Berend Meulink en Hendrina Meulink.

Doorwim meijbergop29/03/2017 - 00:19

Graag hulp bij onderstaande vraag.

Huwelijk in Zwolle:1784 Zaterdag 17 April Berend Meulink JM in Spoolde bouwman, Eliesabeth Hendriks JD: ook aldaar, melkmeid
Zijn getrouwt Zondag 2 Meij 1784 S.G. Hendrik Lamberts in Spoolde, H.G. Hendrina Meulink vrouw van Willem Huiberts bij Heijno

Huwelijk Heino:11 juni 1763/3 juli 1763 getrouwt Willem Jansen Huberts j.m. an de Nieuwe Wetering onder Heino en Hendrina Jans Mullink j.d. van Marle onder Hellendoorn

Berend Meulink overleed 05-02-1831 op 80 jarige leeftijd, en zou dus rond 1751 geboren/gedoopt moeten zijn. Ik kom hem tegen op https://www.genealogieonline.nl/stamboom-potman/I1285.php als zijnde gedoopt op 19-05-1755 in Hellendoorn. Gezien het patroniem gebruikt bij Hendrina zou dat kunnen. Maar is de vader daar genoemd nu een Mollink of zoals in het doopboek staat een Schoppink.  Ook de doop van Hendrina Jans kom ik niet tegen. Gezien het huwelijksjaar van Hendrina zou ze vermeld kunnen staan in de volkstelling van Hellendoorn 1748. En daar kom ik een andere naam tegen die in een eerdere discussie met de naam Meulink/Mollink werd gebracht. (Familie Blekkenhorst Den Ham)  Jan Podt, met een dochter Hendriena. Is Jan Podt, dezelfde persoon als Jan Mollink en deze weer dezelfde als Jan Schoppink? Er staat ook nog een Berend Podt vermeld in de volkstelling. 

Reacties

afbeelding van wim meijberg

Nog niet, maar dat ligt niet aan de gegevens, meer dat ik me even met andere dingen bezig heb gehouden. Kom hier binnekort nog wel op terug, in ieder geval bedankt voor de hulp.

afbeelding van ria van bessen

Hebben de aanvullende gegevens - zie mijn vorig bericht - nog wat opgeleverd t.a.v. je zoektocht?

 

afbeelding van ria van bessen

In Zalk huwt een Jan Meulink als jm van Marle onder Hellendoorn wonende te Windesheim met Florentina Arnolda Hartman wed. te Zalk op 4 aug 1776, ondertr op 12 juli

In Zalk een Derk Meulink jm in Marle onder Hellendoorn met Maria Jacobzen wed. Derk aen de kust aan Jacobs[sie] in Marle, ingeschreven te Hellendoorn en aldaar met attest van hier getrouwd - datum 24 jan 1794

Op 4 juni 1790 een Hendrik Molink jm met Garritje Bartels jd beide alhier 27 juni gehuwd. Zij staan vermeld in het bevolkingsregister 1830 van Zwollerkerspel als Hendrik Meulink [76 jr van Marle] en Gerrigjen Bartelds Wissink [67 jr Zalk]

Berend staat in dit bevolkingsregister 1830 vermeld als 79 jr oud Hellendoorn wedr. van Elizabeth Hendriks met zoon Hendrik Meulink geb 20-03-1788 Haarst x Fennigje Spijker [07-02-1797 Haarst d.v. Gerrit Willem Hendriks Spijker en Janna Jans.

Ik denk dus wel dat de geboortedatum van Berend zoals hij zelf opgaf inderdaad correct is.

 

 

 

afbeelding van wim meijberg

Ria, Vorig jaar kwamen we van de familie Broekhuis naar Jennigje Jansen en via haar bij Mollink uit. Nu heb ik in een van de eerste generatie's van mijn familie Meijberg een huwelijk met een Meulink, waar ik dus iets meer van wilde weten, kom ik dus in hetzelfde gezin uit. Ik wou dus weten uit welke gezin Berend wegkwam en of Berend en Hendrina broer en zus waren, halfbroer en halfzus lijkt dus nu het meest voor de hand liggend, zoals je zelf aangeeft in ieder geval familie. Al blijf ik het verschil in de datum tussen zijn eigen opgave en de doopdatum erg groot vinden. Dus eigenlijk zoek ik bewijs dat Berend van 1755 dezelfde Berend is die overleed in Zwollerkerspel. 

afbeelding van ria van bessen

Ja, die gegevens had ik inmiddels ook, gedeeltelijk overgehouden aan die eerdere zoektocht die je benoemt.

Er is een Mollink in Daarle én een Mollink in Marle, beide in Hellendoorn [buiten nog een Mollink in Gietmen / Ommen]

Deze gegevens betreffen dus Mollink in Marle

Hendrina en Berent zijn in ieder geval wel familie en noemen zich allebei Mollink of Meulink. En Hendrina is huwelijksgetuige, ze komt van Marle - ouders zijn Jan Mollink en Aaltje Mollink.

Aaltje Jans haar ouders zijn deze:

OUDERS

20 maart 1698 Jan Hannissen j.m. op Haarink en Marije Gerrits j.d. te Schoppink, beijde te Marle

Uit dit huwelijk:

21 mei 1699 Jan Hannissen Schoppink te Marle en Marije Gerrits - 1] Gerrit

3 mei 1705 Jan Schoppink te Marle en Marije Gerrits 2] Egbertjen

5 februari 1708 Jan Harmenss Schoppink te Marle en Marije Gerrits 3] Aaltjen = Aaltje Jans Schoppink huwt de wedr. Jannis Jans

Egbertje, de zus van Aaltje huwt met Willem Berents

- uit dit huwelijk heb ik 8 dopen gevonden, allemaal meisjes en de oudste Derkje huwt 18 november 1741 met Albert Gerrits. Derkje overlijdt en laat 2 kinderen, Albert wil hertrouwen en als voogd wordt Jannes Scheppink aangesteld en ene  Rutger Teunissen op 15-08-1749. Willem Berents woont in of voor de Poort en is dan al overleden, Albert moet nog het erfdeel betalen aan de 2 zussen van Derkje volgens deze akte.

De voogdijakte opgemaakt bij het 2e huwelijk van Jannes heb ik niet, maar ik zal proberen die akte te krijgen, mits er natuurlijk een voogdij is opgemaakt.

De vraag is voor mij nog wel, wat en wie zoek je nu nog precies van die Mollinks.

 

 

 

 

afbeelding van wim meijberg

9 april 1772 Mannes Alberts j.m. wonende bij Opgang te Daarle met Aaltjen Jansen j.d. van Schoppink te Marle

6 september 1776 Jan Jansen Brink j.m. van ‘t Bos in broeklant onder Raalte met Jennigjen Jans j.d. van Schoppink te Marle

Deze twee horen er nog bij op de tweede regel Jennigje Jans.

afbeelding van wim meijberg

Tot nu toe gevonden van Jannis Mollink

Hellendoorn 1 mei 1729 Jannis Janssen j.m. op ‘t Schutten en Marije Hendriks j.d. op ‘t Hulsman, beijde te Marle

  1. 6 november 1729 Jannis Jannissen Mollink op Hulsmans te Marle en Marije Hendriks Jan
  2. 16 september 1731 Jannis … op ‘t olde Mullers onder Elen en Marije Hendriks Hendrikjen 

28 juli 1732 Jannis Janss wed. van wijlen Marije Hendriks op ‘t Ulenspiegels te Elen en Aaltjen Janss j.d. op ‘t Schoppink te Marle 

  1. 26 april 1733 Jannis Mollink Schoppink te Marle en Aale Janss Marije 
  2. 26 december 1734 Jannis Mollink Schoppink te Marle en Ale Janss Jan 
  3. 30 maart 1736 Jannis Mollink op Schoppink te Marle en Ale Janss Henderine
  4. 26 mei(?) 1738 Jannis Mollink op Schoppink te Marle en Ale Janss Marijken 
  5. 29 november 1739 Jannis Mollink Schoppink te Marle en Ale Janss Mannus 

5 juli 1742 Jannis Jansen wed. van wijlen Altjen Janssen op ‘t Schuppinck en Altjen Hendericks op ‘t Haaringks, beide te Marle

  1. 9 augustus 1748 Jan Möllink en Ale Jans, Schoppink te Marle Hendrik
  2. 19 mei 1755 Jannes Jansen en Aaltjen Hendriks, Schoppink te Marle Berent 

Als Berend Meulink aangeeft dat hij op 20-02-1748 geboren is en bij dit gezin zou horen dan moet hij ook in de volkstelling van 1748 vermeld staan bij dit laatste gezin. maar tussen februari en augustus zit maar 6 maand, dus kan dit niet.

Ria, vorig jaar op zoek naar Jennigje Jansen kwam volgens mij dit gezin ook voorbij. In 1742 weduwnaar, hertrouwen en dan 6 jaar later weer met zijn overleden vrouw een kind laten dopen.

 

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Nee, de broer kan niet als het klopt dat hij van 1748 is, maar er is wel een Berent gedoopt 1755.

Berent is wel familie, want wat doet anders Hendrina daar als getuige? En haar ouders zijn bekend, haar geboortedatum/doopdatum klopt precies.

28 juli 1732 Jannis Janss wed. van wijlen Marije Hendriks op ‘t Ulenspiegels te Elen en Aaltjen Janss j.d. op ‘t Schoppink te Marle

Deze Jannis is dus de zoon van Jan Mollink en huwde 2e xmet Aaltje Jans, gedoopt 5 februari 1708 als d.v. Jan Harmenss Schoppink te Marle en Marije Gerrits

Maria is hoogstwaarschijnlijk de dochter van Geert op 't Schoppink of Scheppink.

 

afbeelding van Janny Lalkens

In een kwartierstaat geeft wijlen Johan Schroten als ouders voor Berend Meulink:

Jannis Jansen Mollink X 5-7-1743 Aaltje Hendericks    Waar dat huwelijk was, staat er niet bij. En ik meen me te herinneren, dat er bij meer mensen verwarring was of de vrouw van Jan Jansen Mollink nu een Aaltje Hendriks of een Aaltje Jans moet zijn geweest.

Als ouders van Jannis Jansen worden genoemd: Jan Derksen Mollink X 26-6-1701 Marrijtjen Camphuijs   Bij meerdere mensen zag ik dit ouderpaar, maar ik weet niet, of ze dit van elkaar hadden geleend.       Bron: trouwboek Hellendoorn

Dan ouders voor Elizabeth Hendriks: Hendrik Lamberts X 24-3-1743 Albertjen of Alberdina Everts . Haar ouders zouden zijn: Evert Alberts X 6-8-1709 Lijsbeth Lamberts  Waar er getrouwd werd, weet ik niet.

 

http://www.stamboomonderzoek.com/annie/getperson.php?personID=I811&tree=... Hier staat, dat Jannis Jansen 3x trouwde, de 1e en 3e keer met Aaltje Hendriks en Aaltje Jansen       Hier staan verder ook nog allerlei gegevens bij, bijv. geboorteplaatsen. Maar ook hier staat onderaan, dat het allemaal niet 100% zeker is.

 Ria, was die offerte voor Jacob Peters op de Hoeve ( artikel Gerrie Bongers) of voor Jacob Bongers?

 

afbeelding van wim meijberg

Ria bedankt. Dan kan hij dus niet de broer zijn van Hendrina, er wordt in 1748 nog een Hendrik gedoopt in Hellendoorn van Jan Mollink en Ale Jans. Zal de omliggende plaatsen eens nakijken.

Pagina's