding van ria van bessen

Tussenstand is inderdaad niet verkeerd. Ik ben ook benieuwd of over Zwakenberg nog iets te vinden is wat nog niet bekend is,  of misschien ook wel dat deze reeks kan worden uitgesloten als van der Wal.

afbeelding van Egbert_

Het was niet mijn bedoeling om te stoppen. Ik stel het op prijs als je nog verder zou zoeken. Op één of andere manier had ik de indruk dat je het al afgerond had. Maar ook de extra gegevens zijn zeer welkom, al was het alleen maar omdat de Zwakenberg's ook in mijn kwartierstaat voorkomen. En wie weet duikt er toch nog een bewijs op.

En een tussenstand is denk ik ook niet verkeerd. Dan kunnen lezers mogelijk makkelijker voor zichzelf beslissen of ze de hele voorgaande zoektocht willen doorspitten.

afbeelding van ria van bessen

* akte verbeterd - jaartal bij 25 april gezet

Hendrik Derks Zwakenberg én Hendrik Derks zijn één en dezelfde persoon. Dat bewijst de akte f292 dd 21 juni 1747 waarin staat dat Hendrik Derks Zwakenberg op 25 april 1731 is aangesteld als voogd over de kinderen van Hermen Derks en Henderina Hendriks.

Als je die akte van die datum er bij neemt, dan staat in f5 dat Harmen Derks tot voogden stelt Hendrik Derks oom van Vaderszijde. Albert Hendriks is de oom van Moederszijde, daar staat ook geen Wellenberg bij.

Alleen Wellenberg is goed te herleiden c.q. te volgen. Zwakenberg komt helemaal niet voor in Mastebroek e.o. dat is richting Olst of Wijhe.

Er is nog een zoon Derk - en als dit niet van der Wal, maar wél Zwakenberg ... dan zou hij als Derk Zwakenberg door het leven gaan. Is dat al uitgezocht?

Zo is Hendrik Zwakenberg samen met Berend van Haarst voogd op 19 nov 1735  over de onnozele dochter Jacopje van Claas Peters en Aagjen Lubberts. Die voogdij begint al in 1683 ! Dan zijn Jan Lubberts en Berent Claasen uit Kampen voogden.

Ik was nog niet uitgezocht, maar goed als je wilt stoppen, is ook prima hoor!

 

afbeelding van Egbert_

Voor de meelezers:

Er zijn gegevens van voor 1748 van personen gevonden die de gezochte Hendrik Harms en Hendrikje Derks kunnen zijn.

Hendrikje Derks is meest waarschijnlijk degene die gedoopt is te Heino in 1727, ouders wonende op den Brinkhof te Lenthe. Dit echtpaar krijgt had daarvoor een dochter Gerrigje laten dopen, die in 1811 verklaart dat haar ouders Derk Brinkhof en Willempje Jansen heten. Ook gevonden voogdijstelling bevestigt dit beeld.

Voor Hendrik Harms ligt het wat moeilijker en gecompliceerder. Er zijn twee geloofwaardige kandidaten gevonden.

Hendrik wordt gedoopt in Windesheim als zoon Harmen Gerrits in Herculo. Uit zijn tweede huwelijk met Wiggertje Jans Dijck. Beide ouders zijn in 1739 overleden. Zijn stiefvader hertrouwt in 1741, en woont meest waarschijnlijk op de plek waar Hendrik geboren en getogen is. Niet ver van de plek waar Hendrik [van der Wal] dient bij zijn trouwen. Van broers en zussen van Hendrik (1727) is niet meer gevonden dan enkele doopdata, en een voodijakte van 1739, toen hun moeder hertrouwde.

Hendrik is onmondig in 1738, volgens een voogdijstelling mede ondertekent door Hendrik Swakenberg, meest waarschijnlijk oom van vaderszijde. Voor de leesbaarheid noem ik de onmondig Hendrik [Zwakenberg?]. Van de andere kinderen genoemd in de voogdij akte zijn het waarschijnlijk Beerentje Harms en Derk Harms die op 20 april 1742, en Trijntje Harms in 1744, die belijdenis doen in Mastenbroek. Alle drie op dat moment wonende in de kerkwijk Bisschops Weteringe en 's Heerenbroek.

Voor Hendrik (1727) pleit, de plek waar hij geboren en getogen is, heel dichtbij de plek is waar Hendrik [van der Wal] diende toen hij trouwde in 1750. Voor Hendrik [Zwakenberg?] pleit, dat zijn moeder Hendrikje Derks [Wellenberg] heet, naar wie de jongste dochter van Hendrik [van der Wal]

Echt bewijs, wie de ware Hendrik is, die Hendrikje Derks [Brinkhof] trouwde, is niet gevonden. Maar als circumstantial evidence zou ik willen meenemen:

  • de geschiedenis (werk, wonen, huwen) van de nakomelingen van Hendrik [van der Wal] speelt zich vooral af in dat gedeelte van Mastenbroek dat langs de Vegt/het Zwartewater ligt. Dat van de familie van Hendrik [Zwakenberg?] langs de IJssel. (Met als enige uitzondering Harm Hendriks [van der Wal] x Albertje Derks [Westera])
  • er geen aannemelijke verklaring is waarom een jongeman bij zijn verwanten in 's Herenbroek wegtrekt naar Emmen, Dalfsen. Een familieband tussen Hendrik Hoeveman en de Zwakenberg's en Wellenberg's is niet gevonden. Mijn indruk is dat in die tijd de perspectieven op werk in Mastenbroek groter waren, dan in Emmen, Dalfsen.
  • een kleindochter van Hendrik [van der Wal], Trijntje Lubbers Nijboer, trouwde met Jan Egberts Knol. Zijn moeder is Arendjen Gerrits Riesebos, die via haar moeder afstammeling is van Hermen Janssen in ´t Clooster uit Windesheim. En de moeder van Jan Egberts Knol is Geertruyd Theunissen van IJssel, geboren op 't IJssels bij Heino. Een generaties lange familieband met Lenthe, Dalfsen en omstreken.

Alles bij elkaar, ondanks het niet vernoemen van zijn moeder, vind ik Hendrik (1727) uit Harculo de meest geloofwaardige kandidaat. Maar (nog niet) bewezen.

Ik wil Ria bedanken voor de vele bijdragen aan deze zoektocht. Als iemand nog vragen of aanvullingen heeft, blijven die natuurlijk welkom.

 

afbeelding van ria van bessen

Op f185 dd 11 sep 1751 doet Aaltjen Gerrits wed. van Albert Simons van 's Herenbroek erfuiting aan haar drie onm. kinderen Simon, Gerrit en Stientjen. Voogden Derks Simons oom van Vaderszijde en Evert Claas, oom van moederszijde.

afbeelding van Egbert_

Er is mij iets opgevallen: Hendrik Harms van der Wal (1789) huwt Aaltje Derks Westera (1789). Zij is dochter van Heimerig Derks Westera, gedoopt 04-06-1752 - Heijmerich, zoon van Dirk Heimerichs en Aaltjen Gerrits op  's Heerenbr. Deze ouders trouwden 1751, zij als Aaltje Gerrits, wedwe. op 's Heerenbroek.

(Dirk is zoon van Heimerich Jochems en Jacobje Derks, en zijn voogd was Hermen Derks tot diens overlijden in 1738, zoals eerder in deze zoektocht gemeld.)

Van wie is Aaltje Gerrits weduwe? Van Albert Sijmons (obijt 6 Octb. 1750 et sepultus den 13 Octb.) ?

afbeelding van ria van bessen

Ik heb Trijntje gevolgd. Om te proberen er achter te komen of zij zich van der Wal noemt of op een andere manier met Hendrik Herms verbonden kan worden.

Zij vertrekt naar Zwolle met attestatie. Ze huwt met Willem Engberts jm te Herfte in Zwolle op 12 mei 1748, maar ondertrouwt te Mastebroek op 19 april.

In Zwolle zitten 4 dopen van dit echtpaar - Hendrickien [1749, Hermen [1751], Hendriena [1756], Egberdina [1759]

Haar man zijn afstamming 'ken' ik. Deze Willem is de zoon van Engbert Herms en Hendrikje Roelofs. [Hendrikje Roelofs haar moeder is Anna Willems Dijk. Op dit forum o.a. een zoektocht ouders Willem Jans Schutte, mocht je interesse hebben]

In 1768 wordt Trijntje, ook Catharina genoemd, en ze is overleden voor 1779. Willem maakt een testament, testeert aan zijn kinderen Harm en Hendrina en aan de kindskinderen m.n. Hendrina, Geesjen en Engbert, kinderen van Stoffer Teunis en wijlen zijn dochter Hendrikje Willems. Uit dat testament blijkt ook dat hij een groot ongenoegen met Stoffer heeft gehad en wil dat de voogden de erfenis regelen en dat Stoffer zich daar niet mee mag bemoeien of verkopen.

Dit levert dus verder niets op aan bewijs.

 

Pagina's