Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van Bruno Klappe

Een van mijn voorouders is Janna Jansen Fox uit Zalk, die op 27-8-1758 in IJsselmuiden trouwde met Gerrit Harmsen van den Berg (....-1805) uit IJsselmuiden.
Hun kinderen, allen geboren in IJsselmuiden, zijn:
- Jannes (1761-1828), gehuwd met Berendina Beerts / Berends / Berens (1773-1850);
- Aaltjen (1763);
- Jennegjen (1767);
- Herm (1769-1769);
- Harm (1771).
Ik ben er nog steeds niet achter wie de ouders van deze Janna Jansen Fox zijn.
Is zij de Janna, die 22-7-1731 in Zalk gedoopt werd als dochter van Jan Jansen Fox / Kooijman en Janna Harms?
Of is zij de Janna, die op 17-2-1737 in Zalk gedoopt werd als dochter van Jan Gerrit Fox en Wilhelmina Jans?
Het laaste paar had nog een dochter Janna, gedoopt 29-10-1730, en een dochter Jannetie, gedoopt 23-4-1724, beiden in Zalk, maar vermoedelijk zijn die al eerder overleden.
Ook het overlijden van Janna Jansen Fox heb ik nog niet kunnen vinden.
Wie helpt?

afbeelding van harm56

Ik kan op van papier naar digitaal geen Teunisje Jacobs vinden.

Huwelijken in Zalk met Jacobs

1662 Willem Jansen j.m. - Jennechien Jacobs j.d.

1674 Gerrit Jansen de Hase wed. - Jennechijn Jacobs j.d.

1675 Steven Harmens wed. -  Aaltjen Jacobs

1676 Jan Jansen j.m. - Jentjen Jacobs wed.

1677 Arent Willems j.m. - Stijntjen Jacobs j.d.

1678 Arent Jans j.m. - Lutgert Jacobs j.d.

1682 Jan Fox j.m. - Hendrikje Jacobs j.d

 

Huwelijken in Zalk met Jan Jans

1654 Jan Jansen j.m. - Jannechien Dirreckien

1658 Jan Jansen j.m. - Trijntjen Toonis

1659 Jan Jansen j.m - Annechien Willems

1662 Jan Jansen j.m. - Jutte Goosens j.d.

1663 Jan Jansen Dijck j.m. - Trijntjen Hendricks wed.

1668 Jan Jansen j.m. - Hendrickje Everts wed.

1669 Jan Jansen van Seele j.m. - Hendrikjen Jansen Dijck

1670 Jan Jansen j.m. - Trijntjen Henrix wed.

1671 Jan Jansen - Mechtelt Wighbels wed.

1671 Jan Jansen j.m. - Jannichjen Herms j.d.

1676 Jan Jansen j.m. - Jentjen Jacobs wed.

1678 Jan Jansen van Schellen j.m. - Geertjen Gerrits j.d.

1686 Jan Jans j.m. - Arentje Egberts

Lidmaten

Geesin Berents huisvrouw van Jan Jansen Jonker

Teunisjen Fox wed. van Jan Jans vulgo Fox

Hendrikjen Echts huisvrouw van Jan Jansen

Jan Jans Dekker onderscholte Jennechien huisvrouw

Jan Jans Hendrikjen Everts sijn huisvr.

Harm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Dick, in Zalk zit een Teunisjen Jacobs die gehuwd is met Jan Jansen. In de akte staat niet de naam Fox er bij, dus of zij dezelfde is als Teunisje Fox zal nog moeten blijken.

 

afbeelding van dick kooiman

Beste Ria en Harm,

Ik heb weer veel van jullie onderzoekswerk opgestoken. Dank daarvoor. Zelf blijf ik heel erg gericht op de persoon van Teunisje Fox. Ik denk ook dat er maar één vrouw is met die naam en in die tijd. Haar eerste man wordt met verschillende namen aangeduid, Jan Jans, Jan Fox of Jan Willems Fox. Dat blijkt uit het doopboek van Zalk:

1657 gedoopt Jan, zoon van Jan Jans

1668 Geertje, dochter van Jan Fox

1670 Grietjen, dochter van Jan Willems Fox

Die kinderen worden in die volgorde ook genoemd in het rechtelijk archief van Zalk bij het hertrouwen van Teunisje Fox 1677. Het blijft voor ons gevoel vreemd dat dezelfde man onder verschillende namen voorkomt. Maar dat geldt ook voor Teunisje zelf die Teunisje Fox wordt genoemd maar ook Teunisje Jacobs. Komt de familie van Teunisje oorspronkelijk uit Hattem? Wist ik niet.

Harm heeft het over de eendenkooi in Kamperveen. Weet hij precies de plaats waar die heeft gestaan? Is dat waar nu de boerderij van Ruitenberg staat, Zuideinde, of aan Geldersekade?

Hartelijke groet,  Dick

afbeelding van harm56

te optimistisch, geen bingo, nog geen bewijs.

Dat Geesje of Geertje een dochter van Jacob Jans Fox, lijkt me duidelijk.

De voogden geen idee. Bij Gerrit Jans denk ik aan Gerrit Jans Fox. Het is de vraag of die nog leeft en hij zou veel te oud zijn. Gerrit Jans Fox wordt geboren ca.1657, Het laatste kind van Gerrit Jans Fox wordt gedoopt 1701

Ik denk dat de zoon van Jacob van ca.1725 ook Jacob getrouwd is met Anna Vos

Jacob Jacobs Fox en Anna Vos laten zoon Jan dopen op 21-7-1754 Kampen Buitenkerk

Jacob Jacobs Fox en Anna Vos laten zoon Gerrit dopen op 23-5-1751 Kampen Buitenkerk

 

Sijne (Jurriëns) Felix is begraven 20 jan. 1804 IJsselmuiden. Jacob Jans Fox hertrouwd Margje Jans.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Harm,

Het was me niet duidelijk of Geertje een zus is .. of de dochter, daarvoor zou je toch het testament moeten hebben.

Maar gezien wat ik verder heb gevonden, lijkt Geertje de dochter te zijn van Jacob Sr.

f110 - IJsselmuijden, 31 juli 1765 - Richter R. Veen JUDr. Keurnoten Jan de Vries en Jan Coenradus. Verschenen zijn E. Baerlink, schoolmeester en custos [koster] alhier te IJsselmuijden, en Gerrit Stael, in kwaliteit van de bij het testament van Jacob Fox op 11 juli 1765 genomineerde voogden van Teuntjen Stolte en Annetje Stolte, kinderen van wijlen Geertjen Fox, bij Roeloff Stolte in echte verwekt. Zij nemen de momberschap aan.

Volgens mij zijn deze voogden aangesteld vanwege de erfenis.

 

50e penning 11 September 1765

Hendrik Jacobs Fox en dezelfs huisvrouw Hendrikjen Willems maken bekend dat zij volgens akte op heden gepasseert uit hun ouderlijke boedel van de overige mede erfgenamen hebben geaquireert den opstal van huis, bergen en schuur, staande op de grond van de heer baron Frans van Ingen als hier te IJsselmuiden, mits dat zij daar tegen aan de boedel moeten balderen of betalen vierhonderd guldens, doende dit alhier buiten projudicie registreren omdat zij menen hiervan geen vijftigste penning schuldig te wezen.

 

50e penning 11 September 1765 [zelfde datum !]

De wed. van Jan Fox maakt bekend dat zij van de erfgenamen van Geertien Hendriks getrouwd geweest met haar vader Jacob Fox, als mede van de mede erfgenamen van deze haar vaders bij liquidatie der boedel en volgens akte van heden heeft overgenomen den opstal van huis, staande alhier te IJsselmuiden op de grond van mevrouw Merwede mits daar tegens aan de boedel validerende of betalen tweehonderd guldens. Doende derhalve dit vor zoverre hiervan vijftigste penning verschuldigd mocht zijn alhier doch buiten projudicie registreren.

Ik ken geen wed. Jan Fox die als .. vader Jacob Fox heeft, kennelijk wordt hier schoonvader bedoeld, zou logischer zijn. .

gegevens betr.

4]dochter Geertjen Japiks

Ijsselmuiden 1754 Den 3 februari Roelof Jansen Stolte j.m. met Geertjen Japiks Fox j.d. beiden te IJsselmuiden, getrout alhier den 17 februari

f79 - 9 apr 1761 - Richter Dr. R. Veen.Keurnoten Jannes van der Wals en Teunis van Ommen. Het Gericht heeft tot voogden over de 2 onmondige kinderen (Teuntjen en Annigjen) van Roeloff Stolte, bij zijn overleden huisvrouw Geertien Jacobs in echte verwekt, benoemd Harmen Stolte en Hendrick Fox. Zij nemen de momberschap met handtasting aan.

dit zit in de VOT 1748 Ijsselmuiden ... geen Jan Jansen gevonden als inwonend, zoals je eerder hier plaatste, niet in Ijsselmuiden tenminste

1748 Ijsselmuiden VOT

[ 40]   6 - Jacob Fox en vrouw, twee kneghten en twee doghters.

[ 41]   2 - Jan Fox en vrouw.

 

f74 ‑ Actum IJsselmuiden, 27 juni 1732 ‑ Wolter van Marle, Scholtis van      IJsselmuiden en Graf­horst.      Keurnoten C. Nessink en P.J. Roldanus, JUDres.      Gecompareerd is Jacob Jansen, die gaat hertrouwen. Hij bewijst aan zijn 2 kin­deren (Henrik en Geertien Jacobs), bij zijn ehevrouw Teu­nisjen Ger­rits in echte verwekt, aan zijn zoon Henrik 30 Caroli gul­den en aan zijn doch­ter Gergien 25 Caroli gulden en een gouden ringetje, een zilveren haarnaald, 2 zilveren stiften, een zilveren haakje en een oog. Hij stelt als onderpand voor het voornoemde be­wijs van 25 gulden zijn huis in IJs­sel­mui­den op de grond van Me­vrouw Hoedemakers, weduwe van wijlen de HoogWelGeb. Heer Mar­we­de [Merwede]. Het geld blijft onder de vader tot de pupillen mondig zijn geworden of als zij gaan trouwen. De vader belooft zijn kinde­ren te alimen­teren volgens zijn mogelijkheden, en hen te laten le­ren lezen en schrijven. Tot mom­bers worden aangesteld Ger­rit Jansen en Her­men Wer­ners. Deze nemen de momberschap met handtasting aan.

Uit het 3e huwelijk van Jacob wordt nog een dochter Willemtjen geboren.

5] dochter Willemtjen [zie de VOT 1748. ]

22 april 1759 Aart Egberts van Grafhorst met Willemptje Japiks Fox van IJsselmuiden, getrouwt alhier den 6 mei. uit dit huwelijk: Ijsselmuiden 9-12-1759 Aatjen - Aart Egberts en Willempje Jacobs Fox

Gezien de VOT 1748 heeft Jacob Sr. ook 2 dochters !

Dat het om dezelfde Jacob gaat bewijst ook onderstaande akte waarin in de kantlijn-aantekening Gerrit Jans de voogdij overneemt.

f184 ‑ IJsselmuijden, 7 dec 1726 ‑ Joan ter Welberg JUDr, Scholtes van  IJsselmuijden.     Keurnoten Hendrik Gerritsen en Jan Derksen.      Gecompareerd is Jacob Jansen, toegenaamd Fox. Hij wil gaan hertrou­wen; dit met approbatie van Zijn HoogWelGeb. Gestr. de Heer Land­drost van IJsselmuijden en volgens getuigenis van dominé Francena. Hij be­wijst voor het moeders goed aan zijn 2 onmondige kinderen (Jan Ja­cobs en Jacob Jacobsen) aan ieder 25 Ca­roli gulden, en ver­der voor de linnen en de wollen kleren van de moeder aan ieder 5 gul­den. Het bewezene zal versterven van het ene kind op het andere tot de langstlevende toe; als beide kinderen overlijden devolveert het bewezene op hun vader. De vader be­looft zijn kinderen te onder­houden en hen volgens staatsgelegenheid te kleden, en te laten le­ren en schrijven, dit tot zij gaan trouwen of hun mondige jaren bereikt heb­ben; dan zullen zij het geld genieten, of eerder bij onverhoopt eerder overlijden van de vader. Als on­der­pand voor het bewe­zene stelt hij zijn huisje, waarin hij zelf woont.   Tot mombers wor­den aange­steld Coen­radus Jansen en Melghert Rut­gers. Deze nemen de momberschap met handtasting aan. Zij zullen verder alles doen en laten geschieden als volgens het landrecht gebruike­lijk is.      Kantlijn: In het Gericht van IJsselmuden, te Campen op vergunder aarde, 27 juli 1729 - Wolter van Marle, Scholtes.      Keurnoten [geen].   Op heden heeft Gerrit Jans in plaats van Melgert Rutgers de momber­schap met handtasting aangenomen.

Gerrit Jans is ook voogd in 1732

** Deze voogden zouden de sleutel kunnen zijn om verder terug in de tijd te kunnen komen.

 

Nog een eerder huwelijk van Hendrik zijn zoon, ter aanvulling.

3]zoon Hendrik Japiks

Den 27 februari 1757 Hendrik Japiks Fox j.m. met Annechien Jansen Staal weduwe beide van IJsselmuiden, getrout alhier den 20 meert

Den 11 februari 1759 Hendrik Japiks Fox wednr. van IJsselmuiden met Hendrikjen Willemsen Anslo j.d. van Grafhorst, getrout alhier den 25 februari 1759

Dit is het laatste huwelijk van Jacob Sr.

Den 13 mei 1759 Japik Fox wednr. van IJsselmuiden met Geertje Hendriks weduwe van Grafhorst, getrout alhier den 25 mei

en is Willemtjen de laatste dochter inmiddels gehuwd en is geen voogdijstelling meer nodig.

Geen Fox gevonden in Ijsselmuiden voor 1723 ..

 

 

 

 

.

 

 

afbeelding van harm56

Aan het puzzelen geweest met de IJsselmuider Fox.

Jacob Fox 1691 x Geertje NN

1) Jan (Jacobs) Fox ca. 1723, huw. 1743 Geesje Borger, 1745 Gerrigje Jans

2) Jacob ca.1725

 

Jacob Fox x Teunisje Gerrits

1) Hendrik Jacobs Fox ca.1727, huw Hendrikje Willems van Anslo

2) Geertien ca. 1730

 

Jacob Fox x NN NN

1) Willemtjen ca. 1735, huw. 6-5-1759 IJsselmuiden met Aart Egberts

 

Jan (Jacobs) Fox x Geesje Borger

1)  Jacob Jans Fox x (o.tr 10-10-1766 IJsselmuiden) Sijne (Jurriëns) Felix

             1) Geesjen Jacobs Fox, ged. 1 jan. 1768 IJsselmuiden, huw. Jacob Brink, huw. (o.tr 29-8-1806                 IJsselmuiden) Jannes Gerrits Buijert

              2) Geertjen ged. 30 sept. 1770 IJsselmuiden

              3) Geertjen ged. 10 nov. 1771 IJsselmuiden

              4) Hilligje Jacobs Fox ged. 27 mrt. 1774 IJsselmuiden huw. 2 mrt. 1794 IJsselmuiden Willem                     Gerrits Kerke

               5) Jan ged. 3 nov. 1776 IJsselmuiden

Jan Jacobs Fox x Gerrigje Jans

1) Fijchien Jans Fox ged. 22 apr. 1747 IJsselmuiden, huw 15-9-1771 Jan Jacobs Korthoef

2) Jan ged. 19 apr. 1750 IJsselmuiden

3) Geertien ged. 10 okt. 1751 IJsselmuiden

4) Trienjen ged. 2 dec. 1754 IJsselmuiden

5) Hendrikjen ged. 2 dec. 1754 IJsselmuiden

6) Hendrikje Jans Fox ged. 23 mei 1756 IJsselmuiden, huw. 1-11-1775 Egbert Jacobs (Vaandering)

7) Jan ged. 1 apr. 1759 IJsselmuiden

8) Geesjen ged. 4 dec 1763 IJsselmuiden

 

Hendrik (Jacobs) Fox x Hendrikje Willems van Anslo

1) Teuntje Hendriks Fox ged.26 juli 1761 IJsselmuiden, huwelijk Jan Jacobs Sijbrands

2) Willem ged. 26 dec. 1763 IJsselmuiden

3) Jacob ged. 19 okt. 1766 IJsselmuiden

4) Grietje Hendriks Fox ged. 3 mrt. 1775 IJsselmuiden, huw. Klaas Hendriks Hoogeboom

tot zover Harm

afbeelding van harm56

Een Jacob Fox overleden voor 11 juli 1765, heeft een zus Geertjen Fox gehuwd met Roelof Stolte volgens het ORA.

Jan (Jans) Fox geb. ca 1662 overleden voor 1695, huwelijk Zalk 14 mei 1682 Hendrikje Jacobs gedoopt 6 maart 1659 Zalk, overleden voor 1722, dochter van Jacob Gerberts en Berentijn Jansen; zij hertrouwd (ondertrouw Zalk 14 april 1695 Gerrit Teunis.

Kinderen van Jan (Jans) Fox en Hendrikje Jacobs

1) Berentjen gedoopt 31 december 1683 Zalk

2) Jan gedoopt 12 april 1685 Zalk

3) Teuntje gedoopt 3 februari 1689 Zalk

4) Jacob gedoopt 11 januari 1691 Zalk

5) Geertje gedoopt 1 maart 1693 Zalk

 

Jan Jansen Fox getrouwd (ondertr. 17 april 1707) te Zalk Trui Jansen, (ondertrouw 28 juni 1750) Zalk met Teune Dirks

Teuntje Fox, Gehuwd met Jan Lubberts????

Jacob Fox,  Gehuwd met Geertje NN, ca.1726 Teunisje Gerrits, ca. 1732 met NN NN en 25 mei 1759 te IJsselmuiden Geertje Hendriks

Geertje Fox gehuwd met Roelof Stolte

 

Harm

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Ik heb het verder uitgezocht.

Ik weet niet of je belang hebt bij de verdere lijn van deze Fox,of dat je wilt weten of hij er één uit Zalk is?

Hoe dan ook. Dát heb ik niet kunnen bewijzen.

Jacob Jans toegenaamd Fox is gehuwd met ene Geertje volgens de HFG telling van 1723 - geen kinderen. Dat betekent dat

De kinderen Jan en Jacob dan geboren zijn NA juni 1723

Jacob Jansen Sr. hertr. in 1726 met Teunisjen Gerrits. Zij is overleden voor 27-06-1732

uit dit huwelijk 2 kinderen *Hendrik en Geertien geboren na 7-12-1726 en voor 27 juni 1732

Hij hertr. dan weer - geen naam van de vrouw bekend maar uit dit huwelijk is een Willemtjen geboren.

Dan hertr. hij weer

Den 13 mei 1759 Japik Fox wednr. van IJsselmuiden met Geertje Hendriks weduwe van Grafhorst, getrout alhier den 25 mei

** GEEN voogdij gevonden.

Jacob Sr  is overleden op 20-06-1765 in IJsselmuiden

Er moet van hem een testament zijn dd 11 juli 1765, maar dat bezit ik niet.

PS. Het is wel te bewijzen dat zijn laatste vrouw Geertje Hendriks was.

 

afbeelding van ria van bessen

Dat zijn best wel veel Fox-jes... ook best lastig om ze uit elkaar te houden, als de niet Fox-jes zich ook Fox gaan noemen.

Meestal is het de boerderijnaam die wordt meegenomen en geen voornaam. Best wel bijzonder.

En zal het er met de onderstaande gegevens uit Ijsselmuiden niet duidelijker op worden .. ?

IJsselmuiden

In 1726 is er een Jacob Jansen, toegenaamd Fox die wil hertrouwen.

2 onmondige kinderen genaamd Jan en Jacob.

Voogden worden Coenradus Jans en Melgert Rutgers.

Moeder niet met naam genoemd.

Een .... Jacob Fox hertr in 1745, zijn overleden vrouw heette Geesjen Jans - 1 kind ..  een zoon Jacob vlgs de voogdijstelling van 1745

Huwt wél ene Jan Jacobs als wedr. Uit Ijsselmuiden met Gerrechien Jans jd uit Ijsselmuiden in 1745 –

is hij een Fox ?

Ene Jan Fox nl ... gehuwd met Gerrigjen Jans  is nl overleden voor 28-03-1766

laat in 1766  na als kinderen; Fijghien, Geertien, Hendrikjen, Jan en Geesje Jans, die zijn dus alle nog onmondig.

Voogden worden Gerrit Brink en Hendrik Fox, de laatste is de oom van de kinderen.

Geesje hertr. Hendrik Jans

**

Een Jacob Fox overleden voor 11 juli 1765, heeft een zus Geertjen Fox gehuwd met Roelof Stolte volgens het ORA

**

En een Jacob Fox die voogd wordt [als oom] in 1771 over de kinderen van Arent Gerrits x Hilligien Twillens.

En een Jacob JANS Fox die voogd wordt in 1779 over de kinderen van Evert Peters en Aaltjen Teunis en ook als Jacob Jans Fox  voogd over de kinderen van Jan van der Weg

Dan zit er nog een Anna Fox in Ijsselmuiden wed. van Willem Hermsen Bos, voogden worden Lubbert Egberts en Jacob Meijer datum 5-12-1767

Dit wat ik gisteravond laat nog bij elkaar hebt gezocht.

Ik zal vandaag kijken of ik nog meer gegevens kan vinden..

Pagina's