Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Harm, jouw Janna hoort echt NIET bij deze tak van Sloten. Ik heb deze Sloten helemaal in beeld, en de enige Hermen die er is heeft een dochter Cornelia. De andere Hermen is de vader van Teunis van Sloten. Er komt helemaal geen Janna in deze tak voor, dan Janna Herms die gehuwd is met Jan van Sloten.

En deze Jan hoort ook NIET bij de voornoemde tak van Sloten.

In Zwolle zit bijv. een Arent van Sloten die huwt als jm van s'Gravenhage... ik bedoel maar.

Mocht je het nu nog wilt laten rusten, ook prima. Dan reageer ik niet meer.

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Harm, misschien toch eerder richting Vaassen en Epe ?

In Zwolle zit nog een familie van Sloten en NG.

Jannes van Sloten huwt 1e x Geessien Willems op 14-05-1731 en 2e x op 25-08-1743 Lamberta Hogeweg. Voogden over zijn kinderen worden Derk Sloten / van Slooten en Arent Kers van Vaessen

In Vaassen huwen twee dochter van deze Arent - Evertje en Hendrikje.

Is er ook een Egbert van Sloten in Zwolle.

In ieder geval hoort Egbert niet bij die touwslagersfamilie, Derk van Sloten niet en ook Jacob Sloten / van Sloten niet. Dan is er nog een Lucas van Sloten en zelfs nog een dominee van Sloten. Allemaal in Zwolle.

Egbert en Jacob zijn wel namen die bij Janna en Jan Fox / Kooiman voorkomen.

 

afbeelding van harm56

Ria bedankt voor de respons. Ik laat het eerst rusten. Ik heb op allerlei manieren op de Generale Index gezocht zonder resultaat.

Volgens melding 22-9-1747 en 12-12-1748 hadden Teunis van Sloten X Geesje Willems Koeleman vijf kinderen Willem ged. 21-12-1694, Hermannus ged 16-12-1696, Swaantje ged. 1-3-1703. Jan ged. 16-8-1716 en Berend 30-3-1714 allen te Zwolle.

We moeten naar Friesland toe, bij het dopen van Willem staat dat Teunis afkomstig is van Sloten. Al op alle friezen gekeken, doop en trouwboeken lopen vanaf 1594.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Voor de meelezers verbeter ik maar even het doopjaar van Egbert Jans Kooiman, dat is 1821 zie bericht Harm van wo, 15/06/2016 - 01:37

 

**

Oké, het kwartje is gevallen Harm.

Teunis van Sloten x met Geesje Willems heeft 3 onmondige kinderen, Zwaantje, Berend en Jan van Sloten in 1722 wanneer ze hertrouwd. Voogden worden Jan Koeleman en Lambert van Berkum. Teunis is dus overleden in 1722.

Deze Teunis is een zoon van Hermen van Sloot /Sloten en Geertruit Theunis. Zijn broer is dus Berent en zus is Stijntje. Berend is al overleden voor 1718 evenzo Stijntje. Stijntje was getrouwd met Jan Jansen Beekman.

Dit hierboven is helder. Helder is ook dat er geen dochter Janna is. Janna Herms is een dochter van Hermen van Sloten.

Vermoedelijk moet je een andere van Sloten hebben.

 

afbeelding van harm56

Egbert Kooiman overlijd 19 februari 1721 te Epe, weduwnaar van Maria Stijf, ouders Jan Kooiman en Janna van Sloten.

Het vinden van deze vermelding Janna van Sloten was de aanleiding om de discussie opnieuw te beginnen. Vooral omdat de familie van Sloten als touwslagers buiten de Sassenpoort actief waren en Janna Herms bij haar huwelijk als j.d van buiten de Sassenpoort wordt genoemd. Daarom denk ik dat we moeten proberen om het huwelijk van Berent van Sloten te vinden (Berent Herms) en een zoon van hem, alleen ik heb wat problemen met de generatie interval.

Teunis van Sloten en Geesje Willems Koeleman krijgen kinderen tussen 1696 en 1714. Dan moet Berend van Sloten minimaal 10 jaar eerder zijn getrouwd, wil een oudste zoon ca.1707 een dochter krijgen. Jan Jansen Kooiman trouwt op achttien jarige leeftijd met Janna, misschien was Janna ook Jong? Misschien zit er wel een RK achtergrond in Janna, Martinus en Anthonij (Toon) zijn niet veel voor komende namen bij protestanten.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Harm, bedankt, dat maakt het een stuk overzichtelijker, voor mij dan.

Wat is jouw bewijs eigenlijk, dat Janna Herms een van Sloten is? Dat is me niet duidelijk.

Die Berent van Sloten is al overleden voor 1718. Geen vrouw bekend.

Stijntje trouwens ook, haar man is Jan Jansen Beekman.

Ik heb het vermoeden dat dit geslacht RK is.

Er is wel een Egbert van Sloten, die 2x huwt, zag ik op VpNd.

afbeelding van harm56

Jan Jansen Fox/Kooiman huwelijk 24 oktobert 1726 te Zwolle met Janna Herms van Sloten.

1) Martinus (Marten) gedoopt 7 jan. 1728 Zwolle. Marten is overleden 16 maart 1816 Oldebroek.

2) Berend gedoopt 30 jan. 1730 Zwolle. Berend is begraven 18 maart 1803 Kamperveen.

3) Janna gedoopt 22-7-1731 Zalk (Jan Jans op de Koij). Janna is begraven 18 juli 1810 Buitenkerk te Kampen

4) Hermtjen gedoopt 1 feb. 1733 Hattem (Jan Jansz - Janna Harmsz)

5) Gerrit gedoopt 7 maart 1736 Zalk (Jan Jansen Fox) op de Kooij, Gerrit leeft noch bij de volkstelling van 1748.

6) Trijntje gedoopt 7 juli 1737 Zalk (Jan Jansen Fox) in de Kooij, Trijntje leeft in 1748 niet meer

7) Hendrikje gedoopt 17 dec. 1738 Zalk (Jan Jansen Fox -Janna Harms) in de Kooij, Hendrikje leeft nog in 1748.

8) Toon gedoopt 12 feb. 1741 Zalk (Jan Jansen Fox - Anna Harms), Anthonij Jans leeft noch in 1748.

9) Jacob gedoopt 21 okt. 1742 Zalk (Jan Jansen Fox - Janna Harms) in de Kooij, Jacob is overleden voor 1748

10) Egbert gedoopt 22 november 1744 Zalk (Jan Jansen Fox - Janna Harms) op de Kooij, Egbert is overleden 19 feb. 1821 Epe.

Begraven overlijden Zalk

eind september 1747 en nog een kind van Jan Kooijman (Ttijntie ni Sullor)

5 oktober 1747 Jacob zoon of kind van Jan Kooijman aan de rode loop

6 oktober 1747 Hermpje dogters van Jan Koijman, dat een sikkel in de voet gevallen was ......... schrander gezagt wierd aan de rode loop.

We hoeven dus niet meer te twijfelen of Hermpje er bij hoort.

Ik had nog even de ingeving om op Martina te zoeken, maar heeft niets opgeleverd.

Ria ik had gehoopt dat je kon aangeven wie met Berent van Sloten was getrouwd, zodat ik het huwelijk kan opzoeken.

Het huwelijk van 1728 van Harmen Berents wed. weet je wanneer zijn eerst huwelijk is geweest en met wie. Ik zag dat hij katholiek laat dopen in 1730.

Vandaag niet zo hard gezocht, gewerkt in de tuin.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Harm, in dat testament worden 3 kinderen genoemd van wijlen Hermen van Sloten / Hermen Sloot.

Teunis, Berend en Stijntje.

Deze kinderen leven dan nog. Er is geen Janna genoemd.

Deze Hermen kun je uitsluiten.

**

Het patroniem is Herms.

En in die tijd was het niet gebruikelijk het patroniem van opa te nemen, dat zie je alleen rond 1800 gebeuren.

Misschien kun je alle kinderen van Jan en Janna hier weer eens neerzetten, ? incl. Hermtje uit Hattem, ze zou daar best bij kunnen passen, als het qua tijd tenminste klopt.

Misschien zinvol om te kijken of er nog een zus of broer van Janna Herms trouwt? Misschien treedt Jan nog ergens op als voogd?

 

 

 

afbeelding van harm56

Ria 

In het testament staan daar niet de echtgenoten van Berend en Stijntje, of de kinderen? Ik doe maar een gok, omdat de er nadrukkelijk wordt gesproken over de kinderen  denk ik dat Berend en Stijntje al zijn overleden. De Berent Hermens en Maria Jansen uit het vorige bericht kunnen we uitsluiten??

Kunnen we er op aan dat Herms als patroniem is gebruikt, kan het niet het patroniem van de vader zijn. In het rijtje kinderen van Jan Jansen en Janna Herms heb ik ook opgenomen Hermtje gedoopt 1 februari 1733 in Hattem, ouders Jan Jansz en Janna Harmsz, deze is zeer twijfel achtig achteraf, maar opgenomen voordat ik wist dat ik in Zwolle moest zoeken. Anders is bij het vernoemen bij Kooiman/Fox weinig Herms te vinden.

Moeten we niet in het kringetje van de "van Slotens" zoeken. Heeft Berent van Sloten een zoon Hermen of Hermannus? en klopt dan de opvolging van generaties dan wel. Wat ik zeer betwijfel.

Een Gerrit van Slo(o)ten 1734 kan ik allen vinden van Willem van Sloten en Berentje van Sloten is niet te vinden op de Generale Index. Ook is er een Hendrik 12-5-1700 en Jan 23-2-1699 gedoopt van dit echtpaar Hermen Berents en Willemtje Jans.

17-04-1698 Harmen Berents j.m. Willemtien Jansen S:G: Lubbert Alberts H:G: de moeder

We zoeken verder.

Deze net gevonden. We gaan er van uit omdat de moeder getuige is bij het huwelijk van Janna Herms, dat de vader is overleden?

Huwelijk 27 juni 1728 te Zwolle

Harmen Berents wed.naar met Geesien Hendericks wed. van Jan Jansen beijde buijten de Sassenpoort de Broer van de bruijgem Seijne Beeren de bruijt getuijge Janna Beerents de Bruijgom moet Erfuijting doen. Beijde moeten sij de vrou en mans doet toonen. Is gedaan.

Doordat de naam van de eerste vrouw niet wordt vermeld kan ik het eerste huwelijk niet opzoeken. De locatie is interessant buiten de Sassenpoort.

Het volgende vond ik wel leuk. Janna Martens Kooijman  en Jan Jacobs van Veen vernoemen een zoon Martinus geboren 14 juni 1805 in Oldebroek. Martinus was nog niet vergeten.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Ja, dat gegeven GI klopt; dat is een testament van de wed. van Hermen van Sloten. Zie mijn vorig bericht.

Janna heeft als patroniem Herms en er zijn diverse Hermens in het doopboek te vinden die een dochter Janna hebben.

De Hermen die er voor mij uitsprong was Hermen Berents x Willemtje Jans. Zij hertr. met Willem Jacobs.

Buiten een dochter Janna in 1703 hebben ze ook een zoon Gerrit en een dochter Berentje, deze laatste te vinden op VpNd .

Ze huwen in 1701.

Als Willemtje hertr. dan heeft ze 2 dochters en 1 zoon, er worden geen namen genoemd. Erfuiting 20 gls per kind.

Als Janna trouwt dan is haar moeder getuige.

Als Willemtjen overlijdt na deze huwelijksdatum als vrouw van Willem Jacobs heb je misschien de juiste, mocht Willemtjen overleden zijn voor die datum dat is ze zeker niet de moeder van Janna. Op die manier kun je selecteren.

 

 

 

 

 

Pagina's