Geertruid van den Berg

DoorCarlaMarianop21/11/2013 - 18:42

Wie heeft meer informatie over stadsvroedvrouw Geertruid van den Berg geboren Houtkamp? Zij is waarschijnlijk ongeveer 1761 geboren, zij overleed op 17-04-1828 in Zwolle in de Spoelstraat nr. 120 (wat een hoog nummer, hoe zit dat trouwens, weet iemand dat? Haar schoondochter overleed in de Mandjessteeg nummer 1008, ook zo'n vreemd hoog nummer). Ik las dat Zwolle vroeger 3 stadsvroedvrouwen had met elk een vrije woning, de eerste in de Walstraat, de tweede in de Spoelstraat en de derde buiten de stadsmuren.
In een document van het HCO over de wijk Diezerstraat wordt gesproken over "de Spoelstraat tot aan de toren van de vroedvrouw bij de Peter van Akensbrug". Ik weet niet wat bedoeld wordt met deze toren. Een heleboel vragen misschien, maar voor onze familie heel interessant.

Reacties

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

In Zuthem woont een echtpaar Jan Lamberts x Reintje Derks, in de Winsemer weert.

Zij laten een zoon Lambert dopen op 12 nov 1677 dpb Windesheim.

Het huwelijk van dit echtpaar is op 15 juni 1676 te Windesheim.

Ze doen als echtpaar belijdenis te Windeheim op 25-12-1678

De broer van Jan Lamberts  - Berend Lamberts doet belijdenis te Windesheim op 5-10-1679 en hij komt met attestatie 1682 uit Windesheim naar Zwolle.

Reintje is de dochter van Derk Jansen Dijk alias Nientap.

Haar man Jan Lammerts is voogd over de twee zonen Dirck en Wijchman Gerrits uit het huwelijk van Gerrit Derks Nientap en Marrichjen Egberts, de laatste is Reintje haar moeder. Volgens f143 dd 18-08-1666

Jan Lamberts is de zoon van Lambert Jans Mullerink in de Winsemer weert en Engeltje Jans.

Jan Lamberts heeft dus een broer Berend, die ook borg staat voor de schuld die Jan Lamberts heeft in 1685. Die schuld is t/m het jaar 1683  wegens verponding, hoofdgeld en contributie van de boerschap Zuijthem en verschuldigd aan de stad Zwolle. Het gaat om een bedrag van 310 guldens aan Hoofdgeld verschuldigd aan de provincie en nog een bedrag van 2566 guldens [waarvan ikzelf denk dat dit 256 guldens moet zijn en er per ongelijk een 6 bijgetypt is]

Jan Lamberts stelt zijn huis, erf paarden beesten ect. tot onderpand. Kennelijk gaat het mis. Jan Lamberts overlijdt.

Want in Ijsselmuiden huwt Reintje Derks wed. van Jan Lamberts met een wedr. genaamd Ferdinant Appols. Zij heeft niets om aan haar kinderen te bewijzen. De kinderen worden niet met naam genoemd, maar er is dus wel een Lambert gedoopt. 

Die dan 18 jaar oud is als hij trouwt, én geen vader meer heeft, maar wél een oom Berent Lamberts.

Een geschikte Berent Lamberts vinden is nog een hele klus, er zijn er nl maar een paar in Zwolle. En deze bleef over.

Nadeel is dat Lammert geen Reintje als dochter heeft. Wat trouwens niets uitsluit.

*

De voogd Jacob Hendriks over het kind van Lambert Jans.

Ik heb al verscheidene Jacob Hendriks nagetrokken in Zwolle maar ik vind geen link met Lambert Jans. Jacob is voogd van Vaderszijde. Er vanuit gaande dat Jacob familie is, op de één of andere manier. Maar als Lambert dus van Ijsselmuiden komt, volgens de huwelijksakte .. én wat past bij het bovenstaand verhaal, dan zou Jacob dus ook in die omgeving kunnen wonen.

Na Lambert Jans vond ik te Windesheim een Derck - 28-03-1680 - een Aleida op 17-12-1682 - een Hendrick op 23-12-1683, dan volgt een hiaat,  en op 29 juli 1688 nog een Jannes.

Ferdinant Appols/Aprolus was wedr. toen hij Reintje Derx huwde. Hij was voordien gehuwd met Magteltjen Sluiters en had met haar 6 kinderen.

Ik zou er ook rekening mee houden dat de naam Hoekvelt van de kant van Lambert zijn vrouw kan komen. Het zal niet de eerste keer zijn dat dat gebeurt.

 

 

afbeelding van ria van bessen

Na lang zoeken gevonden via de GI

zoon Berent wordt te Zwolle NG gedoopt op 19 juli 1692

Die doopdatum is net te laat voor een inschrijving trouwboek Hattem. Als Grietje Berents van Hattem komt en Jan is haar broer, dan zou daar het huwelijk hebben kunnen plaatsvinden. Maar die boeken zijn niet bewaard gebleven.

In Zwolle kan in het ook niet vinden, maar dat is verder niet van belang voor de Hoekvelds.

Je hebt mijn vraag nog steeds niet beantwoord. Waarom werden de proclamatien afgekondigd te Ijsselmuiden?

Berentje Hans is gedoopt te Zwolle, dus lijkt het mij toe dat Lambert van Ijsselmuiden komt.

 

afbeelding van HansHoekveld

Ik kan vooralsnog geen eerder huwelijk vinden voor een Geesje Driessen. Als ze een onmondige zoon heeft kan het toch niet zo heel ver terug geweest zijn?

afbeelding van ria van bessen

Geesjen Driessen was getrouwd met Jan Berents - voogden Hans Rutgers en Wessel Hendriks.

Ze heeft een onmondige zoon Berent.  f6/7 dd 25-03-1699

afbeelding van HansHoekveld

Zit hier nog wat in? Ook in 1699:

28-03-1699 Jan Harms wed: en Geesien Driesen wed:

S.G. Hendrick Hendricks sijn neef / H:G: Hans Rutgers vrou

Sij moeten beide erfuitinge doen

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Willem Franssen is gehuwd met Berentien Hendriks - uit dat huwelijk een dochter Mergjen. Voogden Hendrik Berents[de grootvader] en Jan Franssen.

En hij is als wedr. hertr met Aeltien Rutgers op 19-12-1699 - uit dat huwelijk een zoon Berent. Hij trouwt nog een keer als wedr. in 1715. Over het kind Berent worden Hermen Roelofs en Gerrit Jansen als voogden aangesteld.

Hoort Aaltien bij de familie Rutgers?

afbeelding van ria van bessen

Ik heb het bericht weggehaald, er klopt niets van..

Nog een vraag - als Lambert Jans voor de 1e keer huwt, dan gaan de proclamatien ook te IJsselmuiden.

Het is me ergens ontgaan, waarom dat moest. Weet jij waarom?

 

afbeelding van HansHoekveld

Ik probeer de lijn van denken te volgen, maar volg het (nog) niet...

Huwelijk van de grootouders van Berend: nov 1674 -

Hans Rotgers j.m. tot Westenholte en Grietien Berents j.d. over de Issel

Proclamatien gaen tot Hattum

Huwelijk van zijn broer:

21-05-1673 Roeloff Rotgers jongman en Geesje Jans jonge dochter beijde te Westenholte

en dan is er dus ook nog een zus (?) die Stientie heet, zo te zien.

afbeelding van HansHoekveld

Klopt Janny Lalkens! Alle drie voorouders van me.

Huwelijk van Jannes:

06-11-1681 Johannes Gerrits van Ellendoorn j.m. inde Broerenstraat, en
 
 Hermentie Willems j.d. inde Bitterstraat

Zij is een dochter (*1660) van Willem Arentz Voskuil (+ 1706, ''is begraven in de Broerenkerk'') en Derkjen Andries van Wijlderen (+'1718 ''zijn weduwe Derkjen van Wielders is begraven in de Broerenkerk'').

Maar niet relevant voor de Tap-lijn. Maar wel voor mij!

 

afbeelding van Janny Lalkens

Die dochter van Jannes Hellendoorn zal dan Theodora zijn, de vrouw van Gerrit Hoekvelt. Zij wordt 19-11-1743 om half 2 op de Bethlehemse kerkhof begraven.

Pagina's