Arent Jans (op de Werff)

Doorvan'tspijkerop22/07/2012 - 21:38

Al eerder is bovenstaand onderwerp ter sprake geweest, maar ik blijf met de volgende vragen:
Wie was AJ, waar kwam hij vandaan, en wie waren zou ouders.

Arent Jans, eerder weduwnaar van Maria Arends, ging in Zwolle in ondertrouw op 11.06.1718 om op 02.07.1718 te Mastebroek te kunnen trouwen.
Hij was pachter van de boerderij ""de Werff" van 1714 tot zijn dood in 1730, of 1733 .

Eerdere informatie die ik kreeg zegt dat zijn vader zou zijn Jan Lucasz, maar ik vind geen bevestiging.
Eerder informatie zegt daarnaast dat hij te Hasselt gedoopt zou zijn op 04.04.1671, maar dat vind ik in de doopboeken niet terug. Op 04.04.1671 wordt wel een Arent gedoopt, maar die heeft als ouders Hendrik, Arentsen en Mett (?? - voor mij onleesbaar).
Wie kan mij aan betrouwbare informatie helpen ??

Voorbaat dank.

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

In 1675 en 1682 werden belastingregisters al opgeschreven met het opschrift Genne Overwaters er boven, terwijl Menno van Coehoorn 4 maart 1698 voor het eerst ter plaatse ging kijken hoe hij dat zou willen gaan doen, met die Pinanten. Alleen dat woord heb ik altijd al zo mooi gevonden! Misschien dan toch een inpoldering daar bij Genne overwaters? of is het water daar anders gaan stromen? Ik zou wel eens willen weten, wanneer die eerste boerderijen daar gebouwd zijn. Misschien ga ik morgen even kijken in oudere belastingregisters dan 1675.

afbeelding van Egbert_

Minie, op blz. 202 staat er ook nog bij: de nieuwe canal       Dat zal denk ik dat gegraven kanaal zijn waar je over schreef.

Als ik ook hierop mag reageren, de kaart op die bladzijde moet je zien als een kwart slag gedraaid naar links, dus het Noorden op is hier links op de kaart. En als je dan ziet dat het nieuwe kanaal enkele percelen doorsnijdt, dan zou dit wel eens de reden kunnen zijn waarom een stukje Genne Overwaters is geworden. Het nieuwe kanaal is uiteindelijk het Zwarte Water geworden, en het afgesneden stuk is buitendijks op de andere oever van het Zwarte Water, aan de Mastenbroeker kant terecht gekomen. Hoewel het wel een erg klein stukje is, om er de naam van een buurtschap aan op te hangen. Je zou moeten nagaan of die aanduiding Genne Overwaters al van voor de aanleg van de penanten was, of enkel van erna.

Als je de kadaster 1832 kaart ernaast legt, moet het schooltje van Genne Overwaters rechts onder op het kaartje gesitueerd zijn.

Op de site onderzoekoverijssel.nl de zoekterm penanten intikt, krijg je nog veel meer mooie kaarten voorgeschoteld.

Bij de beschrijving van één van die kaarten staat: Penanten: toen oostzijde Zwarte Water, tegenwoordig westzijde bij Genne- Overwaters. Dat suggereerd dat Genne- Overwaters ooit aan de oostzijde van het Zwarte Water heeft gelegen.

Noodhaven is ook een leuke zoekterm op onderzoekoverijssel.nl

afbeelding van Janny Lalkens

Zou Genne Overwaters soms ook een inpoldering zijn geweest? Ik vraag me dat af, omdat ik me er al jaren over verbaas, dat daar, op eentje na n 1682, iedereen zelf eigenaar van de boerderij was, geen pachters, behalve dan die ene, die pachtte van Rijckelt Claessen. In 1675 nog iedereen zelf eigenaar.

trouwens, ik ben het met je vorige bijdrage eens, zo heb ik de Hasselerdijk en waar elk stuk onder hoort nu ook in mijn hoofd na wat ik vorige week las.

afbeelding van Egbert_

Het is volgens mij al vaker gezegd, maar de Hasselterdijk loopt van Zwolle naar voorbij Hasselt. Op de rechteroever van het Zwarte Water is geen Hasselterdijk, en dat is eigenlijk ook wel logisch, want als je van die kant naar Hasselt zou willen lopen, dan moest je bij de monding van de Vecht richting Bergklooster lopen om daar het Haarster veer te nemen. En dan door Genne naar de Gennerdijk (door Holten) en de Stenendijk (bij Streukel) naar Hasselt.

Het zuidelijkste deel van de Hasselterdijk hoorde in de 18e eeuw bij de Stad (of Stadsheerlijkheid ?) Zwolle. Aan beide zijden van de dijk, tot waar de Nieuw Wetering aan de Hasselterdijk komt. Daarboven hoorde de dijk bij het Schoutambt Zwollerkerspel, vervolgens tegenover Hasselt bij het Schoutamt Hasselterkerspel (vooral de VOT-1748 geeft daarvan een goed beeld), en vervolgens het laatste en noordelijkste deel van de Hasselterdijk, dat weer bij het Schoutambt Zwollerkerspel hoorde. En omdat er twee delen in Zwollerkerspel lagen, had het je dus de Hasselterdijk Noord en de Hasselterdijk Zuid. Om aan te geven of het betreffende deel ten noorden of ten zuiden van Hasselt lag, maar wel binnen Zwollerkerspel.

En betreffende de aanduiding aan de Vecht, terwijl de kaarten uit die tijd de rivier het Zwarte Water noemen. Er zijn in deze discussie zelfs beschrijvingen van verkochte percelen voorbijgekomen, liggend aan de Vecht, grenzend aan het Zwarte Water. Als verklaring is aangedragen de veranderde loop van de Vecht. En dat lijkt me ook aannemelijk. Maar dan wel terug verwijzend naar de tijd van voor de drooglegging en bedijking van Mastenbroek. Als er geen dijk zou zijn dan zou de Vecht toch gewoon Mastenbroek in stromen en daar de delta van de Vecht zijn, lijkt me. Maar ik zeg er meteen bij dat dat mijn theorie is, die ik nog nergens bevestigd heb gezien.

Dat klopt ook met de naam Kijk in de Vecht. Dat fort is rond 1600 afgebroken. Dus al voor 1600 was daar de monding van de Vecht. Terwijl de personen die in de 18e eeuw worden aangeduid als aan de Vecht, vaak stroomopwaarts richting Zwolle wonen.

En als je aan de Vecht leest als ingepolderde Vecht-delta, klopt het ook dat je in Holten niemand vindt die aan de Vecht woont. Tot nu toe heb ik nog niet de uitzondering gezien, die de regel bevestigd. (Zoals de uitdrukking gaat.)

Dat de Werf, die binnendijks ligt, één keer wordt beschreven als aan de Vecht is waarschijnlijk al een uitzondering, want mij indruk is dat het steeds om het gebied op de dijk en buitendijks gaat.

En als de toevoeging onder Swol erbij staat moet je binnen de grenzen van Zwolle zoeken, die niet veranderd zijn in dit gebied bij de vorming van de gemeente Zwollerkerspel rond 1800.

Dus ik daag jullie een beetje uit om iemand te vinden die de plaatsaanduiding aan de Vecht kreeg, en niet woonde in deze (denkbeeldige) voormalige, ingepolderde, Vecht-delta bij de monding van de Vecht. Maar wel woonde stroomafwaarts bij de Vecht vanaf Berkum.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.   Op blz. 240 van die Atlas van de Vecht staat een kaart en daarop zie je bij Kijk in de Vegt een zwart blokje/stip in het land, tussen waar de Vegt in het Zwarte Water stroomt en dat uithangbord/schild waar de titel en andere gegevens van deze kaart op staan. Dat is denk ik De Werf. Klopt dat, Frits? Het ligt een beetje landinwaarts in de polder Mastenbroek.

afbeelding van Janny Lalkens

Ja, dat klopt, dat is dat verhaal dat uit een gezin van 4 personen ( ouders en 2 zonen) het 7- jarig zoontje Hendrik Willems de 3 gezinsleden overleeft en door opa Jacob Hendriks wordt opgevoed en die overlijdt dan ook nog. Rond 1729. Het startpunt van de Pieriksfamilie. Dat heb ik vorige week hier niet genoemd, omdat we al zoveel gezinnen naar voren brachten.

Ik heb nu net ontdekt, dat die Atlas van de Vecht in te zien is op Internet

https://issuu.com/provicieoverijssel/docs/atlas_van_de_vecht_lr

En dan kun je het vergroten. Alleen al vanwege de foto's van de Vecht bij Ommen, Dalfsen enz. zou je het gaan bekijken.

Zou één van die plassen (soms kolken)  op blz. 49 het Varkensgat kunnen zijn? Blz. 163 laat huizen in Frankhuis tegenover de Klooienberg zien. Dat stond ook in een akte. Blz. 240 is voor ons onderwerp ook interessant.

En verder interessant: blz. 10    16    82   en    202    Allemaal kaarten van het onderzoeksgebied.

Minie, op blz. 202 staat er ook nog bij: de nieuwe canal       Dat zal denk ik dat gegraven kanaal zijn waar je over schreef.

afbeelding van ria van bessen

Ja Frits, inderdaad. Het nadeel is, dat je bijna geen juist beeld kan krijgen van hoe het in die tijd precies was, lag of zat. Tenminste ik niet, ik ben daar niet goed in.

Janny,

Jannes Jansen en Jannigjen Jansen die die grond hebben die aangeland is aan de grond van Jan Abraham op Noodhaven/Verkensgat. Jannes is voogd bij Jennigjen Hendriks als halfbroer. Zij huwt Jacob Hendriks. Zie mijn eerder bericht. Je kent haar, want hun zoon Willem huwt Aaltien Alberts, hun zoon Hendrik x Margje Jans, en weer hun zoon Gerrit is de stamvader Pierik.

afbeelding van van'tspijker

Ria,

Weer Ensink citerend: Burgemeester Munz (1696 - 1748) was de echtgenoot van Catrina, tweede dochter van burgemester Tobias die de boerderij de Werff kocht uit het failliet vvan de erfgenamen van de familie Rouwenhorst. Evert Jans kocht de boerderij van de weduwe Thuesssinck (Johanna Munz) een kleindochter (moederszijde) van burgemeester Tobias.

De boerderij ligt aan de Hasseler Dijk, weliswaar wat landinwaarts maar toen hij er nog was (hij zou inmiddels afgebroken zijn) goed te zien. Ik denk dat we er indertijd langs reden.

Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat iedereen die een beetje in de buurt van water woonde, hoe dat ook heette, Zwarte Water of iets anders, de aanduiding ""aan-de-Veg(h)t meekreeg.  En dan kun je er alle kanten mee op.

Frits.

afbeelding van ria van bessen

Egbert,

Volgens de VST 1751 op no 11 wordt vermeld als bewoner Albert Berents op de Werff. Eigenaar is Burgm. Muntz [zijn] erfgenamen.

En volgens de 50e penning maakt Albert op de Werf op de Vegte [!] bekent dat hij heeft aangekocht van de wed van Zanten een stukje land gelegen in Jutjes Riete voor 95 gld., datum 7 aug 1751. In de koopakte van 21 juli wordt hij Albert Berents wonende aan de Hasseler dijk genoemd.

In het Hoofdgeld van 1764 wordt hij genoteerd onder Hasselerdijk Zuid eijnde met 5 personen.

En dan nog iets.

Jan Arents [de zoon van Dirkje uit 1e huwelijk] huwt Willemtje Jacobs. Hij is genoteerd als jm in Mastebroek en onlangs gewoont hebbende aan de Vegt onder Zwol.

Rijsebos en Clooster woonde toch ook aan de Vegt onder Zwolle?

afbeelding van Janny Lalkens

Ik dacht al, ook gezien de tijd waarin het speelde, dat het een kleindochter van Derkje zou zijn.

Verder heb ik de laatste 2 dagen bij het lezen voor dit onderwerp geen nieuwe dingen gezien die aan dit onderwerp iets toevoegen.

Beide onderwerpen ( Pachters Kamper Eiland en Polder Mastenbroek en dit onderwerp) ben ik vanaf het begin aan het herlezen. Niet omdat ik denk, dat we daardoor simpelweg toch nog Derkje haar ouders zouden kunnen vinden, want misschien zijn zij en haar broer Willem in Mastenbroek gedoopt. En uit die tijd hebben we geen doopboek als bron. Maar ik doe dit ook, omdat er erg veel feiten zijn aangeboden; ik vind het allemaal enorm boeiend.

Pagina's