Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

Eerst nog een vraag over een antwoord van 18/02/2016 - 20:09

Volgens het oud rechterlijk archief heeft Teunisje x Jan Jansen het patroniem Jacobs..

in welk deel of op welke datum wordt dit vermeld?

 

Deze Jacob was me ontgaan en moet ook een zoon zijn van Jan Jansen Fox en Trui Jansen. Ik denk dat de logische volgorde; geboorte, kind, volwassen en trouwen en weer geboorte kind enz. hij 20 jaar te laat wordt geboren. In het deel van de kwartierstaat I. A. Wiegant zit dit wel.

Jacob Fox geboren ca.1690, huwelijk tussen 1715 en 1720, zoon Jan Jacobs geboren ca.1720

Jan Jacobs Fox geboren ca.1720, eerste huwelijk (ondertrouw19 januari 1743) als jongeman van IJsselmuiden met Geesje Borger j.d. van Losser.

De Jacob van 1717 zit niet in de Volkstelling van 1748 in Zalk. De weduwnaar Jan Jansen Fox woont in bij zijn dochter Willempje Jans Fox en Willem Willems (van der Louw)

In IJsselmuiden worden ook kinderen gedoopt van Teunisje Fox gehuwd met Jan Lubberts, Lubbert 1738, Willem 1740, Gerrit 1743 en Jannes Helmich 1746??

Ik heb een index op begraven IJsselmuiden, die ik niet voor 100% snap.

Fokx J  -  Jacob   -  Zelf   -   20 juli 1765

Fokx J  -  Jacob   - Geertjen Hendriks -  vrouw - 21 juni 1765

Zoals ik het lees is Geertjen Hendriks vrouw van Jacob J Fokx begraven 21 juni 1765 en Jacob Fokx zelf op 20 juli 1765.

Wanneer Jacob J. Foks dezelfde is als uit de kwartierstaat A. I. Wiegant, dan is hij na 1729 hertrouwd.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Bericht 2

Kan deze gevraagde Jacob ook de zoon zijn van Jan Jansz Foks gedoopt op 30 sept 1719 te Zalk?

afbeelding van ria van bessen

Jannichjen Hendrix wed. van Gerrit Jansen de Hase, ze heeft 2 onmondige kinderen Lubbert en Gerrichjen, voogden worden Hendrik Jansen en Hermen Berents, erfuiting 6 cgls per kind.

Zalk 23 mei 1685

Deze akte zit in de contentieuse zaken van Zalk !!

afbeelding van harm56

Ik zeg niet dat de dominee een fout heeft gemaakt. Ik geef als verklaring dat de dominee mogelijk het patroniem van de vader van Jan Willems heeft gebruikt. Maar ik heb ook niet de wijsheid in pacht, maar zoek naar een verklaring. Ik vergelijk het met het gebruik van Fox, wanneer is het gebruikt als patroniem, terwijl een volgende generatie er als familienaam mee aan de haal gaat.

Het sterkste argument is, vind ik dat het me onwaarschijnlijk lijkt dat er 2 Teunisje Fox in Zalk rondlopen.

Er zit een hiaat in het begraafboek van eind 1666 tot begin 1675, dit zal dus geen oplossing geven.

Ik zal me moeten bekwamen om het rechtelijk archief van Zalk van voor 1675 te lezen, wat me nu nog niet lukt.

Harm

afbeelding van harm56

Nog een verduidelijking naar aanleiding van de vraag van 18-02-2016

Gerrit Jans de Haase is niet vanwege Jannigje Jacobs momber over de kinderen van Teunisje Fox, maar vanwege Lubbe Fox.

Kunnen we bewijzen dat Jan Jacobs Fox uit IJsselmuiden een zoon is van Jacob gedoopt 11 januari 1691 te Zalk als zoon van Jan Fox en Hendrikje Jacobs.

(uit kwartierstaat I. A. Wiegant)

Jan (Jacobs) Fox. Hij is gedoopt Kampen, IJsselmuiden of Zalk. Jacobs is overleden op 31-01-1777 in IJsselmuiden. Hij trouwde(1) op 19-01-1743 in IJssemuiden met Geesje Borger (ovl. 1765)

Hij trouwde (2) op 15-01-1745 in IJsselmuiden met

Gerrechien Jans, geboren IJsselmuiden. Gerrchien is overleden.

Jacob Fox Hij is gedoopt op 01-01-1691 in IJsselmuiden. Jacob is overleden op 20-06-1765 in IJsselmuiden of Zalk?, 74 jaar oud.

Hij begon een relatie met

Teunisjen Gerrits. Teunisjen is overleden in1729 in IJsselmuiden.

Tot zover de overname uit kwartierstaat I. A. Wiegant.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Het is gewoon een kritische blik op gegevens, van mijn kant en daar is toch niks mis mee?

Teunisje Fox gehuwd met Jan Willems krijgen een dochter Grietje, die als laatste genoemd wordt in de voogdijakte. Dus dat echtpaar bestaat, de rest van de kinderen ook.

Alle dopen zijn niet gevonden, dus dat betekent of ergens ander gedoopt of niet geregistreerd

Waarom ervan uitgaan dat de ds. een fout heeft gemaakt, waarom vraag je je niet af of deze Teunisje Fox wed. van Jan Jansen misschien direct overleden is en ze daarom toen nog belijdenis deed?

Zo uitzonderlijk was dat niet. En of er soms toch nog kinderen zijn van deze Jan? Maar geen voogdijakte.

Een fout is zo gemaakt hoor, simpel omdat er [nog] niet genoeg gegevens gevonden zijn of bekend zijn.

 

 

 

afbeelding van harm56

Een probleem creëren of oplossen. Uit het lidmatenboek van Zalk weten we dat Teunisje Fox op pinksterdag 1674 (13 of 14 mei 1674) beleidenis heeft gedaan in de kerk van Zalk en dat ze op dat moment weduwe was van Jan Jans vulgo Fox,  als hier had gestaan Jan Willems, vulgo Fox was er geen probleem geweest. Wat heeft de dominee bewogen om het zo op te schrijven. Ik kan alleen maar bedenken dat Jan Willems een zoon is van Willem Jans en dat de dominee de naam Jans niet als patroniem heeft gebruikt. Maar het blijft gissen.

Ik denk  dat ons grootste houvast is het dopen van Grietje op 25 september 1670 is wanneer er geschreven wordt de vader is Jan Willems Fox. Dit is het laatste kind van Teunisje Fox. Samen met Egbert Peters krijgt ze geen kinderen meer. Teunisje Fox is niet kort na het overlijden van Jan Willems hertrouwd, maar een paar jaar later. In 1674 is ze al weduwe, maar ze hertrouwd 6 mei 1677 te Zalk en op 28 april wordt de voogdij akte opgesteld.

In de voogdij akte wordt duidelijk gesproken over Jan Willems en niet over Jan Jans. Verder zullen de "Teunisje Fox" niet voor het oprapen liggen in een gemeenschap als Zalk dat er een tweede rond loopt. Het is geen Jan Jans of Jantje Jans.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Mijn inziens blijft dan nog steeds het probleem bestaan waar Dick het over heeft. Hoe kan Teunisje Fox wed. van Jan Jansen zijn in 1674 en in 1677 hertrouwen als wed. van Jan Willems en 5 kinderen van hem hebben?

afbeelding van harm56

zo net nog wat opmerkelijks gevonden.

Het is vermoeden dat Hendrikje Jacobs als weduwe van Jan Jans Fox hertrouwd (ondertrouwd op 14 april 1695) Zalk met Gerrit Teunis.

Gerrit Teunis gebruikt ook de naam Fox (Foks) ook nadat hij als weduwnaar hertrouwd (ondertr. 5 oktober 1722) met Geertje Jans j.d. van Kamperveen. Ze laten op 7 februari 1723 in Zalk Albert dopen. Als vader wordt vermeld Gerrit Teunis Foks

Op 25 oktober 1701 laat Gerrit Teunissen Fox Jannetien dopen.

Kinderen van Hendrikje Jacobs samen met Gerrit Teunis, Teunis 1696, Trijntje 1697, Jan 1698, Jannetien 1701 ?, Aaltje 1701 ? en Gerbert 1706. Jannetien en Aaltje zitten te kort op elkaar. De vernoeming van Gerbert is interessant. De opa van Hendrikje Jacobs wordt vernoemd.

We mogen nu de conclusie trekken dat Hendrikje Jacobs is overleden voor 1722. We zullen proberen dit in het rechtelijk archief te controleren.

harm

afbeelding van harm56

Nog een een antwoord op de vraag van Dick op 1 februari 2016

Ik denk dat je de naam Fox als voornaam en patroniem moet zien, die soms ook als familienaam wordt gebruikt. Berent Fox heeft een zoon die als Fox Berents door het leven gaat. Gerrit Jans de Haase heeft een zoon Fox.

In het boek "het Overijssels geslacht Westera" staat een beschrijving van alle Zalker Boerderijen. Ik heb het letterlijk overgenomen. Nr. 5 is huisnummer 5 van de Gelderse Kade. Het is een interessant boek, maar behandelt niet Kooiman of Fox

Pagina's