families Hagen in Vollenhove

Doorhelenop18/02/2015 - 17:29

Er is een moeilijkheid door ontbrekende doop- en trouwboeken en twee personen die in ongeveer dezelfde tijd Wolter Hendriks Hagen genoemd worden.

Dit is heel goed aangegeven door Guus Nijhuis bij zijn 'Gezinsconstructies van Vollenhove'.

Ik heb er een theorietje over dat ik hier wil plaatsen, zodat we mogelijk door aanvulling en discussie verder kunnen komen.

Reacties

afbeelding van helen

Ja, dat dacht ik ook.

't Kan ook zijn dat er nog een zus was, die na het overlijden van zus Geesje haar dochter zo genoemd heeft.

Maar, ook die eventuele zus kon ik niet vinden.

afbeelding van ria van bessen

Van Geesje heb ik ook niets kunnen vinden.

In de akte staat dochterskind Geesjen Gerrits. Logisch gezien zou Geesje dan met een Gerrit NN zijn getrouwd en een dochter Geesjen laten dopen.

afbeelding van helen

Symen Derks (zoon van Derk Arents), overleden voor 3-2-1700.

gehuwd met 

1. Beerte Everts, wed.e

2. Jantjen Arendts

3. Geertjen Hendriks

4. Theunisje Peters

5. Grietjen Jans

 

Kinderen (van vrouw):

(2) Arent X Aaltjen Hendrix

 

(4) Jantje laatste X Joost, de turfdrager

(4) tweeling Beertjen X Helprich Jansen Smit 

(4) en Geertjen X Gerrit Aelders 

(4) Judith X Klaas Gerrits

Zij had vermoedelijk in het doopboek geschreven moeten worden met de verkleinnaam Jutje, maar werd genoteerd als Jantje

 

(5) Dirk X Aeghte Detemers

(5) Teunis X Aaltje Rykents (d.v. Rykent Schuurman)

(5) Jan X Dievertje Peters

(5) Trijntje X Jan Gerrits (zn.v. Gerrit Schuurman)

 

De eerste vier vrouwen werden keurig vernoemd.

 

 

afbeelding van helen

Hendrikje Jans

Uit haar eerste huwelijk met Jan Jans alleen een dochter Geesje, gedoopt 5-9-1650.

Van deze Geesje verder niets gevonden.

 

Stad Vollenhove invnr 2710 f 414 dd 23-02-1692

Hendrikien Jans weduwe van wijlen Hendrick Rijckens geassisteerd met Maurits Hendriks haar tot deze zaak verkozen momber. Zij heeft bekend gemaakt hoe dat zij ten respecte van hare ouderdom en impotent om iets te gewinnen niet alleen nu maar omtrent 17 jaaren bij haar schoonzoon Arent Sijmons getrouwd aan haar dochter Aeltjen Hendricks in kost, verpleegd en onderhouden was, zonder daar iets voor te hebben betaald, op voorwaarde dat wanneer zij komt te overlijden haar goederen aan hen na te laten, die doch zeer gering zijn. Zij wil toch dat deze op hen komen te versterven en te ver-erven zonder dat haar dochterskind Geesien Gerrits daarop enige actie of pretentie zou hebben.

 

In febr. 1692 woont zij al ongeveer 17 jaar in bij dochter en schoonzoon.

Dat is dus ongeveer vanaf het begin van hun huwelijk in mei 1675.

Arent en Aaltje waren toen ca. 21 en 20 jaar oud.

Het lijkt erop dat zij, na overlijden van haar vader, snel getrouwd zijn om haar moeder onderdak te bieden?

afbeelding van ria van bessen

Ik had ook al twijfels of ze wel een Vis was, maar het was me niet opgevallen dat Aaltje Hendriks x Rijkent nog leeft, terwijl ze zou zijn overleden volgens het testament. Goed gezien!

 

afbeelding van helen

3e

Dopen van de kinderen Vis opgezocht, via de index en de eerste twee in doopboek opgezocht.

 

26-6-1687 Albert, zn. van Hendrik Gerrits Vis en Toinisje Alberts

27-10-1689            Vis, zn van zelfde ouders

in 1692 Gerrit, zn. van zelfde ouders

 

Doop Aaltje niet gevonden, maar de doop van 'onze' Aaltje past hier ook niet tussen, precies 7 maanden na Albert.

 

Mijn conclusie: Onze Aaltje heette niet Vis. 

 

afbeelding van helen

Oeps, ik zie nu dat Marrigjen als jongste dochter niet kan, omdat Aaltje Hendriks Vis op 6-2-1717 al was overleden.

 

Later verder.

afbeelding van helen

Super ingewikkelde puzzel en ik kan het toch weer niet laten om alvast een beginnetje te maken.

Uit 2e bericht:

Arent zijn zoon Rijkent Arents Jongman huwt Aaltje Hendriks Vis

uit dit huwelijk: Merretje [1712] - Arent [1713 - Reijnder [1715]  - [Marrigje [22-01-1718 als d.v. Rijkent Arents Jongman en Aaltjen Hendriks in Vollenho]

Stad Vollenhove invnr. 2711 f549 dd 06-02-1717 - Hendrick Gerrits Vis testeert aan beide zonen Albert en Gerrit Hendriks en aan de drie kinderen van zijn overleden dochter Aaltien Hendriks Vis met name Reinder Rijkents, Rijkent Rijkents en Mergjen Rijkents.

En ik mis hier dus Arent gedoopt 14-06-1713 en is Aaltjen Hendriks kennelijk niet de juiste ?

 

Niet alleen missen we Arent hier, maar er staat wel een Rijkent. Die heb ik niet kunnen vinden.

Is het misschien mogelijk dat deze Rijkent, Arent zou moeten zijn??

 

Dat zou ook onderstaande vernoemingen mooi kloppend maken.

 

Arent Rijkents X Zwaantje Dirks (dv. Dirk Peters en Wichertje Jans)

kinderen:

Dirk, Rijkent, Aaltje, Wichertje (genoemd naar alle grootouders), Peter (naar moeders broer), Reijnder (naar vaders broer), Hendrikje (naar moeders broer), Derkje, Hendrik, Pieter en Dirk.

 

De volgende stap lijkt me dan, dat ik moet gaan zoeken naar Vis.

afbeelding van ria van bessen

Het is heel goed mogelijk dat veel reeds bekend is, of zelfs nog uitgebreider inmiddels. Het gaat in deze vooral om de gegevens uit het ORA, die verhelderend kunnen zijn of aanvullend.

Ik heb dit jaren en jaren geleden uitgezocht en er verder niet meer naar omgekeken, omdat de lol er vanaf ging toen ik de door mij gevonden gegevens op iemand anders website zag staan, die bij navraag, buiten mijn weten om, door mijn broer waren gegeven aan iemand uit Vollenhove die vervolgens deze gegevens doorgaf zonder mijn broer of mij in te lichten.

Maar als je met deze gegevens nog wat leuks kunt doen op je website, bij deze dus.

En sterkte!

**

Nog een aanvulling betr Derk Arents zijn vrouw Gijsje Cornelis, zij is [volgens mij] de d.v. Cornelis Gerbrandt.

Haar grootvader is Gerbrant Cornelis. En volgens zijn testament [te vinden in AMBT Vollenhove f329 dd 03-08-1644] is zijn zoon Cornelis Gerbrants overleden en heeft hij nog een zoon genaamd Bastiaan Gerbrants.

In dat testament deelt hij zijn nalatenschap in 2 delen, 1 deel voor Bastiaan en 1 deel voor de kinderen van zal. Cornelis Gerbrants.

En zou deze zoon Cornelis drie kinderen hebben nl. Claes, Wobbigjen en Gijsje..

Wobbichjen is overleden voor 24-06-1648 volgens f329 invnr 2774 AMBT Vollenhove,  voogden over haar kinderen zijn Karst Jacobs en Jacob Jans die samen met Claes Cornelissen en Dirck Arriaens een zeker huis verkopen gelegen buiten Blokzijl bij de Giethoornse Zijl ten zuiden Joan Rijkens schuijre, n.w. de erfgenamen van Vreidebu..? ten oosten Joan Rijckents en w.w. Mangijsen huijs zoals de voornoemde comparanten is aan-erfd van hun overleden beste-vader Gerbrant Cornelis.

Derk Arents zal dan voor het deel van zijn overleden vrouw optreden, wat aan haar kinderen toekomt.

Een groot deel van deze gegevens heb ik al eerder aan Gijs Nijhuis gegeven, dat zag ik zo net.

Behalve de akte van de kinderen van Simon, die is zeg maar 'nieuw'.

 

afbeelding van helen

Dank je wel Ria. Dat is nogal wat.

 

Ik zal het helaas later beter moeten bekijken, omdat ik momenteel druk ben met ziekenhuisafspraken en dergelijke.

 

Tijdgebrek en zenuwen zijn soms een reden om kortaf te zijn, dat ligt niet aan iemand anders.

 

Pagina's