Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van helen

 Is het gebruik van het patroniem een wet van Meden en Perzen dat  altijd klopt. 

 

Ik weet niet precies hoe je dit bedoelt, maar ik ben wel vaker tegengekomen dat een kind gedoopt werd met het patroniem van de moeder. 

Dat kind was dan genoemd naar een (overleden) broer of zus van de moeder.

 

afbeelding van ria van bessen

Het is wel zo dat Janna steeds als patroniem Herms heeft [in alle varianten geschreven] en dat ze pas na 1811 de familienaam van Sloten draagt, voor zover ik dit hier uit de gegevens haal [zie overlijden zoon Egbert J. Kooiman].

 

afbeelding van harm56

Jullie hebben veel gevonden vandaag. Het goede gevoel is wat minder. In één van de vorige berichten had ik al opgemerkt dat Berend minimaal 10 jaar eerder getrouwd moet zijn dan Teunis van Sloten, omdat anders de opvolging van generaties niet klopt. Een Hermen Berents zou minimaal 1685 moeten zijn geboren

Martijn Remmelt.  Is het gebruik van het patroniem een wet van Meden en Perzen dat  altijd klopt. Een tijdje geleden in Maastricht aan het zoeken geweest, daar had ik het idee dat de Jansen en Janssen vaak als familienaam werd gebruikt. Janna heeft de familienaam "van Sloten".

De eerste zoon wordt naar de stiefvader Martijn Remmelt vernoemt "Martinus", de tweede zoon naar de vader Berent van Sloten "Berent". Stijntje wordt niet vernoemd. De ouders van Jan Jansen Fox/Kooiman worden ook niet vernoemd, geen Jan en ook geen Trui. Of is dit vloeken in de kerk. Het is wel een verklaring waar die naam Martinus vandaan komt.

Het zelfde geld voor Albert van Sloten en Engeltie Berents, Het patroniem Herm zie ik niet zo gauw en een mogelijke zoon Berent Alberts zal ook niet voor 1695 zijn getrouwd.

Misschien wel grappig, ik zag het trouwen van Berent Dercks op 5 mei 1694 met Geessie Lubberts, met getuige Albert Dercks. Mijn eerste reactie was een zoon van Albert Dercks en Engeltie Berents, maar het klopt niet volgens de regels van het patroniem.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Alleen, het kan dus niet. Want als Berent een zoon Hermen laat dopen in 1697, kan deze Hermen nooit een dochter Janna hebben die in 1727 trouwt, wel dan?

afbeelding van klunder

Goed gevonden Ria.

Er zitten nog meer dopen in Hattem van dit echtpaar:

Garrit; 01 03 1693 Harms, Berent; Pouwels, Stijntjen

Hermen; 29 01 1697 Herms, Beernd; , Stijntje

Anna; 18 06 1702 Herms, Beernt; Pauels, Stijntjen

Maria; 27 03 1707 Sloten, Beernd van; Pauwels, Stijntjen

Paul; 13 11 1709 Sloten, Beerndt van; Pauls, Stijnjen

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

Harm,

Huwelijk Hattem

Stijntje Pauwels Valk wed. van Berent van Slooten [onder]trouwt 13-04-1720/01-05-1720

met Martijn Remmelt jm van Hattem

**

Jan Jansen Beekman, jm van Winsum onder/trouwt 22-10-1702/05-11-1702

met Stijntje Herms van Slooten jd van HATTEM

**

 

Toen ik die Valk zag staan ... yes, dat is Wijhe MAAR gevonden in

KAMPEN NG 8 april 1692 RBSO 335

Beerent Harms Lijndraeijer jm van Hattem

Stijntje Paulusze Valk jd van Wije

 

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Harm,

In Hattem zit een Beernd van Sloten x Stijntje Pauwels - dochter Maria 27-03-1707

Verder een Anna van Slooten, Gerrit van Sloten die beide ook een Berend laten dopen.

En Jan Beekman met Stijntje van Sloten laten ook in Hattem kinderen dopen.

 

Aanvulling.

Berend van Slooten wordt burger van Hattem in 1703

afbeelding van ria van bessen

Harm,

Janna Herms kan alleen een van Sloten zijn als ze een kleindochter is van Berent Herms van Sloten.

Zou Berent van Sloten dus een zoon Hermen moeten hebben, anders lukt het niet met het patroniem.

Berent is overleden voor 1718.

Berent zijn kinderen worden verder niet genoemd, maar dan zou je op zoek moeten gaan naar een Hermen Berents.

 

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bij de Volkstelling 1748 woont er een 9-jarige Jan van Sloten in bij Jan Middendorp en Geesje Willems (Koeleman) Dit zou Jan jr. kunnen zijn, zoon van Jan sr. en Johanna Harms. Jan jr. staat genoteerd onder f. Dat betekent, dat het niet het eigen kind is van Jan Middendorp en Geesje Koelemans, want dan had hij onder d. moeten staan. Dat is kinderen jonger dan 10 jaar. Hij is denk ik de kleinzoon van Geesje Willems en de stiefkleinzoon van Jan Middendorp.

In bewonersregister 1741 Zwolle, dat steeds na 1741 werd aangevuld, staat Jan Middendorp als eigenaar en bewoner voor de Sassenpoort en later staat er de naam Jan van Sloten onder als eigenaar. Kan de zoon van Geesje zijn of de kleinzoon. Het staat bij hetzelfde huis. Niet dat dit dus nu een Herm van Sloten is, maar ter aanvulling.

De laatste 4 dagen zoek ik aanvullingen op de Van Slotens te Zwolle, maar dat gaat nog niet zo simpel. Het meeste is hier denk ik al genoemd.

afbeelding van harm56

Voor mijn gevoel hoort Janna Herms wel bij de touwslagersfamilie via een Herm(annus) een zoon van Berent. Berent van Sloten is een zoon van Hermen van Sloten en Geertruid Theunis. Elk voordeel heeft een nadeel, nu je de familienaam weet probeer je het patroniem te achterhalen. Op alle friezen al wat gezocht op Teunis en Berent maar niets gevonden. We weten niet waar Janna Harms is geboren, waarschijnlijk niet in Zwolle. We weten wel de plek waar ze leeft wanneer ze in het huwelijk treed met Jan Jansen Fox/Kooiman nl. Buiten de Sassenpoort.

Egbert van Sloten kunnen we misschien achter het patroniem komen via zijn swager Hendrik Lammerink die hertrouwd als weduwnaar met Trijntje Herms op9-12-1705 te Zwolle. De bruidegom heeft erfuijtinge gedaan.

Egbert van Sloten X Geertruid Anckers kinderen Helena 1704 Dirk 1706, Haddewina 1706 en Anna 1706

Egbert van Sloten X Janna Egberts kinderen Dirk 1708, Wendeltje 1712, Dirk 1715, Catrina 1719 en Arend 1721.

 

Ik denk dat Jan van Sloten (Sr. - ged.16-8-1716) x Johanna Harms wel bij de touwslagersfamilie hoort, hij trouwt  als j.m. buiten de Sassenpoort.

Kinderen Jan (junior), Teunis 1742, Aaltien 1744, Teunis 1747, Hermannus 1747, Hermannus 1748 en Geesje 1751.

-----------------

Jannes van Sloten is denk ik een zoon van Derk van Sloten en Maria Jansen, Hij is gedoopt 1703.

Derk van Sloten X Maria Jansen, kinderen Jan 1703, Engeltie 1704, Barend 1708 en Albert

Ondertrouw 15 april 1702

Derck Albersen Sloodt j.m. Maria Jansen Rustenbergh j.d. Sijn getuige Sijn Vader en haer Moije Haer gebooden gaen meede tot Amsterdam den 15 Maij 1702 attestatie gegeeven naa den Hardenberg, en gezien de attestatie koomende van Amsterdam.

Albert van Sloten is begraven 27 maart 1710 Kruiskerk, zijn weduwe Engeltien Berents is 12 september 1712 begraven in de vrouwenkerk.

23-04-1672 Albert Dercks j.m. tot Campen en Engeltien Berens j.d. bij die Brouwer Sonsbeek Proclamatien gaan tot Campen

Kinderen van Jannes van Sloten (meester kleermaker) x Geesje Willems, Dirk 1732, Elsien 1733, Elsien 1733, Maria 1736, Arent 1737, Maria 1738, Arnoldus 1739, Arnoldus 1740, Maria 1742 en Maria 1743

Kinderen van Jannes van Sloten x Lamberta jans Hoogeweg, Evert 1744, Maria 1747, Janna 1748, Jan 1750, Berend 1752 en Janna 1754

Harm

Pagina's