Heel grote predikantenfamilie Brunings uitgezocht

Doorhelenop01/03/2014 - 23:30

Brunings / oude schrijfwijze Bruinings.

Omdat ik een Herman Brunings zocht en diverse malen verdwaalde in deze familie, heb ik ze op een rij gezet en wil dit hier graag plaatsen als hulpmiddel voor anderen.

Mijn Herman geboren ergens in 1730-1735 overigens nog niet gevonden.

Vader vermoedelijk Jan/Johannes

Herman is gehuwd kort na 28-12-1762 te Vollenhove, na att. verleend van Zwolle (waar Hendrikjen gewoond heeft), met Hendrikjen Lamberts (Groenestege).

 

Fouten gezien en/of aanvullingen graag doorgeven hieronder.

 

Bronnen: Diverse op internet, het meest uit verschillende predikantenlijsten van Friesland.

Met dank aan Friesland voor het on-line zetten!

 

Krantenberichten zijn gevonden op www.delpher.nl

 

P.S.

Omdat alles achterstevoren is gezet, staan de uitgezochte families nu op de laatste pagina's.

En omdat intussen aanvullingen geplaatst zijn in betreffende posts, zijn deze nu doorelkaar komen te staan.

 

 

 

Reacties

afbeelding van helen

En steeds komt er nu iets nieuws tevoorschijn, na jarenlang geen Evert Bruining gevonden te hebben.

Hem zoek ik omdat ik geen Hermen/Harmen kan vinden en omdat deze een dochter Evertje heeft, die niet naar zijn schoonfam. genoemd is.

 

Breda, NG huwelijk Grote Kerk 16-5-1668

Evert Bruijnings, wed., soldaet onder capt. van Aersen en Aeltjen Peeters, wed. van Jan Huyt, woont in de Hooge Bracken. [De Hoge Barakken in Breda waren gebouwd als onderkomen voor mensen in het leger.]

Geen kinderen gedoopt te Breda

 

Zo maar iemand, die zeer waarschijnlijk heeft meegeholpen bij de herovering van Coevorden in het rampjaar 1672:

Jan Everts, j.m., soldaat Comp. Capt. Losecaet X 11-11-1666 Grote Kerk Breda, met Lijsbeth Lange, wed. van Jan Verbesent, woont in Hooge Baracken

 

afbeelding van helen

 

Garbrant Garits, wed. NG gehuwd 3-7-1644 Purmerend, met Liesjen Everts, wed., beiden van Purmerend

Kinderen gedoopt te Purmerend

- Evert 11-2-1648

Welmet 6-12-1650

- Jan 5-11-1645

Gert 3-7-1655

Doop Purmerend

Liesje 16-6-1676, dochter van Jan Garbrantsz. Bruining en Grietje Maertens

Lysje 5-6-1672, dochter van Pieter Garbrantsz. en Trijntje Jans

 

Evert Garbrantsz. Bruining gehuwd met Guertjen Pieters Altena, gedoopt 17-7-1646 Purmerend, dochter van Pieter Pieters Altena en Sybrich Claes Beet

Kinderen gedoopt te Purmerend

Pieter 17-3-1675

Liesjen 3-3-1677

Sybrigh 21-1-1680

Syberigh 22-4-1681

 

(Mr.) Pieter Evertsz. Bruijning, j.m., NG huwelijk augustus 1703 Purmerend, met Wulmoet Carstens Soet, j.d., beiden van Purmerend

(Haar ouders waarschijnlijk: Carsten Jans Soet j.m. X 2-2-1681 Pumerend, met Geert Jacobs Pelcoorn, j.d. van Kwadijk)

Kinderen gedoopt te Purmerend:

Evert 11-10-1705, getuige Wulmoet Garbrants Bruijning

Belijdenis 4-6-1724, woont in de Breestraat

Jan 24-7-1707, getuige Geertje Jacobs Tede

Guurtje 14-3-1709, getuige Trijntje Jans

Geertje 24-2-1711, getuige Wijntje Kerstens Soet

Kersten 24-7-1712, getuige Geertje Jacobs Tete, kindts grootmoeder

Guurtje 29-4-1714, getuige Trijntje Jans Heerts

Belijdenis 2-6-1841, met att. nr. Driehuijsen sept. 1742, terug van Driehuijsen mei 1748, met echtgenoot Gerrit Mensse Vos

Liesje (Liefje?) 5-9-1715, getuige Guertje Jacobs Tete

Belijdenis 27-5-1736, woont in de Breestraat

- Weijntje 21-1-1717, getuige Geertje Jacobs Tete, 't kinds grootmoeder

Belijdenis 22-5-1740, woont in de Breestraat

Karsten 6-2-1718, getuige Weijntje Karstens Soet

Karsten 19-10-1719, getuige Weijntje Karstens Soet

Jan 23-2-1721, getuige Weijntje Karstens Soet

 

afbeelding van helen

Willemijn,

Het andere regiment, dat beter kan kloppen was, zoals ik schreef:

Bij de huwelijksinschrijving staat: Onder kapitein Bicker.

Als dat Pickhardt zou kunnen zijn, dan was het regiment AC 698a

In garnizoen:

1785 's Hertogenbosch 1789 Breda, Heusden 1790 Breda, Geertruidenberg, Heusden, Woerden 1792 Nijmegen 1794 Breda, Klundert, Willemstad

 

Dus kun je via zoekakten.nl bijvoorbeeld gaan zoeken in de boeken van Breda. Succes!

Hier is de link: http://zoekakten.nl/plaatsen.php?id=NB%7C0758%7C&id=NB%7C0758%7C%23dd

afbeelding van helen

Braunius I

Gerbrand Bruinings (1764-1833) kende een Braunius die luitenant ter zee was.

Deze had een broer die in Franeker studeerde.

Johannes Braunius (zoon van Michiel Braunius en Catharina Johannesdr. Retich) geboren 10-8-1628 Kaiserslautern, Rijnland-Palts, overleden 9-12-1708 Groningen.

In 1661 was hij predikant der Waalse gemeente en hoogleraar oude talen te Nijmegen. Hij maakte reizen naar Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Van 1680 tot 1708 was hij hoogleraar te Groningen.

Dimanche le 20 Fevrier 1670. 

Il y a promesse de mariage entre Jean Brun, pasteur de l'Eglise françoise de cette ville & Louise Verbolt. 

Nous avons eeté mariés a Weurt par Monsr. Smetius, ministre du dit lieu. le 8/18 de Mars 1670

Zondag 20 februari 1670. Was de huwelijksbelofte tussen Johannes Braunius, dominé van de Franse kerk van deze stad en Louise Verbolt. Wij werden getrouwd te Weurt door mijnheer Smetius, predikant van genoemde plaats. De 8/18 maart 1670.

(Hij schreef het dus zelf in het trouwboek van de Waalse kerk. De kerk en ds. te Weurt waren NG.)

 
Henricus Braunius, geboren in de Paltz, bloedverwant van Johannes Braunius hoogleraar in de godgeleerdheid te Groningen.

Gehuwd 14-12-1704 Deinum met Helena Crans, van Leeuwarden

Kandidaat te Pietersbierum, geapprobeerd den 23 april 1694, werd bij resolutie van Gedeputeerde Staten den 22-4-1696 tot veldprediker aangesteld, beroepen naar Deinum is hij gedemitterd den 10-9-1703

kinderen:

Het doopboek van Deinum is bovenaan zwaar beschadigd, zodat de eerste doop op elke pagina niet, of bijna niet meer te lezen is.

? (onleesbaar) geboren 20-12-1706, gedoopt december 1706 Deinum, getuige Elisabeth Crans

Janke, geboren 20-3, gedoopt 24-3-1709 Deinum, getuige Marike Crans

- Arent (Arnoldus), geboren 25-9-1710, gedoopt okt./nov.;

overleden 24-9-1792 Bolsward

kandidaat te Molkwerum 17-7-1735; nr. Sloten 5-12-1751.
gehuwd 26-1-1755 Leeuwarden, in de Jacobijner kerk met Engeltje Beukens

- Christiaan Hermannus, geboren 9-10-1719, gedoopt 15-10-1719 te Deinum (Menaldumadeel, Friesland), doopheffer Christiaan Overman
Overleden 13-9-1803 te Vrouwenbuurt
Gehuwd 24-2-1743 te Deinum, met Johanna Maria Beerns Nybuurt, afkomstig van Leeuwarden. Zij overleed 13-8-1788 te Vrouwenbuurt

Kinderen van Christiaan H.:
- Henricus, geboren 13-10-1743, overleden 21-8-1808 te Benedenknipe
Gehuwd 20-9-1772 te Heerenveen met Janke Drijfhout

Predikant te:
Huins, kandidaat 1770-1772; naar Nes Ameland 8-3- 1772; naar St.Johannesga 10-11- 1776; naar Nwe Brongenga (De Knype) 16-6-1782

- Maria Jacoba, geboren 1746, overleden 1814

- Helena, geboren 1749

- ? Johanna Maria (1776-1847), dochter van ds Henricus Braunius en Janke Durks Dryfhout gehuwd met Gerrit Pieters Ponne (1772-1849)

afbeelding van Willemijn Hofstra

Foutje van mij. De doop in 1804 is correct en was NH.

De dopen van zijn zonen Karel ca. 1795, Jacob Frans ca. 1796 en Georg Frederik ca. 1809 zijn nu nog de enige ontbrekende.

In 1789 was het gezin in Den Bosch

In 1799 in Amersfoort

In 1801 in Den Helder

In 1804-1806 in Medemblik

In 1814 in Hellevoetsluis

Tussen 1806 en 1814 moet het gezin op een onbekende plaats zijn geweest, want Georg Frederik werd niet in medemeblik en niet in hellevoetsluis gedoopt.

Tussen 1789 en 1799 was het gezin ook op een onbekende plaats, want toen werden de zonen Karel en Jacob Frans gedoopt. Uit Helens verhaal over de legering van het garnizoen zou dat in deze plaatsen kunnen zijn geweest: 1789 Harlingen, Leeuwarden 1792 Breda, Brielle, Geertruidenberg, Goeree.

afbeelding van helen

Pieter Lodewijk zijn doop 1804, heeft Carolina er toch bij staan?

afbeelding van Willemijn Hofstra

Dag Helen en Carolina,

Ik heb de antwoorden gelezen.

De kindern die genoemd worden had ik reeds. Alleen de kinderen zijn niet compleet. De dopen van zijn zonen Karel ca. 1795, Jacob Frans ca. 1796, Pieter Lodewijk ca. 1804 en Georg Frederik ca. 1809 mis ik nog.

afbeelding van helen

Willemijn,

Wil je even laten weten of je het tot zover gelezen hebt?

Dan kan ik in een ander gedeelte wat aanvullen.

Dat komt dan automatisch bovenaan te staan en dan vind je de antwoorden aan jou wat lastiger terug.

afbeelding van helen

Goede vondst Carolina! 

 

Vader was dus bij een ander regiment. 

Bij de huwelijksinschrijving staat: Onder kapitein Bicker.

Als dat Pickhardt zou kunnen zijn, dan was het regiment AC 698a

In garnizoen:

1785 's Hertogenbosch 1789 Breda, Heusden 1790 Breda, Geertruidenberg, Heusden, Woerden 1792 Nijmegen 1794 Breda, Klundert, Willemstad

 

Zou wel kloppen met Den Bosch en Breda, maar de rest mogelijk anders door reorganisatie 1795?

 

afbeelding van carolina

Hallo Willemijn,

ik weet niet welke gegevens je al hebt, maar de kinderen zijn waarschijnlijk allemaal Evangelisch Luthers gedoopt. Ik heb het huwelijk van Johan Hendrik en Francina gevonden en enkele dopen:

Het huwelijk was in 's Hertogenbosch (ondertrouw Breda 21 juni 1788)
Datum ondertrouw 21-06-1788
Trouwen NH Grote Kerk Breda
Johan Bruinick van Hanover; woonplaats  's Hertogenbosch
Francina Siemerink van Delden Overijssel; woonplaats 's Hertogenbosch
Hij was canonier. Attestatie naar 's Hertogenbosch
    
  

Kinderen (Evangelisch Luthers gedoopt):
Friederica Sophia 's Hertogenbosch 10-05-1789
Frederika Petronella Lucretia Bruining Amersfoort 24-03-1799
Pieter Lodewijk Medemblik 12-03-1804
Hanna Dortia Medemblik 23-11-1806

Pagina's