doopboeken Zwollerkerspel i.v.m. Teunis Hendriks ca 1710

DoorJacquelineop12/07/2011 - 10:49

Het is me niet helemaal duidelijk hoe het zit met dopelingen uit Zwollerkerspel voor 1811.
Het HCO adviseert voor Zwollerkerspel ook de doopboeken van een aantal andere plaatsen te raadplegen; dat heb ik voorzover mogelijk inmiddels gedaan. Er zijn echter toch ook doopboeken van Zwollerkerspel zelf? Zijn deze online te raadplegen?

Het gaat me om de doop van de volgende bruidegom:

Quote:
Zwolle NG den 7den April 1731
03-05-1731 Teunis Hendriks j.m. te Bercum met Geertruijd Jacobs j.d. op S Heerenbroek
De proclamatien gaan mede tot Mastebroek alwaar ingeschreven zijn

het echtpaar doopt

Quote:
Zwolle NG 22-11-1739 Henderikie Thuenis Henderich Grietien Jacobs
Zwolle NG 12-04-1742 Albertien Teunis Hendriks Geertien Jacobs
Zalk-Veecaten NG 1-7-1753 Jacob Peters Teunis Hendriks Geertje Jacobs
Zwolle NG 09-07-1757 Hendrik Teunis Hendriks Geertjen Jacobs

En gezien de hiaten in de doopjaren ws nog wel meer kinderen - te Zwollerkerspel misschien?

Geertruijd Jacobs is bij haar huwelijk nog geen 17 jaar, dus het is heel wel mogelijk dat zij tot 1757 kinderen krijgt.

In de VT Zwollerkerspel 1748 Berkum vond ik een echtpaar Henrik Jans X Henrikjen Evers , zonder inwonende kinderen en met een kostganger Jan Gerrits.
Dit leek me een mogelijk ouderpaar voor Teunis Hendriks, echter ik kan verder niets over ze vinden.

Wie weet raad?
Bij voorbaat dank,

groet, Jacqueline

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Michelle

Er was tegelijkertijd ook nog een 2e Jan Assies, wonend bij/in Zwolle. Zijn vrouw wordt begraven op Bergklooster 28-7-1739, voor 17 stuivers, dus geen aanspraak kunnen makend op de gerechtigheid. Op dezelfde dag werd er ook een kind van hen voor 13 stuivers begraven.

Mogelijk kan deze Jan Assies dan ook nog de zoon zijn van Assien Jans X Gerritje Janssen die je noemde. Dus in plaats van die Jan Assies uit Westenholte, die de eerste man was van Aaltje Egberts. Aaltje Egberts liet in 1740 nog Assien dopen, dus zij overleed in 1739 niet.

Het begraven van die Westenholter Jan Assies ( X Aaltje Egberts) en zijn laatste kinderen Lytje en Assien heb ik in Zwolle en op Bergklooster niet kunnen vinden, hoewel,  de omschrijving in de boeken van Bergklooster in die tijd luidt steeds: een kind begraven. Welk kind, van wie?  Mogelijk zijn ze begraven op begraafplaats Het heilig Kruis. Daar werden vaak mensen van Spoolde en Westenholte begraven.

Via Aaltje Egberts x 1733 Jan Assies XX 1742 Gerrit Hendriks zijn we niet veel wijzer geworden over Teunis Hendriks. Er werd wel een Teunis Hendriks op den Ordel momber van de kinderen Seintje en Egbert van Jan Assies x Aaltje Egberts en ook van het dochtertje Machtelt van Gerrit Hendriks, maar deze informatie hielp ons tot nu toe niet om deze moeilijke puzzel op te lossen.

afbeelding van masjes
00015 Egbert Jans Assies m _ 26-06-1735 Zwolle pdf/XI2340.pdf Jan Assies (Asjes) en Aaltien Egberts _ _ _ 3 3.1.1.1 Getrouwd Fennigje Gerrits pdf/XI2339.pdf _ Zwolle Marigien Gerrits Zwolle 09-05-1762 Leefert Swakenberg en Marigien Gerrits _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Egbert is geboren in Westenholte Zwolle 0 0 0 0 0 0
afbeelding van masjes

Ik weet dat een stammoeder, van mij, Geessien Assies in Wierden Eskes genoemd wordt en daar een broer Jan Eskes heeft. Asjes Assies en Eske kan dus dezelfde zijn.

afbeelding van masjes

Ik heb Jan Asjes / Assies onder mijn stamboom staan met als vader: Assien (Asje) Jans en Gerritje Janssen.

Maar ik kan mij ook vergissen. Ik kan geen verband vinden met Wicher Asjes. Deze zou uit Mastenbroek kunnen komen.

Kinderen zijn:

00014 Seintje Jans Assies v _ 21-03-1734 Zwolle pdf/XI2342.pdf Jan Assies (Asjes) en Aaltien Egberts _ _ _ 3 3.1.1.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0 00015 Egbert Jans Assies m _ 26-06-1735 Zwolle pdf/XI2340.pdf Jan Assies (Asjes) en Aaltien Egberts _ _ _ 3 3.1.1.1 Getrouwd Fennigje Gerrits pdf/XI2339.pdf _ Zwolle Marigien Gerrits Zwolle 09-05-1762 Leefert Swakenberg en Marigien Gerrits _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Egbert is geboren in Westenholte Zwolle 0 0 0 0 0 0 00016 Lytje Jans Assies v _ 23-02-1738 Zwolle pdf/XI2343.pdf Jan Assies (Asjes) en Aaltien Egberts _ _ _ 3 3.1.1.3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0 00017 Assien Jans Assies m _ 28-08-1740 Zwolle pdf/XI2341.pdf Jan Assies (Asjes) en Aaltien Egberts _ _ _ 3 3.1.1.4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0 0 0 0 0
afbeelding van Janny Lalkens

Prima, dan gaan we zonder Gerrit Hendriks Bouhuis verder.

Ik hoop, dat er nog eens weer iets komt boven drijven, zodat we dan weer verder kunnen gaan met Teunis Hendriks van Berkum. Informatie over dat grondbezit in Berkum bijvoorbeeld.

afbeelding van ria van bessen

Dat zegt me niets, Keisman.

En Gerrit Hendriks wordt genoemd Gerrit Bouhuis, dus wat dat betreft kan hij worden afgevoerd.

Bovendien had Teunis grond, Gerrit niet.

 

Haarst

f277:

A - Huis No.            : 39

                          [er onder geschreven:] Z

- Eigenaren der Huizen  : De Weesen

                          en Voorscr.

- Huerluiden en bewoners: [a] Wedue Jan Asjes

                          [b] 1742 Meij:

                              hertrouwt aen Gerrit Bouhuis

- waar van              : [a] Gelderlant

                          [b] Barkum

- hoe lange gewoont     : [a] 2

- hoe veel kinderen     : [a] 2

                          [b] met 1

                              [samen:] 3

- koswinninge           : [a] daghuren

                          [b] Kleermaker

- Religie               : [a] G

                          [b] [-]

afbeelding van Janny Lalkens

Het lijkt er erg op, dat die Claas E(n)gberts een broer is van Aaltje Egberts. Beiden dan bijvoorbeeld uit Hattem afkomstig en dat is Gelderland.

Het zal wel uit praktische redenen zijn geweest, dat er ook voor die beide kinderen van Aaltje Egberts in 1742 werd gekozen voor Teunis Hendriks als voogd. Je zou bijvoorbeeld als er iemand uit de familie van Jan Asjes beschikbaar zou zijn geweest iemand uit die familie verwachten. Maar men koos voor Teunis Hendriks.

Teunis Hendriks van Berkum trouwde met de zeer jonge Geertruid Jacobs van 's Heerenbroek. Zij: dochter uit een huwelijk van een weduwnaar van 's Heerenbroek met een weduwe uit Veecaten.

Die Gerrit Hendriks, al of niet Teunis zijn broer, trouwt vanuit het Buitengasthuis bij Voorst/Westenholte, evenals zijn eerste vrouw. Die was ten tijde van dat huwelijk ook al wonend in het Buitengasthuis. Veel speelt zich af ten westen van Zwolle, alleen bij Teunis komt de vermelding "van Berkum". Ten oosten van Zwolle dus.

Gerrit noemt zijn dochter Machtelt. Teunis heeft geen dochter Machtelt. Waar komt die naam Machtelt vandaan? Uit de familie van Gerrit zijn eerste vrouw?

Terugkerend in het heden: voorlopig is er hier werk aan de winkel in de vorm van voorbereidingen van de decemberfeesten.

Misschien dat daarnaast tijd is voor verder onderzoek van Claas Engberts te IJsselmuiden, komend uit Hattem. Of kijken naar Gerrit Hendriks: kan die bewezen verwijderd worden als broer van Teunis Hendriks van Berkum? En wie is die Gerrit dan wel? Gezien zijn beroep als kleermaker vond ik hem altijd nog wel in de familie passen. Maar verder had ik er ook wel eens mijn twijfels over, of hij wel bij de gezochte Teunis Hendriks hoort. Vooral vanwege die herkomst uit het Buitengasthuis. Was hij daar als wees? Als dienstknecht? Daar woonden toch meest bejaarden?

Op Bergklooster zijn begraven: Keismans Machtelt, Keismans Jan, Keismans Hendrik, allemaal uit Haerst. Zijn die nog te linken aan Gerrit Hendriks en zijn dochter Machtelt? Ik weet nog steeds niet wie Keisman is geweest.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Als je echt verder wilt zoeken naar de achtergrond van Aaltje Egberts, dan is dit een goed begin, lijkt me.

Hij is voogd over haar kinderen.

Verder is verschenen Aaltjen Egberts, weduwe van Jan Assjes van Westenholte. Zij heeft mede over haar twee onmondige kinderen (Egbert en Seintjen jans), bij wijlen haar voorschreven eheman in echte verwekt, tot mombers verzocht en geobtineerd Claas Engberts van Ijsselmuijden en Teunis Hendriks hiervoor genoemd

1737-04-12 - Claas Egbertz, j.m. van Hattem, Henderijntjen Berentz, j.d. van Zallik - attest. nae IJsselmuiden - Ondertrouw Gereformeerde Kerk Kampen, RBSO 337.

afbeelding van ria van bessen

Hendriks Hendriks die als jm uit Werkeren [huwt in 1714], woont 27 jaar in Zwolle, maar komt oorspronkelijk uit Berkum. Inmiddels ben ik er dus achter dat hij dezelfde is als die Hendrik van Berkum met 2 kinderen in 1742. Ik heb het inwonersregister 1742 buiten de Sassenpoort getranscribeerd.

Conclusie : er is maar 1 Hendrik van Berkum in deze wijk. En die heeft geen Teunis.

Teunis die gedoopt is in Zwolle is de zoon van Hendrik Hendriks uit Westenholte, zie de voogdij in 1704.

Nou als Hendrik Hendriks als jm van Werkeren huwt en zegt dat hij van Berkum komt, waarom kan Hendrik Hendriks x met Elsje Teunis dan ook niet van Berkum komen.

Bij zijn huwelijk met Elsje staat niets vermeld!

Elsje is de dochter van Teunis Everts Stokebrant en Janneken Wolters.

Inmiddels is de voogd Hendrik Jansen Stokebrand ook bekend, als aangehuwde oom.

Jan Berents Hogebeen is neef van deze Hendrik Hendriks. .

Ik koers liever op wat ik zeker weet. Bovenstaand is zeker.

Het kan heel goed zijn dat Teunis Hendriks de enigste zoon is. Dat hij niets te maken heeft met Aaltje Egberts.

Het zijn allemaal veronderstellingen, Janny die je hieronder noemt. Ik kan er niets mee.

Aaltje Egberts wordt genoemd met dochter Seijntje in 1748. Geen Egbert genoemd. Bovendien is zij de 2e vrouw van de vermeende broer van Teunis, want er staat dan wel oom van Vaderszijde, maar Teunis Hendriks op de Ordel kan wel een vrouw NN Hendriks hebben.

Ik bedoel maar, ik kan net zo veel beweren in het tegendeel, maar of we daar iets mee opschieten?

Doordat Peter aangaf dat Egbert van den Belt de zoon zou moeten zijn van die Aaltje Egberts, kan ik ook bijv. zeggen ... we hebben maar 1 Teunis, zijn vader is een Hendrik, dus die uit 1704 is onze Teunis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

In het proefschrift van Berkenvelder over burgerschap las ik vanavond, dat de persoon die borg stond voor iemand die burgerschap aanvroeg vaak een zwager of schoonvader was.

Moeten we gezien wat daar bij Berkenvelder staat over een zwager of schoonvader om meer over die Hendrik van Berkum te weten te komen toch proberen Lubbigje Egberts verder te gaan onderzoeken? Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, dat ook in dit geval van aanvragen van burgerschap door Jan Hekhuis die Hendrik van Berkum ook werkelijk Jan Hekhuis zijn schoonvader of zwager was, maar wie weet...

Hendrik van Berkum mogelijk een zwager van Lubbigje Egberts? Gezien Lubbigje haar patroniem zal het niet Jan Hekhuis zijn schoonvader zijn of het zou een eventuele stiefvader van Lubbigje moeten zijn. Haar vader heette Egbert ....?..., dus niet Hendrik ...?....

Ik moet nog wel eens denken aan een zinnetje, dat Hendrik Jansen te Berkum een lapje grond kocht van zijn 6 stiefkinderen. Voor 42 gulden, die hij dan meteen moet lenen. Daar is dan onmiddelijk ook een akte van. Dus kun je dan wel gemakkelijk borg staan voor een Jan Hekhuis?

Maar is die Hendrik van Berkum dan Hendrik Jansen, die met een vrouw trouwt, die al 6  kinderen had? Aaltje Egberts, Jannetje Egberts, Lubbigje Egberts enz. ?

Ik meen dat Berkenvelder ergens schrijft, dat het in Zwolle vaak een zwager was die borg stond. Minder vaak dus de schoonvader. Gezien de normale levensverwachting is een zwager ook logischer dan een schoonvader.

 

Wat Jan Hekhuis betreft: die staat ook op Internet, zie link.

 

http://people.zeelandnet.nl/hekhuisj/Stamboom%20Hekhuis%20%28Zwolle%29.h...

Ik wist dat begin deze week nog niet en was zelf een onderzoekje naar dat gezin van Jan Hekhuis begonnen. Meer dan in die link over zijn gezin wordt genoemd had ik ook niet. Ik had dus ook niets over Lubbigje haar eventuele ouders, net als in deze link.  Alles wat ik van Lubbigje wist, was uit dat testament van Jannetje Egberts. En uit de aanvullende informatie daarop. Bijv. Jannetje komend uit Dalfsen. Waar het doopboek later begint dan we hier nodig hebben om te kijken hoe het gezin waar Jannetje uit kwam er uitziet. Wat de gedoopte kinderen betreft.

Tenzij een deel van het gezin niet in Dalfsen werd gedoopt, maar ergens anders. Waar dan? In Zwolle?

Met wie trouwden de zussen van Jannetje Egberts en Lubbigje Egberts?

Was er eentje bij, die met een Hendrik van Berkum trouwde? Bijvoorbeeld met een Hendrik Jansen van Berkum, die in Berkum woonde en die land had, dat later door Teunis Hendriks werd verkocht?

Jan Hekhuis had zelf een zus: Janna Heckhuis, gedoopt in 1699 te Zwolle. Is zij  getrouwd? Met een Hendrik van Berkum? Dan zou het de zwager zijn.

      Aanvulling: Janna is gedoopt in 1699, de akte van borgstelling is uit 1717, dat zou net kunnen.

Of was die Hendrik van Berkum dus een stiefvader van Lubbigje Egberts?

Of een stiefvader van Jan Hekhuis? In het overzicht van de familie Hekhuis op Internet staat geen stiefvader, maar je weet maar nooit.

De borg van Jan Hekhuis bij het aanvragen van burgerschap kan ook een collega zijn geweest. Dat Jan dus graag lid wilde worden van een gilde, waar Hendrik van Berkum al lid van was.

Of Hendrik was de huurbaas.

Of buurman.

Een neef, een oom?

Of een vriend, die een paar centen had. Want een borg werd er wel op aangesproken als de volledige som geld op den duur niet was betaald. Regelmatig werd eerst de helft betaald en soms was de persoon die burger was geworden inmiddels overleden als de 2e helft nog niet betaald was.

Verder weet ik vrijwel niets van Hekhuis. Het was binnen de familie Hellendoorn een voornaam. En in dat boek van Berkenvelder staat nog dat de dochter van ene Hekhuis illegaal hoedenlint verkocht. Zij was dus geen lid van het gilde. Men probeerde haar te betrappen. Had ze ook het burgerschap niet? Was ze familie van Jan Hekhuis? Dochter, kleindochter, tantezegger?

Pagina's