Albertus Roseman, J.M. bij het Lierderholthuis in 1752

DoorJacquelineop06/12/2012 - 15:33

Albert(us)Roseman is hier al eerder voorbijgekomen als vader van .
Hij trouwde in 1752 in Heino met Hermina Jochems Roenhorst nadat zij op 30-04-1752 in Wijhe NG in ondertrouw zijn gegaan (hij J.M. bij het Lierderholthuis, zij J.D. van den Rouwenhorst). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-05-1752 in Zwolle, R.K. Koestraat. Hermina is een dochter van Jochem Herms en Hermina Swiers. Hermina is begraven op 07-05-1795 in Zwolle, Grote kerkhof.

Kinderen van dit echtpaar: Hendrika (ca 1756); Antonius (19-01-1757); Didericus Assuerus (15-02-1759); Segerus (11-09-1761); Joachim (27-12-1763); Joanna (12-11-1766), allen gedoopt te Raalte, RK statie Heilige Kruisverheffing.

Bij zijn huwelijk en de dopen tot 1761 is zijn naam: Albert(us) Roseman. Bij de doop in 1763: Albertus Sent Roseman. En in 1766: Albertus Zeijnonis - op het Nieuwveld .
In 1757: te Nieuwe Weteringe; 1759 t/m 1763:Heino.

Hij heeft in ieder geval een zus Anna, zij wordt genoemd als doopgetuige in 1759.
VpNd verwijst voor RK Heino ook naar Dalfsen.
Daar wordt op 22-12-1723 een Albert gedoopt als zoon van Teunis en Janna op de Hasselt.
Dat is dit echtpaar:

Quote:
Trouwen Dalfsen RK
1723 28 feb Teunis Alberts Veldhoek Joanna Derks op de Hasselt Lenthe

Zij dopen verder: Derk 1725, Aaltien 1727, Marten 1729 (voor de naam van de dopeling staat een voor mij onbekende en niet goed leesbare term), Aaltien 1731 en Jan 1732.
Dan hertrouwt Teunis te Dalfsen RK:

Quote:
1733 4 jun Teunis Aalbers in 't Hasselt Lenthe Sijntjen Gerrits

En doopt nog: Joannes 1734; Gerrit 1735 en Maria 1739. Bij deze twee laatste dopen getuigt een Jennigjen Albertsen – wellicht ook een zus van Teunis? Het wordt in ieder geval niet met zoveel woorden gezegd.

Kan Albert uit 1723, Albert Roseman zijn?(En Sent in dat geval geen patroniem?)

Dan het volgende: van Leo Moens kreeg ik de vorige keer het volgende gegeven:


Quote:
KD-Atlas 1811-1832: het erf "Klein Rozeman"
eigenaar Raaltewold, het regt van opstel Everdina
Rozeman, weduwe Willem Schotman, landbouwers te Tijeraan.

Everdina blijkt een zus van van dezen, uit de naamlijst ingezetenen Raalte 1811:

Quote:
Tijenraan 162 Rozeman Hermannes bouwman 44 M oct 1767 J Moerman Mol M beiden Zwolle bouwlieden
Tijenraan 162 Rozeman Lammert bouwman 50 M 1761 J Moerman Mol M beiden Zwolle bouwlieden
Tijenraan 162 Rozeman Jannes bouwman 36 M 1775 J Moerman Mol M beiden Zwolle bouwlieden

En een dochter van Joannes Moerman et Maria Jansen, die trouwen te Zwolle RK Koestraat op 18-11-1764, en daar behalve Everhardina op 02-07-1766 dopen: Lambertus (05-02-1765) Wilhelmina (volgens akte Wilhelmus; bij huwelijk in 1812 te Heino is dit doopbewijs echter opgenomen in de HB) (08-08-1767) en Hermannus(22-12-1768).

Niet alleen de leeftijden zoals ze in 1811 en bij overlijden worden opgegeven blijken onjuist, Hermannus is evenmin in Olst geboren zoals bij zijn overlijden wordt gemeld. Deze geboorteplaats wordt ook gegeven voor Jannes/Johannes Rozeman ook Moerman genoemd, wiens doop ik nog niet heb gevonden.

De volgende Jan Rozeman (alias Moerman?) – kan hij de vader Joannes Moerman zijn?


Quote:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 10949
Gemeente: Raalte
Soort akte: overlijdensakte
Aktenummer: 53
Aangiftedatum: 15-08-1816
Overledene Jan Rozeman
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 15-08-1816
Leeftijd: 85
Overlijdensplaats: Tijenraan (Raalte)

Het is wel vreemd, dat niet genoemd wordt dat deze overledene weduwnaar is? (Ik heb de akte nagekeken, het staat er inderdaad niet in.)
Ik had een hypothese, dat hij Jan uit 1732 of Joannes uit 1734 zou kunnen zijn, dus een zoon van eerdergenoemde Teunis Alberts. Maar gezien de vernoemingen zal dit wel niet het geval zijn.

Wie kan me hiermee iets verder helpen?

Bij voorbaat hartelijk dank, Jacqueline

Reacties

afbeelding van Jacqueline

Hallo Peter,

En maar liefst 2 aktes nog - dank je wel!
Die naam Segerus kan ik idd niet plaatsen, ik vroeg me al af of het "verantwoord" was, het als een mogelijke verbastering van Cent te zien.
In mijn kwartierstaat zie ik Assuereus-en ook als Z/Swier voorkomen, en de schoonmoeder van Albertus is een Hermina Swiers. Didericus (Derk, toch?) kan ik ook niet verklaren.

Omdat het RK doopboek van Raalte begint op 28 mei 1756, en Albertus al in mei 1752 getrouwd is, hou ik er ook nog rekening mee dat er tussen die datum en die van de oudst bekende kind (Hendrika, uit ca 1756, staat ook niet in doopboek, leeftijd uit ovl-akte) nog één of meerdere kinderen geboren kunnen zijn.

Albertus is overigens bij zijn trouwen in 1752 al niet meer één van de jongsten? Aangezien hij in 1738 al meerderjarig - dus ouder dan 25 jaar? was?

groeten van Jacqueline

afbeelding van klunder

RA Raalte invnr.4, f8 - Geschied op den Luttenberg, 1 mrt 1718 - Hermen van Ketwigh,
Gesubst. Scholtes van Raalte.
Keurnoten Frerick Jansen en Berent Willems.
Verschenen zijn Wigbelt Jansen en Maria Berens, eheluiden, zij comparante geassisteerd met Jan Greve als haar momber. Welke verklaarden hun testament te hebben gemaakt als nabeschreven.
Ten eerste willen de testateuren, dat de langstlevende van hun beiden al hun tijdelijke goederen zal behouden en genieten "tot lijves nooddruft".
En dat na de dood van de beide comparanten hun [haren] zoon Jan Wigbelts eeuwig en erfelijk al deze goederen en de effecten zal profiteren en genieten, welke naam deze ook mogen hebben, mits dragende en lastende alle schulden die op boedel liggen; bovendien institueren de testator en de testatrice hun zoon Berent Wigbelts in een somma van 100 gulden; of in het geval hij zich tegen dezen dispositie mocht aankanten in de legitieme portie hem volgens het recht competerende.
Verder vermaken de comparanten aan hun zaliger dochter haar kinderen Hendrina en Tonisje(n) Cents ieder 100 gulden.
De kinderen van hun zoon Jan Wigbelts, met name(n) Maria, Gerritjen en Janna Jansen zullen uit hun boedel, wegens [door] hun zaliger moeder aangebracht huwelijksgoed mogen trekken en vorderen ieder een somma van 50 gulden.
- Verzoekende vervolgens Berent Wissink deze akte voor hun uit hun naam wil tekenen en zegelen. Zonder argelist.
- In waarheids kennis heeft de Gesubst. Scholtes voornoemd dit naast Berent Wissink getekend en gezegeld.

RA Raalte, invnr.4, f227 - Geschied tot Raalte, 7 mei 1724 - Egbert Westenberg,
Gesubstitueerde Scholtus van Raalte.
Keurnoten Abraham van Ketwich en Willem Herms.
In het Gericht is gecompareerd Cent Hendriks. Hij verklaart wegens opgenomen penningen schuldig te zijn aan [hij verkrijgt een hypotheek van] Jan Wigberts [als] aangestelde momber over comparants twee kinderen, met name(n) Hendrina en Teunis Cents [zal wel Teunisje zijn], een kapitale somma van 200 Caroli gulden van 20 stuivers het stuk. Hij belooft de voorschreven somma te zullen verrenten met 3 3/4 procent, waarvan het eerste jaar interest zal verschijnen heden over één jaar. Waarvoor de comparant verbindt zijn persoon en goederen, en speciaal daarvoor verhypothekeert de katerstede genaamd de Rose, in het kerspel van Raalte [in de] boerschap Lottenberg gelegen.
- Verzoekende dat Herman van Ketwich dit voor hem te tekenen en zegelen.
- Des ten oorkonde heeft de [Gesubstitueerde] Scholtus dit naast Herman van Ketwich getekend en gezegeld.
- Was getekend: E. Westenberg, H. van Ketwich.
[Geen aflossing vermeld].

Uit bovenstaande beide aktes blijkt dat Cent Hendriks (zoals ook blijkt uit de dopen) eerst trouwt met NN Wigbels (dv. Wigbelt Jans x Maria Berens). En dat deze vrouw overlijdt, waarna hij dus trouwt met Jenneken Henriks.

Dat Albert één van zijn zonen Cent heeft genoemd zal ongetwijfeld waar zijn. Met potjes-latijn-namen als Segerus en Didericus Assuerus is het altijd lastig om te zeggen welke naam daar nu echt mee bedoeld was in het boeren-nederlands: Segerus zal wel Zwier zijn en Assuerus is eigenlijk Asje, maar kan eventueel ook Cent mee bedoeld zijn? of eventueel andersom? De priester maakte er soms maar wat van, zoals de Albert zelf het potjes-latijn-patroniem krijgt van Zeijnonis, wat eigenlijk zoon van Seine is, en niet van Cent. Maar ja, wat doe je als priester als iemand die als patroniem Cent heeft?

Groet
Peter

afbeelding van Jacqueline

En ik ben er heel erg blij mee!
Katerstede de Rose - in het Markeboek Raalterwold: is sprake van katerstede het Rosen(s) / Olde Rosens - is dat dezelfde?
@ Ria, kun jij mij nog vertellen uit welke bron het overlijden van Albertus (voor 13-12-1776) komt?
@ Peter: ORA Raalte 4/f8: daar staat in, dat Cent Hendriks weduwnaar is en hertrouwt? Heb jij daar ook een datum bij?

Zou Albertus Sent Roseman nog meer kinderen hebben gedoopt? Je verwacht toch eigenlijk wel een Sent?

Nogmaals dank!
groeten van Jacqueline

[ 08. December 2012, 00:04: Bericht gewijzigd door: jacqueline ]

afbeelding van klunder

Je hebt natuurlijk gelijk Ria, alle gegevens van het Rechterlijk archief zijn van de hand van wijlen Jan Rientjes.

afbeelding van ria van bessen

Jacqueline,

Al de hier geplaatste gegevens zijn van wijlen Jan Rientjes.

Veel succes ermee!

groet Ria

afbeelding van klunder

Hendrik Cents trouwt 2 keer:
1. met Janna Wigbelts, hieruit 2 dochters [volgens ORA Raalte 4/f8]: Henrica en Teunisje
2. met Jenneken Henriks (waaruit waarschijnlijk de andere kinderen geboren zijn).

En leuker nog:

invnr.3, f593 - [transport].
6 okt 1711 - Henrick van der Wijck JUDr, Schultes van Raalte.
Keurnoten Pr. G. Visscher en Dr. J.B. Cremer.
In het Gericht zijn verschenen Evert Rotgers en Walburg Willems, ehelieden / marito tutore /. Zij cederen aan Zent Henriks en Jenneken Henriks, ehelieden, en hun erfgenamen voor een somma van penningen te danke ontvangen en genoten hun katerstede genaamd de Rose, gelegen in de boerschap Luttenberg, en zulks met alle zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad, zijnde tiendevrij en allodiaal goed, echter bezwaard met Herenschattingen. Zonder argelist.
- In waarheids kennis heeft de Schultes dit naast de comparant gezegeld en getekend.

Zij kopen dus de Rose, waardoor hun zoon de naam Roseman gebruikt.

Nu ik het trouwens zo doorlees, denk ik dat de caterstede de Rose heet, en dat het daarna het Cents wordt genoemd omdat Cent erop woont, en dat het dus om dezelfde katerstede gaat.

Groet
Peter

[ 06. December 2012, 23:25: Bericht gewijzigd door: klunder ]

afbeelding van klunder

En nog eentje

01-01-1699 d: Hendrina v: Zent Hendriks
m: Janna Willems opm: op het Arentsplaats / Luttenberg

afbeelding van Jacqueline

Hallo Ria en Peter,

Prachtig! Dat NG huwelijk heb ik naar gezocht, juist vanwege het patroniem, en ik heb er dus straal overheen gekeken. Ik was er al zolang mee bezig, op een gegeven moment ontwikkel je blijkbaar blinde vlekken. De gegevens over zijn overlijden had ik nog niet; weet jij ook de bron Ria? (Volgens HB Zwolle huwelijksakte 93, 15-10-1813 (Gerridina Roseman) zou Albertus zijn overleden in 1762; dat kan natuurlijk niet, aangezien hij kog kinderen doopt in 1763 en 1766).

Wel apart - Cent Hendriks is dus eigenaar van katerstede 't Cent? Ik vind het een hele mooie kandidaat! Vond te Raalte NG 2 dopen:

Quote:
21-07-1700 d: Jenneken v: Cent Hendriks
m: Janna Wigbelts opm: op Arents te Luttenberg

10-12-1702 d: Tonisjen v: Cent Hendriks
m: Janna Wigbelts opm: op het Arents te Luttenberg

Met heel veel dank,
groeten van Jacqueline

afbeelding van klunder

In het Rechterlijk Archief Raalte komt een voodgijakte voor:
invnr.17, f359 - Raalte, 17 juni 1738 - Richter E. Westenberg. Keurnoten B.H. Averweg en Jan van Salinge.
Verschenen zijn Cent Hendriks van den Luttenberg, alsmede zijn meerderjarige kinderen (Teune, Jannis, Anne en Albert Cents), zijnde de beide dochters geassisteerd met Hermen Jansen op den Elscamp als hun momber. Zij verklaren te zijn overeengekomen:
Dat de eerste comparant van nu af aan de mede-comparant Jannis Cents in eigendom zal overgeven de katerstede 't Cent, met zijn hoge en lage landerijen, ap- en dependentien, uitgezonderd een kampje hooiland van 4 werk groot, waarvan de vader zijn leven lang de opkomsten zal behouden, maar welk kampje na zijn overlijden mede zal overgaan op voornoemde Jannis Cents. Waartegen hij Jannis Cents aanneemt zijn vader gedurende de tijd van zijn leven te zullen onderhouden, en hem na zijn overlijden ordentlijk te zullen laten begraven. Bovendien zal hij aan zijn zuster Teune uitkeren 150 gulden, aan zijn zuster Anna 100 gulden, en aan zijn broer Albert 140 gulden.

Dit zouden heel goed de gezochte Albert Cents en Anna Cents (zijn zus genoemd in 1759) kunnen zijn. Zijn broer Jannis [later trouwens Timmerman genoemd] blijft tenslotte op het Cents, dus zal Albert wel ergens anders naar verkassen.

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Peter heeft gelijk. Het patroniem is correct.

Albert is inwonend.

VOT 1748 Heino – Broeker Rott
1 - Lammert op t Liederholthuis, en Gaje Jans zijn vrouw.
2 - Lammert Lammerts.
3 - Maria, Dina, Berent, Jantjen en Gaije Lammerts.
4 - Hendrik Jansen.
5 - In huis hebbende zijn moeder Hendrikjen Stevens, en in kost Albert Sents en Jan Swiersen.

[ 06. December 2012, 22:23: Bericht gewijzigd door: ria van bessen ]

Pagina's