Familie Slot of Hendriks & Jansen of Holleboom

Doorjosmslotop14/01/2014 - 22:51

Mijn naam is Jos Slot. Ik ben al een hele tijd op zoek naar mijn voorouders die uit Oldeneel en Olst komen. Het onderzoek loopt vast bij de voorouders van:
1. Jan Slot of Hendriks, geboren 1-10-1759 Oldeneel en gehuwd op 14-5-1791 Olst met Dirkje Jansen of Holleboom, geboren 24-7-1760 Olst. Ze kregen 5 kinderen, geboren te Olst:
1. Hendrikus Slot(ten) * 15-1-1793
2. Urselina H. Hendriks * ca 1798
3. Mijntje Slotten * 1799
4. Joanna Hendriks * 1802
5. Maria Hendriks * 1805
Wie kan mij meer vertellen over de ouders van Jan Slot of Hendriks en Dirkje Jansen of Holleboom én waarom die namen 'dubbel' worden weergegeven?

Met vriendelijke groet,
Jos M. Slot

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Bij het laatste kind van Jan Jansen Slotman en Maria Gos staat de vermelding Herxen.

30 Aug.1772 - Joan. Par. Jan Slotman, Maria Gos. Patr. Altien Jans - Herxen

Maar volgens het HFG 1764 van WIJHe in Herxen

Persoonen en Huisgesinnen Welke Werkelijk
betaalen of kunnen en moeten betaalen.

Jan Slot 2 persoonen

Jan en Maria zijn dus al vertrokken uit Oldeneel voor de datum register 1764 van Oldeneel.

Hendrik Slotman staat genoteerd met 2 pers. in 1764 in Oldeneel

HERMEN Slotman woont in 1795 in ieder geval in Oldeneel

Volgens het inwonersregister woont op de plek van Jan Alberts en Hendrina Hendriks later [1806] Cornelis Steenbergen

Die Hermen Slotman woont op de plek van Gerrit Jansen en zijn vrouw Aaltje Hendriks [1741 - - - -
Gerrit = van Wijhe, zij is van Geesteren, wel RK

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Zwollerkerspel deel 632- f15 - [request]. - WelEdele Gestrenge Heer- de Heer en Mr. E. Scriverius, oud-burgemeester en camenaar van de stad Zwolle, Scholtus van Zwolle en over Zwoller Carspel. Jannis Veldcamp en Hendrik Slotman als voogden over de twee minderjarige kinderen van wijlen Jannis Jacobs en Hendrina Hendriks, echtelieden, gewoond hebbende en overleden bij den Boerendans in Bercum geven eerbiedig te kennen, hoe de twee nagelaten kinderen van de voorschreven lieden, genaamd Jannis en Jacob, respectievelijk oud 17 en 8 jaren, nog buiten staat zijn om de kost et kunnen winnen, terwijl de oudste een gebrek aan de hand heeft. Dat zij op approbatie van UWelEd. Gestr. met de stiefvader van de kinderen Berend Vonder zijn overeengekomen, dat deze voor zijn 1/4 part van de boedel zou afzien, dat zij voogden daarvoor zouden uitkeren 60 gulden, en dat uit die 60 gulden de schulden van de boedel zouden worden betaald en het overige daarvan [zal] zijn voor hem Berend Vonder. Dat zij voogden verder een overleg hadden gemaakt om de genoemde pupillen buiten last van de armenstaat [armstaet] te houden, en ten dieneinde met de anderen mede op approbatie van UWelEd. Gestr. [hebben] geconvenieerd, dat de eerstgenoemde voogd Jannis Veldcamp de boedel, bestaande uit een klein huisje dat bij de Boerendans staat, "op een anders grond", en enige weinige losse goederen in eigendom zouden overgaan om daarvoor de genoemde kinderen het nodige onderhoud en opvoeding te verlenen totdat zij in staat zijn de kost te winnen, mits hij de eerste suppliant daarvoor zijn persoon en goederen verbindt. Weshalven zij onderdanig verzoeken:
-
Dat UWelEd. Gestr. het voorschreven geconvenieerde ten aanzien van de genoemde pupillen mag gelieven te approberen.
- Hetwelk doende (was getekend:) Salomon van Deventer, Pr., qq.
Zwolle, 2 december 1791.

afbeelding van Janny Lalkens

Jos, we hebben nog geen bewijs voor het ouderschap van Hendrik Jans van Boeder/Slotman (en andere namen) en Asselen Jans, maar het zou zo kunnen zijn:

Generatie 1: Jan Alberts Slotman X eind 1725 Hendrina Hendricks Rietberg.
Wonen aantoonbaar vanaf huwelijk tot minstens 1748 in Oldeneel.

Generatie 2: Hun dochter Asselina/Ursula Jansen X 1756 Hendrik Jans Slotman.
Gaan mogelijk na huwelijk in Oldeneel wonen. Hendrik laat in 1779 vanuit
Oldeneel dochter Willemine begraven. Ene Hendrik Slotman moet in 1763
Klapwakersgeld betalen en Hoofdgeld in 1764 en 1767. Zij laten 5 x een
Joannes dopen.

Generatie 3: Jan Hendriks Slot. Is waarschijnlijk een zoon Joannes van Hendrik Slotman
en Asseline Jans. Moet bewezen worden. Deze Jan Hendriks Slot trouwt in
1791 en gaat in Duur bij Olst wonen. 5 kinderen, waaronder een Urselina. Jan
Hendriks verhuist naar Noord Holland.

Een broer van Asselina, Jan Jansen Slot, gaat in Herxen wonen.

Kinderen van Jan Alberts en Hendrina Hendriks:
1. Urselina ged. 26-1-1727 te Olst ! De anderen RK in statie Hoornsteeg, Zwolle.
2. Joannes ged. 9-1-1729
3. Joannes ged. 26-2-1730
4. Maria ged. 30-11-1731
5. Joanna ged. 29-1-1737
6. Hendrica ged. 10-4-1740

Jos, je zet vraagtekens bij de 9 namen, die jij hier als kinderen hebt, omdat je dubbele namen voor dezelfde personen vermoedt. Je hebt een Aleidem en een Aaltje en een Jannigjen en een Joanna en een Jan en een Joannes. In ieder geval moet de doop van Aaltje nog gezocht worden, dan hebben we Aleidem denk ik ook. Jannigje kan Joanna zijn en er werd 2 x een Joannes gedoopt. Of beiden volwassen zijn geworden, weet ik niet.

In de testamenten van Hendrik, de broer van Jan Alberts Slotman, erft broer Jan niet. In het testament van hun zus Margaretha ook niet. Dat komt nog. De testamenten zijn uit 1785, 1786 en 1791. Jan Alberts zijn kinderen erven wel. Het zou kunnen, dat Jan Alberts onterfd werd, maar ik denk, dat hij in 1775 vanuit Oldeneel begraven werd. Hij trouwde in 1725, zal rond 1700 geboren zijn. Maar hij kan ook nog veel ouder dan 75 geworden zijn.

De kinderen van Jan Alberts en Hendrina Hendricks erven wel.

1e testament van Hendrik Bos: 2-10-1785
.... en Aaltjen Slotman, dochter van zijn broer Jan Slotman, huisvrouw van Jan Egbers, 1/3 van al zijn goederen.
Nog een legaat voor Aaltje haar zussen en broer: ....aan de 3 kinderne van zijn broer Jan Slotman, met name
Asselina Slotman, vrouw van Hendrik Slotman
Hendrika Slotman in 's Hage en
Jan Slotman in Herxen ieder f 20,-

2e testament van Hendrik Bos 20 juli 1786:

Erfgenaam zijn o.a.

1. de jongste zoon van Aaltjen Jans en Jan Egberts ( zijn neef, maar dat zal aangetrouwd
zijn en dan in de betekenis van oomzegger)
2. de kinderen van zijn neef Jan Slott, thans te Herxen wonende
3. de oudste dochter van Jan Slott in Herxen krijgt nog een extraatje: een halve morgen land.

Van Margaretha erven in 1791 Jan, Asselina en Aaltje, kinderen van Jan Alberts Slot. Hendrika in 's Hage niet. Die is misschien uit beeld of leeft niet meer. Er staat in de testamenten niet, dat Jan Alberts Slot wijlen is.

In de Volkstelling 1748 geeft Jan Alberts Slot als kinderen op: Aaltjen en Jannigjen, geboren voor 1738 en Henrica geboren na 1738. Dat klopt, die was uit 1740 en Jannigjen uit 1737.

Asselina geboren 1727, in 1748 21 jaar, zal ergens anders wonen, misschien inwonend als personeel. Ik mis Maria en 2x een Joannes. De Jan, die later naar Herxen gaat, mis ik bijvoorbeeld. In de testamenten van hun oom Hendrik en tante Margarethe komt geen 2e Jan voor en ook geen Maria.

Gezocht: de doopdatum van Aaltje of Aleida Jans, dochter van Jan Albert Slotman en Hendrina Hendriks.

afbeelding van Janny Lalkens

Nog even lezend in dit onderwerp: Ria schreef 1 dag geleden ( we gaan in de toekomst weer datums erbij krijgen)
409 2-4-1756 de vrouw van Slotman te Oldeniel
643 11-9-1775 overluid de oude Jan Slot te Oldeniel

Dat zijn vermoedelijk Jan Alberts en Hendrina geweest. Een half jaar later, na het overlijden van haar moeder, trouwt Asselina en gaat vermoedelijk bij haar vader, weduwnaar, inwonen en daar de huishouding doen.

afbeelding van Janny Lalkens

Aanvulling op gegevens Hoofdgeld 1764, 1765 en 1767.
Ik heb nog even gekeken naar onvermogenden in 1764 en 1767.
Ik denk nu, dat de persoon, die alles moest noteren, in 1765 een fout heeft gemaakt.
Dat hij daar net als in 1764 en 1767 Hendrik Slotman voor 2 personen had moeten noteren. Niks geen onvermogendheid bij Hendrik Slotman, maar mogelijk nog wel of opnieuw bij Jan Slotman.

Aangeslagen voor 2 personen te Oldeneel:
1764: Hendrik Slotman
1765: Jan Slotman
1767: Hendrik Slotman

Ontheffing aangevraagd en toegezegd: te Oldeneel o.a.:
1764: Bij Hendrik Slotmans een oud man
1765: Slotman 1
1767: Jan Slotman 1

Achter die oude man staat niet 1, maar er woonde dus een oude man bij Hendrik Slotmans in en die krijgt ontheffing. 2 jaar later krijgt Jan Slotman , 1 persoon, ontheffing.

Het zou kunnen, dat Hendrik en Asselina bij Jan Alberts (en Hendrina ?) zijn gaan wonen en daarom veranderde ook de naam van Hendrik naar Slotman. Vervolgens overleed Hendrina voor 1764 en hoefde er voor haar geen Hoofdgeld meer te worden betaald. Maar nog wel voor Jan Alberts, die echter ontheffing kreeg.
Of het gaat om een andere Jan Slotman, die in 1767 ontheffing krijgt. Dan zou Jan Alberts verhuisd kunnen zijn na 1748.
Ik snap nu wel die 1 na Slotman in ontheffing 1765. Het ging slechts om 1 persoon, een oud man, mogelijk met de naam Jan Slotman, maar dan had er in 1765 in de normale lijst moeten staan Hendrik Slotman, i.p.v. Jan Slotman. In 1764 en 1767 stond er ook Hendrik Slotman 2

Het gebeurde vaker, dat er een vermelding staat, dat iemand oud is, al in de 80 bijv. en dat er dan niet betaald hoefde te worden, dus ik denk, dat men behoorlijk soepel was met het kwijtschelden van Hoofdgeld bij oudere mensen. Je was toen trouwens al gauw oud. Dus misschien nog meer de oudere leeftijd dan het onvermogend zijn maakte dat je niet betaalde als oudere. Er was geen AOW, dus vaak weinig of geen inkomsten op hogere leeftijd.

Vast staat, dat er rond 1767 zowel een Jan Slotman als een Hendrik Slotman in Oldeneel woonde.

afbeelding van Janny Lalkens

Heel mooi, Carolina! Hendrina Hendriks komt zelf uit Olst en omdat ze al begin november 1725 waren getrouwd, kon er best een kind gedoopt zijn voor 9 jan. 1729 ( Joannes). In Zwolle kon ik in die periode geen Ursela of Asselina gedoopt vinden, maar ze erft later wel.

Hoofdgeld 1765 Oldeneel : Jan Slotman 2 personen en voorin dit register de tekst

"Register van Personen en Huisgesinnen in de Scholtampte van Zwolle sig bevindende welke onvermogen zijn om Hooftgeld te kunnen betalen" en dan een serie buurtschappen, waaronder Oldeneel en daaronder: Slotman 1
Het gebeurde ook, dat hier staat: Bij ........[Naam] 1 Dan staat er later als de wel betalende mensen onder een bepaalde buurtschap staan die naam en bijvoorbeeld 4 er achter. Dan betaalt er in dat huis 1 persoon, die overmogend is, niet, de rest wel.

Ik denk, dat ene Jan Slotman in 1765 voor 2 personen betaalt en dat iemand anders met de naam Slotman in Oldeneel niets hoeft te betalen.

Klapwakersgeld Oldeneel 1763: Hendrik Slotman moet F 0-4-8 betalen. De hele boeren betalen F -,18,-
In Ittersum moet Willem Bouhuis, broer van Jan Alberts Slotman ( x Hendrina Hendricks Rietberg) F -,9,- betalen. 9 stuivers dus.

In Hoofdgeld 1764 en 1767 Oldeneel staat er achter Hendrik Slotman 2

Was die onvermogende Slotman uit 1765 dan toch Hendrik Slotman, hoewel er in 1748 achter Jan Slotman "slegt" staat?

afbeelding van Janny Lalkens

Ria, het gaat er om, als je als bronnen hebt:

Klapwakersgeld 1763 en Hoofdgeld 1764, 1765 en 1767, dat je dan mooi kunt zien, wie er met de naam Slotman in de periode 1763-1767 in Oldeneel woont.
Omdat er te Windesheim ook zo veel (Jannen) Slotman werden begraven, heb ik hier naar gekeken. Vanuit Oldeneel, soms vanuit Ittersum, vanuit Herxen enz. werd toen veel te Windesheim begraven.

Maar welke Slotman woonde nu waar?

Het valt op, dat Hendrik Slotman wordt aangeslagen voor Klapwakersgeld in 1763 en voor Hoofdgeld in 1764 en 1767. Maar niet in 1765 en toen zal hij er toch ook wel gewoond hebben? Tevens staat er voorin het boek Hoofdgeld 1765 dat Slotman vrijgesteld wordt van betaling vanwege onvermogen. Terwijl in 1765 ene Jan Slotman wel voor 2 personen betalen moet.

Vroeger, toen Jan Alberts en Hendrina Hendricks een jong gezin hadden in 1748, mogelijk 6 kinderen in leven, kreeg Jan Alberts de aantekening "slegt" achter zijn naam. M.a.w.: mogelijk vrijgesteld van belasting betalen.

Nu, in 1765, moet ene Jan Slotman wel betalen, voor 2 personen ( Jan en Hendrina ?) en van Hendrik Slotman weten we, dat hij op dat moment in Oldeneel woont en dan wordt er in 1765 ene Slotman vrijgesteld van belasting. Onder Oldeneel staat in het rijtje bewoners in 1765 geen enkele Hendrik en/of Slotman, die moet betalen.

Hij staat wel in de lijst van moeten betalen tussen zijn buren onder Oldeneel in 1764 en 1767. Hij staat daar met 2 volwassen personen. Hendrik en Assele.
Sinds zijn huwelijk in 1756 kregen Hendrik en Assele ( dochter van Jan Alberts en Hendrina) tot 1765 6 kinderen. Mogelijk is de situatie die voor Jan Alberts gold in 1748 nu ( tijdelijk) de situatie van Hendrik en Assele.

Dat bedoelde ik dus. Het had niks te maken met Hendrik in 1748 in Oldeneel, want die kwam daar pas in 1756 in beeld na zijn huwelijk met Assele.

4 dagen geleden schreef ik over het begraven van Jan Slot senior uit Oldeneel op 11 september 1775. De Jan Slotman, die in 1765 Hoofdgeld moet betalen, zou Jan Alberts kunnen zijn, die vervolgens vanuit Oldeneel in 1775 te Windesheim wordt begraven.

Nog even een opmerking over die notatie van Slotman in het gedeelte: vrijgesteld in 1765:
daar staat een 1 achter Slotman. De titel zegt: "van Personen en Huisgesinnen"...
Normaal staat daar van iemand de voornaam erbij en dan 1 er achter. Nu staat er Slotman.
Samen met Assele zou het om 2 personen moeten gaan, maar misschien staat er juist 1 om aan te geven, dat het complete gezin, ouders met 6 heel jonge kinderen, als geheel niet genoteerd hoeft te worden. Die kinderen waren nog geen 17 jaar, dus die vielen nog niet onder deze belasting.

Iets anders: gezin van Jan Alberts en Hendrina: getuige Barbera bij de doop van Ursula/Asselina kan ik niet plaatsen, maar Baije Teuns als getuige in 1729 trouwt een jaar later met de broer van Hendrine en zij heet ook wel Bijke Teunis.
Jammer dat de RK doopboeken van Olst en Wijhe niet vroeger beginnen.

afbeelding van ria van bessen

Waarom zit er zo'n beroerd klein typschermpje bij dit forum. Het is nog erger dan voorheen. Dat is beslist geen vooruitgang...

afbeelding van ria van bessen

Het huwelijk van Hendrik Slotman was al gegeven. Ik zet het hier nog maar weer neer.

Ng Zwolle
31-10-1756
Hend. Jans van Boeder j.m. op't Sand met
Assien Jans van Bogelaar j.d. te Oldeneel
ZG Jan van Bogelaar
HG Anna Alberts van Bogelaar
Beijde Roomsch

Hij kan dus nooit die van 1748 zijn Janny.

Dat is Jan Alberts x met H. Hendriks Rietberg en de dochter van Hendrik Mense Rietberg en Assele Hendriks.
Hun kinderen heb ik ook eerder vermeld.

volgens begraafboek Windesheim woont hij in Oldeneel.
701 - 11 december 1779 - overluijd Hendrik Slotman zijn dogter te Oldeneel, genaamd Willemijne Hendriks
Dit al eerder hier neergezet.

++++

En er is nog een Slotman...

RK Koestraat
12 juni 1763 - Joannes Slotman et Theodora Candelaer.
Testes Margareta Jansen et Euphemia Loomans
NG Zwolle volgens VpNd
07-02-1763
Jan Slotmans j.m. Canonnier in de Comp: van Captein Neef met
Johanna Dorethea Candelent j.d. in de Luttekestraat
S:G: Cornelis Pater
H:G: haar moeder
Beide Rooms

Geen idee of hij er bij hoort.

Ik weet wie voor Jan Alberts en Hendrina Hendriks op het Slot zat. Het slot was eigendom van de wed. van Berent Gerrits Rees. Iedereen was dus huurder.

Volgens het HFG 1723 was dat een Gerrit Slootman [Henri heeft erbij gezet - zal wel Slotman zijn]

En daarvoor zaten de ouders van Assele Herms op het Slot.
Assele Herms was gehuwd met Jacob Hendriks van Besten, de broer van onze stamvader.
Maar dat is hier niet relevant.

Jan Alberts komt uit Hengvorden.

Maria Gos overlijdt na 1811 - zie de gegevens van Daan, dan zal er een memorie van succesie zijn, daar worden vaak de erfgenamen vermeld, als er tenminste wat te verdelen was.

Dat geldt ook voor Hendrik Slotman en zijn vrouw Assele, die gezien het patroniem eerder in aanmerking komen als ouders van de gezochte Jan Hendriks Slot uit Olst.
Maar Hendrik wordt niet genoemd in de RC 1811 Zwolle.

afbeelding van Janny Lalkens

Uit andere gegevens ( die ik nu pas zie) haal ik hun huwelijk NG te Zwolle 7 nov. 1725: Jan Alberts J.M.met Henrina Henricks Rietbergh J.D. zijn hier op attestatie van Winsheim alhier getrout den 7 Novemb. 1725 Bron: NG (onder)trouw Zwolle RBSO 730 -f.461
Folio 461 is helemaal achterin dit trouwboek. Ze staan dus apart, niet tussen anderen uit november 1725.

Op VPND vanaf hun trouwdag naar een doop van dochter Asseline gezocht en inderdaad nog niet gevonden.

Pagina's