Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

Jan Jansen Fox is gedoopt 12 april 1685 te Zalk, als zoon van Jan Jans Fox en Hendrikje Jacobs.

op 22 jarige leeftijd gehuwd met Trui Jansen j.d. van Zalk op 17 april 1707 te Zalk.

Er worden 3 kinderen geboren.

Jan , op 't Sand, gedoopt 6 november 1707 Zalk

Willempje, op 't Sand, gedoopt 16 december 1708 Zalk

Jacob, gedoopt 30 september 1719 Zalk

Jan Jansen Fox/Kooiman op 18 jarige leeftijd gehuwd met Janna Herms van Sloten, op 24 oktober 1726 te Zwolle.

Willempje Jans Fox op 25 jarige leeftijd gehuwd met Willem Willems [van der Louw] op 20 juni 1734 te Zalk.

 

2e huwelijk van Jan Jans Fox op 65 jarige leeftijd met Teune Dirks op 28 juni 1750 te Zalk

Soms zie je jaren dingen over het hoofd. naar aanleiding van Ria's opmerking en het lezen van het testament, gezocht naar Trui.

Jan Koiman (aantekening in het doopboek van Zalk) Trui gedoopt 1 februari 1733 te Hattem (Niet te vinden in het doopboek van Hattem).

Ik moet mijn antwoord alweer bewerken, want ik zie dat de doopdatum 1 februari 1733 in Hattem ook de doopdatum is van Hermpje. Van Hermpje wordt duidelijk gezegd dat zij begraven is 6 oktober 1747 dogter van Jan Koijman, dat een sikkel in de voet gevallen was ......... schrander gezagt wierd aan de rode loop.

Een week na het begraven van Trui Jansen is op 26 september 1747 te Zalk begraven Truichien kleindochter van Jan Fox aan de roode loop. Moet ik ook aanpassen, dan moet dit Truichien dochter van Willem van der Louw zijn.

 

Willempje Jans Fox en Willem van der Louw vernoemen tweemaal een Geertuid.

De oudste dochter van Berent Jansen Kooijman, Truidje geboren aan de Hoogeweg gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen, begraven 21 juni 1782 Kamperveen.

Egbert Jans Kooiman en Maria Klaassen Stijf, Truigjen geboren 9 februari 1778 Heerde, Trui gedoopt 13 mei 1781 Heerde.

 

Actum Zalck den 17 sept 1700 sevenveertig, folio 113

Delen:

SJck B.  Jacob ter Welberg jud. uitname  van de  …………… heer J Eeger van Welvelde toe Buckhorst heere va Zalck en Vecaten, Scholtus van de Heerlijkheid Zalck en Vecaten doe hier mede te weeten, hoe dat voor mij en hier onder benoemde Ceurnoten in den gerigte personeelijk gecompareert en erschenen is, Getruidt Jansen vrouwe van Jan Jansen Fox in desen zo veel nodig geadsisteert met de custos Herm Ruijl na alvorens voorts eheman sig in des en nander selver wettige momberschap ontslagen hadden, overdenkende de sekerheid des doods en de onsekere uure van dien, soo heeft de selve siek op het bedde liggende, dog haerer verstand volkomen magtig, bij desen haere vrije testamentaire en uiterste wille opgerigt in maniere hyrna volgende. Voor eerst haere ziele aan Godt Almagtig en haer bij haar dode ter behoorlijke begraevenisse …  bevolen te heb so is dat sij bij desen haer man Jan Jansen Fox is stellende tot erfgename universeel in alle haere na te laetenen, so mobile als immobile, sonder onderscheid; voorbehouden der selver beide kinderen met namen Jan Jansen en Willempien Jansen hare na regten competerende de legitime om also alle dien na te laetene goederen in het gemeen des selfs leven gedurende te bestten dog in … van vertrouwen desen gehele boedel als nu in het gemeen beseten wordende voor de geregte halfscheid aen des selfs voorschreven kinderen voor haer moederlijk goed uit te keren.

Voort legaterende aen Getruit Willems, dogter van Willem Willemsen en Willempien Jans, haer gouden ring en 2 silveren stiften; en an Getruit Jans dogter van Jan Jans en Janna Harms, de silveren beugel met de tasse, nevens een Swart grimmelt jack en een Swart streepte rock, nevens het korte linnen tot haer lijf the behorende; dan aen Willempien Jans haer dogter twintig pont gehekelt vlas, waar tegen haer soon Jan Jansen sal hebben seven dubb; ellen van het mooijst doek en seven van het loondoek

Nog aen de selfs meid Grietien Roelofs haer silveren gespen en een half sleten vlasdoeken laken, gevende aen den armen van Zalck eene voor al vier guld, om aenstonts na haeren dode door des selfs man Jan Jansen uit tekeren.

Eind 1750 gaat het niet goed met Teune Dirks en wordt er weer een testament opgemaakt.

 

Actum den 16 dec. 1750, folio 140

Jk Hermanus Ruijl namens de HW geb. gest h. E. Arent van Welvelde Heer va Zalck en Vecaten ……… ter deser tijt verwalter Scholtus van Zalck en Vecaten, doe hyr mede te weeeten, dat voor mij en Ceurnoten Philip Dirks en Aleph Gerrits gecompareert en erschenen sijn Jan Jansen Fox en Teune Dirks Ehelieden en sij in desen met Marten Herms als haren verkoren momber geadsisteert.

Harm

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Hm , had je haast vanwege de voetbal die om negen uur begint ??

Dit kan natuurlijk niet Harm.

Teune Dirks maakt een testament te Zalk in 1747 als gehuwd met J.J. Fox

en het huwelijk is volgens jou ...

2e huwelijk van Jan Jans Fox op 65 jarige leeftijd met Teune Dirks op 28 juni 1750 te Zalk

Maar hiermee is wel bewezen dat Jan Jansen Fox de schoonvader is van Janna Herms.

Het is wel vreemd dat hij als jm van 's Heerenbroek huwt als zijn vader getuige is.

Want als dat niet klopt, klopt het dan wel dat Janna Herms van buiten de Sassenpoort komt?

Wat nu ook helder is, zoon Jacob wordt hiet niet genoemd als kind van JJ Fox, dus kennelijk al overleden.

 

 

afbeelding van ria van bessen

Harm,

Volgens het begraafboek 1747 heet de vrouw van Jan Jansen Fox namelijk Truij ..  oftewel Geertrui. Die naam zie ik niet terug in de vernoeming kinderen Jan J. Kooiman.

Wel Trijntje als verbastering van Catrina of Christina

Wat me ook opviel is het feit dat Jan Jansen als jm van 's Heerenbroek huwt met Janna Herms.

Geen Zalk of Veecaten.

En ... waarom wordt pas in 1736 Fox aan de naam toegevoegd? En niet eerder, als de vader die naam al draagt?

En is Jan Jansen Fox, de vader, ook al behoorlijk op leeftijd als hij nog aan een huwelijk begint. De meesten werden niet eens zo oud. Ik neem aan dat je bewijzen hebt? Dat niet Jan Jansen Fox alias Kooiman in 1750 aan een 2e huwelijk begint?

Veel vragen ... maar ik blijf gewoon het gevoel hebben dat er iets niet klopt of verkeerde verbinding gemaakt is.

 

afbeelding van harm56

Deze is niet zo moeilijk te beantwoorden Jan Jansen Fox is de vader van Jan Jansen Kooiman. Zijn eerste vrouw is begraven 19 september 1747 te Zalk.

Tweede huwelijk Jan Jansen Fox op 28 juni 1750 te Zalk met Teune Dirks, weduwe van Klaas Jacobs Dekker.

Harm

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Je hebt toch iets over het hoofd gezien of door elkaar gehusseld?

Volgens

PQ 1749 ZALK

11e classe onder 200 gls

Berent Hollander

Jan Jansen Koijman 2

Gerrit Barlo 1

Jan Janssen Fox 1

Twee verschillende personen ??

afbeelding van ria van bessen

Meestal komt men er niet uit, omdat men in de verkeerde richting zoekt, of een verkeerde koppeling heeft gemaakt.

De van Sloten uit Zwolle hebben geen Janna. Niet uit zijn huwelijk met Geertrui.

Als Hermen Berents een zoon Hermen heeft, dan zou dat moeten blijken uit de erfuiting die gemaakt is toen hij hertrouwde met Geertruijt. Als hij kinderen zou hebben. De erfuiting is te vinden in Arnhem.

En er zijn meerdere Hermen Berents, ook in Zwolle, zelfs met een Geertruij Jans, die laten al een Jan Hendrik in 1701 dopen.

Zo lang er geen van Sloten aan te koppelen is, is het zoeken naar de bekende naald.

Wel vond ik dit opmerkelijk, geen idee of het wat is, of hij dezelfde is ... of een nazaat van de andere Hermen van Slooten

30-01-1747

Jacob Sloten j.m. wonende op den Dijk met

Catharina Margareta Boekholst wonende mede aldaar

S:G: Lucas Sloten

H:G: de Huisvrouw van Johannes Middendorp

de Bruid rooms zijnde heeft den Eed gedaan

 

Jacobus Herms van Sloten begraven [van de armen !! NB dit staat niet in de tekst!]

 7 dec 1802 RBSO 815/19

 

 

 

afbeelding van harm56

Het hoeft geen zoon te zijn het kan ook de doopdatum van Stijntje van Sloten zijn.

Op allerlei manieren op Trijntje Jans gezocht, maar ik kan geen sporen van het echtpaar Harmen Berents x Trijntje Jans vinden.

Er is een Triene Jans wonende buiten de Sassenpoort op 13 januari 1736 begraven. Ik heb het idee dat het gebied buiten de Sassenpoort een behoorlijk  aantal inwoners betreft.

Lidmaten Zalk er komt een Janna Harmsen in 1734 van uit Windesheim naar Zalk. Ik vind de vermelding wat laat en ze staat in een groepje van vier die uit Windesheim komen.

Toch maar even gekeken. Deze viel me op Hermina (een speelkindt) van Janna Berents dochter van Berent Herms.

1 + 1 = is niet altijd twee. Ik denk dat we er niet uitkomen.

Harm

afbeelding van ria van bessen

In Hattem zit nog een Harmen Berents.

11-04-1668 Roeloff, -  Berent, Harmen

08-01-1671 Roeloff, -  Berents, Harmen

30-10-1689 Berent – Berents, Harmen; Garrits, Aaltje

en de touwslager heeft nog een zoon laten dopen.

* niet vermeld 19-11-1671 -  Harmen Touslager

 

afbeelding van ria van bessen

Als dit Hermen Berends van Sloten is, wat goed mogelijk is gezien de naam van zijn vrouw, plus zijn beroep, dan blijven uit dit huwelijk dus 3 kinderen in leven, Berent, Teunis en Stijntje.

Geen Hermannus.

Het is wel mogelijk dat er een Hermen geboren is uit het eerdere huwelijk van Hermen Berends, dan krijg je een Hermen Hermens.

Hij zou dan afgekocht worden door middel van de erfuiting, in 1666 en dat betekent ook dat hij verder geen recht heeft op de erfenis van Geertrui oftewel Truigje.

 

 

 

afbeelding van harm56

Allemaal bedankt voor het meedenken.Even een paar dagen rust om alles te laten bezinken. Is soms wel nodig, omdat ik na een avond computer  slecht de slaap kan vatten. Vanavond toch weer wat zoek ideetjes gekregen en hiermee aan de slag gegaan.

Hermen van Sloten heeft het patroniem Berents. Ik vond in Hattem de volgende dopen, Stijntje niet.

• Berent; 15 03 1668 Berents, Harmen.

.• Theunis; 01 05 1674 Berents, Harmen; , Truijtjen.

• Wessel; 11 07 1677 Touwslager, Harmen; Theunis, Truijgjen.

• Garrit; 22 11 1678 Berents, Harmen; Theunis, Truijgjen.

• Peter; 24 06 1683 Berents, Harmen; Theunis, Truijgjen

 

Ondertrouw Zwolle 29 december 1666

Hermen Berents wed te Hattem en Truijtjen T??ds, j.d., buijten de Sassenpoort procl: gaan te Hattem att. gegeven op Hattum

 

Het dopen van Wessel vond ik door te zoeken op Theunis op de site van het Gelders Archief en dan blijkt en dan blijkt er ook nog een Jan Touwslager in Hattem te zijn. Gezocht op Jan Berents wat vele dopen op leverde, maar ook een zoon Harmen.

Trouwen Zwolle papier naar digitaal gezocht op Hattem, toen vond ik het volgende huwelijk en het patroniem klopt niet want het had dan Harmen Jans moeten zijn. Maar vanwege de bruid vind ik deze wel mooi, alleen dan is Janna Harms ook jong getrouwd met Jan Jansen Fox/Kooiman. Het zesde kind van Jan en Janna heet Trijntje.  Nog geen dopen van een Janna van dit echtpaar kunnen vinden.

Herman Berends w.m. van Hattem en Trijntje Jans j.d. te Zwoll de geboden gaan mede tot Hattem en sijen ook daar ingeschr: attestatie becomen om tot Hattem te trouwen den 2 Meij 1706.

Harm

 

Pagina's