Familienaam Van der Steeg(e)

DoorMartvdSop09/11/2014 - 12:23

Ik ben op zoek naar degenen die iets weten over de familienaam (van der) Steeg(e), zo rond 1700-1800, wonende te Zwollerkerspel/Mastenbroek. Ik ben benieuwd of er ook nog iets te vinden is van de (voor)ouders van Gerrit Henriks Steege en of die ook in Mastenbriooek heeft gewoond. 

 

Enige gegevens:

 Jan Gerrit Hendriks van de(r) Ste(e)ge, geb. omstr. 1725, † na 30 april 1797, tr. 2e Zwolle 14 mei 1769 Maria Warners, geb. omstr. 1744; tr. 1e Mastenbroek 26 april 1750 met Willempje Alberts, geb. Veecaten, ged. Zalk 4 aug. 1726, † 22 april 1769.
Via Internet: Kwartierstaat van Albert de Leeuw.
Z.v. Hendrik Gerrits Steege, geb. omstr. 1697, tr. met Aaltje NN, geb. omstr. 1697.
Hendrik is weer de z.v. Gerrit Henriks Steege, geb. omstr. 1671, tr. Zwolle 25 aug. 1696 met Janna Henrik, geb. omstr. 1671.
Jan Gerrit Hendriks van der Steege, wonend aan de Breedesteege, begraven te Mastenbroek op 20 maart 1798, ondertrouwt (2) te Mastenbroek op 22 april 1769 (op attestatie van Zwolle), trouwt te Zwolle op 14 mei 1769 met Maria Warners, ondertrouwt (1) te Mastenbroek op 3 april 1750, trouwt te Mastenbroek op 26 april 1750 met Willempje Alberts, dr. van Albert Arents en Henrikjen Jans, geboren te Veecaten, gedoopt te Zalk op 4 augustus 1726, belijdenis teMastenbroek op 20 maart 1753.
 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Dat zou in haar huwelijksakte vermeld moeten staan, en die is te vinden op www.wiewaswie.nl

 

afbeelding van MartvdS

Uit: Verschenen is Hermpje Alberts, weduwe van Hendrik Jans ter Steege. Zij heeft over haar drie minderjarige kinderen, genaamd Wilmpje Hendriks oud 11 jaren, Albert 5 jaren en Jantje 3 jaren

concludeer ik dat Albert de zoon is van Hendrik Jans?, en Jante vml. de dochter (ook bekend als Jentje of Jantien?) die later met Hendrik van Raalte is getrouwd. Als dat zo is, klopt het.

 

 

afbeelding van ria van bessen

Ik reageer maar even bovenaan, wel zo handig.

Zwollerkerspel f28 - 21 aug 1800 - Richter L.H.C. Nilant.

Keurnoten J. Middelwijk en P. Nijholt.

Verschenen is Hendrikje Jans van der Stege, weduwe van Dries Rein­ders de Leeuw, geassisteerd met M.J. Voskuil als momber. Zij heeft over haar vijf minderjarige kinderen (Reinder, oud ruim 11 jaren, Willempje, oud 9 jaren, Hendrik, oud 7 jaren, Hermina, oud 4 jaren, en Jan, oud één jaar) tot voogden verzocht en geobtineerd Gerrit Reinders de Leeuw, oom van vaders zijde, en Arend Jan van der Stee­ge, oom van moeders zijde. Zij zijn alhier present en zij hebben de voorzeide momberschap aangenomen en bij handtasting beloofd de be­langen van de pupillen als goede en getrouwe mombers te zullen waarnemen.

     Daarna ter presentie van de voogden tot de erfuiting tredende, zo be­wijst zij aan haar vijf kinderen tesamen een stuk land gelegen in Veca­ten, de Bijvank genaamd, groot 1 3/4 morgen, waarvan het ge­bruik aan de comparante zal verblijven tot zo lang als het jongste kind meerderjarig wordt, verder een somma groot 500 gulden, het goud, zilver, linnen en de wol, die tot de lijfdracht van de vader behoord hebben. Zij belooft ver­der de kinderen in kost en kleren te zullen onderhouden, hun lezen en schrijven te laten leren en hun een behoorlijke opvoeding te geven, en buitens huis dienende hen bij ziekte of zuchten weer in huis te zullen nemen en een behoor­lijke oppassing te geven. Tot nakoming van het voor­schrevene ver­bindt zij bij dezen haar persoon en goederen.

 

 

en dit is de voogdijakte  betr. Hendrik Jans

 

f114 - 15 van Zomermaand [= juni] 1809 - Richter L.H.C. Nilant.

Keurnoten J. Middelwijk en H. Dijsselhof.

Verschenen is Hermpje Alberts, weduwe van Hendrik Jans ter Steege. Zij heeft over haar drie minderjarige kinderen, genaamd Wilmpje Hendriks oud 11 jaren, Albert 5 jaren en Jantje 3 jaren, tot mombers verzocht en geobtineerd Jan van der Sluis, de pupillen hun oom van moeders zijde, en Jan Jans ter Steeg, oom van vaders zijde, en tot toeziende voogd Egbert Cornelis Welke alle drie alhier present zijn en de voorzeide momberschap hebben aangenomen en beloofd als goede en getrouwe mombers te zullen waarnemen.

Daarna ter presentie van de voogden tot de erfuiting tredende, zo bewijst zij aan ieder kind een somma van 225 gulden, [aan] ieder 3 hemden, verder de kleren, het linnen, het zilver en het goud, dat tot de lijfdracht van hun overleden vader heeft behoord. Al het voorschrevene zal van het ene kind op het andere vererven en versterven. Zij belooft verder de kinderen in kost en kleren te zullen onderhouden, [hun] lezen en schrijven en de meisjes het naaien te laten leren, hen buitenshuis dienende bij ziekte of zuchten weer in huis te zullen nemen en te verplegen. Tot nakoming verbindt zij bij dezen haar persoon en goederen.

afbeelding van MartvdS

Uit een andere bron die ik heb blijkt dat Hendrik Jans inderdaad op 1 nov. 1808 is overleden. Zie ook hier de verschillen in naamgeving (zie bij A.). Maar klopt dus wel.

Als het vaststaat dat Jan Gerrit Hendriks de vader is van Hendrik Jans dan zijn we al weer een stap verder.

Albert van der Steeg die met Lammigjen de Olde is getrouwd is dan in de mannelijke lijn rechtstreeks familie, daar zijn we vrij zeker van (door mijn vader en ik onafhankelijk van elkaar uitgezocht).   

--------------------------------------------------------------------------------

A- Hendrik Janszoon van der Steeg, boer, geboren voor 1785 (in 1804 had hij

al een zoon!), overleden te Mastenbroek, begraven op 1 november 1808
aldaar.
Hendrik was gehuwd met Harmpje Albertsdochter, overleden op 7 augustus
1810 te Mastenbroek.

Uit dit huwelijk:

1 Albert van der Steeg, geboren op 21 september 1804 te Mastenbroek,
gedoopt op 23 september 1804 aldaar

afbeelding van ria van bessen

Hendrik Jans is een zoon van Jan Gerrit Hendriks ... en volgens mij neemt dit geslacht de naam van der Stege / van der Steege gewoon aan , omdat ze aan de Brede steege hebben gewoond.

In het voorgeslacht komt de naam van der Steege namelijk niet voor,  niet bij het huwelijk of bij de geboortes.

 

begraafboek Mastenbroek

1808 den 1 Nov. beg. Hendrik Jans van de Stege

 

Zijn broers zijn deze

 

RC 1811

Jan Jans van Steegeren – boer – 24 dec 1757 - Mastenbroek

Arend Jan van der Steege – grutter – 13 feb 1754 – Kampen

 

afbeelding van MartvdS

Beste Ria,

Ik zoek dus naar de voorouders van Henrik Jans van der Steeg(e). Lastig is dat namen niet altijd hetzelfde worden geschreven. En data nogal eens uiteenlopen. 

Ik kom uit op het volgende reconstructie:

1. Gerrit Henriks Steege (naam is in ieder geval vastgesteld) -> zoon 2  

2. Jan Gerrit Hendriks van der Steege -> zoon 3

3. Hendrik Jans van der Steege

 

Het lijkt er dus mogelijk op dat de naam Steege (zie mijn vorige reactie) is veranderd naar Van der Steeg(e). 

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

De gegevens die ik je heb gegeven betreffen de voorouders van Hendrik Jans - zoon van Jan Gerrit Hendriks die ook Jan Gerrits wordt genoemd.

 

Zwollerkerspel

. - den 8 April 1797

2. - Hendrik Jans van der Steege, Jongman in Mastebroek

3. - Herpje Albers, weduwe van Tomas Oosten in Mastebroek.

4. -

5. - Mastebroek d. 30 April 1797 door W. van Bommel.

6. - Jan Gerrits, bruidegoms vader, [en] Hendrik Jans, broeder van de bruid.

 

 

afbeelding van ria van bessen

 

Je bedoelt een hele andere familie ?

afbeelding van MartvdS

Deze gegevens kon ik wel traceren:

 

Zwolle, transcriptie ref. trouwen 1693-1697

Oorspronkelijke bron

Archiefinstelling: Historisch Centrum Overijssel, Zwolle

Archief: DTB Overijssel (Zwolle)

Inventarisnummer: 727

http://www.geneaknowhow.net/vpnd/bronnen/ov/zwolle/zwolle_transcript_geref-trouwen-1693-1697.pdf

1696 den 1 Augusti

25-08-1696 Gerrit Henriks Steege j.m.

Janna Henrik wed:

Sijn get: de Broer

Haer get: de vader

 

Ik ben niet zo bekend met dit tyope onderzoek, maar de bron lijkt mij betrouwbaar.

afbeelding van MartvdS

Bedankt voor de reactie.

Ik kan de geschiedenis herleiden t/m 

Hendrik Jans van der Steeg *1781

Harmpjen Alberts *1756

 

Die zouden in Masenbroek gewoond moeten hebben. De dochter Jentjen is geboren is Mastenbroek. 

Persoonlijke gegevens Jentjen van der Steeg 

De zoektocht is vooral gericht op de voorouders van Hendrik Jans van der Steeg.

Pagina's