Albert Sijmons x Aaltje Gerrits en schoonzoon Jochem Berents

DoorEgbert_op05/08/2017 - 13:22

In de volkstelling van 1748 in 's Heerenbroek (Zwollerkerspel), huisnr. 13: Albert Simons en Aaltjen Gerrits, Simon boven de tien, Gerrit en Stiene onder de tien.

Mastenbroek, 15 jan 1762: Joochem Berents, wedwnr. in Mastebroek, met Stijntje Alberts J.D. op 's Heerenbroek

IJsselmuiden, 30 juni 1818: Overledene: Stientje Hartzoeker

Voorst (Zwollerkerspel), woensdag 30 januari 1850: Overledene: Albert Jochems Roetman, vader: Jochem Berends - Roetman, moeder: Stientjen Alberts Stoel

vraag: wie waren de voorouders van Albert Simons en Aaltjen Gerrits en van hun schoonzoon Jochem Berends

Reacties

afbeelding van Egbert_

@ Gerri: bedankt voor de snelle reactie, excuses voor mijn late reactie.

Ik kwam erachter dat Berent Henriks en Aaltjen Joghems ook genoemd worden in de kwartierstaat Visscher-Stoel. (Link naar dit pdf-bestand staat in één van mijn vorige reacties.)

In de kwartierstaat Visscher-Stoel heet Berent Henriks (nr.158) Berent Hendriks Roeteman. Die achternaam wordt gebruikt in de voogdijstelling voor zijn dochter uit zijn tweede huwelijk [ORA Schoutambt Genemuiden, inv.nr.6]. Ik heb me een tijdje afgevraagd waar die achternaam vandaan komt. Tot ik in het Stift Essen een Roetermansgoed in Berkum tegenkwam. Gezocht in Zwolle, maar nog geen aanknopingspunten kunnen vinden.

Volgens kwartierstaat Visscher-Stoel zijn de mogelijke ouders Henrick Berents en Lubbertchien Berents.

Betreffende de voogden Jacob Joghems en Gerrit Jans: Jacob Joghems zal de broer zijn van de overleden Aaltje. In het lidmatenboek van Mastenbroek staat onder de Bisschops Weteringe Jacob Jochems, obijt den 6 Febr. 1755 en direct daaronder Grietje Dirks obijt den 13 April 1751. (echtpaar, neem ik aan). Dan blijft Gerrit Jans te Grafhorst over als voogd van vaderszijde. Maar over hem weet ik niets.

Bij de tweede voogdijstelling (zie kwartierstaat Visscher-Stoel) over zijn dochtertje worden Harmen Harmens en Roelof Arens aangesteld. Harmen Harmens is getrouwt met Elsjen Jacobs, zus van de overleden Jantjen Jacobs. Roelof Arens zal degene zijn die volgens de volkstelling 1748 aan de Zeedijk 5 woonde, en kort daarvoor (1745) getrouwt was met Geertje Jans uit Streukel, maar daarvoor (voor 1729) met Jannetje Willems. Maar ook met Roelof Arens kan ik geen familie-relatie vinden.

Als iemand meer weet over bovengenoemde personen, daar verneem ik dat graag!

afbeelding van eppe

nog een keer over de Hartsuikers; de Etstoel ordelen en Goorspraken van Drenthe doorgezocht; vermeldingen Oosterboer/Meppel:

  • 1577 Albert Cornelis en Cornelis Hartsuiker (samen zo genoemd)
  • 1599 Albert Hartsuiker in conflict met Albert Huberts
  • 1600 Albert Hartsuiker vanwege de Oosterboer....
  • 1549, 1550 en 1577 Cornelis Hartsuiker in conflict met Claas Egberts
  • 1564 en 1599 Harmen Hartsuiker.

Ik vermoed dat Egbert Alberts Hartsuiker die naar Kampen kwam een zoon is van de Albert Hartsuiker die gewoon in Meppel (Oosterboer) woonde/bleef. zijn ws broer Cornelis blijft daar wonen en zet de Meppelertak voort.

Albert de burgemeester en zijn ws 2 zussen die later in Hasselt opduiken kunnen kinderen zijn van Harmen Hartsuiker. Harmen en Cornelis sr. kunnen broers zijn en evt. zoons van Johan Hartsuiker, 1537 en 1545 vermeld te Meppel. Maar dat is uiteraard een gok, alhoewel dit dan wel verklaart waarom Egbert op de boerderij van zijn vaders neef terecht kwam. De ene Albert in Meppel had meerdere zonen die boer willen worden, de andere Albert had maar 1 zoon, die predikant werd. zo mooi opgelost, of te romantisch?

Albert "de pachter" zal dan wel dezelfde zijn als de burgemeester? anders 3 Alberts H..

afbeelding van harm56

De getuigenis is in Kampen opgenomen. Bewerking van Cees Schilder Rechtelijk Archief Kampen inv. nr. 20 Getuigenissen 1600 - 1604.

Ik had het eerste deel van deze getuigenis in eerder een bericht opgenomen. In deze getuigenis gaat het er over hoe er gestemd werd. Er was waarschijnlijk dikussie ontstaan in Drente of de stem van de edelen meer waard was dan van de eigenerfden. Emmerich van Rossum zal dan in 1601 toch weer in Drente aan de slag zijn.

vervolg van getuigenis Albert Hartsuicker:

Hij weet nog dat de edellieden en eigenerfden die voor de landdagen verschreven werden eerst samen de voorstellen bespraken. Daarna werd er door allen vergaderd. Konden zij niet tot een akkoord komen dan werd er geroepen dat de vertegenwoordigers van de dingspelen zich moesten verwijderen en onderling de zaken bespreken. Daarna werden allen binnen geroepen em moesten de vertegenwoordigers van het Suijdenvelt, als hebbende de eerste stem, hun mening kenbaar maken. Daarna kwamen Beijlerdinckspel, Deverdinckspel, Rolderdinckspel, Noordervelt en Oestermoererdinckspel. De meeste stemmen overwonnen dan de minste. De edellieden van de dinckspelen verlieten tevoren ook altijd de vergadering en overlegden met de eigenerfden van hun dinckspel met wie zij tot een eenparig besluit moesten komen. In dinckspelen waar geen edelen woonden, stemden de eigenerfden tevoren onderling. Ook in het vooroverleg en met de stemming wonnen de meeste stemmen van de minsten. Getuige weet ook zeer wel dat edellieden zowel als eigenerfden werden gekozen als gedeputeerden in en buiten het Landschap Drenthe. Het heugt getuige niet dat de edellieden bij het stemmen per dinckspel meer gewicht in de schaal konden leggen dan de eigenerfden, iedere stem had dezelfde waarde.

Harm

afbeelding van eppe

Heimrich van Rossum landschrijver van Drenthe 1580-1604 was Staatsgezind en week uit naar Kampen ws 1581. Toen was er een tweede Spaansgezinde landschrijver actief in Drenthe.

Het college van De Heer en Twaalven (12 wijze mannen; 6 boeren en 6 keuters) was het hoogste rechtsorgaan in een Heerlijkheid, zoals Ruinen en Ruinerwold. Ik weet niet of dit ook gold voor Meppel, waar Hartsuiker woonde (Oosterboer), viel niet onder een een Heerlijkheid.

Misschien was Albert Hartsuiker ook Staasgezind en ging met Heimrich (Emmerick) mee naar Kampen? Beetje een vlucht?

afbeelding van Egbert_

Een vraag aan Harm, naar aanleiding van onderstaand bericht van do, 10/08/2017 - 01:34.

Fol. 233v, 09.07.1601

Getuigenis voor Emmerich van Rossum, landschrijver van Drenthe. De E. Albart Hartsoecker, raadslid, verklaart het volgende. Hij is geboren en getogen te Meppel, waar hij voor 20 jaar één van de twaalf was. Hij was op verschillende landdagen, zowel te Grollerholt als elders, aanwezig als gecommiteerde van de vlek Meppel enz.

Volgens wikipedia:  In de Landschap Drenthe was de landschrijver voor 1614 de particulier en algemeen secretaris van de drost.

Aan wie wordt die verklaring afgegeven, en waar, in Drenthe of Overijssel?

En wat hield die functie "één van de twaalf" in? Een bestuurlijke functie? Als je in Drenthe politieke macht wou uitvoeren, moest je grondbezit hebben.

Ik kan het plaatje niet helemaal rond krijgen. Waarom zou iemand met grondbezit en politieke macht in Drenthe, dat opgeven om burgemeester in Overijssel, van Kampen te worden. Of zie ik het verkeerd? Kun je wat meer uitleg geven over de context van deze getuigenis?

afbeelding van harm56

Uit Getuigenisen, (door Cees Schilder)

Fol. 137v, 16.08.1617

Getuigenis op verzoek van Hessel Dircksen Hertsuicker en Albert Dircksen Hertsuicker

Mr. Dirck Jansen, oud 58 jaar, verklaart het volgende. In het jaar 1610 heeft Roeloff Jansen hem een concept testament van Toenis ten Oever en diens vrouw Sijgert Hertsuicker getoond. Roeloff vroeg aan getuige om het in het net op perkament over te schrijven. Dat  heeft getuige aangenomen. Hij heeft het door bepaalde omstandigheden niet onmiddelijk kunnen doen. Toenis ten Oever zond hem een boodschap om haast te maken met het schrijven. enz.

Fol. 138, 16.08.1617

Getuigenis op verzoek van de gebroeders Hessel en Albert Dircksen Hartsuicker.

De E. Albert Hartsuicker verklaart op zijn eed als gemeensman aan de stad het volgende. Hij is met wijlen Claes Dircksen momber geweest over de beide broeder voornoemd, maar zij hebben als mombers zich nooit bemoeid met hun ontvangsten en uitgaven, want dat deden hun moeder en de stiefvader Toenis ten Oever. Getuige verklaart verder dat hij er bij de moeder en stiefvader vaak op aangedrongen heeft om de kinderen bewijs van hun vaders goed te doen, maar zij hebben het nooit gedaan. Zij gaven altijd ten antwoord dat zij hun testament zo hadden gemaakt dat er van de zijde van de Ten Oevers niets van de kinderen zou worden afgenomen, want het bezit was niet door Toenis aangebracht.

Albert Hartsuicker had ook nog een zuster Geertruijd in Kampen

Uit Gichten

Fol. 262, 11.12.1613

Vanwege de E. Albert Hartsoecker, in naam van zijn zwager Peter Lambertz, wordt aangezegd aan de E. Ottho Sticker dat door instorten van zijn huis, de muur van Peter Lambertz ook is ingestort. Ottho wordt opgedragen het huis van Peter, waarin een huurder woont, te herstellen en de huurder zijn schade te vergoeden.

Lidmaten, 25.12.1601

Gerdruid Hertsoker, vrouw van Peter Lambertsz van Vullen.

Harm

 

afbeelding van ria van bessen

Anna ged. Hasselt 1614 dpb 196/44 d.v. Albaert Haertsuicker en Aelken Pouwelsz.

Getuige Clasien Hessels

Sijertken ged. Hasselt 1618 196/89 d.v. Albaer Hertsuijcker en Alcken Pouwels getuige Jenneken ter Ronde

afbeelding van eppe

Zoals beloofd nog even terug te komen op de Hartsuikers uit Hasselt; De Nederlandse Leeuw 1989, artikel van dhr. J.W. Schaap over de familie Ovinge in Hasselt. De zusters Syaartien en Swane Hartsuiker zijn getrouwd met de broers Tonnis en Jasper ten Oever. Jasper is schulte van IJsselham en geboren ong. 1550 en Tonnis is van ong. 1556. Syaartien was eerder getrouwd met Derk Roelofs de Man, ong. 1575. het huwelijk met Tonnis bleef kinderloos en was voor 1683. Uit het huwelijk met Derk dus de 2 zoons Hessel Derks (zonder achternaam) en Albert Hartsuiker. Als ik het goed begrijp is volgens Harm56 Albert Hartsuiker de burg. uit Kampen momber over de 2 mannen? Graag even bevestigen door Harm. Dit zou dan m.i. inhouden dat de 2 dames uit Hasselt jongere zusters zijn van Albert de burg.?

Albert Hartsuiker de burg. heeft ws ook nog een dochter gehad; Anneke Hartsuiker begraven 1623. vernoeming naar Anna Roebers, de moeder van Christina van Olst? Elisabeth. is m.i. een Hartsuiker vernoeming.

Wellicht is Albert met meer familie naar Kampen gegaan? dit vond ik nog: begraven Kampen; 1603 de nicht van Albert Hartsoeker.

afbeelding van gerri van dijk

5-5-1733 (of 1734): Berent Henriks, weduwnaar van wijlen Aaltjen Joghems, nomineert tot mombers over zijn twee kinderen met namen Joghem en Liesebet Berendsen, Jacob Joghems woonachtig op de Bosweteringe, oom van moederszijde, en Gerrit Jans, woonachtig te Grafhorst, oom van vaderszijde. Alzo hij zich in de huwelijkse staat gaat begeven met Jentjen Jacobs, zal hij zijn kinderen geven als zij tot hun mondige jaren gekomen zijn 70 gulden geven (samen), en verder de moeders kleren, linnen, wollen, twee gouden ringen, een zilveren oorijzer, een boek met daar in het nieuwe testament en psalmen Davids met twee zilveren 'hakies' [ORA Schoutambt Genemuiden, inv.nr.6].

mvg Gerri

afbeelding van Egbert_

Er is ondertussen al veel gereageerd op de familie Hartsuiker, en ik wil ook graag allen bedanken voor de reacties! (Aanvullingen blijven welkom)

In de vraagstelling van dit onderwerp vroeg ik ook naar Jochem Berents (Roetman) en zijn voorouders. Daar wil ik graag nog eens op terugkomen.

Op 22 jan 1730 wordt Lijsbertjen, dogter van Berent Hendriks & Aaltje Jochems aan de Zee­dijk gedoopt. Kunnen dit de ouders zijn van Jochem Berents? Berent Hendriks huwt later, voor 6 feb 1735 met Jantjen Jacobs, op die datum wordt hun dochter Lambertje gedoopt. Mogelijk is er een voogdijstelling voor de kinderen van Berent en Aaltje?

Pagina's