Archiefstukken Gerrit Helleman

DoorBeluteop05/12/2016 - 12:05

Enige tijd geleden stuitte ik bij toeval (via een Google search) op een artikel in het Zwols Historisch Tijdschrift (8e jaargang 1911, numnmer 4) over het gebruik van secundaire bronnen bij stamboomonderzoek. In dat artikel wordt een voorbeeld uitgewerkt van onderzoek naar de afkomst van mijn voorvader Gerrit Helleman en zijn echtgenote Catharina Margrite Vreese. 
Nu was ik zelf eerder via primaire bronnen achter de data van geboorte, doop en overlijden van hun kinderen gekomen. De geboortedatum en geboorteplaats van hun ouders is echter niet te vinden. 
In het artikel worden de volgende gebeurtenissen via onderzoek met secundaire bronnen vermeld.
1. In het rechterlijk archief wordt in een inventaris van goederen van de wijk Diezerstraat gevonden dat de ouders vóór half juli 1766 waren overleden.
2. Vanaf dat moment wordt er een lijst van inkomsten en uitgaven bijgehouden door de voogden (twee Lutherse ouderlingen) van de wezen van de overleden ouders Gerrit Helleman en Catharina Margrite Vreese. 
3. Volgens een resolutie van schepenen en raden van 15 jui 1791 werd de voogdij toen beëindigd. 
4. Op 7 juni 1791 wordt door de voogden De herberg "De Wildeman" en twee huisjes uitkomend op de Vechtstraat verkocht. (volgens mijn informatie is de herberg later een smederij geworden en staat thans als Rijksmonument in de Thomas à Kempisstraat nr. 38 bekend).
5. In het wijkboek van de Diezerpoort wordt geen Gerrit Helleman aangetroffen maar wel ene Gerrit Haneman uit Wilthuisen (Wildeshausen) wonende tussen de huizen van Jan van der Vegte en Peter Derks. Volgens het wijkboek was deze Gerrit in mei 1748 in Zwolle ingeschreven.
6. Bij raadpleging van de volkstelling van 1748 voor de wijk Diezerstraat blijkt tussen Jan van der Vegte en Peter Derks ene Geert Helman met zijn knecht wonde.

Onlangs heb ik via de GI van het HCO op de zoeksleutels "Helleman"en "Helman" gezocht naar archiefstukken waarin bovenstaande gebeurtenissen nader zijn beschreven. Dit heeft in totaal 64 treffers opgeleverd. (48 op "Helleman" en 16 op "Helman"). Er zitten nogal wat dubbelingen in het GI-overicht (op namen van personen en relaties daarvan). Het merendeel  betreft geboorte- en doopakten, die ik inmiddels via de Family-search site had gevonden. Er blijven echter een aantal interesante stukken over waarvan helaas niet altijd de exacte vindplaats wordt genoemd (toegangs- en inventarisnummer ontbreekt). 
Mijn vraag is nu de volgende: Wie kan mij meer gerichte informatie geven over de concrete ingangen (toegangsnummer en inventarisnummer) van de archieven van de onder 1 t/m 6 genoemde gebeurtenissen.  Met name ben ik geinteresseerd in archiefstukken waarin
A. De gerechterlijke uitspraken t.a.v. de voogdijschap van de Lutherse ouderlingen zijn beschreven.
B. De transporten van het (de) verkochte pand(en) 
C. De resultaten van de volkstellingen 1748 en (later) 1795.
D. De inventarislijsten van goederen.
Als laatste zou ik ook graag weten of er aan het raadplegen van deze stukken bij het HCO kosten zijn verbonden. Op de site van het HCO lijkt het erop dat het laten opzoeken van de originele stukken nogal wat kosten met zich mee gaat brengen. Of zijn alle stukken ook via micro fiches te raadplegen en te copieren?
Ik zou een reactie zeer op prijs stellen.

Reacties

afbeelding van Belute

Bedankt voor je reactie. Heb begrip voor de situatie. Zoals vaak een kwestie van geld, middelen en prioriteit veronderstel ik.

afbeelding van ria van bessen

Ja, klopt. Ik heb in de erfuitingen ook niet op Helman gezocht, maar op Helleman.

De erfuitingen staan niet allemaal in de GI, ... er staat heel veel nog niet in de GI, daar is al vaker over geklaagd.

Maar andere zaken gaan voor, hebben nu de eerste prioriteit volgens het HCO.

 

 

afbeelding van Belute

Beste Ria,

Wel van Helman, gezien de reactie van Klundert.

groet Bert.

afbeelding van Belute

Hartelijk dank voor deze 'treffer'. Toch merkwaardig dat ik deze nog niet via mijn GI zoektocht heb gevonden.

Wel heb ik in de GI op "Helleman" 6 verwijzingen naar de volgende stukken gevonden: 

- Transportregister blz 246 d.d. 30 mei 1753
- Transportregister blz 330 d.d. 9 jan 1783
- Transportregister blz 83 d.d. 7 jun 1791
- RA001-170 blz 151-198 over de jaren 1766-1791
- Resolutie schepenen en raden blz 581 d.d. 15 jun 1791
- Reg. van alle huizen, 1812, wijk Kamperpoort(?) 141, blz 94-95
- Bev.Reg. 1860-1940 blz H 340 d.d. 24 frb 1830

De eerste 3 vallen onder GI-O2 (Overig 2)
De laatste 2 onder GI-O1 (Overig 1)

Behoudens de 4e treffer kan ik de toegangs- en inventarisnummers niet achterhalen. Kun jij mij een tip geven?

Op zoeksleutel "Helman" heb ik de volgende stukken gevonden:

- Transportregister blz 246 d.d. 30 mei 1753
- Transportregister blz 465 d.d. 14 mei 1778
- Bev.Reg. 1860-1940 blz V 215 k d.d. 5 mei 1914

Ook daar heb ik dezelfde vragen t.a.v. de toegangscode.

Bij voorbaat dank.

Bert

afbeelding van klunder

Erfuitingen Zwolle RA001-154

f422 dd.09-07-1766

Erschenen de Ed. Hendrik Wihling en Adam Muilman bij resolutie van heden aangesteld tot voogden over de 6 minderjarige kinderen door wijlen de wed. Geert Helman nagelaten, en hebben voors. voogdij aangenomen en beloofd dezelve als goede en getrouwe voogden betaamd, te zullen waarnemen.

Actum coram Schepen Nilant.

afbeelding van ria van bessen

In de erfuitingen Zwolle zit trouwens niets van Helleman.

afbeelding van ria van bessen

Ook niet via de website van het HCO zelf?, ik meende dat ik deze ergens had gezien ..

afbeelding van helen

Volkstellingen van Zwolle staan niet op VPND.

afbeelding van ria van bessen

De meeste secundaire bronnen van Zwolle zijn alleen in te zien op het HCO, dus niet digitaal

De VOT 1748 en 1795 zijn volgens mij wel via VpNd te bekijken.

Als het goed is zou er een toegang/inventarislijst  op deze website van het HCO te vinden zijn.

Het is ook mogelijk dat er een publicatie is van deze reeks Helleman? Omdat men het als voorbeeld gebruikt. Je zou dan alle bronnen moeten kunnen vinden omdat er bewijsvoering wort overlegd.

Of een copie aanvragen en kostbare zaak is, is mij onbekend.

Misschien een belletje eraan wagen?