harstenhorst bij wilsum?

Doorria van bessenop23/07/2014 - 13:27

Goeiemiddag allemaal,

Ik zoek meer gegevens over de onderstaande personen.

Om meer duidelijkheid te creëren.

 

 

*Ng Kampereiland

14 juli 1699 - Abraham Gerrits, [-] van Ommen,

Magteld Jans, [-] van Harstenhorst.

getrouwd te Kampen 1 aug. 1699.

 

*Ng Kampen

21 juli 1699 - Abraham Gerrits, j.m. van Omme,

Magtelt Jans, j.d. van Harrstenhor(s)t

attest. van Kamper Eijlandt

 

In het kinderbewijs wordt vermeld

Twee akkers land en een huis

Wilsum, op ’s Heerenbroek, tussen Mense Hendricks en Gerrit Lamberts

Maar er zijn helaas geen namen van voogden opgeschreven.

 

**Ik heb een hele reeks gegevens over Harsenhorst in Wilsum naar aanleiding van een topic op dit forum ontvangen, over de Harssenhorst zelf hoef ik geen gegevens.

Maar ik zie door de bomen het bos even niet.

 

Magtel zou een dochter zijn van Jan Voerman. En volgens het lidmaatboek Kampereiland is zij de nicht van Hermen Voerman.

lidmaat Kampereiland

1686, 20 Apr. - Machteltie Jans nicht van Harmen Voerman en Annetie Bosch sijn huisvrouw

1698 Herfst - Machteldje Jans dienstmaagd van Aleijda Bosch - attest. naar Wilsem en aldaar gestorven 13 Maart 1700

Zij is dezelfde als getrouwd met Abraham Gerrits volgens aktes.

 

Hermen Voerman heeft als patroniem Gerrits.

Is Jan Voerman de vader van Magteld dan dezelfde als Jan Gerrits Voerman uit Wilsum?

en heeft deze Jan Voerman soms nóg een broer Jan Gerrits Voerman die getrouwd was met Grietje Tijssen - of is het dezelfde persoon...

Er zijn er namelijk wel twee x een Jan Gerrits volgens een akte in Wijhe.

De vraag is wel,  leefden ze allebei nog rond deze tijd.

 

Weet iemand misschien meer?

Alvast bedankt !

 

 

 

 

 

Reacties

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Ik vind het nog steeds niet duidelijk hoe ik terug moet reageren op dit forum.

Soms ook niet hoe je het forum moet lezen.

 

Dit nog in de bewerking van Kees Schilder gevonden uit ORA IJsselmuiden invnr 12, qua tijd misschien te vroeg.

Blz. 19, 17.051666, De E. Tomas Tomassen, landpander van Salland, en zijn vrouw Engbertien van Sonsbeeck verkopen aan Geesien Jans, weduwe van Gerrit Jansen Voerman, zeven morgen land in het Middelblok in drie kampen gelegen, die zij onlangs heeft afgedeeld met jonker Jan van der Beeck.

Belendingen van de ene kamp, zijnde drie morgen groot: west de Gansenpanne, oost de Goltcamp, die toebehoort aan Van der Beeck voornoemd.

De twee andere kampen, elk van twee morgen worden belend: west door de Goltcamp en oost aan Van der Beeck voornoemd, doch zonder de maat. 

De lasten zijn die zoals vanouds hebben gedrukt op de helft van 14 morgen land.

Richter Arent Juncker en keurnoten Jan Willems en Dirrick Jansen.

De verkoper zegelt mede.

 

Blz. 53, 20.07.1668, Lijfert Henrix en zijn vrouw Merrichien Jans verkopen aan de E. Geesien Jans, weduwe van Gerrit Voerman, een huis genaamd `t Nieuwuterhuijs [?], en drie morgen land waarop het genoemd huis staat. Belendingen: oost Dirrick Jacobs, west de Bisschopswetering, zuid Wijcher Gerrits, noord het erf waarop Dirrick Jacobs woont.  Richter Arent Juncker en keurnoten Wouter Koninck en Tuenis Gerrits Backer.

Mede bezegeld door jonker Jan van Wijnbergen.

 

Heeeee hier heb je waarschijnlijk wat aan

Blz. 80, 04.10.1671, Claes Arens en zijn vrouw Mechteltien Gerrits, Jan Gerrits en zijn vrouw Greetien Tijs, Albert Gerrits, mede optredende voor zijn vrouw Hendrickien Gerrits, Willem Jansen en zijn vrouw Aeltjen Gerrits, Hermen Gerrits en zijn vrouw Anna Jans, Claes Arens en Dirrick Jansen als mombers van de minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Voerman en Geesien Jans, met namen Geertien, Jannichien, Dirrick, Jan en Gerrit Gerrits (akte van approbatie voor het schoutengericht van Zwolle in dato 14.10.1671 [!]), verkopen aan de E. Lambert Hansen en zijn vrouw Petertien Gerrits drie morgen land in het Hasselerslag. Belendingen: oost Jan Wolters, west de Bisschopswetering, zuid de stad Zwolle, noord Jacob Jans.

Richter Arent Juncker en keurnoten jonker Willem Arent van Wijnbergen en Jan Jansen Bosch.

Mede bezegeld door jonker Jan van Wijnbergen.

 

Alhoewel ook geen Sijmen.

 

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Ik heb het oudste stadsboek van Wilsum niet, dan zouden ze wellicht hierin voor kunnen komen.

In Kampen of IJsselmuiden kom ik deze combi niet tegen. Ik heb gezocht op de " achternaam" nog niet op partoniem.

Klopt bij erf Seveningen lag het vroegere zwembad.

afbeelding van ria van bessen

Bedankt voor de moeite Annelies,

de genealogische gegevens had ik inderdaad al, zoals je vermoedde. Niet in combinatie met de erven trouwens.

Seveningen - waarschijnlijk heeft dit land gelegen bij het latere zwembad genaamd Seveningen [Kampereiland] waar ik als tiener heb gezwommen toen het zwembad op Zuid moest verdwijnen.

Het gaat me echt om de beide Jan Gerrits Voerman.

Nou zag ik in het lidmaatboek van Kampereiland dat er ook een Jan Voerman vertrekt naar Amsterdam.. maar er zijn zoveel Voerman ..

In ieder geval - één van de 2 Jan Gerrits Voerman, moet een Simon, Grietje en een Hendrik hebben en deze 3 kinderen leven nog in 1720.

Simon Jans Voerman ...

Hendrik Jans Voerman ...

dat zou toch een spoortje moeten opleveren ?

toch Wilsum misschien..?

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Hé hé eindelijk klaar.

In het bekende boek van pachters op Kampereiland zie ik nog de volgende  info staan. Misschien dat je het kent.

Erf 58 Seveningen

M1705-M1713-M1723-M1733/1734-P1744-maart 1744 [P=Petri]

Zwier Jans van de Weerd (zn. van Jan Aarts en Geertruid Louws), ged. 27-2-1681, begr. 7-3-1744 tr. 1) 21-8-1701 Berendje Rutgers, overl. 20-10-1707, tr. 2) 24-6-1708 Aaltje Jans Voerman afkomstig uit Harsenhorst/Wilsum, overl. 14-1-1709, tr. 3) 12-11-1709 Jannigje Gerrits Bos, overl. 11-4-1722, tr. 4) Annigje Jans Post, begr. 20-9-1777.

 

Erf 15 De Kleine Pijper

P1754-P1764-P1774-P1784- juni 1787

Gerrit Gerrits Voerman zoon van Gerrit Harms Voerman X Jannigje Thijs Hengeveld, ged. 24-8-1721, begr. 23-6-1754, tr. 3-3-1754 Willempje Gerrits afkomstig Mastenbroek, begr. 14-10-1807

 

Erf 11 De Zwarte Welle

3-6-1703-M1703-M1713- 20-4-1722

Gerrit Harms Voerman (zn van Harm Gerrits Voerman X Annigje Jans Bos), afkomstig uit s Heerenbroek, geb. ca 1680, over, 20-4-1722, tr. 1) 3-6-1703 Trude Jans wed van Willem Klaas uit Uiterwijk/Wilsum, tr. 2) Vorchten 18-10-1716 Jannigje Thijs Hengeveld, afkomstig Leusgraaf/Vorchten ged. 26-2-1693, begrv. 7-7-1744

 

afbeelding van ria van bessen

Dag Annelies,

Dank je wel voor de moeite en dat terwijl je druk bent met de huishoudelijk taken!

Nee, de verbinding is niet de Rietbergs, maar de reden is onduidelijkheid waar ik in het verleden al eens met wijlen A. de Leeuw over heb wezen stambomen.

***

Jan Gerrits Voerman op Harsenhorst in Wilsum is getrouwd met Grietje Thijsen.

uit dit huwelijk 2 dochters [bewezen vlgs de huwelijksaktes].

- Machteld, Aaltje [beiden overleden voor 1709]

 

In 1708 is er volgens jouw gegevens Apostillen nog een weduwe Hendrikje Willems van een Jan Gerrits Voerman.

Dat zou de jongere Jan Voerman kunnen zijn, want die bestaat volgens de akte gevonden in Wijhe.

En dit echtpaar zou dan een Simon, Grietje en een Hendrikje moeten hebben volgens het testament van hun tante Jennigjen Voerman, die wel getrouwd was met een Rietberg, in zoverre zit er dan wel weer een link naar de Rietbergs.

Die Jan Gerrits Voerman uit Wilsum wordt niet benoemd in dit testament, ook niet zijn kinderen. Maar als hij alleen 2 dochters heeft gekregen die ook allebeid al jong zijn overleden .... is hij dan hertrouwd ... of is dit niet zo ... en is de jongere broer Jan de vader van Simon, Grietje en Hendrikje.

En dat zou ik graag duidelijk willen hebben, begrijp je?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Hallo Ria,


De Voermans gehuwd aan Rietberg, dit is vermoedelijk je insteek.

 

Je kent de bewerkte akte van Jan in Oud Archief Kampen inv.nr. 201 idem dito van OA inv.nr. 146?

 

In Kampen vind ik wellicht nog 1 aanvulling: (niet dat je er veel mee opschiet)
6 Mey 1729: Jan Voermans dogter. Kampen overlijden ziekenhuis en begraven Broederkerk.

 

In de apostille van Kampen zie ik ook een Jan Voerman

590.     Den 6 Octob(er) 1732, fol.208vo.

Op de requeste van Jan Voerman, versoekende, dat het Stads erve, genaamt het twede erve den Kruis of Karrenhoop, so bij hem laatst gepagt is geweest, mogte overdoen aan Gerrit, die het wel wilde aannemen, voor die prijs, daer hij requestrant hetselve voor hadde gepagt.

Was geapost:  Het versoek, bij de requeste gedaan, word geaccordeerd.

 

Ook in de apostille

585. Den 16 Decemb(er) 1704, fol.214vo.

Op de requeste van Gerrit Voerman getrout aen de weduwe van Willem Claasen geweesenen momber beneffens Tijs Dircksen over de onmundige kinderen van Albert Claasen bij Annegien Arents in echte verweckt versoeckende niet te moogen aensprakelijck off redevabel sijn voor de bewesene vaderlijcke goederen ter summa van 150 caroli gulden alsoo Annegien Arents der pupillen moeder dese bewesene penningen met hare kinderen in armoede en uijt noot hadde geconsumeert.

Was geapost: De momberen over de kinderen van Albert Klaasen en Annegien Arents echteluijden worden mits desen naar ingenoomene verklaringe van Berent Strick en Bertelt Steven Jansen naebestaande bloetverwanten van gemelde pupillen, ontslagen en niet aensprakelijck verklaert voor de bewesene 150 caroli gulden.

 

Idem apostille:

3. Den 10den Januarij 1705, fol.1vo.

Op de requeste van Gerrit Rietbergen ende Hermen Gerritsen Voerman, momberen over Gerrit Dircksen Voerman, te kennen gevende dat haar supplianten pupillen bestemoeder Gerrichjen Jansen is coomen t’ overlijden, waarvan gemelde pupille erffgenaam is geworden; Dat weders eenen Jan Lambertsen Keijser swaager van wijlen Gerrichjen Jansen wegens cost geldt compt te pretendeeren, een somma van over de vier honderdt caroli guldens, met de welcke sij over voorscreven costgeldt vermits in gemelde boedel geene gereede penningen voor handen waaruit ten overstaan van de Heeren Borgermeesteren Roijeren van Rhijn in der minne waaren g’ accordeert, naamentlijck dat Jan Lambers Keijser, wegens sijn gepretendeerde costgeldt uijt den boedel soude hebben te profiteeren een hoff geleegen tot Swolle buiten de Sassen Poorte in het Bolwerck; Versoeckende dat haar Wel Edele Hoogh Achtbare als overmomberen het gemelde accoort voor soo veel hetselve de minderjaarige was aengaande gelieffden t’ approbeeren ende de supplianten t’ authoriseeren om aen Jan Lambers Keijser de gemelde hoff te moogen transporteeren.

Was geapost: Schepenen ende Raaden accordeeren als overmomberen het gementioneerde accoordt, voor soo veel het de minderjaarige is aengaande; Authoriseerende de supplianten qqa. de gemelde hoff aen Jan Lambertsen Keijser te moogen transporteeren.

 

27. Den 24sten Meert 1705, fol.9vo.

Op de requeste van Hermen Voerman Stadt Meijer woonende op het erve den Leegen Ness; versoeckende voorscreeven erve aen eenen Bartholt Jansen te moogen overdoen.

Was geapost: Schepenen en Raaden accordeeren naa rijpe examinatie de suppliants gedaan versoeck.

 

196. Den 5 Januarij 1707, fol.64vo.

Op de requeste van Gerrit Rietbergh en Hermen Voerman als momberen van de minderjarige soon van Dirck Voerman versoeckende approbatie van de verkopinge van een huijs van haar pupill tot Zwoll in de Walstraat.

Was geapost: De verkoop van t’ huijs in desen gemelt wort g’ approbeert ende geratificeert ende worden de momberen gelast om de penningen daar van geprovenieert ten profite van hare pupil aen te leggen.

 

254. Den 11 Meij 1707, fol.84vo.

Op de requeste van Jan Voerman versoeckende om de geledene schade door misgewas en stormen als mede wegens de hooge pacht penningen die hij bij de laaste verpachtinge heeft moeten beloven een fortabele remissie.

Was geapost: Suppleant wort om de geledene schade en slecht gewas over de jaren 1705 en 1706 geremitteert de som van twee hondert caroli guldens mits dat hij promptelijck sij(n) achterstant sal moeten betalen

 

368. Den 14 August(us) 1708, fol.121.

Op de requeste van van Henrickijn Willems weduwe van Jan Gerritsen Voerman ende de momberen van d’ onmondige kinderen van voorscreven Jan Voerman versoeckende approbatie van haar opgerichte maagscheit.

Was geapost: Op het raport van d’ Heeren Hooftluijden in den Hagen soo wort t’ gemelde maagscheit pro ut jacet g’ approbeert.

 

624. Den 14den December 1711, fol.200vo.

Op de requeste van Herman Voerman versoeckende van t’soutgelt te betalen te mogen ontslagen worden van de tijt dat sijn erve aen Bertelt Jans hadde overgedaan ende int Gasthuijs sijn cost gekoft hadde.

Was geapost: Suppleant wort van t’ betalen vant soudtgelt naar dat en van die tijt dat in

t’ Gasthuijs als een proevenaar is gaan woonen in gelijckheit van andere proevenaars ontslagen.

 

253. Eodem [19 Augustus 1716], fol.89vo.

Op de requeste van Gerrit Voerman voor hem selfs, voorts Swijr en Bartolt Jansen omen en momberen van Jacobijn Willems onmondige dogtertijn van Truijde Jans overledene huijsvrouw van gemelte Gerrit Voerman, bij haar overledene man Willem Klaasen in echte verweckt, versoeckende approbatie en ratificatie van haar onderling accoort ten overstaan van verscheidene dedings luijden gemaakt en hijr annex.

Was geapost: Schepenen en Raden na genoegsame informatie approberen ende ratificeren het accoord in desen gemelt.

 

267. Den 15 October 1716, fol.94.

Op den requeste van Gerrit Voerman, en Swier en Bartolt Jansen mombairen van Jacobpien Willems onmondigh dogtertien van Truide Jans bij haer vooroverleden man Willem Clasen in egte verweckt, versoekende approbatie van het maaghescheit tusschen hem Gerrit Voerman en voornoemde mombairen op den 29 september 1716 opgerigt.

Was geapost: Schepenen en Raeden approberen het gemaeckte maegescheit ten requarde van het onmondige kint in dese requeste vermelt.

 

De recognitien van Kampen al in gezien?

Groetjes Annelies

ps: ik ben druk met huishoudelijke zaken, zag in mn theepauze je topic voorbij komen. Heb dus niet goed gezocht of je daadwerkelijk wat aan deze info hebt.

Pagina's