Familie Slot of Hendriks & Jansen of Holleboom

Doorjosmslotop14/01/2014 - 22:51

Mijn naam is Jos Slot. Ik ben al een hele tijd op zoek naar mijn voorouders die uit Oldeneel en Olst komen. Het onderzoek loopt vast bij de voorouders van:
1. Jan Slot of Hendriks, geboren 1-10-1759 Oldeneel en gehuwd op 14-5-1791 Olst met Dirkje Jansen of Holleboom, geboren 24-7-1760 Olst. Ze kregen 5 kinderen, geboren te Olst:
1. Hendrikus Slot(ten) * 15-1-1793
2. Urselina H. Hendriks * ca 1798
3. Mijntje Slotten * 1799
4. Joanna Hendriks * 1802
5. Maria Hendriks * 1805
Wie kan mij meer vertellen over de ouders van Jan Slot of Hendriks en Dirkje Jansen of Holleboom én waarom die namen 'dubbel' worden weergegeven?

Met vriendelijke groet,
Jos M. Slot

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Onderstaande akte is een begin, van een ingewikkelde zoektocht, waar ook nog niet helemaal duidelijk van is hoe het precies zit. Aan de andere kant geeft het ook wel weer duidelijkheid.

rechterlijk archief Zwolle, RA001-00122:
f160 - 2 okt 1785 - Actum coram Schepenen van Sonsbeeck en Metelerkamp.
Hendrik Bos, wonende thans alhier voor de Camperpoort aan de Hoogstraat, ziek op een stoel zittende, maakt een testament. Hij herroept alle testamenten van hem voor dato dezes gemaakt.
Hij nomineert en institueert tot zijn enigste en universele erfgenamen zijn zuster Margareta Alberts, gesepareerde [=gescheiden] huisvrouw van Jan Adolfs, voor 1/3 part, Jan Alberts van Zwol, wonende bij Hoorn, zijnde een zoon van wijlen de broer van de testator Gerrit Bos, voor 1/3 part, en Aaltjen Slotman, dochter van zijn broer Jan [=Alberts, Ria] Slotman, huisvrouw van Jan Egbers, voor mede 1/3 part van alle goederen van de testator.
Hij legateert aan zijn broer Berent Bos, wonende over de IJssel onder Hattum 20 gulden eens, en aan Maria Bos, dochter van zijn broer Hendrik Bos 20 gulden eens.
Hij legateert aan de 3 kinderen van zijn broer Jan Slotman, met name Asselina Slotman, vrouw van Hendrik Slotman, Hendrika Slotman in 's Hage, en Jan Slotman in Herxen, ieder 20 gulden eens.
Testator verzoekt en kwalificeert hierbij tot executeurs en redders van zijn boedel de mr. smid Gerrit Jan Witland en de mr. kleermaker Derk van Vilsteren Egbertszoon.

Dit betreft dus Jan Alberts Slotman uit de VOT 1748
en zijn kinderen Aaltje, Asselina, Hendrika en Jan Slotman

Oldeneel VOT 1748
11 a - Jan Slotman slegt.
b - Hendrina Henriks.
c - Aaltjen, Jannigjen.
d - Henrica.
e -
f -

r.k. doop Zwolle statie Hoornsteeg:
1. 1729 9 Jan. - Baptus est Joannes Jansen, pat. Jan Alberts, mater Hendrine Henriks, matrina Baije Teuns.
2. 1730 26 Feb. - Baptizatus est Joannes Jansen, pat. Jan Albers, mater Hendrine Henriks, matrina Wilmine Henriks
3. 1731 30 Nov. - Baptizata Maria Jansen, pat. Jan Albers, Henrica Hendricks conjuges in Oldenniel, matrina Mra. Albers.
hiaat
4. 1737 29 Jan. - Joanna Slotman. Par. Jan, et Hindrina Hindriks. Patr. Maria Albers.
5. 1740 10 Apr. - Hendrica par. Jan Albers et Hendrina Hendriks. Patr. Berta Gerrits.

Nou is Hendrina Hendriks een Rietberg, zij is de dochter van Hendrik Mensen Rietberg en Assele Hendriks.
de getuige Willemina Hendriks is haar zus.
Gegevens daarover komen later, anders wordt het een genealogische soep. Ik kan je al wel vertellen dat over de roomskatholieke Rietbergs een artikel is verschenen met als auteurs wijlen Jan Rientjes en Berend van Dooren en beiden goede bekenden van mij.

Of Jan Slot uit Olst dus de zoon is van Hendrik of van Jan maakt voor de bovenstaande gegevens niet zoveel uit, misschien dat juist die Jan Alberts van Zwol wonende bij Hoorn misschien het antwoord is op de vraag waarom Jan Slot uit Olst naar N-H vertrok ..

rechterlijk archief Zwolle, RA001-00122:
f210 - 20 juli 1786 - Actum coram Schepenen Thuissink en van Marle.
Hendrik Bos maakt een testament. Hij herroept alle vorige testamenten, in het bijzonder het testament, door hem gemaakt voor coram H.H. Schepenen Camer. van Sonsbeek en Metelerkamp op 2 okt 1785.
- Tot erfgenaam ven een stuk land, gelegen in de polder van Mastebroek, groot 3 1/2 morgen, wordt benoemd Jan Egberts, jongste zoon van zijn neef Jan Egberts en diens vrouw Aaltjen Jans, wonende voor de Sassenpoort; het genoemde kind zal gedurende het leven van zijn vader of van de zuster van de testator Margareta Bos, gesepareerde huisvrouw van Jan Adolfs, dit land niet bezitten of daarvan enige opkomsten trekken. Testator wil dat zijn voornoemde neef Jan Egberts en zijn voornoemde zuster Margareta Bos gedurende hun leven ieder voor de helft de opkomsten daarvan zullen trekken; zij mogen met het genoemde land handelen na welgevallen, zonder dit echter te mogen verzetten of te bezwaren.
- Tot erfgenamen van 2 morgen land, mede in die polder gelegen, genaamd het Luibuis, worden benoemd alle kinderen van zijn neef Jan Bos, te Zwaag in Noordholland wonende, die ten tijde van testator overlijden in leven zijn. De opkomsten er van zullen gedurende zijn leven zijn voor hun vader. Hij zal daarvan de vrije administratie hebben, maar mag dit land niet bezwaren of verzetten.
- Tot erfgenamen van 4 morgen land, mede in Mastebroek gelegen, worden voor de helft benoemd de kinderen van zijn neef Jan Slott, thans in Herxen wonende, en voor de andere helft aan de kinderen van zijn neef Hendrik Slott, wonende voor de Sassenpoort, zo ver zij bij het overlijden van de testator in leven zijn. Gedurende zijn leven zal hun vader daarvan de vrije administratie hebben, waarbij het land niet mag bezwaren of verzetten. Zij zullen de opkomsten daarvan ieder voor de helft genieten.
- Testator legateert hij Hendrine Slott, oudste dochter van zijn voornoemde neef Jan Slott, boven hetgeen hierboven genoemd, een halve morgen land, gelegen bij de Hanekamp op de Oosterenk, in gebruik door Hoender-Mannes.
- Verder legateert testator aan de kinderen van wijlen Jan Jansen en zijn nog levende vrouw Maria Hendrix, wonende te Bercum, tesamen 250 gulden, evenals aan zijn nicht Gajen Bos mede 250 gulden eens.
- De testator verzoekt en kwalificeert hierbij tot executeurs van zijn testament en redders van zijn boedel Gerrit Smit in Spoolde en zijn neef Jan Egberts voor de Sassenpoort. Zij zullen zorgdragen voor zijn begrafenis, en er voor zorgen, dat de legaten worden uitgekeerd. Verder zullen zij, na betaling van alle schulden, van de begrafenis of andere, het geld, dat dan over is onder zijn hiervoor geïnstitueerde erfgenamen en gelegateerden in gelijke porties te verdelen. Hij geeft aan zijn executeurs de macht, zoals aan hen volgens het recht verleend kan worden.

afbeelding van josmslot

Hallo Ria,
ga ik ook maar doen, onderaan posten. Dat ik overspoeld wordt is waar maar daar heb ik geen moeite mee, integendeel. Het uitfilteren van de gegevens is leuk werk. Ik sla alle foruminfo op en probeer daar genealogische volgorde in te krijgen en ja ... alleen echt bewijs telt. Indien gewenst kan ik natuurlijk genealogische gegevens verstrekken (Aldfaer) vanaf Hendricus Slot(ten) ged. 1793 Olst tot heden, die ik in 2013 heb ingevoerd. Ik kom zelf uit een gezin van 19 kinderen (Slot-Verhoeve) wat op zich ook al uniek is!
mvg Jos

afbeelding van ria van bessen

Ik blijf maar gewoon onderaan posten, het lijkt me beter voor het overzicht.

Jos,

Jan Hendriks Slot uit Olst ....is deze ...
gedoopt 16 Novemb. 1760 - Joannes. Par. Henricus van Boetelaer et Assele van Bogelaer. Patr. Maria Gos

of deze.. gedoopt 26 Octob. 1759 - Joannes. Par. Jan Jansen [Slotman] et Maria Gos. Patr. Maria Jansen.

In beide gezinnen worden daarna meer kinderen Joannes gedoopt, waardoor je de indruk krijgt dat de eerder gedoopte Joannes zouden zijn overleden.

Ikzelf ga voor Jan als z.v. Hendrik en Assele, gezien het patroniem van Jan en het gegeven dat hij een dochter Ursela heeft oftewel een Assele, dat is hetzelfde.

Maar ... ik ga altijd voor bewijs. Echt bewijs.
Het mooiste zou zijn als er een akte was waarin Jan Hendriks genoemd werd als kind van ...

In ieder geval is wel duidelijk dat Jan Hendriks Slotman bij deze familie hoort. En dit is een interessante familie met veel gegevens waarmee je ook ver terug kunt in het verleden.

Heel bizonder om te ontdekken dat je door je vraag, voor mij een genealogie hebt kunnen aanvullen ...
Gegevens volgen zo spoedig mogelijk, maar omdat je pas bent begonnen kan het zijn dat je overspoeld wordt, dus geef zelf maar aan wanneer je eraan toe bent.

afbeelding van Janny Lalkens

Iedereen hartelijk dank voor alle informatie! Ria, die vondst van Assele Jansen, zus van Jan Slotman, die we in de 1748 bij de Vot al zagen en dan aangeven dat Assele met een Hendrik trouwt:super! Ik kwam niet voorbij Jan Slotman. Verkeerd patroniem om Jan Hendriks Slotman aan te koppelen, dacht ik.
Met alle nieuwe informatie ga ik mijn fiches van Oldeneel aanvullen.Dan komt daar ook meer duidelijkheid in. Er staan namen op zoals Hasebeen, Papen Jacob, De Prins
( getrouwd met Geertje van Santen) en Lubbertus Splinter alias Crommendijk. Hoe meer ik weet, hoe meer kans, dat ik mogelijk nog eens weet wie Hasebeen is. Het zou zelfs nog iemand uit dit Slot/Bogelaar onderwerp kunnen zijn. Door al die verschillende achternamen vond ik dit een nogal moeilijk onderwerp en daarom heel interessant.
Mvg Janny

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Op de website van het archief Deventer vind ik nog het volgende:
naam: Pirixhof, de / of Jan Slot
bron: Rechterlijk Archief Olst (aanwezig bij HCO Zwolle) 53, blz. 104.
datum: 00-05-1807
plaats: Olst
buurschap: Duur (Fortmont)
eigenaar: A.J. Slot

In 1807 moet de eigenaar volgens dezelfde bron zijn:
Evert Heuvink

Ps inderdaad wel ergggg wennen, dat je kan reageren op een posting. Je moet nu telkens het hele topic globaal doornemen eer je ziet wat erbij geschreven is. Qua discussie is het wellicht overzichtelijker.

afbeelding van josmslot

Keurnoot maar even opgezocht, zo leer je nog wat!
En de nieuwe gegevens blijven maar binnenstromen,
geweldig, Jos

afbeelding van ria van bessen

Volgens mij is dit uniek wat hier gebeurt.
Dit forum bloeit door de inzet van een aantal personen die dit leuk vinden en veel gegevens hebben. En daarmee maakt het HCO een goede landelijke bekendheid.

Jan Slotman en zijn vrouw Hendrina komen oorspronkelijk van OLST

En dat volgens het inwonersregister van Oldeneel van 1741

f113:
A - Huis No. : 8
- Eigenaren der Huizen : Erfgenamen van vrou Berens
- Huerluiden en bewoners: Jan Slotman
[en] Henderina Hendriks
- waar van : [hij:] Henberen
[zij:] Olst
- hoe lange gewoont : 15
- hoe veel kinderen : 6
- koswinninge : daghuren
- Religie : R

Jan Slotman wordt in het ORA [oud rechterlijk archief] van Zwollerkerspel genoemd als keurnoot in een akte
folio 225 - 16 mrt 1733 - Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Simon Bruis en Jan Slotman.
[betr. een akte over Gerrit van Soesele die ook in Oldeneel woont.]

Het huwelijk heeft dus plaats gevonden rond 1726 en zou in Olst kunnen zitten...

en Hengberen is Hengforden wat ook onder Olst valt, maar een buurtschap is.
wordt vervolgd.

afbeelding van josmslot

Hallo Ria,
Dat zijn hele mooie aanvullingen waar ik erg blij mee ben! Dat slegt heel arm betekent wist ik niet, zo leer je weer wat bij. Dat ze niet bemiddeld waren wist ik wel daar ze in Vogelenzang een zeer eenvoudig - en primitief onderkomen hadden. Arm is relatief. Geluk bestaat niet uit het verlangen naar veel bezit maar zit in het hebben van weinig behoeften - waarmee ik natuurlijk niets nieuws vertel. Ik zal me de komende dagen niet vervelen en ga alle info op een rijtje zetten om voor mezelf een helder overzicht te krijgen. Iedereen alvast hartelijk bedankt voor de spontane bijdrage(n). Nog niet eerder meegemaakt dat er middels zo'n Genealogisch Forum zoveel info wordt verstrekt. Is dit uniek voor HCO of vindt dit ook in andere provincies plaats?
mvg Jos Slot

afbeelding van ria van bessen

Hoi Jos,

Sorry voor de afkortingen. Ik had niet de indruk dat je pas beginnende was, normaal gesproken hou ik daar wel rekening mee hoor.

HFG = hoofdgeld [een belastingregister]
Rc = Register Civique [een register waar alle mannen boven de 17 jr zijn geregistreerd]
Dan zijn er nog allerlei Volkstellingen die afkorting = VOT

De naam Ursela of Assele of Urselina komt wel voor in beide reeksen zowel die van Jan Hendriks Slot als Jan Jansen Slotman alias Bogelaar uit Oldeneel.

Dit is het gezin.

Hoornsteeg RK

RK huwelijk 21 apr. 1754 - Jan Jansen van Bogelaer et Maria Gos.
NB Geen NG huwelijk in ZWOLLE

18 Julii 1756 - Joannes. Par. Joes. Jansen van Bogelaer et Maria Gos. Patr. Maria van Bogelaer.
19 Apr. 1758 - Hendrina. Par. Joan. Slotman et Maria Gos. Patr. Maria Fikkers.
26 Octob. 1759 - Joannes. Par. Jan Jansen et Maria Gos. Patr. Maria Jansen.
15 Januar.1762 - Hendrina. Par. Jan Jansen, Maria Gos. Patr. Hendrina Jansen.
9 Jan.1764 - Joanna. Par. Jan Slotman Bogelaer, Maria Gos. Patr. Aeltjen Slotman of Bogelaer
22 Junii 1765 - Maria. Par. Jan van Bogelaar, Maria [-]. Patr. Ursula van Bogelaar, of Slotman.
5 Octob. 1767 - Joannes. Par. Jan Slotman, Maria [-]. Patr. Joanna Slotman of Bogelaar.
9 Februar.1769 - Joes. Par. Joan. Slotman, et Maria Gos. Patr. Altien Slotman of Bogelaar.
30 Aug.1772 - Joan. Par. Jan Slotman, Maria Gos. Patr. Altien Jans - Herxen

*dit is zijn zus
Ng Zwolle VpNd
31-10-1756
Hend. Jans van Boeder j.m. op't Sand met
Assien Jans van Bogelaar j.d. te Oldeneel
ZG Jan van Bogelaar
HG Anna Alberts van Bogelaar
Beijde Roomsch
uit dit huwelijk RK Hoornsteeg
16 Aug. 1757 - Hendrina. Par. Hendrik ven Boertelaer et Assel van Bogelaer. Patr. Altien van Bogelaer.
12 Dec. 1758 - Wilhelmina. Par. Henricus van Boertelaer et Assele Bogelaer. Patr. Maria van Bogelaer.
16 Novemb. 1760 - Joannes. Par. Henricus van Boetelaer et Assele van Bogelaer. Patr. Maria Gos.
23 Aug. 1762 - Joannes. Par. Hendrik Jan van den Boogelaer, Ursula Jansen. patr. Joanna Jansen.
18 Septemb.1762 - Henrica. Par. Hendrik Jan van den Boogelaer, Ursula Jansen. Patr. Joanna Jansen.
7 Octob. 1764 - Joannes. Par. Hendrik Jans, Assele Slotman Bogelaar. Patr. Joanna Slotman of Bogelaar.
9 Aug. 1767 - Joannes. Par. Hendrik Jan van Boetelaar, Assele van Bogelaar. Patr. Joanna van Bogelaar
23 Febr.1770 - Joannes. Par. Hendrik Boetelaer, Assele Bogelaer. Patr. Joanna Bogelaer.

* nog een zus
15 Aug.1766 - Joannes. Par. Evert Stegeman, Joanna Bogelaer. Patr. Assele Bogelaer.
26 Febr.1768 - Henricus. Par. Evert Stegeman, Joanna Bogelaer. Patr. Aeltien Bogelaer.
8 Januar.1770 - Wilmina. Par. Evert Stegeman, et Joanna Bogelaer. Patr. Assele Bogelaer.
20 Novemb. 1771 - Joanna. Par. Evert Stegeman et Joanna Bogelaer. Patr. Maria Gos

RK huwelijk andere zus
4 feb.1759 - juncti sunt Joes. Tans et Maria van Bogelaer.
uit dit huwelijk
gedoopt RK Hoornsteeg
8 Julii 1759 - Petrus. Par. Jan. Tans et Maria van Bogelaer. Patr. Henrica van Bogelaer.

nog ééntje
2 maji 1773 - junxi matrimonio Joannem ter Stege et Aleidem Bogelaer.
Test. Herm. Klinkspaen et Altien Hulsebos.

en dan NOG deze

RK Koestraat
12 juni 1763 - Joannes Slotman et Theodora Candelaer.
Testes Margareta Jansen et Euphemia Loomans

Van de bovenstaande kinderen neem ik aan dat de ouders het gezin is uit Oldeneel in de VOT 1748, die Janny Lalkens al noemde

Oldeneel VOT 1748
11 a - Jan Slotman slegt.
b - Hendrina Henriks.
c - Aaltjen, Jannigjen.
d - Henrica.
e -
f -

Slegt betekent heel arm..
En daarom heel interessant om dit uit te zoeken, vind ik tenminste.

o ja, ik heb de overlijdensakte gelezen en er staat inderdaad Ouwineel in Overijssel

Nog een aanvulling en wellicht een belangrijke !!

Oldeneel HFG 1764 en 1767
Hendrik Slotman 2 p

Het is dus mogelijk dat de gezochte Jan deze is..
16 Novemb. 1760 - Joannes. Par. Henricus van Boetelaer et Assele van Bogelaer. Patr. Maria Gos

Hendrik van Boetelaar wordt dus Hendrik Slotman

afbeelding van Janny Lalkens

De mensen, die de aangifte van het overlijden van Jan Hendriks hebben gedaan, hebben denk ik gewoon gedacht, dat Oldeneel een dorpje was. Omdat ze de geboorteplek van hun buurman niet kenden. Zelf ben ik in Schelle geboren. Dat is de buurtschap die grenst aan Oldeneel. Als geboorteplaats moet ik altijd officieel opgeven Zwollerkerspel, hoewel die gemeente grotendeels is samengevoegd met Zwolle in 1967. Dus mijn geboorteplaats bestaat eigenlijk niet meer. Toch blijft het op de ID-kaart enz. Zwollerkerspel, nooit Schelle.
Maar dat konden die aangevers niet weten.

Ik lees dus ook Ouwineel in die overlijdensakte uit 1836, maar behalve die begraven mensen Slot(man) vanuit Oldeneel kan ik nog niets van Jan Hendriks zijn aanwezigheid voor zijn huwelijk in Oldeneel terugvinden. In de NG inschrijving huwelijk is hij J.M. te Duur, zie Ria. Jan was ruim 31 jaar toen hij trouwde. Mogelijk werkte hij op het moment van trouwen op een boerderij in Duur. En dat dan na een jeugd in Oldeneel?
Opmerkelijk, dat zowel in Oldeneel als in Duur een boerderij stond, die 't Slot heette.
mvg. Janny

Pagina's