Gerrediene Gerrits Bishorst uit Wijhe

DoorHerman van der Bentop20/08/2017 - 14:34
Ik ben op zoek naar informatie over Gerrediene Gerrits Bishorst uit Wijhe en haar ouders. Zij is een rechtstreekse voorouder van mij. 
 • Op 3 juni 1770 vertrekken met attestatie naar Heijno om te trouwen Gerrit Jan Gerrits jm op het Huismans in Lenthe en Gerredina Gerrits jd van de Bishorst onder Wijhe
 • 18 mei 1770/4 juni 1770 getrouwt Gerrit Jan Gerrits j.m. op het Huismans in Lenthe en Gerrediene Gerrits j.d. van de Bishorst onder Wijhe
 • Ze krijgen in ieder geval vier kinderen.
  • 3 april 1771, Heino, Geerlig 
  • 21 augustus 1774, Heino, Anna 
  • 14 april 1778, Heino, Hendrik 
  • 9 oktober 1780, Heino, Geerlig
 • Ze wordt later ook genoemd Gerregien Gerrits (Bij het overlijden van zoon Geerling in 1778) en Gerridina van de Bist (Bij het overlijden van dochter Anna in 1846).
 • Gerrediene Gerrits hertrouwd op 13 november 1785, te Heino met Derk Hendriks.
Er zijn een misschien een tweetal zussen die in Wijhe trouwen in dezelfde periode die ook een Gerrit als vader hebben.
 • Hendriena Gerrits Bishorst trouwt te Wijhe 11-05-1761
 • Johanna Gerrits Bishorst trouwt te Wijhe 29-11-1767

 

De volkstelling in 1748 van Wijhe bevat Gerrit Bishorst, met Geesjen, ouder dan 10 jaar en Hendrikus, Hendriena, Gergjen, (....), Janna onder de 10 jaar. Dit zou de vader kunnen zijn, maar dit is niet aan te sluiten. Moeder wordt niet genoemd. In Raalte wordt op 10-01-1745 een Janna gedoopt, met vader Gerrit Lammerts van de Bishorst, met moeder Ennichjen Hendriks. Dit zouden ook de ouders kunnen zijn. Maar de doop van de andere kinderen kan ik niet terugvinden.  

 

Verder is er terug te vinden dat er een boerderij de kleine Bishorst is gebouwd in Wijhe in 1754 en er moet ook een grote Bishorst geweest zijn. Misschien zelfs wel meer boerderijen bij elkaar in de Elshof onder Wijhe.

 

Het lukt me niet om te achterhalen wie de ouders van Gerrediene Gerrits Bishorst zijn die op de Bishorst onder Wijhe hebben geleefd. Wie kan me verder helpen? 

Reacties

afbeelding van Herman van der Bent

Bedankt voor de aanvullende informatie. Op basis daarvan heb ik de gegevens over de voorouders van Gerritdina Gerrits Bishorst nog een keer samengevat:

 1. Gerritdina Gerrits Bishorst heeft als ouders: Gerrit Lamberts Bishorst X Annigjen Hendriks Dijsselhof
  • Kinderen: Geesje, Lamberdina, Hendrikus, Hendrina, Gerdina, Rutger en Janna
 2. Gerrit Lamberts Bishorst heeft als ouders: Lambert Jansen Bishorst X Hendrikje Gerrits
  • Kinderen: Hendriena, Jannigjen, Gerrit, ...
 3. Annigje Hendriks Dijsselhof heeft als ouders: Hendrik Gerrids Dijsselhof X Geesjen Herms
  • Kinderen: Rotger, Hermen, Grietjen, Anna en Jennechien
afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Rutger Jansen op de Disselhof overleden voor 1-10-1696 Wijhe trouwt circa 1680 met Grietje Arends overleden te Wijhe voor 30-03-1699

uit dit huwelijk: Magtelt Rutgers ged Wijhe 30-9-1681, Magtelt Rutgers ged Wijhe 1-03-1683, Jannegien, Aeltien, Jan Arent ged Wijhe 11-03-1687, Hendrik Gerrit ged Wijhe 17-10-1688, Gerrit, Swaene, Willem.

Volgens ORA Wijhe invnr 7 f592 dd 1-10-1696 zijn dit de kinderen van dit echtpaar. Voogden worden Jan Jansen op d'Haar en Jacob Arents op den Lugtenberg. Volgens de kantlijn wordt in de plaats van de overleden Jacob Arents aangesteld Claas Alberts. En in 1708 worden in de plaats van de overleden voogden aangesteld Balthasar Derks en Jan Hendriks van de grote Denselaar.

Grietje Arents hertr. Hendrik Gerrits. Uit dit huwelijk 1 zoon genaamd Rutger. Zie RA Wijhe invnr 7 f662 dd 30 mrt 1699. Voogden worden Willem Gerrits en Claas Alberts.

Hendrik Gerrits hertr circa april 1699 met Geesjen Herms.

Uit dit huwelijk Rotger, Hermen, Grietjen, Anna en Jennechien de laatste gedoopt te Heino op 25 jan 1705. Kinderen volgens voogdijakte ORA Wijhe deel 9 f257 dd 1 aug 1709. Voogden worden hun ooms Willem Gerrits op Tongeren en Rutger Herms wonende in Heino.

Hendrik Gerrits hertr met Maria Jans en uit dit huwelijk Fennechijn ged 9.10.1716, Gerridt op 6.2.1718. en naamloos op 14.1.1720

 

afbeelding van ria van bessen

Albert Lammerts huwt op 22 mei 1746 NG te Wijhe als Albert van der Linde jm te Wijhe met Fennechien Hendriks jd w. te Deventer

uit dit huwelijk NG te Wijhe gedoopt

22-03-1747 Roelof, 24-03-1748 Roelof, 26-12-1749 Hendrik, 26-06-1751 Lammert, 11-02-1753 Rotger.

Hij hertr. als Albert Lammerts van de Wee en wedr. van Fennichjen Hendrikx met Aaltjen Garrits jd beide alhier op 21-10-1753. Volgens Wijhe ORA invrn 14 f220 dd 2-10-1753 heeft hij drie kinderen, Roelof, Hendrik en Lambert. Voogden worden zijn broer Willem van der Linde en Willem op Wengelo.

Albert en de voogden hebben samen de boedel gecalculeerd, en in beschouwing is genomen dat zijn vader Lambert hem de voortvaring en de boedel voor zijn levensonderhoud had overgegeven om deze door hem na zijn dood te doen behouden. De kinderen kunnen daarvan, zolang de grootvader leeft, niet genieten en daarom heeft Albert voor moeders goed aan zijn kinderen bewezen alle linnen en wollen kleren van zijn vrouw, alsmede haar zilver en goed en een boek met zilveren krappen.

Volgens de kantlijn dd 17-01-1786 zijn gecompareerd Roelof, Hendr. en Lambert Alberts, die verklaren thans meerderjarig te zijn en zij bedanken hun voogden, in het bijzonder de nog in leven zijnde Willem van der Linde.

uit het huwelijk van Albert met Aaltje worden 4 kinderen geboren

19-01-1755 Gerrit, 05-09-1756 Fenne, 10-09-1758 Jan te Wijhe gedoopt NG en te Raalte een doop op 18-01-1761 van Henricus z.v. Albert Lammerts en Aaltjen Gerrits aan de Bishorst te Tongeren onder Wijhe dpb 350 blz 032.

Volgens ORA Wijhe invnr 15 f160 dd 3-08-1761 leven er nog 3 kinderen uit het 2e huwelijk. Albert heet hier Albert Bishorst. Aan de voorkinderen wordt voor moedersgoed uitbetaalt 95 gl en 10 stuiver en voor hun vadersgoed ieder kind 6 gls.

Haar eigen drie kinderen krijgen elk ook 6 gls. en worden over deze kinderen aangesteld als voogden Willem van der Linde en Willem op Wengelo.

In de kantlijn dd 17-01-1786  bedanken de 3 kinderen Gerrit, Jan en Hendrikes die thans meerderjarig zijn hun voogden en speciaal de nog in leven zijnde voogd Willem van der Linde

Aaltje hertr Teunis Jansen 23-08-1761 NG Wijhe

uit het huwelijk met Teunis op de Bishorst wordt een Albert gedoopt op 19-12-1762  en 2x en Aaltje resp. 3-03-1765 en 13-12-1767 Ng Wijhe

Hendrik Alberts z.v. Albert Lammers en Fennechien Hendrikx [ged 26-12-1749] is overleden op 27-10-1814 te Herxen als wedr. van Jennigjen Willems met wie hij huwde op 14-11-1773 te Wijhe

AANVULLING

Heino NG 21-04-1787 - Henricus Alberts van der Linde jm van de Bishorst onder Wijhe en Janna Cornelis jd van de Benendijk in Lenthe - 13 mei gehuwd.

afbeelding van Herman van der Bent

Wat een mooie analyse van de voorouders van Gerritdina Gerrits Bishorst. Hartelijk bedankt voor de vele informatie. Van de historische kring Wijhe (waarvoor veel dank!) heb ik ook informatie ontvangen die veel ondersteund en waarmee het overzicht nog een beetje is uit te breiden.

Samenvattend:

 1. Gerritdina Gerrits Bishorst heeft als ouders: Gerrit Lamberts Bishorst X Annigjen Hendriks Dijsselhof
  • Gezin: Geesje, Lamberdina, Hendrikus, Hendrina, Gerdina, Rutger en Janna
 2. Gerrit Lamberts Bishorst heeft als ouders: Lambert Jansen Bishorst X Hendrikje Gerrits
  • Gezin: Hendriena 5-6-1698, Jannigjen 19-02-1702, Gerrit (doop onbekend), Albert (1*),..?
 3. Annigje Hendriks Dijsselhof heeft als ouders (2*): Hendrik Gerrids (3*) Dijsselhof X Maria Jansen
  • Gezin: Hermen, Annigjen, Jennigjen,...?

Het zal denk ik moeilijk zijn om met relatief grote zekerheid de verdere voorouders in kaart te brengen, maar we zijn al bovenverwachting ver gekomen. Bedankt Ria van Bessen voor het mogelijk maken hiervan.

-------------------------------------------------------------------------

(1*) Huwelijk Wijhe: 1761 Den 23 Aug. - na drie agtereenvolgende proclamatien getrouwt Teunis Jansen J.M. van den Frielink & Aaltjen Gerrits wed. van Albert Lammers op de Bishorst beijde onder Wijhe.

(2*) Rechterlijk Archief: f269 - Actum binnen Wijhe op den Huize Kritenberg, 26 nov 1736 - Johan Hermen van Hemert toe den Kritenberg, Richter toe Wijhe. Keurnoten de Heer Johan Willem van Hemert en Hendrik Jacobs.

Verschenen zijn Hermen Hendriks van den Dijsselhoff, Gerrit Lamberts Bishorst en zijn vrouw Annigjen Hendriks, alsmede Willem Teunissen en zijn vrouw Jennigjen Hendriks. Zij transporteren aan Maria Jansen, weduwe van Hendrik Dijsselhoff en haar 3 kinderen [niet genoemd], de helft van de St. Jorien-Esch [St. Joris-Esch], gelegen in Wegterholt onder Wijhe, en thans gepacht door Egbert op Dijsselhoffs-Esch. Het is een allodiaal goed, vrij van alle uitgangen en opleggende renten, uitgezonderd Heeren lasten en schattingen.

(3*) Trouwen Wijhe: Willem Teunissen jm zv Teunis Claassen op t’Heeren hout in Tongeren onder Wijhe en Hennechijn Hendriks dv Hendrik Gerrids op den Dijsselhoff, hebbende gewoont op den Bageler onder Raalte Met attest naa Raalte, Wijhe den 1 mei 1733

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

O, ik zie het al, de verbinding.

Hendriena Garrits jd w. bij Tenthof x 11 mei 1671 Berent Jansen Meijberg en zij hertr. met Jan Herms Hobrink en wordt begraven als Hendriena Bishorst, laatst wed. van Jan Herms op de Kuipe.

Zij heeft als voogden gesteld Gerrit Oldenhof en Gerrit op Anum. Hendriena wordt door de diaconie ondersteund vanwege haar armoede en hoopt in de hoop onder Gods zegen dat zij in haar a.s. huwelijk voor haar kinderen en haarzelf de kost kan winnen. Bron Wijhe invnr. 17 f11 dd 22-11-1776

afbeelding van ria van bessen

In Wijhe is geen huwelijk van Hendrina Gerrits Bishorst in 1761.

Wel huwt op 27 sept. 1761 de weduwe van Antoni Teunissen nl Hendriena Jansen. In de huwelijksakte staat op den Plattenburg - maar dat moet zijn Bishorst volgens de erfuiting in het ORA van Wijhe f164v dd 8 sept 1761.

Plattenburg in Tongeren kwam ik 1x tegen in het vuurstederegister van 1675. Dit zou een andere wellicht oude benaming kunnen zijn, omdat er in dàt register geen Bishorst wordt genoteerd, terwijl de Bishorst wel bestaat.

Volgens het VST 1682 is de Plattenbergh afgebroken, maar evengoed wordt op pagina 90 toch de caterstede Plattenberg vermeld met 1 vuurstede, dus hoe het precies zit?

Wordt verder genoteerd in de VST 1682

Lucas an de Brugge

Engele Jans [= arm]

Knapen Boomgaard

Bishorst

Volgens de 1000e penning van 1794 een Lucas Bishorst, Jan van Best cnapen boomgaerd, en de Bishorst, deze zijn ook weer direct onder elkaar genoteerd.

In het Zoutgeld van 1701 zijn deze ook onder elkaar genoteerd en is Jan van Best[en] vervangen door Albert in den Bogert. Albert is Albert ten Broeke, dat blijkt later. Zijn nageslacht is later de eigenaren van de grote Bishorst en wonen daar ook. Het is me alleen niet duidelijk hoe ze aan dit erve zijn gekomen en wanneer men dit erve de grote Bishorst ging noemen.

Ik heb de indruk dat dit erve dus eerder een andere naam had.

Want volgens het dp van Raalte is Lucas Gerrits x Hendrikje Derks namelijk wonende op de grote Bishorst in Wijhe, ze laten een zoon Engbert dopen op 7-9-1690

Volgens de Verponding van Wijhe circa 1710 [maar is van eerdere datum] is genoteerd op nr  29 Lucas Garris Groote Bishorst en op nr 43 de Bishorst

Op 14-10-1719 wordt een keurnoot Lambert Bishorst genoteerd op folio 303 ORA Wijhe

En in het Hoofdgeld van 1723 wordt genoteerd; Albert ten Broeke,  Lambert Bishorst met 3 personen [boven de 17 jr], Derk Lucas voor de Brugge NB Derk Lucas wordt later van Essen.

Volgens het Vuurstederegister van 1751 wordt vermeld op nr 56 Lucas an de Brugge, op nr 57 de Knapen Bongaard en op nr 58 wordt de Bishorst vermeld met als eigenaar de Heer van Langevelsloo.

Lambert Jansen x Hendrikje Gerrits laten te Raalte dochter Hendrina dopen op 6-5-1698 -  en op 19 febr 1702 Jannigjen - geen Gerrit gevonden. Wonende aan de Nieuwe Weteringe op de Bishorst.

Gezien de vernoemingen zal Gerrit Lamberts Bishorst hun zoon zijn.

Zus Jennichjen huwt met Gerrit Jans en laten ook kinderen dopen als op Bishorst in Raalte NG. Kinderen heten Henrijna en  Lambertus.

**

Het is niet te bewijzen dat Johanna Bishorst x W.A. Dwars een dochter is van Gerrit hierboven. Behalve dat hij een dochter Janna heeft.

Wat me ook opvalt is dat Gerdina als voogden de Beukelaars heeft aangesteld, terwijl haar zus Lamberdiena toch ook in Dalfsen woont.

Lamberdina leeft ook nog in 1811 = 80 jr x Arnoldus Scheen en zij heeft de ouders wel correct; Gerrit Bishorst en Anna Disselhof - beide dood - woonde aan de Nieuw Wetering - en de ouders hadden een boerderij.

Arnoldus is kleermaker.

afbeelding van Herman van der Bent

Hartelijk bedankt voor de verhelderende informatie! Het is nu wel duidelijk dat Gerrit Lamberts Bishorst en Annigjen Hendriks Dijsselhof de ouders zijn. 

Het meeste lijkt ook wel aan te sluiten, alleen de lijst van ingezetenen uit 1811 wijkt wat af, maar die informatie zal vanwege de latere periode misschien niet helemaal perfect zijn. Verschillen:

 • De vader heet nu Gerrit Hendriks, terwijl dit in de andere bronnen Gerrit Lamberts is.
 • Op basis van 78 jaar in 1811 zou het geboortejaar 1733/1734 moeten zijn en dus 8 mei. Het doopregister van Raalte bevat:
  1. Lamberdina, 02-11-1732
  2. Henrina, 05-09-1734
  3. Henrina, 01-04-1737
  4. Janna, 10-01-1745
 • Er zitten wel hiaten in het doopregister dus het kan kloppen dat niet alles is opgenomen, maar het is wel een beetje gek dat Gerritdina hieruit ouder lijkt te zijn dan Henrina, terwijl ze in de volkstelling en in de voortvaring pas na Henrina wordt genoemd.

Nu de ouders bekend zijn zal ik proberen daar zoveel mogelijk over te achterhalen. Mochten daarover nog tips zijn dan houd ik me aanbevolen!

afbeelding van ria van bessen

bericht 4

Volgens de lijst 1811 ingezetenen Dalfsen is Gerritdina Gerrits de dochter van Gerrit Hendrik geen moeder genoemd en ze is dan 78 jaar oud geboren op 8 mei te RAALTE. Ze woont in bij zoon Hendrik Huisman x Lambertje Wolters. Derk Hendriks leeft ook nog en is 68 jr z.v. Hendrik en Teune

afbeelding van ria van bessen

Ik heb wat verder gezocht en ontdekte dat ze in Lenthe wonen. Dat valt gedeeltelijk onder Dalfsen. En inderdaad daar vond ik de voogdijakte van Gerdina Gerrits wed. van Gerrit Jan Huisman te Lenthe, die wil hertrouwen Derk Hendriks en ze laat over haar drie kinderen Hendrik en Geerlig Gerrit Jan zoons en dochter Anna Gerrit Jan als voogden aanstellen de personen Albert Bukkelaar en Lambert Bukkelaar [= Beukelaar]. Ieder kind krijgt als erfuiting 6 gulden [of 1 pond], de dochter gaat een vierendeel jaars leren naaien en verder de kinderen lezen en schrijven leren. Bron ORA Dalfsen deel 12 1778-1786 f 225/225v dd 20-10-1785

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Johanna Gerrits die huwt 29-11-1767 wordt inderdaad als Bishorst aangemerkt. Dochter Christiena Dwars x 13-10-1821 Hendrik Kluvers[Cluvers]. Volgens mij staat verdere informatie in een topic Kluijver [of zoiets] en wel op dit forum?

Pagina's