Familie Slot of Hendriks & Jansen of Holleboom

Doorjosmslotop14/01/2014 - 22:51

Mijn naam is Jos Slot. Ik ben al een hele tijd op zoek naar mijn voorouders die uit Oldeneel en Olst komen. Het onderzoek loopt vast bij de voorouders van:
1. Jan Slot of Hendriks, geboren 1-10-1759 Oldeneel en gehuwd op 14-5-1791 Olst met Dirkje Jansen of Holleboom, geboren 24-7-1760 Olst. Ze kregen 5 kinderen, geboren te Olst:
1. Hendrikus Slot(ten) * 15-1-1793
2. Urselina H. Hendriks * ca 1798
3. Mijntje Slotten * 1799
4. Joanna Hendriks * 1802
5. Maria Hendriks * 1805
Wie kan mij meer vertellen over de ouders van Jan Slot of Hendriks en Dirkje Jansen of Holleboom én waarom die namen 'dubbel' worden weergegeven?

Met vriendelijke groet,
Jos M. Slot

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Daan, dit echtpaar laat NG te Wijhe dopen:

Hendrik Kattenwinkel X Teune ( Willemina) Lammers
1. 24-9-1752 Lammerdiena
2. 29-2-1756 Toona
3. 3-7-1757 Hendrik
4. 7-3-1759 Antonij Mogelijk nog meer kidneren.

Dit echtpaar niet verwarren met NG trouwboek Wijhe Hendrik Hendriks X 28-1-1749 Willemina Teunissen. Voor beiden het eerste huwelijk, beiden wonend te Wijhe. Zij laten 14-12-1749 Teunis dopen en later nog een Albert en mogelijk nog meer.

afbeelding van Daan

Het Boek van de personen, dewelke te Wesepe ingeschreven &
getrouwt zijn.

23-10-1751 Hendrik Hendriks j.m. soon van Hendrik Kattenwinkel onder Wijhe, met Teuntjen Lamberts j.d. dogter van wijlen Lambert ten Have onder Wesepe
attestatie gegeven na Wijhe

De Hendrik uit 1725?

afbeelding van Daan

Overleden in 1813 ene Hendrik Kattenwinkel 88 jaar oud in Wijhe, geboren circa 1725, vermelding ouders onbekend.

afbeelding van Janny Lalkens

Anna Wildeboer doet Pasen 1784 belijdenis NG Wijhe en 4 jaar later vertrekt ze naar Wageningen

Jan Kattewinkel verhuist van Heino naar Wijhe en komt NG binnen 10-9-1756.

Nog steeds als bron: op VPND Lidmaten Wijhe NG:
Hendrik Hendriks op Kattenwinkel doet belijdenis april 1746. Toen alle lidmaten in 1737 werden geregistreerd, was hij nr. 122. Met hem ga ik nu eerst verder.
Andere mensen met de naam Kattenwinkel, Vervoort of Wildeboer komen wel voor in dit boek, maar dan is het bijv. 1794 en ik ben vooral benieuwd naar een vroegere periode.

afbeelding van Janny Lalkens

Dan gaan we Wildeboer, Vervoort en Kattenwinkel verder onderzoeken. Het zou inderdaad niet de eerste keer zijn dat een protestant toegang krijgt tot deze familie Slotman/Bouwhuis/Bos/Van den Bogelaar enz.
Mijn mening: dit onderwerp vind ik nu typisch een heel geschikt onderwerp voor dit Zwolse Forum. Omdat het hier van allerlei kanten door verschillende mensen wordt bekeken.

afbeelding van ria van bessen

Nou Janny, dat ben ik niet met je eens, dat die Wildeboer wel een of andere rijke geldschieter zou zijn.

Mensen die borg staan zijn [bijna] altijd familie. Op die manier zijn al veel familieleden hun bezittingen kwijt geraakt, voorbeelden genoeg ....

En dat hij NG is zegt ook niets, Willem Alberts de broer van Jan Alberts Slotman trouwt ook NG -- dat zou jij moeten weten, toch ? Jouw kwartiervader was voogd.

afbeelding van Janny Lalkens

Er woonden volgens het Registre Civique 1811 in Wijhe 3 koopmannen:
( en het registre civique geeft andere geboortedatums, soms een jaar na de doop, nl. aug. 1767 en sept. 1785)
Gerrit Jan Wildeboer, ged. 8-10- 1758 NG te Wijhe.
Hendrik Wildeboer ged. 21-9-1766
Klaas Wildeboer ged. 7-11- 1784
Gerrit Jan en Hendrik zijn broers en Klaas is de zoon van Gerrit Jan en zijn vrouw Neeltjen Kattenwinkel.
Ouders van Gerrit Jan en van Hendrik: Klaas Wildeboer en Albarta Vervoort. Alle 3 NG gedoopt! En geen getuigen genoteerd.
Vanwege het beroep van Gerrit Jan en het feit, dat hij protestant gedoopt werd, denk ik, dat hier iemand met wat geld een ander heeft geholpen.

afbeelding van Daan

's Hage = 's Gravenhage.

afbeelding van Janny Lalkens

Nog wat informatie uit materiaal van J. Rientjes. Het gaat over Margaretha Alberts Bos, die in 1750 met Jan Adolphs trouwde. Zij wordt in de beide testamenten van haar broer Hendrik Bos genoemd als gesepareerde vrouw van Jan Adolphs. De reden was bij schepenen en raden van Zwolle bekend:
1775-1779 - AAZ01-00092
=======================

f99-10 1 - Maandag den 15 Januari 1776 - Cass. eisdem [Harm. Greven en
v. Muijden].
Bij het ... [?] gedelibereerd zijnde op het request van Margareta Albers, huisvrouw van Jan Adolphs handelende, hoe dat zich ... ... [?] van de Heren Presidenten en reconciliatie van vorige onenigheden onlangs onlangs met weer ten samen levinge bij haar man begeven heeft gehad, doch dat haar leedwezen bevindt, dat deze niet met haar leeft, als niet volgens huwelijks plicht behoort, en daarbij voor droeviger onheilen bedreigt is. Verzoekende derhalve van bed, tafel en goederen met haar man ontscheiden te mogen worden. en daar over haar man Jan Adolphs mede en nader gehoord zijnde, en daar uit dan vernomen zijnde, dat de voorschreven reconciliatie niet het bedoelde effect heeft gesorteerd en ook niet te wachten en te verhopen is. Zo is na deliberatie goedgevonden hem Jan Adolphs en zijn vrouw van bed, tafel en goederen te ontscheiden, gelijk gedaan wordt bij dezen ten fine en effecte als volgens het recht.
Zullende daartoe de nodige sublicatoren tot ieders "narigtinge" worden gedaan. En worden de roedendragers Hoogop en van Tongeren gekwalificeerd om de gemelde boedel tussen de voornoemde contrahenten te helpen schiften, scheiden en delen zoals behoort.

[Kantlijn hierbij op f99:] 17 jan 1776 - ... [(?) onleesbaar op de fiche]

f100 - [15 jan 1776] Daar [also] Jan Adolhs niet tegenstaande door de
Heren op 1 oktober laatstleden ingevolge onze resolutie van 30 september daar tevoren hem voorgehouden en te kennen gegeven is zijn ergerlijk en suspect gedrag met de vrouw van Berend Veltkamp, en deswegens is is gecorrigeerd geworden en tevens gelast hem zich van het huis en conversatie van gemelde vrouw Veltkamp geheel en al te onthouden of dat anders nader tegen hem zal worden geprocedeerd . en hij vervolgens ook aangenomen heeft gehad, van zich dit na te zullen komen, en ... [?]

[Kantlijn hierbij op f100:] 17 jan 1776 .....

afbeelding van ria van bessen

Ik begrijp dat het in ieder geval onder Zwolle valt.

Hendrik Bos legateert aan de 3 kinderen van zijn broer Jan Slotman, met name Asselina Slotman, vrouw van Hendrik Slotman, Hendrika Slotman in 's Hage, en Jan Slotman in Herxen, ieder 20 gulden eens.

Volgens het testament woonde Hendrika in 's Hage....

En wat is 's Hage ... den Haag?
Weet iemand dat?

In Wijhe dit gevonden.
Wijhe
f167 - 22 feb 1803 - Coram Scholtus Mr. R. Terpstra.
Keurnoten J.G. Uhlman en Jacob Zittauer.
Gecompareerd is Gerrit Jan Wildeboer, die verklaart zich in te laten als borg voor Jan Slot, gewoond hebbende op het erf de Meente onder Olst, dit voor f67 11 -, zoals deze wegens personele middelen voor en namens de erfgenamen van die plaats voor zich zelf aan de ontvanger van het kerspel Olst verschuldigd is. Hiervoor zijn zijn goederen geïnventariseerd. Hij neemt aan de schuld voor 1 juni van dit jaar te zullen voldoen.

Borgen zijn meestal toch wel familie...

Pagina's