Batermans/ Batterman o.i.d., Vollenhove en Berkum 17e eeuw

Doorhelenop19/02/2017 - 21:15

Wicher Jans, zn. v. Jan Hendricks, gedoopt 1621 Vollenhove X 1645 Vollenhove, met Hendrickien Barteman, d.v. salg: Hendrick Bartemans. Beide wonen in Clooster (St. Jansklooster).

Kinderen: 1646 Mettien, 1648 Geertien, 1649 Wichert.

Bij de doop van de oudste twee staat moeder als Hendrickjen Jans, bij de jongste alleen Hendrickjen

 

Mogelijk fam.lid van Hendrickjen:

Lubbert Jans, wed.v. Stijnne Batermans X 1645 wonend in het Clooster

Lubbert Jans, wed.v. Hendrickjen Pauwels X 1639 met Stijne Berterams van Berkum

Kinderen: 1640 Hendrick, 1643 Mette

 

Zwolle 1637 Hendrick Batterman, wed. X Hilligjen Gerrits (1e huw. niet gevonden)

Kinderen: 1638 Egbert,1642 Mette, 1647 Bartelt (gedoopt als: Batterman, later vermeld in GI als Bartelt)

 

Waren zij wel, of geen fam.van elkaar? Zou daar nog iets over te vinden zijn?

 

Reacties

afbeelding van helen

Verder met de anderen maar weer.

GI. Er staat niet bij uit welk doopboek, ik neem aan Evangelisch

 

1702, 13 December wurde nin junge Sohn getauft genannt Andreas Friedrich Christian

ihr Vatter heist Peter Sofornus, die Mutter Cathrina Sofornus

Tauf .. zeuge war Metta Bartrams presente Ecclesia

 

afbeelding van helen

Dank je wel!

Dat er geen fam. band is lijkt me nu duidelijk.

Nadat ik de hele fam. Vernhout nog eens heb nagespeurd

 

afbeelding van klunder

Op 6-5-1702 (Transportakte Zwolle) verkoopt Hermen Lampe zijn huis in de Voorstraat aan Christiaan Vlier, Henrik van Linden, Philip Lindenhof, Gerrijt Groenenberg, Henrik Vernhout, Jacobus van Hattem en Gerrijt Ten Hoope, en dit zijn dus de 7 die het tegelijk aankopen en allemaal 1/7 deel hebben. Familieverbanden worden echter verder niet genoemd.

 

afbeelding van helen

Het 1/7 deel kwam niet van de Wesselink kant, anders zou Hermannus ook een deel hebben.

Vernhout dus...

Een Hendrik Assendorp was getuige bij het tweede huwelijk van schoondochter van Hendrik Vernhout:

26-03-1747 Andries Oostkamp j.m. aan de Groote Kerkhoff met Gesina ten Haagen wed. van Johannis Vernout in de Prawenstraate S:G: Hendr. Assendorp H:G: vrouw van der Scheer de Erffuijting is getoont

---

28-04-1754 Abraham Gerrit Ten Hope j.m. met Maria van der Scheer j.d. S.G. Berent Holthuis H.G. Catharina Vernhout

 

afbeelding van helen

Ik kan er nog geen chocola van maken. Ook bij de dames zie ik geen overeenkomst.

Ze lijken alleen ietsjes meer dan 't gewone volk te zijn. (Hendrick Vernhout was ook roededrager.)

 

Nr. 1 op het lijstje

29-6-1686 Hendick van Linden, procurator , bezit een....

1687-11-26 gaat in ondertrouw met Maria Bartiens

18-11-1693 ondertr. met Elisabeth Aleida Stour, att. nr. Mastenbroek

 

Nr. 2 

Philip en Sara, trouwden nov. 1667. Hij j.m. te Kampen, zij j.d. bij de poort

Zwolle, dec. 1667 Hij komt met attestatie uit Deventer

1671 man van Zara van der Vheene verkoopt een jaarrente op de Aa

 

Nr. 3 Gerrit

11-10-1716 momber

Gewezen roededrager, 20-3-1719 begraven

1733 zijn weduwe Anna Doijenberg is begraven in de Michielikerk

 

Nr. 4 Christiaan

Procureur, 1724 begr. in de Michielikerk

1708 zijn vrouw Maria van Osnabrugge is begraven in de Michielikerk naast het Choor

1710 Wijhe X Anna Steels, ged. 1682, d.v. Guilielmus Steels en Elisabeth de Rooij

1743 zijn weduwe Johanna Steels, overleden in het vrouwenhuijs van wijlen juffer Aleida Greve, is met toestemming van de kerkmeesters van het Binnengasthuis begraven in de Kruiskerk

 

 

afbeelding van helen

Gerrit ten Hope, gedoopt 24-1-1662

Zn. van Hendrick Hendricksen ten Hope en Aeltje Gerrits ten Velde

 

Gerrit doet bel. sept 1697, wonende aan de Aa

8-11-1708, werd zijn wed. Aaltien Sijbrants, begr. Broerenkerk

(bij 1 van meerdere dopen van kinderen werd ze Aaltie de Munnik genoemd)

     

 

afbeelding van helen

Bartelt Batterman, zijn vrouw Hendrina ten Hope, werd op 27-2-1730 begraven.

 

Huwelijksinschrijving 5-10-1748, X 20-10

Johanna ten Hope, wed. van Gosen van Borne wonende in de Praubstraat, met

Henrick Assendorp, wed. in de Grote Kerkhoff

In 1749 was hij kleermaker

(Dat laatste schreef ik er even bij, omdat ik ergens anders nog een Assendorp uit Zwolle heb.)

afbeelding van helen

Ik ga dit even uit elkaar halen, om het beter te begrijpen.

1. Henrik van Linden

2. Philip Lindenhof en deszelfs huisvrouw Sara van der Veen

3. Gerrit Groenenberg en deszelfs huisvrouw Anna Doijenberg 

4. Christiaan Vlier met deszelfs huisvrouw Anna Adriana Steels

5. Maria Wesselink wed: van wijlen Henrik Vernhout, geassisteerd met haar broeder Hermannus Wesselink als momber

6. Claas Bouwmeester en Bartelt Baterman als momberen over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Gerrit Ten Hope 

 de eerste comparanten wegens 2/7 parten en de andere ieder wegens 1/7 part

Zij hebben dus het huis 'De Lampe' verkocht, waarvan ze deels eigenaar waren.

     

 

               
afbeelding van ria van bessen

Als er 7 parten zijn, en één stel heeft 2/7 part, dan is er dus al iemand overleden wiens part dus ver-erfd is. Hier worden 6 personen genoemd. En waren ze eerder dus met 7 personen ..  en in totaal 7/7 eigenaar van het huis de Lampe.

afbeelding van ria van bessen

Nou, die heeft van doen met Batterman.

Transporten Zwolle 07-05-1717

Pr. Henrik van Linden, Philip Lindenhof en deszelfs huisvrouw Sara van der Veen, Gerrit Groenenberg en deszelfs huisvrouw Anna Doijenberg, en Pr: Christiaan Vlier met deszelfs huisvrouw Anna Adriana Steels, tutoribus maritis, voorts Maria Wesselink wed: van wijlen Henrik Vernhout, geassisteerd met haar broeder Hermannus Wesselink als momber, en dan nog Claas Bouwmeester en Bartelt Baterman als momberen over het minderjarige nagelaten kind van wijlen Gerrit Ten Hope, , en bekenden de eerste comparanten wegens 2/7 parten en de andere ieder wegens 1/7 part, voor een welbetaalde somme penningen te hebben gecedeerd en getransporteerd aan Hugo Visscher en deszelfs huisvrouw en erfgen., hun comparanten huis staande in de Voorstraat tussen de Heer Bmr. van Rijssen ter ene en Peter Staats ter andere zijde, genaamd de Lampe, zijnde vrij en onbezwaard van uitgangen en renten als alleen een jaarlijkse uitgang van 1 gl. 15 st. ten profijte van de geestelijkheid dezer stad en van 2 gl. 6 st. 4 penn. ten profijte van het Binnen Gasthuis, welke koper tot zijn last heeft genomen.

Volgens een testament van 16-01-1772 Zwolle zijn Jan Batterman en Hendrina Batterman de neef en nicht van Janna Ten Hope.

Haar man is Hendrik Assendorp.

 

Pagina's