bmr Gerrit/Gerhard van der Hell(e) (Terhel/Verhel)

DoorAnnelies Onijs ...op19/08/2016 - 17:15

Ik weet helemaal niets over Gerrit/Gerhard van der Hell(e) (Terhel/Verhel), behalve dat hij burgemeester in Zwolle is geweest.
Weet iemand iets meer over hem?

Reacties

afbeelding van carolina

In onderstaande akte (via Utrechtsarchiefnet) worden de kinderen van Gerrit en Diewera genoemd:

Datering:    29-06-1627
Samenvatting: Jkhr. Arent van der Hel, jkvr. Johanna van der Hel, jkvr. Petronella van der Hel, wed. van Pelnidts en jkvr. Susanna van der Hel, voor zichzelf en namens jkvr. Hester van der Hel, getrouwd met jkhr. Erasmus de Voocht; allen kinderen van jkvr. Diewera van der Hel. Zij machtigen hun broer jkhr. Albert Verhel om te verkopen aan de Armen de Poth te Amersfoort een vierde deel en de helft van 3/4 deel van van drie dammaten land, op de Groote Maeth, onder Bunschoten. Door Diewera verkregen bij testament van Lobbrechtje van der Maeth. De wederhelft van het 3/4 deel is nagelaten door zaliger Jorden van der Maeth, is nog onverkocht. Zij verkopen ook aan Jacob Willemsz van Schoonhoven en Meijnerd Folckerts Saeb, hun deel van een maat land, buitendijks gelegen in Gelderland. Aan hun moeder nagelaten door Jorden van der Maeth.
Bladzijdenummer:    Fol. 78vo-79
Eigenaar:    Jorden van der Maeth
gemachtigde:    Jkhr. Albert Verhel
Objecten:    Een vierde deel en de helft van 3/4 deel van van drie dammaten land Een deel van een maat land, buitendijks gelegen
Geërfde:    Johan Verborch Claes Bode
Verkoper:    Jkhr. Arent van der Hel Jkvr. Johanna van der Hel Jkvr. Petronella van der Hel Jkvr. Susanna van der Hel Jkvr. Hester van der Hel
Koper:    De Armen de Poth JacobWillemsz van Schoonhoven MeijnerdFolckertsz Saeb
Woonplaats:    Leusden
Erflater:    Jkvr. Diewera van der Hel
Voornaam:    Jkvr. Diewera
Tussenvoegsel:    van der
Achternaam:    Hel
Bijzonderheden:    Overleden
     
Lobbrechtje van der Maeth
Toegangsnummer:    
0602 Gerecht Leusden, Leusderbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar, 1536-1811
Inventarisnummer:    
1049
Vindplaats:    
Archief Eemland

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Hallo Carolina,

 

Thanks!  Ondertussen had ik ook niet stil gezeten, en de eerste twee aktes ook gevonden, de derde niet.

Maar, meer (genealogische) info is zeer welkom!

afbeelding van carolina

Via archieven.nl (Archief Eemland) vond ik de volgende aktes. Het lijkt mij de juiste Gerrit ter Helle:

53    De officiales van het aartsbisdom Utrecht geven de pastoor van de Sint Joriskerk opdracht het huwelijk tussen Gerard van der Hell en Divera Albert Lumans dochter te voltrekken na het gebruikelijke onderzoek. Oorspr. Met zegel van de officiales en handtekening van de notaris.
Datering:    1571 januari 13 Traiectum anno a nato domini millesimo quingentesimo septuaginto primo die vero decima tertia mensis januarii tevens:  1188 NB: In het Latijn

 

554    Bitter vander Marsche en Luman ter Lyndt, huwelijkslieden vanwege Aernt vander Helle, gemachtigd door Anna weduwe van Johan van der Helle zijn moeder met zijn broer Gerryt van der Helle, aan de ene zijde en Jan Steven Henrickss soen en Wylhem Andriess, huwelijkslieden vanwege Ghysbert vander Maeth en Andries Pouwelss, voogden met Dywer Albert Lumanss dochter, aan de andere zijde, sluiten een huwelijksovereenkomst waarbij 
Gerryt inbrengt het vierde deel van 17 morgen land in Mastenbroeck, gemeen met Floris van Jutfaes en de kinderen Ter Brugge, die hij weer inbrengen zal als hij wil delen in de nagelaten goedren van zijn vader en moeder; 400 gulden die Aernt moet geven krachtens het testament van Johan vander Helle Jacobss, hun neef; 
en Dyewer brengt in alle goederen, erven, huizen, landen en renten haar nagelaten door haar vader en moeder; 
met de bepaling dat als een van de twee voor de ander overlijdt zonder daar kinderen bij te hebben alle goederen bezittingen weer teruggaan naar de betreffende familie; overlijdt een van hen voor de ander met achterlating van gemeenschappelijke kinderen dan gaan de goederen van de overledene daarop over; Gerryt zal Dyewer een lijftocht geven van 28 Karolusguldens; alle vermeerdering of vermidering van bezit tijdens het huwelijk zal gelijkelijk verdeeld worden. Oorspr. Met handtekeningen van Aernt, Gerryt en Dyewer en zegels van de de huwelijkslieden, fragment van het tweede, het derde geschonden.
Datering:   1571 januari 20

 

27-06-1572; 3 vierdelen van een huis, schuur, hof en hofstede op Bloemendal
Object:    3 vierdelen van een huis, schuur, hof en hofstede op Bloemendal
Verkopende partij:    Aernt van der Helle [procuratie bij Gerrijt ther Helle en zijn vrouw Dijewertgen voor de stad Zwolle]
Kopende partij:    De zonen van Henrick en Willem Andries
Aktedatum:   27-06-1572
Belendingen 1:    oostzijde: Willemptgen die Bachster
Belendingen 2:    westzijde: Gerrijt Soest Jacopsz
Belendingen 3:    zuidzijde: de openbare straat
Belendingen 4:    noordzijde: de openbare straat
Opmerkingen:    Op last van 18 stuivers per jaar uit huis, hof en schuur. Procuratie voor burgemeesters en schepenen van de stad Zwolle: Gerrijt ther Helle, ingezeten burger en zijn vrouw Dijeuwertgen. Aerent ther Helle woont in Amersfoort en is zijn broer; zij vekochten onlangs erfelijk een koopcedulle.
Bladzijdenummer:    
107 verso
Toegangsnummer:    
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811