Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

in het eerste bericht heb al gemeld dat er in Zalk ook een familie Fox woont die zich Kooijman noemt.

Op internet vond ik het volgende stukje;
Jan Jansen Fox (alias Kooijman), zn. van Jan Jansen Fox en Truij Jansen, gedoopt 6 november 1707 te Zalk enz ....

Het is opmerkelijk maar het eerste kind van Berent Jansen Kooijman en Jannigje Jans Dieck wordt ook Truijdje genoemd,gedoopt 10 mei 1760 te Kamperveen en 1782 Op den 21 augustus is Koojmans Truij begraft.

De geschatte leeftijd van Berent Jansen zal wel ongeveer kloppen. Het eerst kind wordt op 30 jarige leeftijd geboren en het laatste kind op 61 jarige leeftijd.

Het doopboek van Zalk is in deze periode moeilijk te lezen. Er wordt op 24 juni 1725 een kind Berent gedoopt van Hendrik Jansz schoonzoon op Pramperhuisen. Deze vader laat later meerdere kinderen dopen. In mijn gedachten is dit niet een aannemelijke keus. Als je de Theorie opbouwt dat Berent Jansen mogelijk een broer is van Jan Jansen Fox dan zal hij een van de laatste kinderen zijn van Jan Jansen Fox en Trui Jansen geweest.

Is er meer bekend van Jan Jansen Fox en Trui Jansen.

Harm

afbeelding van harm56

Ria

Weer terug komend op het verhuizen Berend en Jannigje kunnen voordat ze in Kamperveen hun eerste kind laten dopen op een andere plaats ook al kinderen en ook een Jan hebben laten dopen.

Toon Kooiman trouwt 12 juni 1817 Met Jannegien (Jansen) Bos
Toon Kooiman, ged. Kamperveen 19 juni 1774, † Kampen 24 aug. 1832, zn. van Berend (Jansen) Kooijman en Jannigje (Jans) Dieck, tr. Kampen 12 juni 1817 Jannegien (Jans) Bos, geb. Kampen 3 nov. 1771, † ald. 18 jan. 1864, dr. van Jan (Lousen) en Aaltje Abrams.

Dit echtpaar heeft geen kinderen. Ik heb net de huwelijksbijlagen bekeken, maar die geven geen aanwijzing over de grootouders.

Kooiman komt 2 maal voor in mijn kwartierstaat. Mijn opoe Matje is via Jacob, Andries en Jacob verbonden met Berend Jansen Kooiman en in mijn moeders kant zit Jentje Kooiman een dochter van Andries Kooiman.

Harm

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Begraafboek de Dompe Zalk
1763 Op den 20 december is Kooijman zijn kind begraven
1764 Op den 27 september is Kooijmans zijn kind begraven.
1779 Op den 9 augustus is Kooijmans zijn dogter begraft.
1782 Op den 21 augustus is Koojmans Truij begraft.
1784 Op den 9 juni is Jan Kooijman begraft.

Er is 4 x een Aaltje gedoopt, meestal betekent dat dat de andere drie jong zijn overleden [hoeft niet] maar de laatste Aaltje zou dan deze zijn

Camperveen den 12de van de Oogstmaand 1810
Keurnoten: mr. P.H. van Heimenberg en Jacob Willems.
Ondertrouwd Wicher Wolters, j.m. en Aaltje Berends Kooiman, j.d. beide te Camperveen.
Getrouwd den 3den van den Herfstmaand 1810.
Scholtus: mr. J. Tichler. Keurnoten: Toon Kooiman en Willem Gerrits.

Uit de akte blijkt dat Toon dan nog in leven is.

En vermoedelijk gaat de afstamming via Toon?

Er is geen zoon Jan gedoopt..

De begraven Jan Kooiman is kennelijk de vader van Berent

Alhoewel er geen Jan Kooiman op het Noordeinde Hoogeweg in 1748 woont behalve een Jan Wessels en een Jan Jansen.

En het viel me op [ook aan het Noordeinde 1748] dat Jannetjen Egberts genoemd werd als x met Egbert Jansen, en zo te zien aan de leeftijd van de kinderen is zij de 2e vrouw van Egbert. Maar dat is allemaal giswerk.

Ik denk dat het ORA de oplossing moet geven.

[ 01. November 2013, 16:13: Bericht gewijzigd door: ria van bessen ]

afbeelding van ria van bessen

Harm, hij is niet overleden op die datum, maar begraven.

Begraafboek de Dompe
OP den 20 april 1776 is Beerent Kooijmans zijn vrouwe begraft.
Op den 18 februari is Berend Jansen Kooijman begraaven.

Volgens de volkstelling 1795 Kamperveen
Noordeinde of Hogeweg

op no.
[50] Berend Kooijman van beroep bouwman aangeefster Jannigjen Egberts 5 personen

Pagina's