Blekkenhorst - vervolg

Doorklunderop14/02/2014 - 12:56

Ik wou het toch even toevoegen.
Op het oude forum was er een topic over Blekkenhorst, waar alles wel redelijk was hoe het zat, maar om het verhaal meer 'vastigheid' te geven, is de volgende akte erg nuttig, die ik nog niet voorbij had zien komen:

ORA Ommen deel 7, f62, dd.03-04-1748
Scholtus Barend Balkman.
Keurnoten Frans de Smit en Harmen Cuipers.
Erschenen zijn Berend Misvoorde, Harmine, Dirkje en Roelofjen Jansen, zijnde deze drie met de eerste geassisteerd, en bekenden en verklaarden tezamen door hun stiefvader Hermen Jansen op't Blikkenhorst volkomen te zijn voldaan en betaald wegens hun overleden moeders goederen, met name Dirkjen op Blikkenhorst. Verder is gecompareerd Hendrikjen Janssen op het Blikkenhorst, geassisteerd met Proc. Hendrik Friesendorp als haar momber, te kennen gevende dat zij door het afsterven van haar man Jan Dirks op't Krukkers te Meer als weduwe met een kind Jan Jansen genaamd is blijven zitten, en het haar staat niet toelaat ongetrouwd te blijven, en dat ze daarom gaat hertrouwen, en daarom over haar kind als momberen aanstelt Gerrit Jansen te Meer, en haar stiefvader Hermen Jansen, en aan de zoon geeft voor zijn vaders goed 20 car.gl. en de kist met de kleren daarin. Zijn verder verschenen Jan Hendriks, zoon van Hendrik Vlierman te Gietem, en Hendrikjen Jansen stiefdochter van Harmen Janssen op't Blikkenhorst tot Eerde, en verklaren te gaan trouwen op de volgende conditien: de bruidegom Jan Hendriks verklaart het voorkind van zijn bruid Hendrikje Jansen, Jan Jansen genaamd, voor zijn eigen aan te nemen, en hij belooft al zijn goederen bij zijn bruid in te brengen om tezamen bezeten te worden, hebbende verder de bruids stiefvader Hermen Jansen verklaard dat zijn stiefdochters aanstaande man Jan Hendriks bij hem comparant op't erve zal inkeren en tezamen wonen en in volle eigendom met zijn bruid zal genieten de halve goederen van hem Hermen Jansen, en na zijn dood ook de andere helft; hiervoor verplichten bruidegom en bruid zich haar stiefvader Hermen Jansen "alle eere agtinge en liefde te bewijsen gelijk goede kinderen verpligt sijn", doch mocht het gebeuren dat ze niet samen konden leven, zullen de jongelieden van het erve moeten aftrekken.

groet
Peter

Reacties

afbeelding van van'tspijker

Peter,
Hartelijk dank !!!
Indertijd startte ik (ook) dat onderwerp
Ik denk dat ik dat goed gebruiken kan.
Ik ga er mee werken.
Fijn dat je er aan dacht dit wereldkundig te maken.

Frits.

Pagina's