Cent Andries van Onna

DoorAlbert Aaldersonop23/05/2012 - 13:03

Het gaat mij om de afkomst van Cent Andries hij trouwt NH te Steenwijk 13-1-1669 als jm van Onna met Greetje Daniels jd. van Onna.
Cent Andries zou degene kunnen zijn die op 7-12-1645 in Giethoorn wordt gedoopt als zoon van Andries Claes van Unna.
Andries Claes huwde op 27-1-1644 in Giethoorn met Albertje Berends. [in de transcriptie wordt ze Albertje genoemd, in het origineel zou je ook Abelis [!] kunnen lezen.
De voornaam Cent en het patroniem Cents komen veelvuldig voor in Onna en Zuidveen.
In de jaargang 1980/81 van Nederland’s Patriciaat wordt een genealogie vermeld van de familie van Doorne.
Vincent van Doerne, bastaard uit het Huis van Deurne, mondig dec. 1519, balling 1530, vestigde zich te Steenwijk,ovl. voor 29 april 1549, tr. Wobbt Vosch, geb. omstreeks 1498, eigenares van land onder Onna (bij Steenwijk) en Giethoorn, ovl. na 29 april 1549, dr. van Mr. Gerrit Stevensz. en Marrigjen Willems.
Uit dit huwelijk o.a. 2 zonen Steven Cents en Frederik Cents
1. Steven Cents, balling uit Steenwijk 20 febr. 1563, ovl. na 17 mei 1580, tr. Femme N.N.,ovl. na 1 juni 1577.
Hieruit (o.a. ?) een zoon Cent Stevens, die in 1610 vijf zonen en twee dochters had, die uitsluitend onder patroniem voorkomen.
2. Frederik Cents, Vervener onder Steenwijk ovl. Tussen 3-10-1582 en 26-2-1583 huwde Elizabeth NN ovl. Na 3-8-1612. Hieruit een tak die steeds zonder geslachtsnaam voorkomt.
Voor de duidelijkheid andere kinderen worden wel verder uitgewerkt in deze genealogie, deze 2 zonen niet.
Ik zou graag Cent Andries willen linken aan Vincent van Doerne [Doorne]
Is er iemand bekend met deze familie ?
Vriendelijke groet Albert Aalderson.

Reacties

afbeelding van jiplenstra

Deze Johan van Doerne is ook te vinden in de regesten van Brabant: Bijvoorbeeld zijn testatment.

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&...

Daar wordt hij ook Heer van Bakel genoemd. Dit lijkt me dus geen kind van Vincent.

afbeelding van blauwe_parel

En dit, past dit ergens:

Walraven van Wittenhorst huwde volgens huwelijksverdrag van 15 Mei 1575 met Margaretha van Deurne, dochter van Johan en van Josina van Erp, en na haar dood met zijn nicht Anna Voss, dochter van Vincent Voss van Schwarzenberg en van Jacoba van Wittenhorst.

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07_01/molh003nieu07_01_2190.php

(zie ongeveer middenin)

Margaret

 

 
 

 

 

   

 

afbeelding van jiplenstra

Beste Margaret

De derde uitspraak in je link kan nooit over de nakomelingen van Vicent van Doerne gaan vanwege het jaartal 1511. De tweede speelt in 1562, dan is Johan Cents van Doerne (de zoon van Vincent) ongeveer 30 jaar oud. Dat lijkt dus te kunnen. Hij zou dan met deze Jozyna van Erp een dochter Henrick(je) hebben die trouwt met Johan Roelofs.

Een andere mogelijkheid is dat nog een Brabantse Van Doerne naar Overijssel is gekomen. Het gebruik van de term "Heer van Doerne" is hiervoor misschien een aanwijzing.

Deze Johan van Doerne komt onder de naam Johan van Doorne in deze archieven al voor in 1555. Dat voedt de twijfel of het hier gaat om een zoon van Vincent die na 1530 trouwt.

Groet

Jip

afbeelding van blauwe_parel

Ik kom hier een Johan van Doerne tegen met echtgenote Jozyna van Erp.

Jozyna is eerder getrouwd geweest.

Zou dit de Johan kunnen zijn die in dit topic aan de orde komt?

Margaret

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=141&mizig=283&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=doerne

afbeelding van blauwe_parel

Dank je wel Jip!

Margaret

afbeelding van jiplenstra

Beste lezers

Deze discussie wordt al tamelijk lang en het overzicht dreigt verloren te gaan. Dat zou jammer zijn.

Ik zet daarom de hoofdzaken, voor zover mij nu bekend, nog even kort op een rij. Als ik wat over het hoofd zie of iets onjuist is hoor ik dat graag!

Cent Andries is een zoon van Andries Claes (doop 7-12-1645) .

Andries Claes is waarschijnlijk een zoon van Claes Cents uit Onna die als weduwnaar in 1654 trouwt met Grietje Berends uit Giethoorn. Zijn vader Cent moet dus omstreeks 1600 leven in de buurt van Steenwijk.

Vincent van Doerne en Wobbt Vosch krijgen een aantal kinderen. Ik baseer me hierbij op de publicatie Van Doorne in de 65ste jaargang (1980/81) van Nederland’s Patriciaat:

Steven Cents, Evert Cents , Johan Cents, Frederik Cents, Hendrik Cents en Lamme Cents (dochter)

Hieronder ga ik per kind na of die een Cent heeft voortgebracht die de vader van Claes Cents kan zijn.

Steven Cents

Balling uit Steenwijk 20-02-15 1563. Trouwt  met Femme N.N. en krijgt tenminste een zoon: Cent Stevens. Deze Cent Stevens heeft in 1610 vijf zonen en twee dochters die uitsluitend voorkomen onder het patroniem Cents. Hierbij kan een Claes zitten.

Echter Steven Cents is een balling uit Steenwijk en woont wellicht elders. Maar het kan zijn dat zijn zoon Cent weer terug is gekomen.

Evert Cents

Is vervener en veehouder in Zuidveen onder Steenwijk. Krijgt kinderen waaronder Cent Everts. Deze Cent Everts is landeigenaar onder Steenwijk. Trouwt tweemaal. Femme Jans en Hermentgen Reynders. Uit deze huwelijken 6 kinderen (Johan, Evert, Reint, Govert, Jacob en Coop). Er kan hier ook een niet gedocumenteerde Claes bij komen.

Johan Cents

Krijgt een dochter, Henrickje die trouwt met Johan Roelofs.

Frederik Cents

Vervener onder Steenwijk. Trouwt met Elisabeth N.N.

Hieruit een tak die steeds zonder geslachtsnaam voorkomt, gevestigd in de venen rond Onna.

Volgens de Kwartierstaat Bijkerk https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-bijkerk/I2887280.php zijn er de volgende kinderen (in chronologische volgorde):

·         Claes Frericx

·         Philip Frericx de Graeff

·         Cent Frericx

·         Govert Frericx

Deze Cent Frericx kan een zoon gekregen hebben en die noemen naar zijn oudste broer Claes.

Hendrik Cents

Geen nadere info over behalve dat hij na 5 mei 1628 sterft.

Lamme Cents (dochter)

Trouwt met Otto Roelofs

Vriendelijke groet

Jip Lenstra

afbeelding van Albert Aalderson

hallo Theo,

Bedankt voor je reactie en ik zal de genoemde site in de gaten houden, staat al ingedeeld bij mijn favorieten. Ik begrijp uit je reactie dat jullie je hoofdzakelijk bezig houden met het voorgeslacht van Vincent van Doerne en niet zo zeer met zijn nageslacht in de kop van Overijssel. Mocht je nog info hebben die voor mij interessant zou kunnen zijn, zie mijn oorspronkelijke vraag, dan zou ik dat graag van je vernemen.

Vriendelijke groet, Albert Aalderson

afbeelding van Theo Aldenzee

@Door mariena op do, 07/06/2012 - 16:35 "nu las op pro- gen van windgenealogie dat Cent inderdaad afstamt van Vincent van doerne (een vecht familie met losse handjes)hier las meer verhalen over, waar weet ik niet meer precies ,
ik zoek het welusop als je dat wil veel succes 
verder gr mariena...."

Beste Mariena,

Als er tijdens drie eeuwen, slechts twee man werd veroordeeld wegens mishandeling/moord of doodslag, kan ik onmogelijk dat "een vechtfamilie met losse handjes" noemen. Bovendien meldt u de bron niet.

Vincent echter was verwikkeld in een alledaagse vechtpartij! De man overkwam de pech dat zijn tegestander werd verwond en overleed. (gezien de stand der medische wetenschappen in die tijd, niet erg bijzonder.) De vermeende moord, werd doodslag en als mishandeling met de dood tengevolge, VERZOEND maar desondanks veroordeeld tot verbanning. De ban was bedoeld om de nagelaten familie van het slachtoffer tevreden te stellen.

Zijn familie, (groot)ouders, broers en zusters c.q. neven en nichten, ooms en tantes waren van onbesproken gedrag!

Te Steenwijk arriveerde aldus geen crimineel! trouwde Wobbeke Vosch uit een welbemiddelde en notabele familie en met zijn dikke zak met geld wist hij zich te Steenwijk, keurig te gedragen, kennelijk. Zijn nazaten waren van religieuse levenswijze tot diep in de 20e eeuw.

Wellicht nog ten overvloede: Vincent en zijn families waren op geen enkele wijze verwant met de voorouders van Huub van Doorne (D.A.F. automobielen) zoals sommigen beweren.

Beste groeten,

afbeelding van Theo Aldenzee

Mooie discussie m.b.t. Vincent van DOERNE! Evenwel mogen wij er op wijzen dat het CBG Jaarboek waarin Vincent's voorouders, nogal wat oneffeheden bevat. Ook zijn er heel wat hypothesa op het internet geplaatst als "Feiten". Ook wij " www.van-Deursen-8000.nl " waren nog niet helemaal zuiver!

Graag laten wij Overijssel weten dat er komende winter hard wordt gewerkt aan een goede genealogie van de van Doerne's inclusief de wegens doodslag verbannen Vincent (waar iemand op dit forum de hele familie voor veroordeelde!) Deze doodslag is verzoend en i.v.m. de balling verhuisde Vincent, met een flinke zal geld, naar Steenwijk. Hij was géén bastaard!

Er is e.e.a. wel bekend, (zie ook genealogie van de Graaf) maar er is ook veel onzin in de digitale wereld gekomen. Kijk ook maar eens op www.Deurnewiki.nl

Houdt aldus, na de winter, onze site in de gaten op de pagina "DOERNE".

Tussentijds mogen altijd vragen richting Zuid-Limburg c.q. Oost Brabant, via @Gmail.com met Familiearchivaria voor de ad, worden gesteld.

Ook wij hebben belangstelling voor de nazaten van onze Vincent daar bij u in het schitterende overijssel waarvan in rechtstreekse vaderlijke lijn nog nakomelingen thans in leven zijn.

Met warme groeten

Theo A. Coördinator voor van Deursen 8000

afbeelding van Albert Aalderson

Hoi Jip,

Er is in 2012 een DVD uitgebracht met als titel: Nederlandse Adel & Patriciaat: genealogieen en heraldiek.

Centraal bureau voor Genealogie & St.Historic Future ISBN 978-90-5802-090-1

Op deze DVD staat dus een gedeeltelijk uitgewerkte stamboom van Vincent van Doerne.

Groet Albert

Pagina's