Blekkenhorst - vervolg

Doorklunderop14/02/2014 - 12:56

Ik wou het toch even toevoegen.
Op het oude forum was er een topic over Blekkenhorst, waar alles wel redelijk was hoe het zat, maar om het verhaal meer 'vastigheid' te geven, is de volgende akte erg nuttig, die ik nog niet voorbij had zien komen:

ORA Ommen deel 7, f62, dd.03-04-1748
Scholtus Barend Balkman.
Keurnoten Frans de Smit en Harmen Cuipers.
Erschenen zijn Berend Misvoorde, Harmine, Dirkje en Roelofjen Jansen, zijnde deze drie met de eerste geassisteerd, en bekenden en verklaarden tezamen door hun stiefvader Hermen Jansen op't Blikkenhorst volkomen te zijn voldaan en betaald wegens hun overleden moeders goederen, met name Dirkjen op Blikkenhorst. Verder is gecompareerd Hendrikjen Janssen op het Blikkenhorst, geassisteerd met Proc. Hendrik Friesendorp als haar momber, te kennen gevende dat zij door het afsterven van haar man Jan Dirks op't Krukkers te Meer als weduwe met een kind Jan Jansen genaamd is blijven zitten, en het haar staat niet toelaat ongetrouwd te blijven, en dat ze daarom gaat hertrouwen, en daarom over haar kind als momberen aanstelt Gerrit Jansen te Meer, en haar stiefvader Hermen Jansen, en aan de zoon geeft voor zijn vaders goed 20 car.gl. en de kist met de kleren daarin. Zijn verder verschenen Jan Hendriks, zoon van Hendrik Vlierman te Gietem, en Hendrikjen Jansen stiefdochter van Harmen Janssen op't Blikkenhorst tot Eerde, en verklaren te gaan trouwen op de volgende conditien: de bruidegom Jan Hendriks verklaart het voorkind van zijn bruid Hendrikje Jansen, Jan Jansen genaamd, voor zijn eigen aan te nemen, en hij belooft al zijn goederen bij zijn bruid in te brengen om tezamen bezeten te worden, hebbende verder de bruids stiefvader Hermen Jansen verklaard dat zijn stiefdochters aanstaande man Jan Hendriks bij hem comparant op't erve zal inkeren en tezamen wonen en in volle eigendom met zijn bruid zal genieten de halve goederen van hem Hermen Jansen, en na zijn dood ook de andere helft; hiervoor verplichten bruidegom en bruid zich haar stiefvader Hermen Jansen "alle eere agtinge en liefde te bewijsen gelijk goede kinderen verpligt sijn", doch mocht het gebeuren dat ze niet samen konden leven, zullen de jongelieden van het erve moeten aftrekken.

groet
Peter

Reacties

afbeelding van van'tspijker

Ria,

Bedankt (weer !!) voor aanvullende info.

ORA Ommen staat op de lijst voor volgend bezoek aan HCO.

Frits.

 

afbeelding van van'tspijker

Helen,

Bedankt voor (prachtige !! ) kaart.  Ik had al wel wat, maar deze nog niet.

Frits

afbeelding van helen

Heb je deze kaart al gezien? 

http://www.nevenzel.nl/Nevenzel/03%20Den%20Ham/OKV/Kadasterkaarten%20182...

Iets naar beneden scrollen en opzij: Sectie H en G.

Flierman in Gietem en Blekkenhorst in Eerde.

afbeelding van ria van bessen

Ja, die Jan is me bekend.

Er is een Jan Vlierman in 1818 die dan 37 jaar oud is en gehuwd is met Maria Alberts - Ommen. Zie wiewaswie. In het doopboek van den Ham zit een Willem Jansen Vlierman x Maria Willems en laten een dochter Willemina dopen op 13-07-1800. Ook in den Ham een Jan Hendriks op Flierman x Derkje Herms [1765] zoon Gerrit op 21-05-1769

Maar dit is Magele. Zelfs in Linde is een Vlierman.

Jij moet die uit Gietem hebben. En in den Ham zit slechts 1 doopvermelding uit Gietem.

Gietem ligt bij Vilsteren, toch? dus gewoon Ommen.

Je voorvader is een Jan, maar welke zal via verder onderzoek van het ORA misschien duidelijk worden. Dat wordt dan een bezoek aan het HCO? Ik heb in ieder geval niets voor je, helaas.

 

afbeelding van van'tspijker

Ria,

 

Huwelijken heb ik niet; de lidmaat boeken van Ommen  beginnen eerst in 1745 en de huwelijken in 1764. Wellicht zou onder Gietmen iets te vinden zijn maar onder welke grotere plaats  zou dat eventueel te vinden kunnen zijn ??

Ik vind wel van één (zoon) Jan Jans een huwelijk, met Jennigje Jans, zowel aangetekend in Ommen als in Hellendoorn van Maart/April 1769 met vermelding zowel Blekkenhorst als Huis Eerde.  De andere Jan Jans vind ik in die boeken, in ongeveer die periodes niet.

Heb jij suggesties voor verder zoeken ??  Onderwijl zit ik mogelijk met een ""onechte"" voorvader.  Eigenlijk best wel grappig.

Frits.

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Jan Hendriks de 2e man van Hendrikje is een zoon van Hendrik Vlierman te Gietmen - zie de aktes hieronder.

Hendrik Vlierman is verwant aan Willem Jansen Sluiter, wedr van Jannigjen Jansen, Hendrik is voogd van MZ over haar kinderen [1745].

Jan [Hendriks] Vlierman is voogd als neef van Willem [Jansen] Sluiter van VZ in 1766. Jan is dan voogd als aangehuwde neef omdat zijn vader voogd van MZ was in 1745.

Als Jan de zoon van Jan Vlierman zich later ook Vlierman gaat noemen, lijkt mij de Jan Jansz op Blekkenhorst de zoon van Jan Derks.

Misschien kun je er op deze manier achter komen? Huwt er een Jan Jans Vlierman?

afbeelding van ria van bessen

Nou, ik bedoelde eigenlijk het kind van Jan 1 of van Jan 2. Dat is dan je voorvader of moeder.

Maar jij bedoelt; als de vaders dus allebei Jan Jansen heten welke Jan is dan weer hun vader, Jan Derks of Jan Hendriks; oftewel de 1e of de 2e man van Hendrikje Jansen.

Heb je wel 2 huwelijken gevonden?

afbeelding van van'tspijker

Ria,

Natuurlijk heb ik doopdata, zowel van de Jan gedoopt op 12.02.1748 met als vader Jan Derxz, als van de Jan gedoopt 16.03.1749 van de vader Jan Hendriks. In beide gevallen dus van de moeder Hendrikjen Jans.  Maar welke  is nu mijn  voorvader ??  Beide patroniemen kunnen gelden. Of heb jij meer info van elders ??

Frits.

afbeelding van ria van bessen

Ik neem toch aan dat je een doop hebt van je voorvader of moeder, dan lijkt me dat toch niet zo moeilijk?

Hermen is inderdaad gehuwd met de weduwe.

De weduwe heet Derkje Goosens en haar man was Jan Hendriks Blickenhorst. Zij hertrouwt met Hermen Jansen. Derkje heeft bij hertrouw 6 onmondige kinderen in 1731 die Marten, Berent, Hendrickien, Hermtien, Derkkien, en Roeloffien heten.

Al die kinderen worden ook genoemd in de akte van Peter Klunder. Hendrikje is dus de stiefdochter van Hermen Jans die natuurlijk dan ook op de Blekkenhorst woont in 1748. Hij wordt zelfs voogd over haar kind. Hendrikje is dus ingetrouwd blijkens de VOT.

afbeelding van van'tspijker

Ria,

Inderdaad, dit was allemaal bekend.  Blijft de vraag wie van de twee Jannen, die dus elk een andere vader hebben, een voorvader van mijn is.  Daar ben ik nog niet uit.

Bovendien fascineerde het mij dat Hermen z.g. stiefdochters had. Hoe en waarom ?? Waren dat wellicht dochters van zij n overledfen vrouw uit een eerder huwelijk ?? En was Hermen de pachter ?? Zo niet, waarom woonde hij er dan ??  De boerderij hoorde toch bij het huis Eerde ??

Frits.

Pagina's