Genealogie de Groot

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op28/02/2011 - 15:03

De exacte geboortedatum van Willem de Groot(1821?)Ijsselmuiden. Hij was getrouwd met Geertje Hendriks ten Hoeve (geboren te Wilsum)

Reacties

afbeelding van Egbert_

Aaltje Egberts Kragt is gedoopt te Nieuwleusen op 10 dec 1699, als dochter van Egbert Klaaszen Kragt en Jennechien Janzen. Haar ouders zijn nummer 824 en 825 in de kwartierstaat van Albert de Leeuw. (zie: http://www.stamboomdeleeuw.nl/kwaalbert.html)

De ouders van Geertje (gedoopt op 27 jan 1737), Hendrik Rietberg en Petertje Gerrits zijn nummer 130 en 131 uit de kwartierstaat van Albert de Leeuw. (Voor het geval je het artikel in Gens Nostra nog niet hebt kunnen achterhalen.)

 

afbeelding van Egbert_

In het lidmatenboek van Mastenbroek komt de (achter)naam Nijs een paar keer voor.

  • 2 mei 1749: Jan Hendriks, Filius Hend. Jans Nijs. doet belijdenis
  • 17 mei 1748: Jantje Hendriks, Filia [dochter] Hend. Jans Nijs O.W. doet belijdenis
  • 27 apr 1751: Egbert Hendriks, Filius [zoon] Hend. Jans Nijs op de O.W. doet belijdenis
  • 5 april 1759: Berent Hendriks, Zoon van Hend. Jans Nijs. doet belijdenis

Bij hun belijdenis staan de laatste drie als wonend aan de Oude Wetering, en Jan als wonend aan de Nieuwe Wetering. Ook bij de volkstelling van 1748 staan de laatste drie genoteerd als kinderen boven de tien jaar (evenals Klaas), Oude Wetering, Noordeinde 5, bij Jacob Louws, hun stiefvader, en Aaltje Egberts, hun moeder. Het lijkt erop dat Jan in 1748 al de deur uit was, en als knecht diende aan de Nieuwe Wetering. Volgens de voogdij-akte, die Ria hieronder noemt, hoort hij wel bij het gezin.

Van Klaas Hendriks heb ik geen belijdenis gevonden, of hij zou elders knecht moeten zijn: 1757, den 28 April na gedaane geloofs belijdenis aangenomen. Claas Hendriks, servus Joochem Berents, B.W.

Aaltje Egberts wordt ook vermeld in het lidmatenboek, samen met Hendrik Jans (obijt [overleden] 21 Junij 1740 et sepultus [begraven] 28 Junij). Bij Aaltje is op een later moment bijgeschreven: nu uxor [echtgenote] van Jacob Louws. obijt den 24 Maart 1763.

Bij Egbert Hendriks (belijdenis 1751) dat hij naar IJsselmuiden vertrokken is: 1760 den 10 Octb. attest. na IJsselmuijden gegeven. Blijkbaar komt hij ook weer terug: 1764, op attest. van IJsselmuijden van den 19 Julij 1763 ingekomen. Egbert Hendriks cognominatus [bloedverwant] Nijs, O. Wet. (Egbert Hendriks is gedoopt op 17 jun 1731 te Genemuiden volgens het doopboek van Mastenbroek.)

En verder doet een dienstmeid van Berend Hendriks belijdenis: 1765, den 19 Maart na gedaane geloofsbelijdenis aangenomen. Marrigje Everts, ancilla [dienstmeid] Berent Hend. Nijs, O.W. attestatie na Zwol gegeven den 22 April 1767.

Berent Hendriks trouwde als Beerent Hendriks Nijs met Jantje Gerrits op 20-04/13-05-1764 te Mastenbroek. Bij dopen van zijn kinderen in Mastenbroek was hij woonachtig aan de Oude Wetering. Zijn kinderen hebben de achternaam Nies aangenomen. Berent Hendriks is begraven op 27 aug 1799 in Mastenbroek.

 

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 4

Overleden te Ijsselmuiden op 12-11-1840 aktnr 22

Hendrik de Groot oud 70 jr z.v. Klaas de Groot en Grietje Rietberg - geen vrouw vermeld.

Het klopt dus!

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Stift Essen

dit betreft land op de Bisschopswetering [Ijsselmuiden] en is de helft van 8 morgen en samen gevoegd uit de nrs 365 en 366

zie nr 367 schoutambt Ijsselmuiden / mastenbroek blz 549

en zie nr 383  - en betreft 2 morgen land en is afgespleten van nr 381

1773 mrt 6

Reinder Peters Leeuw, Geertien Hendriks Rietberg, onder hulderschap van haar man Claes Hendericks, en Albert Roelofs en Gerrit Voerman, als voogden over de nagelaten kinderen van Gerrit Jans en Woltertien H: rietberg, waarna R.P. Leeuw en de voogden hun aandelen in het leen opdragen aan Claes Hendriks en diens vrouw die tenslotte met het geheel worden beleend.

Geertje Hendriks Rietberg werd op 17 mei 1794 , na de dood van haar man Claas Hendriks, met de ledige hand onder hulderschap van Peter Reijnders beleend.

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Volgens de laatste blz. van het begraafboek Mastebroek

1793 den ... [leeg] meij begraven Klaas Hendks van de Bis. Weterin[g]

In een van de 3 groeven op het koor

waar op ieder een blauawe zerk legt.

de 3 gemelde groeven behoren nu toe aan de wedw. Klaas Hendriks.

 1799  24 dec. begraven Dries Reinder - Zuideinde

- nu Hendrik Klaas de Groot & Peter Klaas de Groot

[een los briefje in dit boek betr. dezelfde personen]

Drie Groeven op het koor

Klaas Hendriks

1793 .. [leeg] meij beg. Klaas Hendriks van de B.W.

1799 24 sept. Dries Reinders de Leeuw - z.einde

afbeelding van ria van bessen

Uit het huwelijk van Geertje Hendriks Rietberg en Claas Hendriks zijn geboren.

1. Hendrik ged. Mastebroek 18 febr 1770

2. Peter ged. Mastebroek 1 nov 1772

3. Egbert  ged. Mastebroek 10 juli 1774

4. Peter ged Mastebroek 16 juli 1775

5. Aaltjen ged Mastebroek 21 febr 1779

*

Peter doet belijdenis Mastebroek op 18 mei 1798 als Peter Klaassen [filius wijlen Klaas Hendriks]

Zijn leeftijd overlijden klopt met het geboortejaar, je zou bijna argwanend worden temeer omdat juist dát bijna nooit klopt.

Extra controle kan bestaan uit het opzoeken van Hendrik Klaassen de Groot, zijn broer die ook huwelijksgetuige is in 1808.

*

Claas Hendriks is de zoon van Hendrik Jansen Nijs en Aaltjen Egberts Kragt.

Aaltje hertr. te Mastebroek in 16-02/11-03-1742 met de jongeman Jacob Louws.

Uit het huwelijk met Claas Hendriks zijn 5 kinderen geboren volgens de voogdijakte f343 dd 24-02-1742 nl. Jan, Egbert, Claas, Berent Hendrik en Jantje. Voogden Claas Egberts Kragt oom van moederszijde en Coendert Hendriks aangetrouwde oom van vaderszijde.

Er is nog wel meer te vertellen; zowel over Kragt waar Albert de Leeuw een heel boekwerk over heeft samengesteld, als over de Rietbergs.

Voor echte zekerheid zou ik eerst Hendrik Kl. de Groot traceren.

 

afbeelding van Geke Geveke

Dag Ria en Wim,

HCO 280A blz. 030. 16-07-1775 Peter zv. Klaas Hendriks en Geertjen Hendriks.

HCO 280A 3a 17-06-1731 Egbert zv Hendrik Jans en Aaltje Egberts, gedoopt te Genemuiden!

HCO 280A 05 10-01-1734 Claas zv Hendrik Jansen Nijs en Aaltje Egberts.

De naam Nijs kom ik daarna niet meer tegen, dus ik hoop dat het toch de goede link is.

afbeelding van wim meijberg

Ria, op de geboorte akte uit 1820 staat vermeld dat hij 45 jaar is.  Dit zou dan kloppen met de leeftijd bij overlijden en een geboortejaar van ongeveer 1775 geven. Geboorteakte.

afbeelding van ria van bessen

Het is al even geleden dat ik dit bericht plaatste. Maar de vader Claas heet hier wel Nijs. En niet de Groot,

Dus of mijn bericht wel de juiste persoon betreft?

*

Het ondertrouw/ huwelijk vond plaats Zwollerkerspel Peter Claasen jm in Mastebroek en Arendje Jans jd op s Heerenbroek

getuigen Hend. Claasen bruidegoms broeder  en Hermen van Unen bruidsvader 3 april 1807

 

De gezochte Peter is 35 jr oud in 1820, geboortejaar zou dan 1785 zijn. Hij zou daarom vermeld moeten staan in het register civique van Ijsselmuiden of Mastenbroek als hij daar geboren is. En dat is niet het geval.

Niet onder de naam de Groot of onder het patroniem. Maar ook niet onder de naam Nijs.

Ik heb nog even verder gezocht in mijn eigen aantekeningen en daar heb ik ooit genoteerd dat Peter overleden is op 15 mrt 1849 als man van Arendje Jans Koster oud 74 jaar [!] - wordt er een dochter Geertje begraven oud 15 jr in 1823 - zij is dan geboren 1808

 

 

 

afbeelding van Geke Geveke

Dag Ria,

Ik kreeg dit bericht bij Jan van Arkel in Kampen. Ben jij nog verder gekomen met de stamboom van De Groot en eventueel Nijs? Het is mij tot nu toe niet gelukt om verder te komen.

Pagina's