(Baer)? van Slangenburg

Dooranne vriesop08/02/2014 - 15:19

dag allemaal,

Ik ben op zoek naar meer gegevens over de ouders van Jorck Abraham Johannes van Slangenburgh, gedoopt 13 februari 1754 in Kampen;

ouders; Paulus Kruger van Slangenburgh en Hester Sterke

Ik kan hun huwelijk nergens vinden

Wel in Amsterdam het (vermoedelijke) huwelijk van de ouders van Paulus Kruger v Slangenburg

29-04-1706
naam bruidegom: [van] Slangenbergh, Eduard Jork
naam bruid: Creuger, Clara

vr.gr. Anne Vries

Reacties

afbeelding van Annelies Mateboer1

dat denk ik wel, want het patroniem van Maes is Thomas. zal nog eens kijken of ik wat van die andere 2 kan vinden.

gr. Annelies

afbeelding van anne vries

Hallo Annelies,

 

Bedankt voor je reactie, de door jou genoemde Maes van Baer zal wel een voorvader zijn van deze Thomas  van Baer

Doop Derck Baer, van, 20-12-1640
Doopdatum: 
20-12-1640
Plaatsnaam: 
Doetinchem
Dopeling:  Derck Baer, van

Getuigen e.a.: Jan Tering
                                Jan Metijen Ven, van
                                Wijllem Bestemaecker
Vader: Tomas Baer, van

Kerkelijke gemeente: 
Doetinchem
Kerkelijke gezindte: 
Nederduits Gereformeerd

 

Ben nog steeds op zoek naar het huwelijk van Paulus Kruger Baar van Slangenburg en Hester Sterke.

 

vr.gr. Anne

 

 

 

 

afbeelding van Annelies Mateboer1

Dag Anne,

Ter info: de heren van Baer (Bahr), bij Lathum, waren al in de 14e eeuw bezitters van de Slangenburg bij Doetinchem. Maes van Baer werd als 1e bezitter genoemd rond 1350. Hij stamt af van het geslacht van Rheden/van Baer.

afbeelding van anne vries

Albert,

Bedankt voor je reactie, heb net het door jou genoemde artikel gelezen.
Heel kort samengevat zijn de voorouders van Eduard Jork volgens W.Wijnaendts van Resandt

1. Eduard Jork ~ 30-8-1670 Aurich

ouders;
2. vader: . Dirk ~ 20-12-1640 Doetichem + 1686
3. moeder: . Henriëtta Catharina v Loo (edzardsdr) Neuburg + 2-4-1683

4. grootvader; Thomas van Bear (Doetichem)

afbeelding van Albert Aalderson

Zie voor de voorouders van Eduard Jork het artikel van W.Wijnaendts van Resandt in de DNL 1938.
Gr. Albert Aalderson

afbeelding van anne vries

537 RAK 97 FOLIO: 213 DATUM: 15-10-1684

onderwerp Verklaring

onroerend goed n.v.t.

comparanten Kelder, Jan Erfgenaam
Kroeger, Paulus Erfg. en voogd Echtg. Geertruijdt Kelder
Kelder, Hendrik Jansen Erfgenaam
Carton, Jan Voogd Kinderen A. Kelder
Bosch, Evert M. van den Voogd
Coen, mr Simon Jansen Voogd
Nieuwenburgh, Hendrick Voogd
Comparanten, erfgenamen van Jacob Jansen Kelder overleden in Oostindiën,
hebben de voogden over de kinderen van Jan Dircksen Dorsten bedankt voor
het goede beheer van de goederen met belofte van vrijwaring.

Jacob Jansen Kelder en Hendrik Jansen Kelder zullen broers zijn van Geertruijdt Kelder

Anne
(ik zie dat ik beter als antwoord had kunnen toevoegen i.p.v. als reactie)

afbeelding van anne vries

Annelies,
Bedankt voor je reactie('s), de dopen had ik ook teruggevonden via de website van het gemeentearchief Kampen,( trouwen Kampen niet online in te zien?)

Quote
"burgerschap Kampen, helaas kon ik niet alles lezen:
Den 15 january 1724
Paulus en Fredericus van Slangenburg soons van Eduard ... van Slangeburg de eerste out 15 jaren en de tweede 5 jaaren, de eerste in Oos... en de tweede alhier"

Jork Eduard van Slangenburg en Cla(a)ra Cruegers laten in Amsterdam dopen;

Johannes 8-5-1707 Westerkerk getuige Pouweles Crueger
getuige Geertruij Kelder
Paulus 16-11-1708 Westerkerk getuige Poulous Crueger
getuige Barbera Crueger
Henrietta Geertruijda Amstelkerk 8-9-1715 getuige Poulus Croeuger
getuige Barbera Croeuger

Clara Cruger (Croeger Creuger etc) dochter van Poulus Croeger is gedoopt op;

Clara 14-11-1677 Noorderkerk Amsterdam vader Poulus Crouger
moeder Gertruij Kelders
getuige Jan Barends Croeger
getuige Agnietie Kelders

Huwelijk Poulus Kroeger en Geertruij Kelders; 22-3-1675 Amsterdam

vr. gr. Anne

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Voogdij Kampen, bewerking van mijzelf:
nr. 809.
V: ds. van Slangenburg (overleden)
M: Theodora Erland
K: Catharina Eduarda en Clara van Slangenburg
V: Quirinus Ekkelboom, Laurens de Pool en Paulus C. van Slangenburg
D: den 14 december 1743

burgerschap Kampen, helaas kon ik niet alles lezen:
Den 15 january 1724
Paulus en Fredericus van Slangenburg soons van Eduard ... van Slangeburg de eerste out 15 jaren en de tweede 5 jaaren, de eerste in Oos... en de tweede alhier

bewerking van Kees Schilder gildemeesters:
15.12.1739, Peter Eckelboom o.m. en Paulus van Slangenburg j.m. en
14.12.1747, Pieter Eckelboom en Paulus van Slangenburg, cramersgilde.

Dopen Kampen:
14 jan 1735 Eduard Joan zn Croeuger van Slangenburgh en Sterke, Hester Broederkerk getuijge en peet: Clara C
21 nov 1736 Nicolaas Fredericus zn Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Broederkerk getuijge: Mejuff. Henriet
5 feb 1738 Clara Johanna dr Croeuger van Slangenburgh en Sterke, Hester Broederkerk
11 nov 1739 Arnoldina Geertruij dr Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Broederkerk getuijge: Christina Sterk
30 jul 1741 Henrietta Anna dr Croeuger van Slangenburgh en Sterke, Hester Bovenkerk getuijge ofte peete: mej.
30 dec 1742 Jacomina Henrietta dr Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Bovenkerk
2 feb 1744 Jacomina Henderina dr Croeger van Slangenburgh, en Sterke, Hester Bovenkerk getuijge: Clasina Sterke
20 aug 1747 Paulus zn Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Buitenkerk
13 okt 1748 Clara Johanna dr Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Buitenkerk
8 mrt 1750 Paulus zn Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Buitenkerk
13 feb 1754 Jorck Abraham Joanne zn Croeuger van Slangenburgh Sterke, Hester Broederkerk Pete: Clara van Slangenbu

transporten IJsselmuiden bewerking door mijzelf
Ik Petrus Jacobus Roldanus Judr. wegens Hoge overheid schout van IJsselmuiden doe condt en cerificere in en vermits deze dat voor mij en keurnoten welke waren de EE Gerrit Felix en de Reijnt Jansen in deze Ed gericht gecompareerd en verschenen zijn de heer scout van Kamperveen Paulus Croeger van Slangenburgh mede caverende voor zijn vrouw Hester Sterke echtlieden welke verklaarden te cederen en de over te dragen, zulks doende kracht deze aan de heer Gozwinus Noordwijk en de zijn Ed erfgenamen deze binnen staande acte van hypotheek ofte gerichtelijke obligatie ter somma van f 175 Caroli guldens kapitaal lopende tot vier p cento des jaars verschijnende op primo November alle jaren tot den aflossing van dien met den intrest van dien als gemeld. Staande ten laste van de E Lucas Kortenhorst en de ehevrouw Johanna Dijk, gevestigd in deszelfs huis, staande in Mastenbroek op de hoek van de Kamper en Oude Wetering, in vorenstaande acte breder vermeld in vestenisse der waarheid, zo heb ik scholtus voorschreven deze benevens de comparanten met onze ondertekening en zegels bekrachtigd, actum IJsselmuiden den 11 September anno 1749.
P.J. Roldanus judr., schout.
Paulus Croenger van Slangenburgh, Hester Sterke nu Slangenburgh.
Ten prothocole in dato den 2 Januari 1747 is die hier in vermelde hypothezatie te vinden.
Kantlijn: De originele acte van verband, waarvan hun nevens in deze acte transport word gedaan is hier voren in deze prothocole en vintelijk op folio 167. In Fidem.

afbeelding van Annelies Onijs Koetsier

Uit de bewerking van Kees Schilder drosten en schouten van Salland:
1746-1767
Paulus Croeger van Slangenburg
Hij komt in de protocollen van IJsselmuiden enkele keren voor als verwalter-schout
in de periode 19.08.1746-29.07.1767. Hij was schout van Kamperveen.

1741
Paulus Croeuger van Slangenburgh
Op 10.11.1741 beëdigd als schout van Kamperveen.

1777-1783
Eduard Joan van Slangenburg
Verwalter-schout. 19.11.1778, E.J. van Slangenburg, plaatsvervangend schout van
IJsselmuiden. Met zegel. (K. Schilder, Besloten Testamenten 1655-1809, nr. 195);
31.05.1781, schout (Don I, reg. nr. 561, met zegel); 06.09.1781, E.J. van
Slangenburg, schout van IJsselmuiden; 28.11.1782, Ed. J. van Slangenburg Pzn, lid
van de Gezworen Gemeente van Kampen en verwalter-schout van IJsselmuiden
(Schilder Test, deel 20r, nr. 192); Hij komt in de protocollen van IJsselmuiden als
verwalter-schout of verwalter-richter voor van 21.02.1777 tot 17.01.1783. Hij werd
10.02.1783 beëdigd als schout van Kamperveen.
Eduard Johan van Slangenburg was lid van de Kamper Gezworen Gemeente 1780-
1794. Hij werd 24.06.1794 begraven in de Bovenkerk (Schilder Raad).

1781-1786
Eduard Johan van Slangenburgh
27.12.1781, E.J. van Slangenburg, lid van de Gezworen Gemeente van Kampen en
schout van Kamperveen (Kampen, Arch. Lemker, inv. nr. 12o; Don III, handschriften,
nr. 46); Op 10.2.1783 beëdigd als schout van Kamperveen; 18.03.1786, schout van
Kamperveen (Don III, handschriften, nr. 48); 17.12.1789, schout van Kamperveen
(Kampen, Arch. Lemker, inv. nr. 12o); 18.03.1786, schout van Kamperveen (Don III,
blz. 237, nr. 48). Hij was lid van de Kamper Gezworen Gemeente 1780-1794 en werd
24.06.1794 begraven in de Bovenkerk (Schilder Raad). Zie ook onder IJsselmuiden.

afbeelding van anne vries

gevonden m.b.t. Eduard Jork van Slangenburgh (Nederlandse Leeuw)

predikant te d’Elmina op de
kust van Guinee (vóór 1706); hulpprediker bij Ds.
Homoet te Amsterdam; van wege de Kamer Amsterdam
der O.I. Comp. beroepen tot predikant in O.Indië
(1709), vertrokken per schip Bentveld en 30 Nov.
1709 te Batavia aangekomen; beroepen naar Negapatnam
10 Apr. 1710, komt vandaar 20 Oct. 1712 te
Batavia terug „zonder weten en consent van Haar
Hoog Ed.", doch met toelating van de Regeering op
Coromandel; zijn gage werd „afgeschreven" en hij
werd aangemerkt als een „die buiten des Comp.
dienst is". Gerepatrieerd in Jan. 1713; was jaren
lang proponent buiten vasten dienst onder de classis
van Amsterdam 7 ) .
Hij komt 23 Sept. 1718 met zijn echtgenoote met
kerkelijke attestatie van Amsterdam te Kampen;
koopt 6 Juni 1721 daar een huis en is overleden
te Kampen en aldaar begraven in de Bovenkerk
1 October 1726.
Ondertrouwt te Amsterdam 24 April 1706 met
Clara Croeuger, geb. aldaar in 1677, begraven te
Kampen in de Bovenkerk 21 Nov. 1743, dochter
van Paulus Croeuger te Amsterdam (bron Nederlandse Leeuw 1935)
Beroep:
predikant (de Notulen van de Vergadering van Tienen, Kamer van
Amsterdam ( W . I . Comp. archief nr. 353) vonden w i j daarop
de volgende acten:
fo. vso. 5 A u g . 1698. Ds. Eduard Jurk van Slangenburg,
p r o p o n e n t o n d e r de C l a s s i s d e z e r s t e d e , presenteert
zijn dienst tot het vacerende predikambt op de kust
van Guinee.
fo. 167 vso. 26 Aug. 1698. Hij wordt door de Heeren gerecommandeerd,
i fo. 189. 16 Sept. 1698. Hij wordt aangesteld en moet als
predikant bevestigd worden.
fo. 193. 30 Sept. 1698. Hem wordt toegestaan per schip
„De Rachel" naar d’Elmina te vertrekken.
fo. 198. 7 Oct. 1698. Hij neemt van de Vergadering afscheid
en hem wordt een gelukkige reis toegewenscht.
’ fo. 235. 28 Nov. 1698. W o r d t goedgevonden aan Ds. Beri
nardus Homoet als quaestor classis wegens onkosten gevallen
! op het examen ter qualificatie van Ds. E. J. van Slangenburg
i tot predikant, zijn ingediende rekening groot 200,— gl. uit te
i betalen.
Bijna 5 jaren bleef Ds. van Slangenburg te St. George
d’Elmina; bij resolutie van Directeur-Generaal en Raden van
het Casteel aldaar d.d. 13 Aug. 1703 werd hem vergund per
schip „Den Gouden A r e n d " wegens ziekte te repatrieeren.)

Volgens mij ben ik met de (voor)ouders van Jorck Abraham Johannes van Slangenburgh nu aardig op weg, nu nog aan de slag met Hester Sterke

Pagina's