Heel grote predikantenfamilie Brunings uitgezocht

Doorhelenop01/03/2014 - 23:30

Brunings / oude schrijfwijze Bruinings.

Omdat ik een Herman Brunings zocht en diverse malen verdwaalde in deze familie, heb ik ze op een rij gezet en wil dit hier graag plaatsen als hulpmiddel voor anderen.

Mijn Herman geboren ergens in 1730-1735 overigens nog niet gevonden.

Vader vermoedelijk Jan/Johannes

Herman is gehuwd kort na 28-12-1762 te Vollenhove, na att. verleend van Zwolle (waar Hendrikjen gewoond heeft), met Hendrikjen Lamberts (Groenestege).

 

Fouten gezien en/of aanvullingen graag doorgeven hieronder.

 

Bronnen: Diverse op internet, het meest uit verschillende predikantenlijsten van Friesland.

Met dank aan Friesland voor het on-line zetten!

 

Krantenberichten zijn gevonden op www.delpher.nl

 

P.S.

Omdat alles achterstevoren is gezet, staan de uitgezochte families nu op de laatste pagina's.

En omdat intussen aanvullingen geplaatst zijn in betreffende posts, zijn deze nu doorelkaar komen te staan.

 

 

 

Reacties

afbeelding van helen

Er was nog een Abraham Bruyning, kennelijk een reder.

Begin 1623 werd een 'Vloot van elv kloeke schepen' uitgerust door o.a. Abraham Bruyning: De Nassausche Vloot genaamd.

_________________________________________________________________________

Deze Bruinings nog gevonden, vermoedelijk Amsterdam vanwege verschillende huwelijken daar:

Christoffel Bruining, gehuwd met Judith Willink, geb. 1648, overleden 1720

kinderen:

1. Jan, geboren 1666, gehuwd te Sint Lucas (Santa Lucia?) in Spanje met Francisca de Segoera

geen kinderen

2. Anna, geboren 1667

3. Katharina, geboren 1669, gehuwd te Amsterdam met Adam Korver

twee kinderen: 1703 Jan, 1706 Anna

4. Egbert, geboren 1672, overleden 1719, gehuwd met Hendrina Schulting, tot Vreeden

drie kinderen: 1699 Anna, 1701 Christoffel, 1703 Judith

5. Andries, geboren 1675, overleden 1720, gehuwd te Amsterdam metJohanna Gratama

drie kinderen: 1714 Dirk overl. 1719, 1716 Andrea, 1719 Abraham

6. Judith, geboren 1677

7. Gerrit, geboren 1680, gehuwd te Amsterdam met Petronella van Dijk

twee kinderen: 1720 Joanna, 20-9-1722 Hermanus

8. Hermannus, geboren 1684, 1e gehuwd 1710 met Elisabeth van Daferen

een zoon: 1711 Christoffel overl. 1711

2e gehuwd 1711 met Maria Wydemeyer

twee kinderen: 1712 Sara en Judith, beiden overleden 1712

3e gehuwd te Amsterdam 1715 met Alida Plank

acht kinderen: 18-9-1716 Hermannus overl. 1718, 15-5-1718 Abraham overl. 1718, 24-8-1719 Abraham, 5-8-1722 Hermannus, 5-1-1724 Johannes, 19-10-1727 Alida Catharina, 2-1-1729 Nicolaas George, 30-5-1732 Gerrit Adam

9. Jacob, geboren 1687, overleden 1709

10. Barent, geboren 1691

 

afbeelding van helen

Dank weer, Jettie!

Op 12 januari 1725 in Haarlem en al belijdenis gedaan, dus mogelijk voor 1700 geboren.

Misschien van deze?

Zwolle huwelijk:

23-4-1700
Assuerus Brunink j.m. en
Katrijna Janz Kuijpers j.d.
S.G. den Oom
H.G. Paulina Helmichs huijsvr. van Henr. Barloo
 

afbeelding van jettie

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-31184-973-7?cc=2037985&wc=...

Barentje Bruijnings , van Zwolle, lidm. Haarlem,

Jettie

afbeelding van helen

Dank je wel. 

Die is van Brunings I, altijd goed om te zien dat 't klopt.

afbeelding van jettie

Den Bosch lidmatenboek,

vermeld Johannes Bruijning emeritus predikant, zijn inschrijving en overlijden

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-31122-46121-50?cc=2037960&...

 

Jettie

afbeelding van helen

Bedankt weer Anne! Ook voor Wynand bijdrage, enz.

Arent en Arnoldus moeten dus wel dezelfde persoon zijn.

afbeelding van anne vries

om het dan compleet te maken het huwelijk van Margaretha en Regnerus;

Dokkum, huwelijken 1702 Vermelding: Attestatie afgegeven op 5 maart 1702 Bruidegom: Regnerus Bruining afkomstig van Dantumawoude     Bruid: Grietje Rosewinkel afkomstig van Dokkum Opmerking : hij is predikant Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: REGNERUS BRUINING     Bruid: GRIETJE ..... ..... = naam, patroniem of familienaam komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum 1700-1722

 

vr.gr. Anne

 

afbeelding van anne vries

volgens mij is dit de doop van Wijnand;

Dantumadeel, dopen, doopjaar 1710 Geboren in Damwoude Gedoopt op 16 februari 1710 Dopeling: Wijnand, zoon   Vader: Regnerus Bruining, pastor  Moeder: Gestandaardiseerde namen: Dopeling: WIJNAND   Vader: REGNERUS BRUINING Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, doop 1697-1812 Inventarisnr. : DTB 164 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

hier vertrekt hij naar Drachten;Lidmatenboek Dantumadeel, 1734 Wynand Bruining - Op 2 september 1734 vertrokken naar Drachten - Op 8 november 1733 belijdenis te Dantumawoude Gestandaardiseerde namen: WIJNAND BRUINING Bron: Archief: Tresoar Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Invnr. : 166 Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, lidmaten 1697-1744 en 1748-1850

Wijnaldus laat op 9-12-1765 in Drachten een zoon Regnerus dopen.

 

Hier de ouders van Wijnaldus;

Lidmatenboek Dantumadeel, 1697  Man: Regnerus Bruiningh Vrouw: Anna Wesselius - Op 10 oktober 1697 hij ingekomen - Op 27 november 1700 zij overleden Gestandaardiseerde namen: REGNERUS BRUINING ANTJE WESSELIUS Bron: Archief: Tresoar Toegang: 28 Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Invnr. : 166 Herv. Gemeente Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude, lidmaten 1697-1744 en 1748-1850

oeps, even wat wijzigen, Anna overlijdt 27-11-1700, zij kan niet de moeder zijn, moederzal dan wel

 Margaretha Rooswinkel zijn.

 

 

vr.gr. Anne

 

afbeelding van anne vries

ik zie dat hij eerst predikant was in Molkwerum, daarna tot september 1789 te Slooten, hij is overleden in Bolsward 24-9-1792.

 

vr.gr. Anne

afbeelding van anne vries

hier;

.1735. Arent Braimius, geboren te Deinum den 25
November 1710, zoon van Henr., broeder van Christ.
Herman aldaar, is als kandidaat bevestigd den 17 Julij
en nam, verroepen naar Sloten, afscheid den 5 December
1751.  

deze site http://images.tresoar.nl/wumkes/pdf/RomeinTA_NaamlijstPredikanten_2.pdf

 

en hier;

Sloten, huwelijken 1755 Vermelding: Derde proclamatie op 19 januari 1755 Bruidegom: Arend Braunius afkomstig van Sloten     Bruid: Engelbarta Beukens afkomstig van Leeuwarden Opmerking : predikant en leraar, getrouwd te Leeuwarden Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: AREND BRAUNIUS     Bruid: ENGELBERTA BEUKENS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Sloten 1594-1811

site tresoar; http://www.tresoar.nl/Pages/Voorouders.aspx

 

vr.gr. Anne

ps Molkwerum Sloten zal dezelfde kerkelijke gemeente zijn?

 

Pagina's