familie Rekveld (oorsponkelijk uit Dalfsen)

DoorAndre Westendorpop21/01/2006 - 16:08

Met een groepje zijn we al een tijdje bezig met een genealogie Rekveld, oosrponkelijk uit Dalfsen afkomstig. Nu hebben we gevonden dat de ons bekende stamouders van dit geslacht een Jan Rekveld en Willemina Jans moeten zijn geweest, die midden 18e-eeuw gewoond hebben op erve "Rekveld", wat behoorde bij kasteel Rechteren. Het gaat hierbij om een katholieke familie, waarvan de dopen waarschijnlijk onder de statie Vilsteren vielen. Heeft iemand mogelijk aanvullingen op deze familie of waar eventueel gegevens te vinden kunnen zijn.

Reacties

afbeelding van Andre Westendorp

Jan Rekveld, ik heb je een PB gestuurd.

afbeelding van ria van bessen

Er kan contact gelegd worden door het aanklikken van het beeldscherm van desbetreffende persoon.
Op voorwaarde dat deze het aangaan van contact heeft geactiveerd.

Verder kunnen de vragen gewoon op dit forum worden geplaatst.

afbeelding van Willehad

Ik zou graag in contact willen met de forum leden.

met vriendelijke groet Jan Rekveld

afbeelding van Andre Westendorp

Hallo Leo,
Ik heb gemeend om toch even op je laatste bericht te moeten reageren. Liever doe ik dat via prive-mail, maar helaas dat is bij jou niet mogelijk omdat je dit hebt afgeschermd. Je naam is mij wel bekend, maar dat is dan ook alles.
Je bent verbaasd op de ingezonden en gewijzigde reactie. Nu is dat volgens mij niet zo vreemd want ik kan in het forum met een klik op een icoontje wijzigen/verwijderen dit voor elkaar krijgen. Wellicht heeft Berry dit per abuis gedaan. Wel zo netjes van hem is dan om dat even te melden.
Je geeft aan dat je via de website www.rekveld.nl reacties terugvind zonder bronvermelding. Op zich is dat natuurlijk niet zo vreemd. Het forum is openbaar en een ieder kan daar info vanaf halen. Ik vind dit niet zo netjes om dat zonder bronvermeldingen te doen. Op de gemelde website is een parenteel Rekveld te vinden. Deze gegevens zijn niet volledig door Berry uitgezocht, dat wordt ook vermeld. Echter het grootste deel van de gegevens is van leden van de werkgroep Rekveld afkomstig. Wij als werkgroep zijn een diepgravend onderzoek begonnen naar deze familie. Veel gegevens hebben we reeds: o.a. uit gerechtelijke archieven, archieven van notarissen, kadaster, etc. Het onderzoek naar de boerderij Rekveld in Dalfsen is niet gemakkelijk, vandaar dat de vraag op dit forum is gesteld. Het is immers (mijns inziens) niet handig als een ander daar ook al mee bezig is; en meer weten immers meer dan een.
Op de website van onze vereniging is heel kort iets over de werkgroep te vinden; zie www.hvjanvanarkel.nl .
Met andere woorden Leo, ik ben eigenlijk net zo verbaasd over het zonder bronvermelding overnemen van info als dat jij bent.

mvrgr. Andre Westendorp

afbeelding van leo moens

Weer teruggaand naar de vraag omtrent Rekveld.
Ik ben heel verbaasd als een ingezonden reactie op
26 januari, dat deze reactie op 12 februari zo maar wordt gewijzigd door ene Berry Rekveld.

Dat ik via www.rekveld.nl zie, dat deze website is gewijzigd, dat ik daar in terugvind al mijn ingezonden reacties, zonder enig bronvermelding.
Wie is Berry Rekveld? gaarne enig opheldering.

afbeelding van John Wezenberg

Hallo Ria,
Wederom bedankt voor deze informatie. Uiteraard hebben wij belangstelling. We kennen wel een aantal Janna's maar niet in Zwolle.

Even kort terugkomend op je informatie van gisteren. Het lijkt er dus op dat Willem Jans ten tijde van zijn huwelijk met Aaltje Gerrits (1776) al lang Van't Rekveld vertrokken was. Mogelijk zijn zijn ouders ook al overleden? Is hier iets van na te zien? Voor zover ik het nu kan beoordelen is hij wel degelijk de Willem Jans die later in Kampen/IJsselmuiden als Rekveld door het leven is gegaan.

De pachtersboeken kunnen hier mogelijk uitsluitsel over geven. Nader onderzoek daarna is gewenst. Kan Leo hier wellicht ook nog iets over zeggen?

mvrgr. John Wezenberg

afbeelding van ria van bessen

Hallo allemaal,
In Zwolle zit nog 2 x een Janna Jansen Rekveld; de ene gehuwd met Antonium [Antoni/Teunis] Broekhaar en de andere met Gerrit Horenberg. Beide zijn katholiek.
Als er belangstelling is, dan hoor ik dat wel.
Vr.Gr. Ria van Bessen

afbeelding van ria van bessen

Hallo allemaal,
Ben ook even wezen kijken op de site van Rekveld.

Daar zag ik dat er 3 kinderen waren vermeld uit het huwelijk van Willem Jans met Aaltje Gerrits.

En dat zouden moeten zijn:
2-04-1780 - Gerridina - v.Willem Jansen m. Aaltjen Gerrits w. op 't Riegterplaasjen in Milgen - patrinus Teunis Jansen
8-12-1782 - Maria v. Wilhelmi Joannes aan Ruiter Janshuis en Aaltjen Gerardi- Levante sorore matris uxore aan de Kochel - Milgen
13-11-1785 - Joannes - v. Wilhelmi Joannis op 't Kuijpers en Aaltje .. [niet ingevuld] Levante Aleijda sorore patris [zus van vader] - Emmen

Als dit de correcte kinderen zijn, dan is hier niets te bespeuren van het Rekveld / Rechteren!

Dalfsen NG - Willem Jansen J.M. te Millingen, met Aaltje Gerrits J.D. onder Heino. Alhier getrouwt den 12 maij 1776.
Dalfsen RK 13 Meij 1776 - matrimonio juncti sunt Willem Jansen ex Milgen van t Ruijters et Aaltjen Gerrits ex Luttenberg. Coram testibus Jan Snijder, sorore mea Joa. Scharlotta Hampsink.

Wat ik wel heb gevonden is een kleine aanwijzing ??
Dalfsen RK 3 Novemb. 1772 - matrimonio juncti sunt Hendrik Wolters Honorst et Henke Jansen van de Riete in Milgen. Coram testibus Willem Hendriks famula op t Ontvanger in Emmen et meis sororibus.

Vilsteren dpbRK
7 Augusti 1788- Wilmina f.L. Joannis Jans et Alidae Jans. Suscepit Henke Rekvelt nomine Leide Jans - an Potgraven te Regteren.
Potgraven ligt naast het Rekveld vlgs VOT 1795

Ik hoop dat jullie wat latijns kennen.

Groeten Ria van Bessen

afbeelding van ber


Quote:
Oorspronkelijk gepost door leo moens:
Via www.rekveld.nl kwam ik bij een stamb.oom van een familie Rekveld.
Als stamvader Jan Rekveld, geb. Dalfsen ca. 1724, in huwelijk te Dalfsen met Willemina Janszen, zij was geb. te Dalfsen in 1730.
Tussen 1750 en 1762 zijn hun 5 kinderen geboren, waarvan vier te Dalfsen en één te IJsselmuiden.
Uit de plaats, en het jaar van geboorte van de kleinkinderen, blijkt dat deze familie Rekveld, na 1785, Dalfsen hebben verlaten, in de stamboom vindt men de familie terug te Kampen en te IJssel-
muiden.

In het naamaannemingsregister 1812 zie ik Jan
Egberts, hij en zijn vier kinderen nemen de naam
aan van Rekveld.
Ria vond in het kerkregister te Vilsteren, in mei
1801, het huwelijk van Jan Egberts en Egberdina
Gerrits. met de toevoeging Rekveld.

Uit de stamboom blijkt dat er tussen beide families geen familierelatie bestaat, maar beide
hebben wel een relatie tot het domein "Rekveld"en
het huis en erf "Het Rekveld".
Beide waren mogelijk de pachters vana het erf, kortom de ene familie vertrok als pachter en Jan
Egberts kwam als de nieuwe pachter en verkreeg van uit de volksmond de naam Rekveld, in 1812
werd dat door hem bevestigd in het naamaannemings-
register.

Het oude huis, mag dan nu "Kampman" heten, de volksmond blijft de oude naam vasthouden, zo is het ook met elke nieuwe bewoner of pachter, deze
krijgt dan mee de naam van het erf.

De stamboom op internet is heel groots en uitgebreid, maar een bepaalde informatie mis ik,
bij geen enkel persoon wordt een beroep vermeld,
was er mogelijke reden, waarom de familie zo geheel het Rekveld verliet?
Hoe heeft men de naam Rekveld verkregen?, in de naamregisters 1811 worden zij niet genoemd.
Het fundament van de nieuwe BS waren de oude
kerkregisters, gewoonlijk werd dan ook de plaats of plek van bewoning genoemd.
Ook in de akte van Ria, is het nu Jan Egberts
Rekveld of is het Jan Egberts, jongeman, tot Rekveld?
Ik vermoed dat door een leesfout, de familie uit
IJsselmuiden daardoor de naam Rekveld heeft verkregen.
Zo niet? Dan heel graag een reactie.


Oorspronkelijk gepost door leo moens:

[ 12. Februari 2006, 22:29: Bericht gewijzigd door: Berrie Rekveld ]

afbeelding van Andre Westendorp

Het loont de moeite om nog eens alle deze gegevens op een rijtje te zetten. Als het HCO klaar is met de verbouwing zullen we nog eens een poging gaan wagen om de periode van de eerste helft van 18e-eeuw te overbruggen. Een aanknopingspunt zo o.a. kunnen zijn een momberstelling van bv. Jan Hendriks, weduwnaar van Leene Dirks.
Zelf heb ik reeds gezocht in het archief van het huis Rechteren. De aanwezige pachtregisters vermelden helaas nauwelijks pachters. Wel is het leuk om te vermelden wat de pacht van "Rekveld" was: Deze pacht doet jaerlijks: 8 goltgulden of 11 gulden en 4 stuivers, 10 mudde rogge, 10 mudde boekweit, 2 vette gansen, 2 paar hoenders, 1 schaap.

Met vriendelijke groet,
Andre Westendorp

Pagina's