Anna Rengers

Doorria van bessenop28/07/2017 - 17:10

Reacties

afbeelding van Egbert_

Anna Rengers heeft zeker een interessante achtergrond, met een indrukwekkende kwartierstaat, die leest als de geschiedenis van de West Europese middeleeuwen. Ik werk aan haar kwartierstaat, wie interesse heeft, kan contact met mij opnemen. Maar wel met het voorbehoud, dat het een werkdocument is, dat nog correcties en aanvullingen behoeft. Dus niet voor verspreiding op www als "bewezen" kwartierstaat: er kunnen fouten in staan.

afbeelding van Ria HH

Dag Ria,

Anneke Rengers is een natuurlijke dochter van Johan Rengers tot den Arendshorst, geb. in 1561 en overleden op 5 juni 1646.

1612 2e vrouw Josina van Rysenborch krijgt het vruchtgebruik met een jaarlijkse rente t.b.v. Johans natuurlijke dochter Anna. (bron: het boek “De havezaten in Salland en hun bewoners” ). De eerste vrouw van Johan was Johanna Rolteman(s).

Deze Johan is een kleinzoon van de Johan, die met Gerharda en Mechteld Mulert getrouwd was.

Voor mij is dit een link naar veel  interessante voorouders.

Groet,

Ria HH

afbeelding van eppe

Drents Genealogisch Jaarboek 2009, artikel over de familie van Rossum;

Johan Rengers tot de Arendshorst is 2 x getrouwd. 1) met Gerharda Mulert en 2) Mechteld Mulert. Uit het eerste huwelijk Anna Rengers getrouwd met Joachim van Warmelo, hieruit een Gerhard van Warmelo. de laatste drost van Salland. Chronologisch lijkt het echter niet met jouw gegevens te accorderen, daar deze Anna iets van 1520/1525 of zo geboren is....

afbeelding van ria van bessen

Dank je wel Albert, zulke informatie is altijd mooi om te krijgen!

afbeelding van Albert Aalderson

Dag Ria,

De volgende informatie omtrent Paulina van Erp en haar dochter Geertruid vond ik nog op de cd.van de ned.Leeuw. Misschien heb je hier nog iets aan:

Gijsbertus van der Heyden,ontvanger-generaal van Gelderland voor de Koning van Spanje,heer van Langefeld onder W a n c k u m. ovl Venlo 29 Maart 1701 en aldaar begr. 31 Maart 1701, tr. 1° (huw.voorw. Roermond 21 Juni 1651) Agnes Mechtildis Bex, dr. van Joannes Bex, secretaris van de Geheime Raad van Luik, en van Catharina van Odenhovenn); 

tr. 2° in 1661 Gertrudis Rengers, erfgename van het huis Langefeld onder Wanckum, begr. Venlo 18 Maart 1695, dr. van Willem en Paulina van Erp genaamd Langefeld.

De 30 Oct. 1679 verkochten de echtgenoten W i l l em Duycker, ambtman te Wachtendonck, en Anna Maria Hoogh, en consorten aan Gijsbert van der Heyden, Kon.M a j . Rentmeester, en zijn vrouw Gertrudis Rengers, een jaarlijkse erfrente van 60 gulden op de stad Venlo, vervallende 6 J u n i 1 3 ).

De echtelieden Gijsbertus van der Heyden en Gertrudia Rengers maakten 5 M a a r t 1682 voor de schepenen van Venlo hun testament, dat na de dood der vrouw op 18 Maart 1695 werd geopend.

 Haar moeder, Paulina van Erp, had als weduwe bij deling met haar kinderen 5 Maart 1642 het huis Langefeld gekregen. (zie deling Rengers, afschrift van 1661, berustende onder de Archieven van het Hof van Gelder te Roermond op het Rijksarchief in Limburg.)

Vr.groet Albert Aalderson

afbeelding van ria van bessen

Peter bedankt! Ik vond nu ook een huwelijk van Paulus van Erp genaempt Warenberch end Juffer Geertruidt Renghers, Egbert Egbert Renghers dochter.
Ze zou dan de zus zijn van Johan Rengers, Egbert Rengers ter Arenshorst zoon die volgens mij 2x huwt op 7-10-1599 en op 20-04-1602 te Zwolle

In Dalfsen vond ik alleen een ondertekening van Paulina van Erp wed. Rengers. Volgens mij heeft ze een zoon Joachim Rengers, die in Hattem 2 onechte kinderen op zijn naam heeft staan, beide meisjes en allebei heten ze Willemtjen [1640 en 1641]. Moeder is Machtelt bij de ene en bij de andere doop staat moeder Magtelt Berents.

afbeelding van klunder

De genoemde Paulina lijkt mij de dan onmondige dochter van Paulus van Erp genaamd Warenborch en Gertruit Reingers, waarover mombers worden gesteld 29-12-1600 te Zwolle (RA001-147 f731).

afbeelding van ria van bessen

Ik zoek gegeven over de vader van Anna/Anneken Rengers. Anna is een natuurlijke dochter van Jonker Johan Rengers van den Arenshorst, maar niet binnen het huwelijk geboren. Op internet vind ik wel wat gegevens, maar deze zijn of niet correct of van te vroege datum. Anna zou zo rond 1600 geboren moeten zijn. Ze was in ieder geval in 1631 gehuwd met Hendrik Herms Rietberg. Over de Rietbergs hoef ik beslist geen informatie, dat is allemaal bekend.

In Dalfsen zit een akte dd 6 april 1682 waarin de erfgenamen van Hendrik Herms Rietberg aanspraak verkrijgen op een bepaalde som die zij van vrouw Paulina van Erp wed. Rengers Vrouw tot Lengevelt [Langenvelt?] moeten hebben waarbij de erfgenamen hun recht en pretensie aan deze Paulina overdragen.

Volgens internet zou Paulina van Erp gehuwd zijn met Willem Rengers geb. circa 1621 te Hattem ... en Paulina zou overleden zijn voor 9 mrt 1654. Dat klopt dus niet gezien de akte hierboven. Ook is in het burgerregister van Hattem slechts vermeld; ene Joncker Willem Rengers datum 1617, dus deze is dan een volwassen persoon.

Wie weet misschien meer?