Blekkenhorst - vervolg

Doorklunderop14/02/2014 - 12:56

Ik wou het toch even toevoegen.
Op het oude forum was er een topic over Blekkenhorst, waar alles wel redelijk was hoe het zat, maar om het verhaal meer 'vastigheid' te geven, is de volgende akte erg nuttig, die ik nog niet voorbij had zien komen:

ORA Ommen deel 7, f62, dd.03-04-1748
Scholtus Barend Balkman.
Keurnoten Frans de Smit en Harmen Cuipers.
Erschenen zijn Berend Misvoorde, Harmine, Dirkje en Roelofjen Jansen, zijnde deze drie met de eerste geassisteerd, en bekenden en verklaarden tezamen door hun stiefvader Hermen Jansen op't Blikkenhorst volkomen te zijn voldaan en betaald wegens hun overleden moeders goederen, met name Dirkjen op Blikkenhorst. Verder is gecompareerd Hendrikjen Janssen op het Blikkenhorst, geassisteerd met Proc. Hendrik Friesendorp als haar momber, te kennen gevende dat zij door het afsterven van haar man Jan Dirks op't Krukkers te Meer als weduwe met een kind Jan Jansen genaamd is blijven zitten, en het haar staat niet toelaat ongetrouwd te blijven, en dat ze daarom gaat hertrouwen, en daarom over haar kind als momberen aanstelt Gerrit Jansen te Meer, en haar stiefvader Hermen Jansen, en aan de zoon geeft voor zijn vaders goed 20 car.gl. en de kist met de kleren daarin. Zijn verder verschenen Jan Hendriks, zoon van Hendrik Vlierman te Gietem, en Hendrikjen Jansen stiefdochter van Harmen Janssen op't Blikkenhorst tot Eerde, en verklaren te gaan trouwen op de volgende conditien: de bruidegom Jan Hendriks verklaart het voorkind van zijn bruid Hendrikje Jansen, Jan Jansen genaamd, voor zijn eigen aan te nemen, en hij belooft al zijn goederen bij zijn bruid in te brengen om tezamen bezeten te worden, hebbende verder de bruids stiefvader Hermen Jansen verklaard dat zijn stiefdochters aanstaande man Jan Hendriks bij hem comparant op't erve zal inkeren en tezamen wonen en in volle eigendom met zijn bruid zal genieten de halve goederen van hem Hermen Jansen, en na zijn dood ook de andere helft; hiervoor verplichten bruidegom en bruid zich haar stiefvader Hermen Jansen "alle eere agtinge en liefde te bewijsen gelijk goede kinderen verpligt sijn", doch mocht het gebeuren dat ze niet samen konden leven, zullen de jongelieden van het erve moeten aftrekken.

groet
Peter

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Frits, eigenlijk zou je dat al moeten hebben volgens mij, omdat er een ander topic van jou op het forum is waar dat in staat.

Hermen Blikkenhorst wedr is hoofdbewoner en bij in wonen Jan Hendriks en zijn vrouw Hendrikje Jans met een kind Jan onder de 10 jaar en een maagd Jannigjen Hendriks en een klijne maagt Geertjen Jans.

Het zoontje Jan in deze VOT 1748 Eerde/Ommen is gedoopt 26 febr 1747 als z.v. Jan DERX op de Blekkenhorst en Hendrikje Janssen. Haar 1e man dus.

Uit het 2e huwelijk met Jan Hendriks ook een Jan gedoopt 16-3-1749

Hendrikje heeft dus 2 zonen met de naam Jan.

afbeelding van AFJ

Hallo Frits, de bewerking van de volkstelling van Ommen (en Den Ham) uit 1748 kun je zelf op de site van het HCO vinden. In combinatie met de gegevens uit de akte waarmee Peter dit forumtopic begon, zijn de toenmalige bewoners van het erf Blekken-/Blikkenhorst vrij eenvoudig op te sporen.

Met vriendelijke groet, André

afbeelding van van'tspijker

Barend,

Kennelijk weet jij meer over de Blekkenhorst zelf. Kun je mij vertellen wie de pachters waren zo rond 1750 ??

En eventueel inwonenden en waarom ??

Hermen Jansen (x Dirkje) zou (inwonende ??) stiefdochte(s) hebben gehad.  Weet jij hoe dat zat ??

Voorbaat dank,

Frits.,

afbeelding van barendblekkenhorst

In 1706 is het - Huis van  Eerde- in het bezit gekomen van Luitenant-Generaal Johan Warner van Palland. Van de gronden en boerderijen die aan de havazathe behoorden was niet veel meer over, de nieuwe eigenaar is daarom al snel begonnen met het aankopen van de erven en landerijen, zo is de erve Blekkenhorst in 1709 weer in het bezit gekomen van het Huis van Eerde te ommen.

afbeelding van AFJ

Hallo Barend, je zou ook het archief van Huis Eerde in het HCO kunnen inzien, daar bevinden zich stukken over de aankoop van de Blekkenhorst, toegang en nog een toegang. Er is o.a. een 19e-eeuws pachtboek.

Groet, André

afbeelding van van'tspijker

Peter,

Ik ga die info graag toevoegen an wat ik heb.  bedankt !!

Frits.

afbeelding van barendblekkenhorst

Beste Andre, 

Heel erg bedankt voor de informatie, het is voor mij heel herkenbaar, ik ben in die streek opgegroeit, en ben in Den Ham geboren, ik ga bij de gemeente Ommen nog eens informeren of er nog documenten van zijn, ik ben daar wel nieuwsgierig naar.

Vriendelijke groeten Barend.

afbeelding van AFJ

In 1832 lag er een boerderij Blekkenhorst ten zuidoosten van Huis Eerde, kadastraal bekend sectie F nummer 623. Zie het minuutplan.

Volgens Googlemaps staat daar ook nu nog/weer een huis.

Met vriendelijke groet, André

afbeelding van barendblekkenhorst

Heel erg bdankt voor deze informatie over mijn voorouders, ik ben ook erg benieuwd waar de Blekkenhorst ongeveer heeft gestaan, aangezien dat de Blekkenhorstweg er tot op heden nog is, en uitkomt achter het kasteel Eerde.

Groeten Barend Blekkenhorst.

afbeelding van klunder

Ja, het is zo'n naam die in je hoofd blijft hangen... Blekkenhorst, dus toen hij voorbij kwam wist ik dat het ergens gezien had.
Het is met deze akte in ieder geval 100% duidelijk hoe het zit:
Hermen Jans x Dirkje (Gosens) op de Blekkenhorst (eerder getrouwd met Jan Hendriks)
met hun kinderen, waaronder dochter Hendrikje Jans x1 Jan Dirks op't Krukkers x2 Jan Hendriks (zoon van Hendrik Vlierman te Gietem) en hun zoon Jan Jansen (van haar eerste man dus), die dus weer op het Blekkenhorst terecht Komen.
Gr. Peter

Pagina's