Averenck/Overenk

DoorJan van Enckop07/07/2017 - 06:09

In een discussie op dit forum uit 2010/2011 onder de titel "Genealogie Van Dam Zwollerkerspel" kwam ik een aantal gegevens tegen over een familie waarbij in een aantal gevallen de familienaam Averenck/Overenk vermeld werd. Met name veel gegevens over Willem Cornelis (Overenk) en zijn gezin en nakomelingen. Maar ook een akte over verkoop van land in Raalte (Pleegst) uit 1703 waarin Derk en Willem Cornelissen Averenck met hun vrouwen genoemd worden. Derk Cornelissen Averenck oefende het beroep van brouwer uit. En in 1715 zijn Willem Cornelis Averenk en Aert Jonker kerkmeester te Epe voogden van de kinderen van Derk Cornelissen (Averenck) (ORA Olst).

In de 18e eeuw is ene Aert (Aart) Brouwer onderschout in Olst. Hij is getrouwd met Swaantijen Janssen/Aelberts, geboren in 1700, dochter van Jan A(e)lberts en Jenneken Henrijcks. Gezien de doopdatum van zijn oudste kind (1722) zullen zij rond 1721 getrouwd zijn. Bij de dopen van de kinderen (16, van wie minstens 8 op jonge leeftijd stierven) van Aert en Swaantijen wordt de vader vermeld als Derks, Brouwer, Jonker, Jonker Brouwer,  Overenk en Overenk Brouwer en de moeder als Jans(s)en en Aelberts.

Het lijkt me geen onrealistische aanname dat Aert Derks/Brouwer/Jonker/Overenk een zoon is van Derk Cornelissen Averenck en als hij vernoemd zou zijn naar ene Aert, zou dat de Aert Jonker, kerkmeester uit Epe kunnen zijn die in 1715 genoemd wordt als de voogd van de kinderen van Derk Cornelissen Averenck. In dat geval zou Aert Jonker de grootvader van Aert Derks/Brouwer/Jonker/Overenk zijn en was Derk Cornelissen Averenck dus getrouwd met een dochter van Aert Jonker. Het zou ook perfect de achternamen verklaren waaronder Aert vermeld wordt.

Maar dit is vooralsnog een aanname, bewijzen heb ik niet. Daarom een beroep op de lezers van dit forum. Wie kan mij aan nadere gegevens helpen?

(Nog één opmerking. Willem Cornelis Overenk is R.K. (misschien pas geworden bij zijn huwelijk), evenals zijn familie en nakomelingen, maar het is duidelijk dat Willem Cornelis familie heeft die N.G. is. Aert en zijn familie zijn N.G.)

Reacties

afbeelding van Jan van Enck

Dag Ria,

 

Mijn excuses, maar ik was me er niet bewust van dat er zoveel vragen in mijn vorige post zaten. De vragen die ik bedoelde gingen met name over de afkomst van Aaltjen Aarts en haar relatie tot Aart Jon(c)ker. En verder de vraag wie de voogd Aart Derks uit 1685 werkelijk was (maar dat blijkt dus geen Aart Derks, maar Egbert Derks te zijn) Dat neemt overigens niet weg dat ik niet erg blij ben met alle informatie over de huwelijken van Swaantje Derks en de keten van huwelijken van haar weduwnaar etc. Het plaatst zaken zeker in een groter verband.  

 

De vraag over de relatie van Aert Brouwer/Overenk en zijn moeder Aeltjen Aarts met Aert Jon(c)ker is inmiddels beantwoord.

In de publicatie van de Genealogie Jonker I van 14 maart 2017 door F.Ph. Jantzen op de website van Ampt Epe (https://ampt-epe.nl/genealogisch-onderzoek/genealogische-publicaties/147...) vond ik het volgende:

"I  Aart Jans, mogelijk zoon van Jan Lambertsen en Marrijtjen Geerlichs, wonende Oosterenk (Epe), mogelijk is gedoopt Epe op 28 februari 1641 (geboren te Tongeren).

De hier genoemde ouders worden genoemd bij de doop van Aart op 28 februari 1641. Of deze Aart de zelfde is als de hier genoemde Aart Jansen Jonker is niet bewezen.
In het oud notarieel van Epe zijn stukken uit o.a. 1722 waarin Aert Jansen JONCKER wordt genoemd.
 (bron streekarchiefepe.nl)

Aart trouwt Epe op 27 januari 1667 met Jannichjen Hendriks, dochter van Hendrik Henriksen en Janneken Jans. Jannichjen is gedoopt Epe op 27 oktober 1639.

Van Aart en Jannichjen zijn drie kinderen bekend:

1  Willemtjen is geboren Oosterenk (Epe), gedoopt Epe op 19 februari 1671.

2  Hendrik Aartsen (Jonker) is afkomstig uit Oosterenk (Epe), gedoopt Epe op 27 oktober 1678 (Henderick, zoon van Aert Jansen Jor ende Jenneken Henderix.

3  Aeltien Aerts. Aeltien wordt genoemd in 1722 als dochter van Aert en de inmiddels overleden Jenneken..

Zij wordt in 1722 genoemd met echtgenoot als dochter van Aert Jansen Joncker. Tevens Hendrijck Aertsen.
bron: streekarchief.nl (ON Epe)

Aeltien was gehuwd met Egbert Aelbers Bastiaen.

Hiermee is dus aangetoond dat Aaltjen Aarts de dochter was van Aart Jansen Jon(c)ker en dat deze de grootvader en voogd was van de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk van Aaltjen met Derk Cornelis Overenk. In de akte uit 1722 in het oud notarieel archief van Epe (over een transactie m.b.t. hooiland etc) wordt Aaltjen vermeld met haar tweede echtgenoot. Het verklaart ook hoe Aart Brouwer/Overenk een aantal keren de familienaam Jonker kon gebruiken.

afbeelding van ria van bessen

Oei, je stelt wel veel vragen in één posting. Ik zal proberen er een antwoord op te geven.

Ik schreef  ook... als én zou zijn .. t.b.v Aart Joncker.  Ik heb er geen bewijs voor kunnen vinden.

*

Ik ontdekte wel dat door jouw opmerking [waarvoor dank] dat er dus Aart in de index Olst staat, máar dat het Egbert is in het origineel - voogd is dus Egbert Derks

*

Swaantje Derks x Hendrick Tonissen

- volgens Olst f28 dd 28-05-1687 [betreft testament van Egbert Derks v.d. Linde brouwer in de Bastiaan x Anna Dijck] heten hun kinderen: Gerrit, Jenneke, Klaas, Grietjen, Derkje, Hendrik.

GEEN Zwaantje.

Swaantje hertr Gerrit Lamberts

uit dit huwelijk een zoon genaamd Hendrik [volgens het testament] . Voogden Egbert Dercks en Hendrik Derks. Dit volgens Olst dl 3 dd 14-03-1685

*

Gerrit Lamberts hertr. Mechtelt Derks ondertrouw op 6 mrt 1680 te Zwolle - 

uit dit huwelijk: Swaantje en Jenneken Gerrits

Voogden Albert Berens en Jacob Arentsen volgens OLst dl 3 dd 14-03-1685

*

Mechtelt hertr met Hendrick Derks.

Hij is wedr mét kinderen - en Hendrick was gehuwd met Aaltjen Gerrits.

uit dit huwelijk 2 kinderen NN - voogden Albert Berents en Jan Schultink

volgens Olst dl 4 f204 dd 21-06-1703 en

volgens Olst dl 4 f159 dd 13-10-1700 transport van land door Gerrit Alberts x Mechteld Derks, Albert Berents en Jan Schultink voogden over de 2 voorkinderen van Mechteld Derks bij wijlen Henric Derks en dan nog Henric Gerrits van der Colk  aan het echtpaar Derk henrix en Wilhelmina Alberts.

*

Daarna hertr. ze met Gerrit Alberts

- uit dat huwelijk: Olst dpb

13-02-1701 - Eva

27-07-1704 - Swaantijen

**

Albert Jans Bakhuis is de zoon van Jan Alberts en Jennegien Hendriks, hij heeft als zwagers Arent Brouwer in de Bastiaan en Geerlig van Dam. Daar is veel informatie over te vinden op dit forum.

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Jan van Enck

Dag Ria,

Wat een supersnelle reactie op mijn vraag en dan ook nog met zoveel nuttige informatie. Mijn hartelijke dank daarvoor. Ik ben vooral blij met de namen van de moeder van Aart Brouwer/Overenk en van zijn grootouders van vaderszijde.

 

Toch zit ik nog met een paar vraagtekens. Het is inderdaad duidelijk dat Aart Jon(c)ker, de kerkmeester uit Epe, de voogd van moederszijde is van de kinderen van Derk Cornelissen en Aaltjen Aarts. Maar waarop is gebaseerd dat hij de broer van Aeltjen zou zijn? Van een patroniem Derks is mij bij Aart Jon(c)ker niets bekend. En mocht dat toch zo zijn, waarop is dan gebaseerd dat hun vader Aart Derks zou zijn? Als Aeltjen niet de zuster maar de dochter van Aart Jon(c)ker is, geeft dat een prima verklaring voor het patroniem Aarts van Aeltjen. Bovendien zijn de kinderen van Derk en Aeltjen nog minderjarig, dus het is goed mogelijk dat hun grootvader nog leefde.

 

En is het niet waarschijnlijker dat de Aart Derks die in 1685 als voogd wordt genoemd van de zoon van Gerrit Lamberts en Swaantje Derks [ v.d. Linde] de broer is van Swaantje (en van Derkje Derks v.d. Linde)?

 

Overigens bestaat er een band tussen Swaantje Derks, (van wie ik niet wist dat ze een v.d. Linde was) en Aart Brouwer/Overenk. Hij is nl. getrouwd met Swaentijen Janssen/Alberts, een kleindochter van Swaantje Derks uit haar eerste huwelijk met Henrick Tonissen (op de Kolck).

 

Het huwelijk van Swaantje Derks en Gerrit Lamberts die ook vermeld wordt als Gerrit Jans en Gerrit Hendriks (de reden van die drie verschillende patroniemen is mij niet bekend) heeft maar heel kort geduurd. Haar eerste echtgenoot is overleden na november 1677, terwijl zij zelf overleed voor maart 1680. Uit haar eerste huwelijk zijn mij tenminste twee kinderen bekend, Derckien Hendricx, die na een boedelscheiding in 1707 in 1708 beleend wordt met een stuk land dat haar ouders in bezit hadden en Jenneken Henriks, die getrouwd was met Jan A(e)lberts, de ouders van Swaantijen Janssen/Alberts die met Aart Brouwer/Overenk trouwde.

 

Een andere dochter van dit echtpaar, Garritjen Jansen/Alberts, trouwt in 1723 in Windesheim met Geerlingh Aelberts van de Dam, zoon van Aelbert Henriks van den Dam op den Vrijhoff in Windesheim.

 

afbeelding van ria van bessen

Derk Cornelis Overenk brouwer tot Olst is gehuwd met Aaltjen Aarts volgens Raalte invnr 3 f429 dd 30 mrt 1703 en Olst dl 4 f241 dd 17 april 1706. Derk zijn broer is Willem Cornelis Overenk [x Maria Alberts]. Derk en Willem zijn kinderen van Cornelis Willems en Derkje Derks v.d. Linde. Aaltien Aarts hertr.  Egbert Brouwer in de Bastiaan.

Voogden over de kinderen van Aaltjen en Derk C. Overenk zijn Aart Joncker kerkmeester tot Epe en Willem Cornelis. Aart Jonker is voogd van moederszijde, omdat Willem Cornelis de broer is van Derk, en voogd van vaderszijde. Zou Aart Jonker als hij de broer is van Aaltje het patroniem Aarts hebben. En zouden zij kinderen zijn van ene Aart Derks.

Ene Aart Derks is in Olst op 14 mrt 1685 voogd over Hendrik Gerrits zoon van Gerrit Lamberts en Swaantje Derks [ v.d. Linde]. De andere voogd heet Hendrik Derks.

Gerrit Lamberts hertr als wed tot Olst - bron Zwolle RBSO 725 f262 6 mrt 1680

In de lijn v.d. Linde komt geen Aart voor, dus zou deze Aart verwant moeten zijn aan Gerrit Lamberts.

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Willem Cornelis was volgens mij ook RK, maar de dopen van zijn kinderen zitten in het NG doopboek van Olst. Het is rond die tijd een mengelmoesje, Willem is ook verwant aan van der Linde en die zijn wel NG. Dat zal wel te maken hebben met het gegeven dat zo gaandeweg de RK meer toegestaan werd?

Hoe dan ook, volgens mij kon je zienswijze weleens juist zijn. Ik zal kijken of er een bewijs te vinden is.