Grietje Marthens en Jan Jansen (Schuurhuis)

Doorwim meijbergop22/08/2016 - 00:09

Ben op zoek naar de huwelijksdatum van dit echtpaar, eventueel ouders of doopgegevens, overlijden. Hieruit onstaat via zoon Gerrit een familie Schuurhuis. Zoon Dirk wordt van den Brink en zoon Jan wordt Sonnebelt.

Ze krijgen te OudLeusen voor zover ik heb kunnen vinden 7 kinderen. http://stamboommeijberg.nl/kiwitrees/individual.php?pid=I338&ged=meijberg

Wat betreft Grietje heb ik de volgende doop gevonden:1734 Den 28 Feb. Grietien dochter van Marten Janssen en Jante Harms te Oudleussen in 't Holt. Of dit klopt weet ik niet zeker, maar het zou kunnen.

Lidmaten Dalfsen
1773
Den 19 september hebben Jan Martens en Grietje Martens, Echtelieden in Oudleusen overgegeven hunne attestatie van Ommen gedateerd den 23 Maij 1773

Grietje is nog aanwezig bij het huwelijk van zoon Jan Jansen Sonnenbelt. 01-05-1812 te Zwollerkerspel.

Jan Jansen wordt vermeld in de VOT Dalfsen Oudleusen http://www.vpnd.nl/bronnen/ov/dalfsen/dalfsen_vot_1795-13_oudleusen.pdf  nummer 3

Januarij 1805
d. 22 is begraven Jan Janssen man van Grietje Martens nu wed: te Oltleussen

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-PP3Y?i=306&wc=9CYJ-DP8%3A10... is overlijdensakte van een Grietje Tolhuis welke heel goed Grietje Martens kan zijn. Ze overleed in ieder geval in hetzelfde huis waar Jjan Jansen Sonnebelt overleed. Alleen de leeftijd van de Jan Zonnebelt en Grietje (zie doop hierboven) kloppen niet. Zie akte: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-PG93-TC?i=461&wc=9CYJ-DP8%3...

Wie heeft er meer informatie?

 

 

 

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Het is mij niet bekend dat er een tolhuis was in Dalfsen, maar dat zegt natuurlijk niet zoveel .. Wel weet ik van een Tolhuis onder Zwolle.

En ik zag ook dat ene Hendrik Martens in 1801, jm  geboortig van het Tolhuis onder Zwolle die huwt te Ommen.

Grietjen Martens in OL huwt Jan Martens ... zo worden ze ingeschreven als ze hun attest inleveren in Dalfsen.

Dat is het jaar 1773 toch?

Hoe kan het dan ze dan al een zoon voor die tijd lieten dopen in Dalfsen? Er geen attest uitgaat in Ommen naar Dalfsen van dit echtpaar ... én er geen huwelijk is, ..  niet in Dalfsen én niet in Ommen.

Rectificatie: naam Schuurhuis komt voor in Besthem, ik was in de war met naam Schuurman wat in het ORA van Ommen voorkomt.

 

 

afbeelding van wim meijberg

Vind dit nog niet zo'n gekke gedachte. als je maar plat genoeg praat.

Zou er een tolhuis gestaan hebben in de buurt van Oudleussen? Dalfsen heeft wel de Tolhuisweg en die loopt evenwijdig aan de Vecht en licht niet ver van 't Holt.

afbeelding van ria van bessen

Alhoewel ... het erve lag in 't Holt - daar kun je Tol van maken?

afbeelding van ria van bessen

Er is geen enkele aanwijzing dat Grietje als achternaam Tolhuis zou kiezen.

Ik heb haar voorgeslacht wel in beeld.

Jan Martens huwt Mechteld Teunisz 29-05-1681. Zij boerden uiteindelijk op een erve in OL - op t'Leussener holt.

Volgens de 50e penning was de eigenaar in 1727 de fam van Dankelman, en de meijers waren de nazaten van wijlen Jan Martens en ene Jan Hendriks.

zoon Marten Jans huwt Jente Herms - zij huwt 2e x met Jan Jansen, die als Jan Martens vermeldt staat in de VOT 1748 OL.

vier dochters boven den 10 jr. Janna, Hermpien, Griete en Fenne.

Gerrit de kleinzoon en vrouw boerden op het Jan Martens gelegen in OL

Het erve is dus al die tijd steeds bemeijderd door dit geslacht.

Het is raar dat er geen huwelijk is te vinden van Grietje.

 

 

afbeelding van wim meijberg

Doopdatum van Jan Zonnebelt is 03-03-1779 te Dalfsen.

De leeftijd van Grietje Tolhuis (weduwe van wijlen Jan Schuurhuis) bij overlijden in 1823 vermeld is 96 jaar. Aangifte wordt o.a. gedaan door een Jan Zonnenbelt 52 jaar. 1823-96 kom ik op een geboortejaar van 1727 voor Grietje.  1823-52 kom ik op een geboortejaar voor Jan van 1771. Allebei een verschil van zo'n 7 a 8 jaar. Jan overleed in 1829 op de leeftijd van 51 jaar, dit komt weer  overeen met  de doop van 03-03-1779. Het huis van overlijden is voor beiden Zuithem nr. 6 Zijn er twee Jannen Zonnebelt in 1823 met een leeftijd van 45 jaar en 52 jaar? Of gaat dit toch om dezelfde persoon?

Helaas trouwt er van de kinderen niemand meer na 1812. Misschien in de huwelijkse bijlagen van de kleinkinderen van Grietje Martens, ik zal die eens nalopen.

afbeelding van ria van bessen

Ja, inderdaad, hier staat Grietjen vermeld en Jan is geboren onder Dalfsen - en zijn geboortedatum klopt ook, ongeveer dan?

Tja, ik geef door wat ik vind, en soms kloppen de gegevens ook niet.

Wellicht verder zoeken naar een verband middels een ander kind?

 

afbeelding van wim meijberg

Dan is dit het huwelijk in Dalfsen: 15 juli 1742 Jan Janssen j.m. met Jennigje Harmens wed. beijde te Oudleusen alhier getrout 

Kinderen van Jannigje Harms en Marten Jansen zijn: Janna, Harmen, Harmtien, Jacob, Machteld, Grietje en Fennigjen gedoopt tussen 1725 en1736. Dus Harmen (1726) en Jacob(1729) zijn dus overleden voor 15-7-1742

 

afbeelding van wim meijberg

https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:939D-PP3P-D?i=119&wc=9CYV-6TL%3A...

Volgens mij staat op deze akte dat Grietje Martens bij het huwelijk aanwezig is.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Volgens het ORA van Dalfsen dl 10 f 29 dd 24-04-1742 heeft Jannigjen Harms wed. van Marten Jansen de volgende kinderen:

Janna, Hermpjen, Magtelt, Grietjen en Fennigjen - moeder gaat hertr. met Jan Jansen.

Voogden worden Stoffer Harms en Derk Hendriks - erfuiting 4 gls per kind - Op 6 juni 1763 worden door deze 5 kinderen de voogden bedankt.

 

De voogd Stoffer Harms x Hendrikje Klaassen - heeft een onmondige zoon Klaas waarover Jan Martens voogd is samen met Gerrit Kamerman.

volgens f5v dd 13-07-1763

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Als Gerrit de zoon gehuwd was met Maria Gerrits - w. te NL, wiens ouders Jan en Grietje Martens zijn volgens de telling Dalfsen 1811, dan zijn zowel zijn vader als zijn moeder al overleden. Maria komt van Besthem. Vader Gerrit, moeder Gerrigjen.

Hun kinderen zijn Marten, Gerritdina, Hermannus, Jannes en Gerrit Jan.