Familie Apeldoorn

Doorjoseop22/05/2015 - 19:59

Hallo,

Ik probeer al maanden om mijn stamboom uit te zoeken. Helaas kom ik niet ver omdat mijn vader als klein kind is afgestaan door zijn ouders. Aangezien ik aan de andere kant van het land woon is het ook niet makkelijk om even ergens langs te gaan.

Ik heb in het trouwboekje van mijn vader alleen de namen van zijn ouders gevonden. Het gaat hierbij om Jacob Apeldoorn vermoedelijk is zijn geb datum 14-12-1914 en overlijden 19-10-1982. Hij is getrouwd geweest met Harmina van Veen verdere info ontbreekt. Er is een kind geboren wat na 3mnd is overleden in 1938 daarna zijn er nog 3 geboren en is hij gescheiden,hertrouwd en in Zwolle overleden. Kan iemand mij misschien een stukje op weg helpen? Ik wil al heel lang dolgraag weten van wie ik afstam.

Reacties

afbeelding van helen

Hier maak ik maar even weer een nieuwe post van, want zitten nog steeds met die nare regelafstand, waardoor zelfs een niet al te lange post zeer onoverzichtelijk wordt.

--------------------------------------------------

Wie waren de crediteuren Jan Jansen Welinck en Jantje Jansen Welinck?

En waarom hebben zij juist recht op de moederlijke goederen?

Of was Jan Welinck twee keer gehuwd en waren de spullen van de eerste vrouw nog bij hem?

Dan mogelijk deze:

Vollenhove

1686 gedoopt Jan, zoon van Jan Welinck ende Annichjen Dircx, op Twenijenhuysen

1687 gedoopt Jan, zelfde ouders

Op 9-12-1716 speelt er een erfeniszaak omtrent het aanvaarden van de boedel van wijlen Jan Welink en wijlen Jantje Peters.

In het gerecht treden op Jan Jansen Welink voor hemzelf en namens zijn zuster Jantje Jansen Welink en Peter Jansen als voogd over de vier onmondige kinderen van Jan Welink en Jantje Peters.

Jan Jansen Welink en zijn zuster Jantje hebben als crediteuren recht op de moederlijke goederen van de boedel.

(Gerechtelijk archief Oldemarkt, Inv. Nr.2954)

Vollenhove:

1692, gedoopt Peter, zoon van Jan Hendrickx, hovenier op Twenijenhuysen ende Jantje Peters, Wonende aldaar

1695, gedoopt Albert, zelfde ouders

1697 gedoopt Claes, zoon van Jan Hendrick Welinck ende Jantje Peters, op Twee Nijenhuysen hovenier

In 1704 betaalt een Jan Welinck zoutgeld in de buurtschap de Haare.

? Kinderen van Jan Schut, wonend in de Haare, gedoopt te Oldemarkt:

1702 Femmigje

1704 Marrigje, getuige de zuster van het kind

1714 .....

 

Peter Jans als voogd kan kloppen met degene die in 1692 gedoopt werd te Vollenhove.

In 1716 is hij 24 jaar oud en dus meerderjarig.

Zijn broers Albert en Klaas zijn minderjarig en dus onmondig.

Er waren dus nog twee onmondige kinderen.

------------------

Alles wat betreft verschillende mannen met de naam Jan Schut (ook van een latere generatie) gecontroleerd, van wie dhr. Huisman beweert dat zij soms Welinck genoemd worden. Hij geeft daarvan geen enkel bewijs en ik vond ook 0,0.

Dus... de prullenbak in met deze non-info! 

Voorlopig neem ik aan dat hij de inhoud van de akte wel juist heeft overgenomen.

 

afbeelding van helen

28-11-2016 Aanvulling onderaan.

--------------------------------------------------

Ouders van Aaltje Jans Welink nog niet gevonden.

Wat we hebben van Welink:

 

In Zwolle trouwden in 1699 Jan Welinck j.m. en Maria Gerrits j.d.

Zij kregen vijf dochters en een zoon, helaas geen Aaltje.

Geen kinderen gevonden uit zijn tweede huwelijk.

 

Vollenhove 1665 gehuwd

Hans Koenraadts Welink, zoon van Koenraadt Harmens Welink, wonende tot Swoll

met Henrikien Harmens Run, dochter van salige Harmen Henriks Run, wonende tot Vollenhoo

Zwolle doop 1668 dochter Trientien

Hans hertrouwde in Zwolle 1674 met Aeltie Willems ten Laer

 

Zwolle 1667 gehuwd

Henrick Coenraets Welinck j.m. met Teuntien Hermans van Hove j.d., beyde in de Sassenstraat

36933 Hove, van Datering:   1667-09-07 Bron:   Retroacta Voornaam:   Teuntien Hermans Achternaam:   Hove, van Aangenomen:   Nee Datum:   1667-09-07 Tekst:   j.d., wonende in de Sassenstraet, gaat in ondertrouw met Henrick Coenraets Welinck (getrouwd op 01-10-1667)    

Kinderen van het echtpaar hierboven, gedoopt te Zwolle:

1668 Coenraet, 1669 Cathrina en 1671 Johannes

 

36935 Hove, van Datering:   1677-08-25 Bron:   Retroacta Voornaam:   Teuntjen Achternaam:   Hove, van Aangenomen:   Nee Datum:   1677-08-25 Tekst:   weduwe van Hendrick Welinx, wonende in de Sassenstraat, gaat in ondertrouw met Jacobus Schijvelier (getrouwd op 11009-167700-0000)

 

Vollenhove

1686 gedoopt Jan, zoon van Jan Welinck ende Annichjen Dircx, op Twenijenhuysen

1687 gedoopt Jan, zelfde ouders

 

1692, gedoopt Peter, zoon van Jan Hendrickx, hovenier op Twenijenhuysen ende Jantje Peters, Wonende aldaar

1695, gedoopt Albert, zelfde ouders

1697 gedoopt Claes, zoon van Jan Hendrick Welinck ende Jantje Peters, op Twee Nijenhuysen hovenier

Paaschen 1696 belijdenis: Jan Welink, hovenier op twee Nijenhuisen

(Eind 1727 kwam er een andere hovenier op Tweenijenhuizen)

 

Aangesteld tot ratelwacht Jan Welinck in de plaats van Rykent Wolters, die daarop de eed heeft afgelegd. 
Pag. 741.. Datering:   1727 oktober 27

 

Jan deed dit t/m 1731

 

1701 gedoopt Jan, zoon van Hermannus Welinck en Anna Jans Sinnigh

Harmannus Welinck, burger van Vollenhove in 1694

 

Charlotte Bourdams (?) kwam met attestatie uit Zwolle naar Vollenhove in 1717.

Zij was kockmaegd bij de hr. Landdrost.

In 1721 en waarschijnlijk al eerder: 

A.H. Baron Sloet toe Nijenhuisen en Hagensdorp, landdrost van Vollenhove

 

Blankenham 1719

Jan Welinck , j.m. en Charlotte Boerdaens j.d. op gegeven attestatie van Vollenhove getrout

 

Kinderen van dit echtpaar gedoopt in Vollenhove:

Jan, Hendrik, Albert, Peter, Anna, Wubbigje

 

-------------------------------------

Nog iets gevonden op de site: huismangenen.nl/stamboom

 

Jan Welinck genoemd in Zoutgeld Oldemarkt 1704, de Haare.

[Havezathe De Haare bij IJsselham was vermoedelijk van dezelfde eigenaar als Tweenijenhuizen in Vollenhove. Eromheen lagen ca. 10 huizen/boederijen.]

 

Jan Schut en Jantje Peters laten dopen in Oldemarkt [N.B. de naam van de moeder wordt niet genoemd! Bij de eerste twee dopen staat wel De Hare.]:

Femmigje (1702), Marrigje (1704) met als doopgetuige de zuster van het kind, en N.N. in 1714.

 

Op 9-12-1716 speelt er een erfeniszaak omtrent het aanvaarden van de boedel van wijlen Jan Welink en wijlen Jantje Peters.

In het gerecht treden op Jan Jansen Welink voor hemzelf en namens zijn zuster Jantje Jansen Welink en Peter Jansen als voogd over de vier onmondige kinderen van Jan Welink en Jantje Peters.

Jan Jansen Welink en zijn zuster Jantje hebben als crediteuren recht op de moederlijke goederen van de boedel.

(Gerechtelijk archief Oldemarkt, Inv. Nr.2954)

 

afbeelding van helen

Ria,

Heb je hier nog iets aan m.b.t. Geertruit Jans Nieuwenhuijzen?

 

Tegen Michiel 1747, met att. van Rekken: Harmen Nijenhuis.

In 1747 werd ook het eerste kind van Geertruit geboren, dus mogelijk fam. lid?

 

Deze hadden we al eerder:

Er kwam een Jan Nijenhuys met attestatie naar Vollenhove in 1717, weversknecht.

Hij kwam met twee andere weversknechten uit Eibergen!

 

N.B. Nijenhuis  en Nieuwenhuis klinkt in het dialect van V. hetzelfde.

 

Volgens Wiki: 

Rekken behoorde tot 1651 tot het kerspel Eibergen. In dat jaar werd Rekken een zelfstandige kerkelijke gemeente.

afbeelding van ria van bessen

Nee, deze ben ik niet kwijt Helen, de personen die ik bedoel zijn van eerder. Kleinkinderen van Aaltje Jongman.

afbeelding van helen

Over schepen gesproken....

Er was een kofschip met de naam Antje. Op de monsterrol van 7-3-1856 (Noordelijk Scheepvaartmuseum):

 

H.Jongman lichtmatroos en Jan Hendrik Jongman matroos, allebei 24 jr. en uit Vollenhove.

Deze heb ik eens geprobeerd te vinden voor iemand anders.

 

In de geboorte akten van de burgerlijke stand heb ik gezocht naar Jongmans die destijds 24 jaar waren.
Dat waren er twee en ze heetten allebei Hendrik.
Op 19-3-1831 geboren, zoon van Johannes Jongman en Geertruida Saat Noordijk
Op 23-9-1831 geboren, zoon van Riekent Jongman en Wiechertje Jongman
(nagezocht of die ouders echt allebei Jongman heetten, en dat klopt)
Ik vermoed dat de zoon van Johannes voor het gemak Jan Hendrik genoemd werd.

 

'k Weet niet of je deze misschien kwijt was.

 

 

afbeelding van Guus Nijhuis

Arent Hendriks Jongman geb. 1-4-1799 was zelf schipper bij zijn huwelijk in 1831. Misschien was hij daarvoor wel schippersknecht.

afbeelding van ria van bessen

Ja dat wel, maar er zal toch ook wel werk zijn geweest in Vollenhove of omliggende dorpen? Meestal is er toch wel een reden, die voor ons niet te achterhalen is. Want hoe kan Arent weten dat er werk is in Dalfsen, dat zou dan via via gaan, en meestal is dat familie. Of hij was schipper.

Arent Simons huwt met Aaltjen Hendriks en hij neemt haar naam aan. Zij is de dochter van Hendrik Jongman.

En van Arent Simons zijn [klein]kinderen ben ik er een paar 'kwijt' ... maar wie precies moet ik even nakijken.

 

afbeelding van helen

Zo apart vind ik dat niet, Ria. Ze gingen werken waar werk was, volgens mij.

 

Leerplicht bestond nog niet en kinderen werden van jongs af aan in het werk geschoold door hun ouders.

Vaak gingen ze op hun twaalfde al de deur uit om te gaan werken.

 

Maar, welke Jongmans ben je nog kwijt dan?

afbeelding van Guus Nijhuis

Ja natuurlijk 1831!!

afbeelding van ria van bessen

Vermoedelijk bedoel je 1831 Guus?

Ik vind het wel apart dat hij in Dalfsen terecht is gekomen. In Raalte zitten Jongmans / Jonkmans en ik heb me altijd afgevraagd of zij nog verwant zijn aan Jongman uit Vollenhove.  Ik ben er nl een paar kwijt zo rond 1700.. in Vollenhove.

Pagina's