Gegevens Margarithe Koks (1736/1737-1812) en Christianus Polling

DoorMarc Polmop14/04/2017 - 09:04

Ik ben op zoek naar de voorouders van Margarithe Koks. Volgens trouwboekregister is zij (jonge vrouw afkomstig Zwolle)
in het huwelijk getreden met 1 november 1761 te Zwolle Christianus Bollum (jonge afkomstig Zwolle). De nazaten noemen zich Polm en Polling, waarbij zich de vraag stelt of Christianus Bollum eigenlijk Christianus Polling heette. Noch van Christianus Polling (geboortejaar onbekend, overleden in Heusden voor 1812), noch van Margarithe Koks (overleden in Heusden in 1812 op 75 jarige leeftijd) heb ik verdere gegevens kunnen vinden, hoewel beide achternamen in Overrijssel bekend zijn.

Is iemand een van beide echtelieden in de archieven tegengekomen?

Vriendelijke groeten

Marc

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Er zou dan een borgstelling / register nieuwe inwoners / of akte van idemniteit kunnen zijn.

Te vinden op VpNd

afbeelding van Marc Polm

Ik was me niet zeker of Ipperen (in Heusden bij het overlijden van Margrita als geboorteplaats opgegeven) betrekking heeft op Ieperen (Vlaanderen) of Ipperen (Kerkdriel, dat bij Heusden ligt). Mijn vermoeden was, dat Christianus (haar man) al voor 1761 in Heusden gelegerd was, en toen met haar naar Zwolle is gegaan.

afbeelding van ria van bessen

In die tijdsperiode kan het gegeven ; van alhier ...  ook betekenen dat ze langer dan een half jaar in Zwolle woonden maar niet oorspronkelijk geboren. Ik heb het al vaker vastgesteld.

 

afbeelding van J. Krooshoop

Dat Margrita in Heusden terechtkwam lijkt me niet zo toevallig: haar man was immers militair en Heusden een garnizoensplaats.

afbeelding van Marc Polm

Vriendelijk bedankt voor de informatie. Ik begreep 'alhier' (bij het huwelijksdocument) als 'afkomstig van alhier' - maar dat moet dus begrepen worden als 'alhier aanwezig'. Als Margaretha werkelijk uit Ieper en niet uit Ipperen (bij Heusden, waar ze toevallig heen verhuisde) is er wellicht een interessante connectie met een schoondochter die hertrouwde met een Vlaming uit . Ik kan weer vooruit!

afbeelding van J. Krooshoop

 Margrita Koks woonde vlgs het bevolkingsregister Heusden van 1810 ten huize van haar dochter Christina en schoonzoon de Bond; vlgs dat register was zij geb. Ieper 4.3.1738; zie http://salha.nl/archieven-en-collecties/voorouders/genealogie/q/persoon_...

afbeelding van klunder

Doop RK Bogenkerk Zwolle 04-12-1763: Maria dv. Christianus Bolm en Margaretha Kox, get: Maria Saire

afbeelding van J. Krooshoop
afbeelding van klunder

Voor de kompleetheid: de trouwinschrijving is:

O.Tr. 16-10-1761 Zwolle

Christiaan Polm JM Canonnier in de Comp. van Cap. Maurick met

Margrieta Cock JG, beide alhier

Zijn getuige: Jan Coenraet Cosepool, Haar getuige: Magrieta Alberts, Beide rooms

Zijn alhier getrouwd  den 1 November 1761

 

Bijhet RK huwelijk heeft hij Bollum.

 

Het zit er dus dik in dat ze niet uit Zwolle komen. Ze blijven wel een tijdje in Zwolle, want op 11-05-1767 wordt een kind van Christiaan Polm begraven op het Grote Kerkhof (RBSO743).