(Baer)? van Slangenburg

Dooranne vriesop08/02/2014 - 15:19

dag allemaal,

Ik ben op zoek naar meer gegevens over de ouders van Jorck Abraham Johannes van Slangenburgh, gedoopt 13 februari 1754 in Kampen;

ouders; Paulus Kruger van Slangenburgh en Hester Sterke

Ik kan hun huwelijk nergens vinden

Wel in Amsterdam het (vermoedelijke) huwelijk van de ouders van Paulus Kruger v Slangenburg

29-04-1706
naam bruidegom: [van] Slangenbergh, Eduard Jork
naam bruid: Creuger, Clara

vr.gr. Anne Vries

Reacties

afbeelding van jettie

De Apostillen der Stad
Campen en haar Jurisdictie
Bewerking van inv. nr. 205 van het Oud Archief
(Apostillen 1743-1753)
Kampen 1744

51. Den 2 April 1744, fol.15.
Op den Requeste van de Burgermeester Q. Eckelboom en de Gemeentsman L. de Pool, de
eerste als testamentaire en de twede als gesurrogeerde voogd over de twee onmundige
kinderen van wijlen Do. Johannes van Slangenburgh bij Theodora Erhard in echte verwekt,
met namen Catharina Eduarda en Clara van Slangenburgh, versoekende approbatie van
Schepenen ende Raden over een ten requeste annex ingegaen accoord met den opgemelte
pupillen oom Paulus Kroeuger van Slangenburgh over de nalatenschap van der pupillen
wijlen grootvader en grootmoeder Do. E.J. van Slangenburgh en C.Croeuger, in leven
Ehelieden.
Was geapost: Schepenen ende Raden het accoord, in desen vermeld, gelesen en rijpelijk

Jettie

afbeelding van anne vries

bedankt voor de tip,

het volgende gevonden in de Nederlandse Leeuw jaargang 1935

Wie nu de ouders waren van Paulus Croeuger van
SI. en Ds. Johannes van Sl., bleek uit een zeer uitvoerig
testament, ingeschreven onder de te Kampen gepasseerde
uiterste willen6 ) van 1743.
Op 21 Nov. 1743 wordt n.1. te Kampen ten verzoeke
van P. C. van Slangenburg, schout van Kamperveen,
voor hem en als voogd van Catharina Eduarda en Clara
van Slangenburg, geopend het testament van wijlen
vrouwe Clara Croeuger, weduwe van wijlen Dominus
Eduard Jorh van Slangenburg, in leven predikant in
Oost- en West-Indië, gepasseerd te Kampen 10 Nov. 1743.
De inhoud der acte leert, dat zij aan de 2 dochters van
haar overleden oudsten zoon Dominus Johannes van
Slangenburg de legitieme portie vermaakt; universeel erfgenaam
is haar zoon Paulus Croeuger van Slangenburg.
Zij bezit te Amsterdam nog haarhuis op de Prinsengracht,
bewoond door Elias van Laar, hetwelk zij met een obligatie
vermaakt aan haar 2 kleindochters voorbedoeld. E r
blijkt verder uit, dat de moeder dezer kinderen, Iheodora
Erhart, nog leeft, doch „vervallen" is; dat haar zoon
Paulus gehuwd is met Hester Sterke en dan 4 kinderen in
leven heeft, n.1. Eduard Johan, Nicolaas Frederik, Clara
Johanna en Arnoldina Oeertruid.
Het zeer groote testament geeft voorts een opsomming
van aanwezige portretten, lijfsieraden en gouden en zilveren
voorwerpen.
Ten slotte bleek uit het Grootburgerboek van Kampen
(f° 103), dat op 15 Jan. 1724 grootburger werden Paulus
en Fredericus van Slangenburg, zoons van Eduard Jork
van Slangenburg, de eerste oud 15 jaar en geboren in Oost-
Indië en de tweede oud 5 jaren en alhier (dus te Kampen)

waarschijnlijk dus nog wel meer te vinden.

afbeelding van jettie

Hallo Anne,

misschien een tipje:
In de Nederlandsche Leeuw -online- is ook een en ander te vinden over deze familie,
probeer zeker ook de spellingsvarianten,
oa huw. te A'dam: 24. 4. 1706. Eduard Jork van Slangenburg, v. Aurich, o. 35, p. ge­ weest Delmina, ouders dood. Clara Creuger, v. A'dam,
(overigens ook bij Genver te vinden)

en op Baer zoeken kan ook helpen
http://www.knggw.nl/raadplegen/de-nederlandsche-leeuw/
Jettie

afbeelding van anne vries

net gevonden op kampennotarieel;

503 RAK 100 FOLIO: 160v DATUM: 02-12-1737
onderwerp Schuldbekentenis

onroerend goed 1. huis, erf en where (woonhuis 1e
comparante)
Kampen, Oudestraat, tussen Backer en Versmitten
2. een hof
Kampen, Heilensteeg, hoek van het Stadsbolwerk
3. een eekmolen met huizen en pakhuizen
Kampen, buiten de Hagenpoort

comparanten Creuger, Clara Schuldenares Wed. Eduard J. v. Slangenburg
Slangenburg, P. C. van Schuldenaar Echtpaar
Sterke, Hester Schuldenares
Lambert, Jan Pieter Schuldenaar Echtpaar
Slangenburg, H. G. van Schuldenares
Lipperus, de weduwe Schuldeiseres Zwolle

samenvatting Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de weduwe Lipperus een bedrag
van ƒ5000 c.g. tegen 3 procent per jaar, mits tijdig betaald. Als speciaal
onderpand stellen zij diverse vaste goederen.
NB. In de kantlijn: op 13-12-1745 meldt Nicolaas van Berkum namens
schuldeiseres van bovenstaande te zijn voldaan.

bijzonderheden Akte is doorgehaald.

dit bevestigt wel mijn vermoeden, dat Eduard Jork van Slangenbergh en Clara Creuger de ouders zijn van Paulus Kruger van Slangenburg.

Pagina's