Berend (Jansen) Kooi(j)man

Doorharm56op31/10/2013 - 22:38

Een eindpunt in mijn kwartierstaat. Toen ik pas met genealogie bezig was had ik nog een vader en moeder voor Berend, maar die heb ik later geschrapt.

Berend (Jansen) Kooiman is waarschijnlijk boer aan de Hoogeweg in Kamperveen Geboren ca. 1730 en overleden op 18 februari 1803 Kamperveen. Berend is twee maal getrouwd, eerst met Jannigje (Jans) Dieck geb. ca.1730 en overleden 20 april 1776 Kamperveen Ze zijn getrouwd ca. 1759. Tweede met Janngjen Egberts, Gedoopt waarschjnlijk 30 november 1749 Kamperveen en overleden 25 maart 1820 Kamperveen. het tweede trouwen ca. 1787

De Kinderen uit het eerste huwelijk

Truidje - gedoopt 10 mei 1760 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 21-maart 1762 Kamperveen
Toon - gedoopt 16 september 1764 Kamperveen
Jacob - gedoopt 1 december 1765 Kamperveen
Aaltjen - gedoopt 10 maart 1771 Kamperveen
Toon - gedoopt 19 juni 1774 Kamperveen

Kinderen uit het tweede huwelijk

Aaltje - gedoopt 10 mei 1789 Kamperveen
Aaltje - gedoopt 30 januari 1791 Kamperveen

Bij het vernoemen heeft Aaltje een grote voorkeur. De patroniemen van de vaders van Berend en Jannigje komen in het vernoemen niet voor. Geen Jan.

De afgelopen 5 jaar heb ik natuurlijk wel nagedacht over mogelijke verwanten in de omgeving. Op Zalk is een familie die zich Kooiman - Fox noemt (er is een akte waar de kinderen genoemd worden, maar geen Berend) en in Oldebroek is een familie Marten Jans die ook een oorsprong in Zalk heeft(Oldebroekse Families).

In het "straf" archief van Kamperveen bevind zich een akte over het weg nemen van een Zondagse sigaren door door een dienstmeid, die zich benadeelt voelt vanwege kwaad sprekerij.

Harm

Reacties

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

De familie Fox doet wel belijdenis.

De ouders van Jan, en Jan zijn zus ook.

Waar is dan de belijdenis van Jan én van Janna? Dat is echt vreemd hoor.

In Zwolle zitten 2 belijdenissen van een Janna Herms wonende buiten de Sassenpoort, die qua datum zouden kunnen passen bij onze Janna Herms, maar ik zie geen uitgaande attest: Zwolle en geen binnenkomende in Zalk.

Of ze zou deze moeten zijn ?

Zalk - op belijdenis Janna Harms [obut] kerst 1737

 

 

afbeelding van ria van bessen

Op 6 okt. 1747 wordt Hermtje begraven die in de sikkel is gevallen, de oudste of één van de oudste dochters van Jan Koijman.

en volgens het testament van Oma Fox is er een dochter Geertrui van Jan Jansen en Janna Harms.

Duidelijk twee verschillende namen.

In Hattem wordt een Hermptje gedoopt en in Zalk later ingeschreven als Trui - doopdatum is dezelfde.

Dat is toch op z'n minst opmerkelijk.

Want als er 2 dochters zijn nl. Hermtje én Geertrui, en Hermpje is overleden voor de VOT volgens begraafboek, dan zou je verwachten dat Geertrui in de VOT staat, ... hoewel aan de andere kant was ze ook oud genoeg om ergens te dienen.

Als zij niet die Geertui is, die als kleindochter van J. Fox is overleden. Dan zou er maar zo nog een Geertrui J. Fox / Koijman ergens kunnen zijn gehuwd? 

 

afbeelding van harm56

Dick en Ria. Het hoeft niet Truijchien [Hermpje] dochter van Jan Kooiman en Janna Herms te zijn. In de tekst staat;

26 dito [september 1747] Truijchien kleindochter van Jan Fox aan de roode loop.

Dit kan ook Geertruid gedoopt 12 september 1745, dochter van Willem Willems van der Louw en Willempje Jans Fox. Dit echtpaar laat op 23 februari  1749 weer een Geertruid dopen.

Truij/Hermpje, wat moeten we bedenken. Ik ben het met Ria eens dat we strikt volgens de regels moeten denken, omdat wanneer je dit los laat alles in duigen valt. Maar soms is niet altijd 1 + 1 = 2. Volgens het doopboek van Zalk is Truij op 1 februari 1733 gedoopt te Hattem als dochter van Jan Kooiman. Volgens het doopboek van Hattem Hermtje gedoopt 1 februari 1733 Jan Jansz en Janna Harmz.

 

Belijdenis; Ria ik denk niet dat Janna Harms uit 1733, onze Janna is, vooral omdat ze in een groepje van 4 personen staat, die alle 4 vanuit Windesheim komen.

We weten ook niet de plaats waar Berent Jansen is getrouwd, waarschijnlijk Kamperveen. De herkomst van Jannigje Jansen Dieck weten we ook niet. Ze kunnen belijdenis gedaan hebben te Kamperveen.

Harm

 

afbeelding van ria van bessen

Dick,

 

HFG = de afkorting van Hoofdgeld -

VOT = de afkorting van Volkstelling.

Voor de VOT moet je de allereerste link aanklikken op de pagina Overijssel van VpNd, daar staat o.a. ook Zalk bij, gewoon op alfabet kijken.

Volgens mij staat het Hoofdgeldregister van Zalk trouwens niet op VpNd onder Zalk.

VpNd is allemaal vrijwilligerswerk, dus daar zijn we van afhankelijk.

Het probleem Hermpje / Trui .. ik heb geen idee hoe dit in elkaar kan steken, ik kan wel van alles bedenken maar dat schiet ook niet op. Wel wordt er een Trui én een Hermpje begraven, en wordt van Trui zelfs gezegd dat ze de oudste of één van de oudste dochters is.

Zelf heb ik het idee dat men een vergoeding of zo kreeg als iemand aan de rode loop was overleden, ik kan anders die opmerking bij Truij niet plaatsen. Ze was in de sikkel gevallen, aanvankelijk had men schrander gezegd dat ze aan de rode loop was overleden.

Dat woordje schrander [slim] ... bracht me op dat idee.

 

 

afbeelding van dick kooiman

Beste Ria en Harm,

 

Wat bedoelen jullie met de afkortingen HFG en VOT? Zijn dat ook digitale bronnen voor dit onderzoek?

Ik vond in het boek van kerkleden in Zalk vermeld als lid en toegelaten tot het heilig avondmaal: Jan Jansen Fox in 1729 (waarschijnlijk de vader) en Jans Fox, Janna Harms en Willempje in 1737.

Nog iets: de rode loop (dysenterie) was in de 18e eeuw een bedreigende maar sterk lokaal bepaalde volksziekte. In 1702 en 1736 werden Kampen en omstreken door de rode loop geteisterd (geen aanwijzingen dat de familie Jans Fox ook werd getroffen), maar in 1747 sloeg die ziekte sterk toe in de familie van Jan Jansen Fox en Janna Harms: achtereenvolgens bezweken Truy Jansen(de moeder) en Truy en Jacob (kinderen) resp. in september en oktober 1747.

Blijft in dit verband het probleem dat op 1-2-1733 zowel Truy/Truchien als Hermpje gedoopt werden in Hattem als dochter van Jan Jans Fox en Janna Harms. Dat lijkt dus over dezelfde dochter te gaan. Beiden bezweken ook aan de rode loop, maar Truy werd begraven 26-9-1747 en Hermpje op 6-10-1747. Heel verwarrend. Hebben jullie een idee?

 

HGr.  Dick

 

 

afbeelding van ria van bessen

Harm, meestal toch als Jan zoon van Jan Berends. Je komt weleens 2 voornamen tegen zoals Jan Hendrik z.v. Jans, maar eigenlijk nooit Jan Jans, maar uitzonderingen zijn er altijd. Maar hoezo die vraag?

Jan Jansen Kooiman is kennelijk na 1767 bij Berent gaan inwonen en daarom niet te vinden in het HFG.

Overleden voor de VOT 1795, dus ...

**

Ik las in het lidmaatboek Kamperveen 1771-1778 de kerkenraadshandelingen, en daar stond dat Berent Jansens Koiman gekozen wordt als diaken op 26 dec. 1774, zijn bevestiging is op 15 jan. 1775

Volgens de kerkenraadsaantekening op 8 sept 1776 is Berent Cooijman absent als diaken.

En op 29 dec. 1776 wordt Jan Clasen tot diaken gekozen in de plaats van Berent Kooijman.

Het viel me op dat de periodes van ambt maar 2 jaar duren in Kamperveen.

Dat brengt me op het volgende. Berent móet belijdenis hebben gedaan anders kan hij niet in het ambt gekozen worden.

Maar ik kan van Jan Jansen Kooiman en Janna Herms, of van hun kinderen GEEN belijdenissen vinden.

Terwijl Willemtje Jans Fox én haar ouders wel belijdenis doen !

De enige 2 die ik kon vinden, zijn deze.

Zalk – lidmaatboek 1733 – met att. uit Windesheim – Janna Hermsen

Lidmaatboek Windesheim -belijdenis Janna Harms op de Kolk dienende in Zuthum – Pasen 1732

- Na Zallik den 16 dec. 1729 [?? = fout - zie Zalk, Ria]

op belijdenis Janna Harms [obut] kerst 1737

In Zwolle doen 2x een Janna Harms/Herms belijdenis als wonende buiten de Sassenpoort.

Maar er is geen inschrijving van Janna of van Jan uit Zwolle te vinden in het lidmaatboek van Zalk.

afbeelding van harm56

Ria en Dick

innitieel [=aanvankelijk] bedankt ik kon het niet ontcijferen.

Dick niet, Jan Jansen Fox/Kooiman trouwt met Teune Dirks, maar  Jan Jansen Fox de weduwnaar van Trui Jansen. Het begraven loopt tot 1753 in Zalk, dan een hiaat. In het kerkboek van Zalk 1754 - 1766 bevestigen huwelijken staat onder bediening van Coenradus Wolfsen. Dit heb ik gecopièert op het HCO. Aan het eind staat dat er ook een deel met Lidmaten is en gestorvenen (1754 - 1766). Ik zal hiernaar gaan zoeken, wanneer ik weer een keer in Zwolle ben.

Er is geen aantekening dat Janna Harms voor 1750 is gestorven. In onze gedachten moeten we terug naar de huwelijksebijlagen waarmee de diskussie een herstart had. Hierinstaat vermeld dat de grootouders.

Een herhaling van een vorig bericht.

Het bekent maken van de huwelijksebijlagen van 1823 uit Grafhorst was niet overbodig. Er wordt tweemaal een Jan Kooiman begraven op Kamperveen. Op 9 juni 1784 en op 20 maart 1790. Dit komt wel overeen met wat de getuigen in 1823 zeggen. Wat opmerkelijk is, is de hoogte van de bijdrage, in beide gevallen 0=15=0. Deze ligt lager dan wanneer de vrouw van Berent Jansen Kooiman en Berent zelf worden begraven. 1=9=0 en 2=6=0. Er is ook nog een begraven die ik niet kan plaatsen, 18 maart 1788 Kooijmans dochter 1=3=0.

Het hoofdgeld (1760 -1766) van Kamperveen. Berent Jansen Kooiman wordt steeds aan de Hoogeweg duidelijk vermeld, meestal 3 personen boven de 17 jaar en 3 personen beneden de 17 jaar. Geprobeert de oude Jan Kooiman te vinden, niet duidelijk te vinden.

Ik kan me bij het 41e huisgezin voorstellen, dat hiermee Jan Kooiman wordt bedoeld.

Jan Janszen Berends schoon wel behoeftig heeft egter dit middel (hoofdgeld) niet pro deo begeerd bij deze in kost gaende Engbert Berends. Het gezin van Jan Janszen bestaat uit 3 personen ouder dan 17 jaar, exclusief Engbert Berends.

Wanneer deze aanname waar zou zijn, verklaart dit twee vragen 1) het begraven van een oudere inwonende dochter (Kooijmans dochter begraven) 2) de voor volwassene lage grafkosten.Onduidelijk blijft wie is er eerst overleden (Jan Kooiman kan natuurlijk niet tweemaal worden begraven) Jan Kooiman of Janna Herms.

Hoe moet je dit patroniem lezen Ria, Jan Jansen Berends, zo heb ik het overgenomen uit het hoofdgeld van Kamperveen.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Dag Dick,

Dank je wel voor het compliment. Ik heb inderdaad niet gezien dat je al eerder had gereageerd.

Janna Herms is geen dochter van Hermen Berents van Sloten, de touwslagersfamilie uit Zwolle. Dat is zeker.

Wel is er een Jacob Herms van Sloten, hij overlijdt te Zwolle in 1803.

Hij kan weleens dezelfde zijn als die Jacob die huwt als Jacob Sloten met Anna Maria Boekholt.

Hij is NG zij is RK - geen kinderen gevonden.

De nazaat Hermannus van Sloten, de kleinzoon van Hermen Berents, heeft in ieder geval geen zoon Jacob.

Wat de doop betreft in Hattem die is aangetekend in Zalk, inderdaad zijn de namen verschillend.

Maar hoe dan ook, beide namen horen wél bij Jan Koijman.

Want dit staat aangetekend in het begraafboek van Zalk.

19 september 1747 Truij vrouw van Jan Jansen Fox an de rode loop

26 september 1747 Truchien kleindochter van Jan Fox an de rode loop

omtrent desen tijd [september 1747] nog een kind van Jan Kooijman (Trijntie ni fullor)

5 oktober 1747 Jacob zoon of kind van Jan Kooijman aan de rode loop

en nog den selven dito [=6 oktober 1747]het oudste of een van de oudste  dogters [de naam Hermpje is onder het jaartal in de kantlijn geschreven]  van Jan Koijman, dat een sikkel in de voet gevallen was, innitieel [=aanvankelijk] schrander gezegt wierd, aan de rode loop.

Zie www.vpnd.nl Zalk begraafboeken

 

 

 

 

 

afbeelding van dick kooiman

Beste Ria en Harm,

 

Ik heb jullie briefwisseling met aandacht gevolgd. Wat hebben jullie veel gegevens verzameld. Ik heb veel kunnen gebruiken om mijn eigen kennis van de familiegeschiedenis aan te vullen. Dank daarvoor!

Wat mij erg trof was de suggestie dat Janna Harms (Herms), gehuwd 1726 met Jan Jansz. Fox, afkomstig zou zijn uit de familie van touwslagers in Zwolle buiten de Sassenpoort. Ik ben als kind opgegroeid aan de van Karnebeekstraat in Zwolle, vlak bij die toen nog bestaande touwmakerij. Maar ik begrijp dat die afkomst van Janna onzeker is?

Nog een opmerking: op 1-2-1733 laten Jan Jans Fox en Janna Harms in Hattem een dochter dopen. Dat was Hermtjen volgens jullie. Ik las heel lang leden, toen het archief nog in de Sassenpoort gevestigd was, dat de naam van die dochter Truy was, vader Jan Koiman (doopregister Zalk en Veecaten). Dat moet toch wel dezelfde dochter zijn? De naamsverwaaring kan te maken hebben met het feit dat de doop niet in Zalk maar in Hattem plaats vond. Het testament dat Harm citeert is inderdaad van Truy Jansen, 17-9-1747. Zij laat alles na aan haar twee levende kinderen plus haar kleindochter en naamgenote Truy, dochter van Jan Jans en Janna Harms. Het tragische is dat die Truy een maand later bezwijkt aan de rode loop (dystenterie) en begraven wordt op 6-10-1747. Janna Harms is dan volgens de volkstelling van 1748 nog steeds woonachtig met man en vier kinderen in Zalk. Zij is kort daarna blijkbaar overleden want haar weduwnaar Jan Jans Fox, geboren 1707, hertrouwt in 1750 met Teune Dirks.

Wat vinden jullie?
Hartelijke groet van Dick Kooiman

p.s. ik had al eerder gereageerd maar die boodschap is kennelijk niet aangekomen

afbeelding van harm56

Ria het testement van 1747 is van Trui Jansen, opgemaakt 17 september 1747, 2 dagen later is ze overleden of begraven.

Harm

Pagina's