Frederick Vos van Marle onder Wijhe

DoorGezinus Grissenop02/03/2018 - 13:06

Hallo allemaal,

Ik ben op zoek naar genealogische informatie over Fredrick Vos van Marle onder Wijhe. Zelf ben ik al jaren bezig met genealogisch onderzoek van de plaatsen Sibculo en Mariënberg. De erven in dit gebied vielen onder het voormalige klooster te Sibculo en de bewoners werden na de reformatie meijers (pachters) van de provincie (rentambt Sibculo en Albergen).

Ik vond de volgende trouwinschrijving: Vorchten T 31 okt. 1669 Sijn bevestight Henrick Eskes jongman van Marrienbergh gehoorende onder den Hardenbergh, en Jannetie Freriks Vos, naegelaten dogter van saelige Fredrick Vos van Marle onder Wijhe.

Waarschijnlijk kan Ria van Bessen (of iemand anders die gespecialiseerd is in het gebied rond Wijhe) mij hierbij wel helpen, aangezien ik in een oude forumdiscussie van 23/04/2006 informatie vond over ene Egbert Freriks j.m. van Marle, die 10 sep. 1676 te Heerde trouwde met Anneken Hendrix wed. te Marle. Deze Egbert zou volgens Ria waarschijnlijk een zoon zijn van Frederick Egberts Vos en Assele Hendricx. Dit is dus precies de persoon waarin ik geïnteresseerd ben. Ook de naam van zijn vrouw wordt genoemd.

Van de Mariënberg zijn te Hardenberg nagenoeg geen gegevens van voor het jaar 1708 omdat toen door een grote brand alle DTB-boeken verloren zijn gegaan en ook nagenoeg geen gerichtsakten zijn overgebleven. Misschien dat te Vorchten onder Heerde of Marle onder Wijhe nog andere DTB-gegevens of vermeldingen in gerichtsboeken (testamenten, momberstellingen enz.) te vinden zijn. Ik heb nooit onderzoek in dat gebied gedaan en dan gaat het altijd sneller met een ter plaatse kundig persoon.

Uit het huwelijk van Hendrik Esken en Jannetien Freriks Vos werden volgens latere DTB-gegevens te Hardenberg (en bijv. getuigenverklaringen voor het gericht) te Mariënberg de volgende kinderen geboren:

1. Assuerus, geb. ca. 1670 (genoemd naar grootvader Esken, dialect voor Asse of Assuerus).

2. Asselina (dus genoemd naar de door Ria genoemde grootmoeder Assele Hendricx).

3. Gerhard, geb. ca. 1677.

4. Zeiger Paul, ged. 20 mrt. 1681 te Heemse (bij Hardenberg).

5. Jannigjen, geb. ca. 1688.

Gezien de hiaten tussen de kinderen waren er waarschijnlijk nog meer kinderen waarvan de namen niet te achterhalen zijn omdat grootvader Fredrik Vos niet benoemd is en ook grootmoeder Aaltjen van vaderskant niet.

Ik ben benieuwd of nog wat te vinden is. Een testament met namen zou natuurlijk prachtig zijn.

Groeten, Gezinus

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Ik neem wel contact via mail met je op.

afbeelding van ria van bessen

Wat de gerichtsboeken betreft, vroeger lagen ze in Arnhem, maar volgens mij nu [gedeeltelijk]  in Epe. Maar van die tijd is er niet veel bewaard gebleven, als ik me goed herinner.

Marle valt onder Wijhe en voor het ORA ben je dus aangewezen op het HCO. Marle ligt aan de kant van Vorchten en Veessen en vandaar dat de dopen/inschrijvingen huwelijk dus ook in de boeken worden vermeld, dat kan zelfs in Hattem te vinden zijn.

afbeelding van Gezinus Grissen

Ria, ik heb globaal even een stamreeks in elkaar gezet om het overzicht te houden. De door je aangevoerde bewijsmiddelen moeten daarin nog verwerkt worden. Eerst probeer ik een hoofdlijn op te zetten. Momberstellingen zijn altijd prachtige handwijzers naar meer familiegegevens. Daarom ben zeker geïnteresseerd. De naam Otto Willems doet mij denken aan een naam van een molenaarsfamilie die bij de Dieserpoort te Zwolle woonde en een familielijn richting Ommen had. Misschien zit ik er naast maar ik heb ontdekt dat de naam Otto niet zo vaak voorkomt te Zwolle. Dit moet dus eerst beter uitgezocht worden. De familie Doornink behoorde tot de hoogste klasse van families te Zwolle. Of dit familie was of een van overheidswege aangestelde voogd moet dus ook nog beter onderzocht worden.

Dat Jan Freriks in Zwolle terecht kwam is ook wel een interessant verhaal. Ja, daar wil ik wel wat meer van weten.

Ik had trouwens nog een onbeantwoorde vraag. Liggen de gerichtsboeken (oud rechterlijk archief) van Heerde, Hattem en Epe in het Gelders Archief of zijn die ter inzage in het streekarchief ter plaatse?

Ik heb vandaag niet zo heel veel tijd voor genealogie. Straks weer de trein op te Zwolle. Morgen weer een vrije dag.

Hartelijke groet en bedankt voor al je bijdragen.

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Is de andere dochter Willemtjen Alberts d.v. wijlen Albert Frederix tot Marle gehuwd met Paul G. Westhof - Vorchten 21 nov 1700

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Aaltjen Arents bijv. die de 2e x huwt met Jan Freriks Vos uit Marle, was daarvoor gehuwd met Albert Freriks.

Deze Albert is de zoon van Frerik Janssen - 1662 nov 15 [vii:97V] - volgens het stift Essen nr 541 Schoutambt Zwolle / buurschap Berkum blz 784

Wichertje Alberts de dochter van Aaltje en Albert Freriks wordt beleend met dit land. En in het jaar 1717 staat een opmerkelijke aantekening.

1717 jul 3 [xi:122]

Wychertien Alberts met de ledige hand onder hulderschap van haar zoon Berent Egbertsen Vos

 

afbeelding van ria van bessen

De opgaande lijn zal lastig zijn, maar misschien is het goed om dat wat wel zeker is, beter toe te lichten. Om via een omweg toch meer over de opgaande lijn te weten te komen?

De wed. Anneken Hendriks bijvoorbeeld. Zij was eerder gehuwd met Rutger Egberts. Uit dat huwelijk: Aaltjen, Egbert, Marrichjen, Geertjen en Hendrikje Rutgers. Voogden Hendrick Gerrits Doornink en Otto Willems. De kinderen krijgen tesamen 340 cgls en jaarlijks de landpacht van 30 cgls wat de helft is van de opbrengst van de landerijen die de kinderen zijn toebedeeld. De 340 gls zullen worden verrent worden met "vijftehalf per cento". Waarmee de kinderen zullen afstaan alle gerede goederen alsmede het huis, berg en schuur dit volgens de daarvan gemaakte koopcedule. Bron Wijhe f393 dd 39-09-1676.

Als je daarmee tenminste akkoord gaat, omdat je daar geen belang bij hebt.

afbeelding van Gezinus Grissen

Hallo Ria, misschien voor jou een raar tijdstip voor een reactie maar ik kom net thuis uit de late dienst. Toen je afgelopen zaterdagmiddag reageerde moest ik net naar Zwolle voor mijn werk.

Ik kan je zienswijze goed volgen en me daarin vinden. Ik had al een schemaatje gemaakt met een korte genealogie van de neergaande lijn n.a.v. de ontvangen gegevens. Zij hieronder. Nu eerst slapen en dan morgen weer verder kijken naar de opgaande lijn.

Genealogie van Fredrik Egberts Vos

I Fredrik Egberts Vos, wonende te Marle (onder Wijhe).

Fredrik was gehuwd met  Assele Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1 Jannigjen Freriks Vos, afkomstig uit Marle (onder Wijhe), volgt onder II-a.

2 Egbert Freriks Vos, volgt onder II-b.

3 Jan Freriks Vos, volgt onder II-c.

 

II-a  Jannigjen Freriks Vos, afkomstig uit Marle (onder Wijhe), dochter van Fredrik Egberts Vos (I) en Assele Hendriks.

Jannigjen is getrouwd op 31 oktober 1669 te Vorchten voor de kerk met  Hendrik Eskens op de Mariënberg (ongeveer 29 jaar oud).

Uit dit huwelijk:

1 Assuerus Hendriks van de Mariënberg, geboren rond 1670.

2 Asselina Hendriks van de Mariënberg.

3 Gerhard Hendriks van de Mariënberg, geboren rond 1677 te Hardenberg.

Gerhard is ondertrouwd op 29 mei 1712 te Hardenberg(1) met Femia ten Koehuis.

Gerhard is ondertrouwd op 5 juli 1733 te Vorchten en 12 juli 1733 te Hardenberg voor de kerk, getrouwd op 22 juli 1733 te Vorchten, op 56-jarige leeftijd (2) met Maria Westhof, afkomstig uit Vorchten, dochter van Pouwel Westhof en Willemptie Alberts te Vorchten.

4 Zeiger Paul Hendriks van de Mariënberg, geboren te Mariënberg, gedoopt op 20 maart 1681 te Gramsbergen.

5 Jannigjen Hendriks van de Mariënberg, geboren rond 1688.

 

II-b  Egbert Freriks Vos, afkomstig uit Marle (onder Wijhe), zoon van Fredrik Egberts Vos (I) en Assele Hendriks.

Egbert is ondertrouwd op 10 september 1676 te Heerde en getrouwd op 1 oktober 1676 te Windesheim voor de kerk met  Anneken Hendriks, weduwe te Marle (onder Wijhe).

 

Uit dit huwelijk:

1 Rutger Egberts, gedoopt op 8 juli 1677 te Vorchten.

2 Frederik Egberts, geboren te Marle (onder Wijhe) op erve de Hecke, gedoopt op 29 december 1678 te Vorchten (tweeling).

3 Willem Egberts, geboren te Marle (onder Wijhe) op erve de Hecke, gedoopt op 29 december 1678 te Vorchten (tweeling).

4 Assele Egberts, geboren te Marle (onder Wijhe), gedoopt op 27 januari 1684 te Vorchten.

 

II-c  Jan Freriks Vos, zoon van Fredrik Egberts Vos (I) en Assele Hendriks.

Jan was gehuwd met  Aaltjen Arends.

Uit dit huwelijk:

1 Assele Jansen Vos, geboren te Marle (onder Wijhe), gedoopt op 7 januari 1677 te Vorchten.

2 Arend Jansen Vos (laat 9 april 1725 een zoon dopen genaamd Hendrick Assies, waarmee Arend’s oom Hendrik Eskes benoemd wordt).

afbeelding van ria van bessen

Helaas is er geen testament in Wijhe.

Wel een Egbertt Frederickssen wonende in Marle en diens vrouw heet Altken volgens f185 dd 9-2-1625 en volgens f11 dd 9 mei 1619. Beide aktes betreffen aankoop van land gelegen in Marlo [Marle].

In f185 dd 26 nov 1645 wordt als keurnoot Egbertt Frederickssen Voss genoemd.

Berent Egberts Voss x Aeltien Roelofs kopen van de erfgenamen Buitenhuis een vierde part met een zesde deel van een derde part [tesamen 7/24e gedeelte ] in het goed en katerstede genaamd t Marloe gelegen in Marle.

Volgens f 79 dd 24-10-1650 verkopen Frerick Egbertsen en Assele Henrickss hun gerechte wederhelft van een stuk land genaamd de hoge Aevest ongeveer 3 m land groot en waarvan de andere helft de kinderen van Geerlich Roelofs toekomt en dit land is gelegen in Wengelo aan de gebroeders Mensen en hun vrouwen.

Dan blijkt er nog een Gerrit Egbers Vos te zijn gehuwd met Angenije Jacobs die aan zijn broer Berent Egbers Vos X met Aeltien Roelofs zijn gedeelte van het huis en de hof met het land zoals hij van zijn zaliger ouders heeft ge-erfd, verkoopt. Volgens f199 dd 23 juli 1656 - deze akte opgemaakt te Deventer. Gerrit Egbers Vos ondertekent de akte. En hetzelfde is nogmaals opgetekent in te Wijhe op 23 juli 1656 in folio 206.

Assele Henrix - er zijn er 2 in het ORA van Wijhe. Eén gehuwd met Wolter H. Opberg, heeft in 1643 drie kinderen en hertr. Willem Dijk. Dit echtpaar is nog gehuwd in 1648.

En die met Frerik is gehuwd zou mogelijk de dochter kunnen zijn van Hendrik Jans Bussman en Jancken Henrixen. Maar dat moet ik eerst nog verder uitzoeken.

Jannetien Freriks Vos die met Henrick Eskes huwt - haar vader is overleden voor 31-10-1669 - is een dochter van Frerik Vos.

Zij lijkt me dus  niet direct verwant aan Frerik, Berent en Gerrit, omdat die het patroniem Egberts hebben. Maar vermoedelijk wél aan Jan Fredericks Vos x Aaltjen Arents - ook zij laten een Assele dopen op 7 jan 1677.

Jan Freriks kan ik volgen. Komt in Zwolle terecht.

Dus als je het met mijn zienswijze eens bent, dan kun je van hem wel meer gegevens krijgen.

Aanvulling - De zoon van Jan Freriks Vos nl Arent Jans Vos laat 9 april 1725 een zoon Hendrick Assies dopen

 

 

afbeelding van Gezinus Grissen

Daan, bedankt voor je reactie. Ik had deze gegevens al gehaald uit de antwoorden van Ria in een forumdiscussie van 23/04/2006.

afbeelding van Gezinus Grissen

Hallo Ria, het was al laat toen ik gisteren de gegevens nakeek. Nu ik het nog eens overzie was de vraag die ik stelde natuurlijk al beantwoord in de tekst van ORA Wijhe, waarin zowel Frederick Egbert Vos als zijn vrouw Assele Hendricx  genoemd worden. Nogmaals bedankt voor de gegevens.

Bedoel je met ORA Wijhe in het HCO het Schoutambt Wijhe Toegang 0082.1, inventarisnummers 1 t/m 31 met daarin de vrijwillige gerichtshandelingen van 1607 t/m 1811? Dan kan ik de akten zelf ook nog even nakijken.

Misschien weet jij dat. Hoe zit het trouwens met een plaats als Heerde, Hattem en Epe? Zijn de gerichtsboeken van deze plaatsen van voor 1811 opgeslagen en in te zien in het Gelders Archief te Arnhem of zijn deze ter inzage bij het streekarchief?

Pagina's