database weeskinderen veenhuizen online

DoorJoke Wolffop19/10/2016 - 11:57

De namen van bijna 9.000 vondelingen en weeskinderen uit heel Nederland komen op 23 oktober 2016 online. De kinderen werden vanaf 1824 naar Veenhuizen gestuurd, een van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. De namen zijn ingevoerd tijdens het werk aan het boek De kinderkolonie van Wil Schackmann, dat in september is verschenen. De database is vanaf 23 oktober toegankelijk via de website www.alledrenten.nl. De gegevens zijn bedoeld voor de meer dan 1 miljoen Nederlanders met een voorouder in de armenkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. Meer informatie: http://www.drentsarchief.nl/nieuws/930-weeskinderen-online