Familienaam Van der Steeg(e)

DoorMartvdSop09/11/2014 - 12:23

Ik ben op zoek naar degenen die iets weten over de familienaam (van der) Steeg(e), zo rond 1700-1800, wonende te Zwollerkerspel/Mastenbroek. Ik ben benieuwd of er ook nog iets te vinden is van de (voor)ouders van Gerrit Henriks Steege en of die ook in Mastenbriooek heeft gewoond. 

 

Enige gegevens:

 Jan Gerrit Hendriks van de(r) Ste(e)ge, geb. omstr. 1725, † na 30 april 1797, tr. 2e Zwolle 14 mei 1769 Maria Warners, geb. omstr. 1744; tr. 1e Mastenbroek 26 april 1750 met Willempje Alberts, geb. Veecaten, ged. Zalk 4 aug. 1726, † 22 april 1769.
Via Internet: Kwartierstaat van Albert de Leeuw.
Z.v. Hendrik Gerrits Steege, geb. omstr. 1697, tr. met Aaltje NN, geb. omstr. 1697.
Hendrik is weer de z.v. Gerrit Henriks Steege, geb. omstr. 1671, tr. Zwolle 25 aug. 1696 met Janna Henrik, geb. omstr. 1671.
Jan Gerrit Hendriks van der Steege, wonend aan de Breedesteege, begraven te Mastenbroek op 20 maart 1798, ondertrouwt (2) te Mastenbroek op 22 april 1769 (op attestatie van Zwolle), trouwt te Zwolle op 14 mei 1769 met Maria Warners, ondertrouwt (1) te Mastenbroek op 3 april 1750, trouwt te Mastenbroek op 26 april 1750 met Willempje Alberts, dr. van Albert Arents en Henrikjen Jans, geboren te Veecaten, gedoopt te Zalk op 4 augustus 1726, belijdenis teMastenbroek op 20 maart 1753.
 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Hermpje Alberts wed. van Hendrik Jans ter Steege heeft een zoon Albert. Zijn zus Willemtje heet later weer van der Steege, zij huwde de wedr Roelof Schaapman op 25-04-1818.

En waar is het huwelijk van Jantje die met Hendrik van Raalte huwde, is zij ook een dochter?

afbeelding van MartvdS

Ik weet het niet helemaal zeker, maar dit is het ongeveer:  

Mijn opa Marten van der Steeg (had nog één zus) is geboren in destijds Watergraafsmeer, toen nog los van Amsterdam. De vader van mijn opa, weer een Henk van der Steeg (getrouwd met Christina van Wiggen) is als metselaar vanuit Zwartsluis naar Watergraafmeer verhuisd met als ouders Marten v d Steeg+Geertje Winters die weer afstamt van Albert v d Steeg + Lammigje de Olde. Albert was een zoon van Hendrik Jans v d Steeg + Harmpjen Alberts.                           

Die 'Zwartsluislijn' stamt zeer waarschijnlijk af van de lijn in Mastenbroek.  

 

afbeelding van ria van bessen

Stam je wel van deze lijn af dan? Of was je gewoon benieuwd?

afbeelding van MartvdS

Beste Ria,

Bedankt weer voor de aanvullende gegevens!

Het lidmaatboek van Mastenbroek heb ik ook op internet gevonden, Lidmatenboek Mastenbroek 1729-1805. 

met groet, Mart

 

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Matjen Asjes is de dienstmeid van Engbert Arents in 't Herenbroek, volgens het lidmaatboek van Mastebroek doet ze op 17 april 1750 belijdenis en vertrekt dan met attest naar Zwolle op 1 mei.

Willemtje Alberts, de 1e vrouw van Jan Gerrits wordt met att. van Ijsselmuiden op 7 sept 1753 ingeschreven in het lidmaatboek van Mastebroek maar is niet te vinden in de ledenlijst van Ijsselmuiden als inkomend of als belijdenis doende.

Hendrikje Jans uxor Albert Arents aan de Breestege doet op 27 mrt 1744 belijdenis in Mastebroek en er wordt op 9 april 1756 een attestatie verstrekt naar Kampen. Of zij de ouders zijn van Willemptje is me nog niet duidelijk.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Aangezien Jan Gerrit Hendriks als jm in 't Buitengasthuis genoemd wordt huwelijksakte Zwolle 4/20-04-1750 leek het mij logisch dat zijn broer Gerrit daar dan ook woonde.

Zwolle NG 03 -05 -1756

Gerrit Hendriks j.m. in 't Buijten Gasthuijs met

Matta Assies j.d. op 's Herenbroek

S:G: de vader

H:G: de huijsvrouw van Hendrik Derks = mogelijk de VADER ?]

De geboden moeten mede in Mastebroek gaan.

Dat op de bovenstaande plaats de geboden dri agter een volgende Zondagen

onverhindert gegaan zijn is gebleken uit de ingekomen attestatie.   Huwelijksaantekening zit in Mastebroek - op 10 april 1756 op attest van Zwol ten houwelijk geproclameert voor de iiimaal Gerrit Hendriks jm te Zwol en Martje Asjes jd op 'Heerenb. Den 1 meij attest. gegeven om te Zwol bevestigt te worden  
afbeelding van ria van bessen

Jan Gerrit Hendriks is jm van het buitengasthuis bij Zwol als hij trouwt 1e x met Willemtje Alberts jd in Mastebroek. Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren, Arend, Hendrik, Jan, Hendrikje en Willem Jans.

Jan Gerrits zoals hij verder wordt aangeduid en wonende op de Breestege huwt 2e x Maria Werners d.v. Werner Teunis. In hun testament van 1781 worden nogmaals de kinderen Arend, Hendrik, Jan, Hendrikje en Willem aangeduid als universele erfgenamen na hun dood.

Jan Gerrits is begraven 20 mrt 1798 Mastebroek als Jan Gerrits van de Bree steege

Zijn zoon Arend Jans van der Stege is voogd over de kinderen van zus Hendrikje Jans - zie mijn eerder bericht hieronder. Arend woont in Kampen en zegt volgens de RC 1811 Kampen dat hij geboren is op 13 febr 1754.

Zoon Hendrik Jans van der Steege huwt de wed. Hermpje Albers 8/30 april 1797. Hendrik Jans van de Stege is begraven Mastebroek 1-11-1808 - uit dit huwelijk dochter Jentjen

Dochter Hendrikje Jans van der Stege huwt Dries Reinders de Leeuw - zie overzicht A. de Leeuw, zij hertr. Jan Jacobs op 's Heerenbroek 14 sept 1800 - ondertr 22 aug. Mastebroek. Haar broer Arend is voogd over haar kinderen. Haar broer Willem Jans leeft nog in 1800 want hij is haar huwelijksgetuige

Zoon Jan Jans van der Stege huwt 8/30 april 1797 met Jantje Hendriks uit Mastebroek. Jan Gerrits zijn vader is getuige.

**

Als Jan Gerrit Hendriks [van der Stege] hertrouwt met Maria Werners dan worden over zijn kinderen als voogden aangesteld; de oom van de kinderen van Vaderszijde genaamd Gerrit Hendriks [dus broer van Jan Gerrit Hendriks] en Albert Arends de kinderen hun opa van Moederszijde en daarnaast nog de neef van VADERS zijde genaamd Hendrik Harms. Bron ORA Zwollerkerspel f229 dd 22-04-1769

Stamvader is dan Hendrik NN x met NN

uit dit huwelijk o.a. twee zoons Jan Gerrit én Gerrit

neef kan het kind zijn van je broer of zus, maar ook het kind van je oom of tante.

 

afbeelding van MartvdS

Beste Henk van der Steeg

Het toeval wil dat wij ook op zoek waren naar een link met deze naam in de omgeving Genemuiden. Die hebben we niet kunnen vinden. Onze familielijn is met zeer grote waarschijnlijkheid vanuit omgeving Zwolle naar Mastenbroek/Zwollerkerspel (ca. 1750) via Zwartsluis (dit is 100% zeker) naar Amsterdam en uiteindelijk Hilversum (mijn vader heet ook Henk van der Steeg  -zelfde naam dus-) en Sassenheim (ik) gegaan.

Mogelijk dat door migraties in dit gebied er wel verbanden kunnen zijn, maar is moeilijk na te gaan. In die tijd werden namen ook vaak anders geschreven. (van der)Steege heb ik ook gezien inderdaad. Veel mensen waren in die tijd en omgeving veehouder of boer. Ik denk dat daarom de zoektocht niet veel verder kan gaan dan rond 1700, mogelijk ligt er nog wat vast in kerkboeken.  

Mijn ouders zijn jaren terug ook in die omgeving geweest en kwamen (dacht in Vollenhoven) ook een 'van der Steeg' tegen, met zelfs uiterlijke overeenkomsten. Dus het kan best dat vanuit die (hechte) gemeenschap in die omgeving diverse familielijnen lopen, maar is moeilijk aantoonbaar denk ik.       

 

 

 

 

afbeelding van henkvandersteeg

Beste MartvdS

Ik ben op zoek naar meer informatie naar Van der Steeg uit Genemuiden.....zouden die dan ook familie kunnen zijn van Van der Steege ?

Ik ben gekomen tot ong. 1780 en daar wordt nog gesproken over Van der Steeg

afbeelding van ria van bessen

Dat zou in haar huwelijksakte vermeld moeten staan, en die is te vinden op www.wiewaswie.nl

 

Pagina's