Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

Ria

Ik heb de kinderen van Teunis al vrij goed in beeld door  een vermelding 12-12-1748 op de Generale Index. Janna Herms wordt hier niet vermeld.

Ik heb gezocht op Janna Berents. Het tweede kind van Jan Jansen en Janna Herms wordt Berend genoemd

Misschien wat oud 6 februari 1698 te Zwolle gedoopt Janna, dochter Berent Harmens en Maria Jansen.

Dit echtpaar huwt 25 april 1793 te Zwolle.

Het zoeken gaat verder.

30-10-1718 is er waarschijnlijk een document waar de kinderen van Berent en Stijntje van Sloten mogelijk worden genoemd.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Hermen van Sloten uit Zwolle heeft geen dochter Janna. Je bedoelt toch Janna Herms x Jan Jansen Fox alias Kooiman?

Hermen heeft wel een zoon Teunis, zoon Berent én een dochter Stijntje.

afbeelding van helen

Wat is de volkse variant van Dorothea en Theodora.

 

Ik denk Dora of Doortje 

afbeelding van harm56

Soms kom je met een gelukje een eindje verder. Ik googelde Toon Kooiman en kreeg op genealogieonline (Stamboom Visscher-Drenten enz.) Toon Egberts Kooiman zoon van Egbert Jans Kooiman en Maria Klaasen Stijf.

Egbert Jans Kooiman is overleden 19 februari 1821 te Epe, oud 78 jaar. Dat deze tak van de Kooimans zich verder ontwikkeld heeft was nieuw voor mij.

Extra verrassend was dat de familienaam van Janna Herms wordt genoemd, nl. Janna van Sloten. Janna is een j.d. van buiten de Sassenpoort bij haar huwelijk.

De van Slotens in Zwolle zijn een touwslagersfamilie, de opmerking buiten de Sassenpoort komen we herhaaldelijk tegen. Tot nu toe heb ik nog geen vader gevonden. Ik dacht een broer te hebben, maar er zit een generatie tussen.

huwelijk 14 november 1696 te Zwolle

Teunijs Hermsen Lijndrajer j.m. en Geessien Willems Koelman Gett: vader van de Bruidegom en moeder van de Bruid Proclamatien gaan ook tot Hattum Att: get: en get:

3 mei 1722 te Zwolle hertrouwd Geesjen Willems met Jan Middendorp.

Harm

afbeelding van harm56

toevallig net in de tijd dat discussie opnieuw werd opgestart, vond ik het dopen van Marten Jans Kooijman, de geboortedatum volgens register civique van Oldebroek was 10 oktober 1727.

Gedoopt in Zwolle op 7 januari 1728 Martinus zoon van Jan Jannens en Janna Hermens.

Dus op zoek, waar komt de naam Martinus vandaan? Zoekt natuurlijk gemakkelijker dan Jan of Herm.

Zo vond ik het huwelijk van Hermen Martinus en Dorothea (Theodora) van der Horst, op 11 januari 1698 te Zwolle.

Hermen Martinus, begr. Broerenkerk Zwolle 8 juli 1717, tr. Zwole 11 jan. 1698 Theodora van der Horst, begr. Kruiskerk Zwolle 15 mei 1734.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Willemina, ged. Zwolle 13 okt. 1698.

2. Weebarta, ged. Zwolle 11 jan. 1702.

3. Margareta Martinus, ged. Zwolle 19 nov. 1704, tr. Zwolle 3 dec. 1730 Jacob van Holten.

4. Hendrik, ged. Zwolle 16 mei 1708.

Op allerlei manieren zoeken op de Generale Index kan ik Janna niet koppelen aan Harmen Martinus.

Het vernoemen in de familie Kooiman/Fox loopt toch al vreemd.Het eerste kind Martinus, het tweede kind Berend ook hiervan is de herkomst onduidelijk. vervolgens Janna, Hermtje, Gerrit, Trijntje, Hendrikje, Toon, Jacob en als laatste Egbert.

Wat is de volkse variant van Dorothea en Theodora.

Het bekent maken van de huwelijksebijlagen van 1823 uit Grafhorst was niet overbodig. Er wordt tweemaal een Jan Kooiman begraven op Kamperveen. Op 9 juni 1784 en op 20 maart 1790. Dit komt wel overeen met wat de getuigen in 1823 zeggen. Wat opmerkelijk is, is de hoogte van de bijdrage, in beide gevallen 0=15=0. Deze ligt lager dan wanneer de vrouw van Berent Jansen Kooiman en Berent zelf worden begraven. 1=9=0 en 2=6=0. Er is ook nog een begraven die ik niet kan plaatsen, 18 maart 1788 Kooijmans dochter 1=3=0.

Het hoofdgeld (1760 -1766) van Kamperveen. Berent Jansen Kooiman wordt steeds aan de Hoogeweg duidelijk vermeld, meestal 3 personen boven de 17 jaar en 3 personen beneden de 17 jaar. Geprobeert de oude Jan Kooiman te vinden, niet duidelijk te vinden.

Ik kan me bij het 41e huisgezin voorstellen, dat hiermee Jan Kooiman wordt bedoeld.

Jan Janszen Berends schoon wel behoeftig heeft egter dit middel (hoofdgeld) niet pro deo begeerd bij deze in kost gaende Engbert Berends. Het gezin van Jan Janszen bestaat uit 3 personen ouder dan 17 jaar, exclusief Engbert Berends.

Wanneer deze aanname waar zou zijn, verklaart dit twee vragen 1) het begraven van een oudere inwonende dochter (Kooijmans dochter begraven) 2) de voor volwassene lage grafkosten.Onduidelijk blijft wie is er eerst overleden (Jan Kooiman kan natuurlijk niet tweemaal worden begraven) Jan Kooiman of Janna Herms.

Harm

afbeelding van Bruno Klappe

Ik zie nu dat ik ooit een verkeerde conclusie heb getrokken.
Jannes van den Berg, gedoopt 14-6-1761 in IJsselmuiden als zoon van Gerrit Harmsen van den Berg en Janna Jansen en Janna Jansen Fox, is 18-2-1798 in IJsselmuiden getrouwd met Grietje Arends, en 30-1-1823 in Grafhorst met Grietje Lubbers. Dat blijkt overduidelijk uit de bijlagen bij het huwelijk uit 1823. Hij kan dus niet de Jannes van den Berg zijn die ik zocht, want die was in 1796 getrouwd met Berendina Berends.
Omdat ik dus niet afstam van de familie Fox, waarover deze vragenreeks ging, zal ik een nieuw vraag stellen over Jannes van den Berg stellen op het forum.
Met hartelijke dank aan de beantwoorders!

afbeelding van Andre Westendorp

Ik stam af van dochter Jennigje van Gerrit Harmsen van den Berg en Janna Jansen Fox.

In de huwelijkse bijlagen van het huwelijk van zoon Jan met Grietjen Lubberts op 30 januari 1823 te Grafhorst is o.a. te vinden :

  • Extract uit het doodregister der Buitenkerk te Kampen waaruit blijkt dat de vrouw van Gerrit Harms daar op 18 juli 1810 is begraven
  • Een verklaring voor de vrederechter te Kampen waarin o.a. vermeld is dat Harmen Roelofs van den Berg en zijn huisvrouw Aaltje, de grootouders van de bruidegom vaderszijde, te IJsselmuiden gewoond hebben en daar voor meer dan 40 jaar geleden overleden zijn
  • Een verklaring voor de vrederechter te Kampen waarin o.a. vermeld is dat Jan Kooijman en Janna, de grootouders van de bruidegom moederszijde, te Kamperveen gewoond hebben en aldaar aan den Hoogeweg voor ongeveer 30 tot 40 jaar geleden overleden zijn.
afbeelding van ria van bessen

Van wie stam je eigenlijk af, Bruno?

Er zit in het reg. civique 1811 geen nakomeling van Gerrit van den Berg, niet in Kampen en niet in Ijsselmuiden.

Gerrit wordt als Gerrit van den Berg in de VOT 1795 genoemd - daarvoor inderdaad Hamaker

Ik kan Gerrit en Janna ook niet als belijdend lid terug vinden in de lidmaatboeken of ik moet er glad overheen kijken.

Gezien de vernoeming dochter Jannigien zou Janna de dochter van Janna Herms  x J. Fox alias Kooiker kunnen zijn.

 

afbeelding van Bruno Klappe

Hallo André. Het zou inderdaad best kunnen dat de door mij gezochte Janna Jansen Fox op 1-7-1810 in de Buitenkerk begraven is. Haar man is te vinden in het NG overlijdensregister van IJsselmuiden: "1805, 9 November, Gerrit v.d. Berg, de Hamaker uit de Zak van IJsselmuiden".
Ik zocht net in het begraafboek van Kampen (boek 353), maar ik vond Janna Jansen Fox daar niet in. Waar kan ik haar vinden?

afbeelding van Andre Westendorp

Is het de Janna Jansen Fox die op 1 juli 1810 begraven is in de Buitenkerk te Kampen ?

Pagina's