Familie Slot of Hendriks & Jansen of Holleboom

Doorjosmslotop14/01/2014 - 22:51

Mijn naam is Jos Slot. Ik ben al een hele tijd op zoek naar mijn voorouders die uit Oldeneel en Olst komen. Het onderzoek loopt vast bij de voorouders van:
1. Jan Slot of Hendriks, geboren 1-10-1759 Oldeneel en gehuwd op 14-5-1791 Olst met Dirkje Jansen of Holleboom, geboren 24-7-1760 Olst. Ze kregen 5 kinderen, geboren te Olst:
1. Hendrikus Slot(ten) * 15-1-1793
2. Urselina H. Hendriks * ca 1798
3. Mijntje Slotten * 1799
4. Joanna Hendriks * 1802
5. Maria Hendriks * 1805
Wie kan mij meer vertellen over de ouders van Jan Slot of Hendriks en Dirkje Jansen of Holleboom én waarom die namen 'dubbel' worden weergegeven?

Met vriendelijke groet,
Jos M. Slot

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Ria, alles wat ik vandaag heb gevonden voor Kattenwinkel, Wildeboer enz. wijst niet naar Slotman/Bos/Van den Bogelaar maar naar 2 x een onderscholtus, een chirurgijn en veel koopmannen. Een wat andere groep mensen dan pachters van boerenerven bijv. Zojuist nog een akte gezien, waarin Klaas Wildeboer 1000 gulden aan iemand uitleent, dus ik denk dat Gerrit Jan Wildeboer geen familie is van Jan Hendriks Slot, maar dat hij door zijn bezit die f 67,- van Jan Hendriks Slot als risico kon hebben. En dat een apart onderwerp voor Wildeboer enz. dus geen zin heeft, want dan zou het vermoedelijk nu al wel duidelijk zijn, als het wel familie zou zijn. Mvg. Janny

afbeelding van ria van bessen

Janny ..

Als de Kattenwinkels en de Wildeboers worden uitgezocht, lijkt het me beter een nieuw topic te openen. Het wordt anders niet te overzien.

Informatie over Slot

het volgende:

Windesheim begraafboek
82 - den 9 April 1735 - overluid de kostganger bij Slotman te Oldeniel
409 - 2 April 1756 - de vrouw van slotman te Oldeniel
643 - 11 September 1775 - overluid de oude Jan Slot te Oldeniel.

Windesheim begraafboek
535 - 19 Meert 1766 - Jan Slot zijn vrou te Herxen.

testament Hendrik Bosch van 1786
Tot erfgenamen van 4 morgen land, mede in Mastebroek gelegen, worden voor de helft benoemd de kinderen van zijn neef Jan Slott, thans in Herxen wonende

volgens f482 - 18 sep 1791 - Actum coram Schepenen camr. van Snseeck en Nieuwenslijk. Verschenen is Margaretha Alberts Bosch etc. .. testeert o.a... aan Jan Slot, zoon van haar broer Jan Bosch,

onder VERMOGENE
HFG 1767 - Herxen
Jan Slot 1
zijn vrouw 1
----- 2

begraafboek Windesheim
736 - 28 Meert 1782 - overluid het kind van Jan Slot te Herxen, genaamd Jannes.
22 - den 2 Junij 1786 - overluid Jan Janszens Slot in Herxen
den 4 April 1792 - overluid Jan Slot uit Harxen.
den 2 April 1798 - overluid een kind van Jan Slot uit Harksen
den 4 Julij 1801 - bij t begraven overluid een kind van Jan Slot in Harxsen.
den 2 [Maart] 1803 - overluid een kind van Jan Slot in Harksen.
den 16 Sept. 1806 - overluid Janna Janszen Slot uit Harxsen.

Wijhe 1795 HERKSEN
Jan Slot caatersteede Jan Slot 6

Ik weet niet of ze erbij hoort, maar vond het wel heel toevallig, ook al omdat onze Jan Jansen Slotman uit oldeneel naar herxen vertrekt. Dus ik zet het er maar bij

Wijhe in Herxen
VOT 1748
1 - Anna wed. J. Bos.
2 -
3 -
4 -

afbeelding van ria van bessen

bericht verplaatst

afbeelding van Janny Lalkens

Oud rechterlijk archief Heino, gekregen materiaal
f254 - 21 okt 1763 - Joan Bannier JUDr, Scholtus van Heino en Verw.
Scholtus van Wijhe.
Keurnoten Hendrik Grijpmoet en Hendrik Alberts.
Gecompareerd is Hendrick Teunissen Stremmeler voor zich zelf en als last hebbende van zijn vrouw Trijna Hendrix, dit ingevolge de door haar gedane gerechtelijke verklaring voor Jan Kattenwinkel als Verw. Scholtus en de keurnoten Jan Hendrix en Gerrit Lambers op den [leeg]. Hij heeft verklaard, dat hij en zijn echtgenote [& nomine uxoris], aan zijn zwager Harmannus op de Woerd en diens huisvrouw [niet genoemd] heeft verkocht, gecedeerd en overgedragen hun gerechte halfscheid van 't erve, het Rodt geheten, gelegen in de buurtschap Tongeren, voor zover het allodiaal is en zoals door koper en verkoper is aangekocht en overgedragen op 11 april 1761.
(Daar de comparant niet schrijven kan en geen zegel heeft, wordt voor hem getekend en gezegeld door Ass. Bannier, broer van de Verwalter Scholtus

Jan Kattenwinckel blijkt dus vervangend scholtus te zijn! Tenminste, als er maar 1 Jan Kattenwinkel was in Wijhe. Dit is een akte uit de tijd vlak voor zijn overlijden. Ik zie tot april 1769 zijn weduwe nog niet hertrouwen en ben opzoek naar een voogdijstelling.

afbeelding van ria van bessen

Volgens de index zou Jos Slot een reactie hebben geplaatst maar die is niet te zien ... hoe kan dat ?

afbeelding van josmslot

Beste geweldige forumleden. Ik probeer de berichten te volgen maar raak hier en daar het overzicht kwijt. Als ik het voor mezelf op een rij zet kom ik tot de volgende stand van zaken:geredeneerd vanuit mijn kleinkinderen is Jan Hendriks Slot de 8e generatie.
8a. Jan Hendriks Slot of Jan Hendriksz Sloet * 01-10-1759 Oldeneel of ~ 26-10-1759 of 16-11-1760, zoon van Jan Jansen Slotman alias Bogelaer en Maria Gos of zoon van Henricus van Boetelaer et Assele van Bogelaer huwt 14-05-1791 Olst met Dirkje (Derkjen-Derrigen) Jans(s)en Holleboom * 24-07-1760 Olst. Ze kregen 7 kinderen, geb/ged te Olst:
8a.1 Hendricus 1793
8a.2 Joannes 1795
8a.3 Wilhelmina 1796
8a.4 Urselina 17...
8a.5 Mijntje 1798
8a.6 Joanna 1801
8a.7 Maria 1805
Bron ORA: Jan Slot, ná 1806 vertrokken naar .....
Mogelijke ouders van Jan Hendriks Slot zijn:
9a. Jan Jansen Slotman alias Bogelaar, RK gehuwd 21-04-1754 Hoornsteeg-Zwolle met Maria Gos. Ze kregen 9 kinderen, allen geb. te Hoornsteeg:
9a.1 Joannes 1756
9a.2 Hendrina 1758
9a.3 Joannes 1759 (zie bij 8)
9a.4 Hendrina 1762
9a.5 Joanna 1764
9a.6 Maria 1765
9a.7 Joannes 1767
9a.8 Joes 1769
9a.9 Joan 1772
De ouders van Jan Jansen Slotman en Maria Gos zijn:
10a. Jan Slotman gehuwd ca 1726 Olst met Hendrina Hendriks. Ze kregen '9' kinderen (heb daar mijn twijfels over, mogelijk dezelfde 'andere' namen):
10a.1 Jan Jansen Slotman
10a.2 Assien Jans van Bogelaar
10a.3 Maria van Bogelaer
10a.4 Joannes Slotman
10a.5 Aleidem Bogelaer
10a.6 Aaltje
10a.7 Jannigjen
10a.8 Henrica
10a.9 Joanna X Evert Stegeman.
De ouders van Jan Slotman en Hendrina Hendriks zijn:
11a. Onbekend. Ze kregen in ieder geval 2 kinderen:
11a.1 Jan
11a.2 Assele X Hendrik.

Holleboom de 8e generatie.
De ouders van Dirkje Jansen of Holleboom zijn:
9b. Jan (Hendriks) Holleboom geh. 20-02-1757 Olst met Willemina Teunissen (Tönis). Ze kregen 7 kinderen, ged te Olst:
9b.1 Hendricus 1758
9b.2 Antonius 1760
9b.3 Antonius 1761
9b.4 Theodora 1762
9b.5 Maria 1764
9b.6 Hermannus 1768
9b.7 Antonia 1773.
Met excuses voor de afwijkende genealogische nummering maar dat komt wel weer goed als ik het in mijn Aldfaer-bestand plaats. Naast de discussie onder forumleden is het voor mij wel handig als ik weet waar ik mijn voorouders-met hun kinderen moet plaatsen. Ik ben me er wel van bewust dat we nog in een zoekstadium zitten, dat maakt het wel levendig!
Met vriendelijke groet,
Jos Slot

afbeelding van Janny Lalkens

Jan Kattewinkel X Catrina Magtelt Dwars
4- 9- 1757 Johanna
8- 10-1758 Hendrik Jan
7- 2- 1762 Neeltje
25-11-1764 Jan , genoemd naar zijn vader denk ik, want Jan Kattenwinkel was toen overleden.

afbeelding van Janny Lalkens

Heel mooi, nu ook al 2 zwagers voor Gerrit Jan Wildeboer! Ik ben zelf nooit zo snel met onderzoek na 1811.
Van Kattenwinkel had ik niet eerder gehoord. Kan ook aan mij liggen. Maar Dwars, Linthorst en Doornink zijn gevestigde namen in die streek.
Met Wildeboer kom ik nog niets verder. Dus nog geen ouders voor Gerrit Jan zijn vader Klaas.
Wat Kattenwinckel betreft: in de 13 jaar na de geboorte van Jan in 1731 heb ik geen nieuwe kinderen Kattenwinckel gedoopt gezien onzer Wijhe.

afbeelding van Daan

Jan Kattewinkel geb.1765 overleden 28-1-1848 Wijhe oud 83 jaar, vader Jan Kattewinkel, moeder Catrijna Magtelt Dwars, partner Lubbigje Linthorst.

Hendrik Jan Kattewinkel geb.1758 overleden 27-10-1838 Wijhe oud 80 jaar, vader Jan Kattewinkel, moeder Catrijna Magtelt Dwars, partner Hermina Willems Doornink

afbeelding van Daan

Begrijpelijk.

Pagina's